eVerigarji

!!! PODATKI V UREJANJU !!!

Zadnja sprememba: 5.1.2011

Zbirke Verigarjev

Kot je v filateliji običajno, ločimo zbirke nežigosanih in zbirke žigosanih Verigarjev (izjemoma najdemo v žigosanih zbirkah tudi nežigosane znamke, če so v žigosani obliki zelo redke ali sploh neznane in obratno). Verigarje lahko zbiramo v osnovnih oblikah, tj. ne glede na papir in odtenek, ali pa bolj podrobno, če to upoštevamo.

Osnovna zbirka Verigarjev obsega 100 znamk. Znane so tudi manjše zbirke, zlasti pa obsežnejše, ki vsebujejo nekaj 100 znamk, nekatere tudi precej več kot 500. Znano je, da popolna zbirka Verigarjev ne obstaja, saj njihova raznolikost praktično onemogoča, da bi na enem mestu zbrali vse posebnosti.

Male serije znamk

Male serije znamk vsebujejo nekaj zaporednih znamk iz katalogov ali nekaj znamk s podobnimi značilnostmi (pogosto ne več kot 10 ali 15). Običajno znamk ne ločijo po papirju in odtenkih, pogosto pa ne ločijo niti tehnike tiska in zobčanja. Zasledimo lahko naslednje serije znamk: motiv sužnja do pasa in v celoti (vrednosti za 3, 5, 10, 15, 20, 15, 30 in 40 vinarjev), časopisne znamke (5 znamk), koroški plebiscit (6 znamk) ipd.

Mala zbirka

Mala zbirka vsebuje 60 znamk. Glede na osnovno zbirko ne loči med vrstami tiska in zobčanji.

Osnovna zbirka in razširjena osnovna zbirka

Osnovna zbirka obsega 100 znamk, razširjena osnovna pa 104 znamk. Vsebuje znamke ločene po vrsti tiska in po zobčanju. Razširjena se od osnovne zbirke razlikuje v dodatnih štirih redkih znamkah v knjigotisku 11 ½ (številke 22 do 25). Nekatere podrobnosti so opisane v vsakoletnih katalogih slovenskih znamk (npr. Slovenica 2002, Velikanje).

Velike zbirke

Večje zbirke ločijo znamke še dodatno po papirjih, odtenkih in posebnostih zobčanja. Med bolj znanimi klasifikacijami sta ti. katalog Jugomarke iz leta 1991, ki vsebuje okoli 500 znamk, in klasifikacija po Peatuerju v Zborniku mednarodnega simpozija ob 90 letnici Verigarjev iz leta 2009, ki vsebuje 864 znamk.

Posebne zbirke

Posebne zbirke so obsežne in podrobne zbirke, ki obsegajo le podskupino Verigarjev glede na namen izdajanja (npr. redne in časopisne), del teh skupin (npr. redne v kamnotisku, časopisne – ljubljanski kamnotisk, doplačilne – dunajski tisk) ali celo le eno samo znamko v raznih oblikah (npr. znamka za 3 vinarje v kamnotisku). Te zbirke vsebujejo tudi napake, dvojčka, četverčki, pole, posebne žige ipd. Obstajajo tudi zbirke razglednic z Verigarji, poštnih žigov, dopisnic itd.

Avtor:

Emil Hudomalj

email: Emil.Hudomalj at t-2.net

Copyright (©) Emil Hudomalj - Vse pravice pridržane.