eVerigarji

!!! PODATKI V UREJANJU !!!

Znamka Verigar za 30 vinarjev v knjigotisku, zobčanje 11½, iz leta 1919.

VerigarjI—prve slovenske znamke

Verigarji so prve slovenske znamke.

Skice zanje je izdelal znameniti slovenski slikar Ivan Vavpotič konec leta 1918. Tiskali so jih v Ljubljani in na Dunaju. V letih 1919 in 1920 so bile v redni rabi v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter v Vojvodini.

Verigarji se od drugih znamk razlikujejo po svoji raznolikosti, saj se znamke z isto nominalno vrednostjo in istim motivom v podrobnostih lahko zelo razlikujejo.

Za vsakega Verigarja lahko že z nekaj izkušnjami ugotovimo, v kateri tehniki je bil natiskan, gostoto luknjic in vrsto razreza (zobčanje). Nekaj več izkušenj je potrebnih za ugotavljanje vrste papirja in barvnega odtenka. Na osnovi teh značilnosti strokovnjaki ustvarjajo zbirke s po več kot 500 znamkami, v to število pa niso vključene znamke z napakami v tisku, ki so običajno zbrane v posebnih zbirkah.

Tako velika raznolikost Verigarjev je večinoma posledica takratnega splošnega pomanjkanja. Pri tiskanju Verigarjev je namreč primanjkovalo papirja in barv, uporabljeni tiskarski stroji so bili mnogokrat že izrabljeni, pogosto pa je primanjkovali tudi izkušenj pri tiskanju. K raznolikosti so pripomogle tudi velike potrebe po znamkah v tistem času in zato hitenje pri tisku.

Osnovna zbirka Verigarjev obsega 100 znamk raznih motivov. Med njimi je najbolj znan suženj, ki trga verigo - od tod izhaja tudi ime za celotno serijo znamk. Poleg te teme se na Verigarjih pojavljajo tudi druge, med njimi mladenka s sokoli in angel. Na prvih znamkah iz te serije se pojavlja oznaka 'Država SHS,' ki je sprva predstavljala Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, na kasnejših pa oznaka 'Kraljevina SHS,' ki je predstavljala Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Verigarji so filatelistična posebnost v svetovnem merilu, še posebno pa so pomembni za Slovence zaradi svoje zgodovinske vloge v razvoju lastne države. Pri razvoju ideje in zlasti kasneje pri ohranjanju pobude v takratni državi, formalizaciji postopkov in samem tiskanju je bilo potrebno pokazati veliko mero iznajdljivosti in zlasti politične modrosti ter poguma.

Prav je, da Verigarjem priznamo njihov pomen. Temu je namenjena tudi tale stran in strani, ki ji bodo sledile. Majhen košček k temu naj bi prispevali tudi obeski, ki so opisani na posebni strani.

Avtor:

Emil Hudomalj

email: Emil.Hudomalj at t-2.net

Copyright (©) Emil Hudomalj - Vse pravice pridržane.

Datum zadnje spremembe: 9.1.2011.

Datum prve verzije: 17.12.2010.