eVerigarji

!!! PODATKI V UREJANJU !!!

Namen izdajanja

Znamke ločimo po namenu izdajanja. Na splošno obstaja veliko namenov izdajanja znamk, Verigarje pa ločimo na: redne znamke (ali frankovne, ali frankaturne), časopisne znamke, doplačilne (in portovne znamke), posebno izdajo ob koroškem plebiscitu ter Verigarje na dopisnicah. Časopisne in doplačilne znamke so ob pomanjkanju papirja in sredstev na splošno, pogosto tudi pretiskali z drugo vrednostjo.

Redne znamke

Redne znamke so bile (kot druge znamke) namenjena splošnemu frankiranju različnih pisem in večjih poštnih pošiljk. Izhajale so v velikih nakladah. Tiskane so v kamnotisku in knjigotisku. Gre za 47 znamk na 9 vrstah papirja.

Časopisne znamke

Uporabljale so se za pošiljanje časopisov. Tiskane so v kamnotisku in knjigotisku. Gre za 32 znamk na 5 vrstah papirja.

Doplačilne in portovne znamke

Doplačilne in portovne znamke so se uporabljale za neplačano ali premalo plačano poštnino. Ob pomanjkanju so se uporabljale tudi kot redne znamke. Tiskane so v kamnotisku in knjigotisku.

Serija Koroški plebiscit

Serija koroški plebiscit je bila izdana leta 1920 ob Koroškem plebiscitu. Gre za doplačilne poštne znamke za zbiranje sredstev za podporo koroškemu plebiscitu (doplačilne poštne znamke na splošno niso povezane z vrednostjo poštne storitve, temveč so namenjene zbiranju sredstev za humanitarne namene ali za podporo posebnim akcijam, npr. športu). Za neplačilo Gre za 6 znamk na eni vrsti papirja.

Verigarji na dopisnicah

Ne gre za posebno serijo znamk, temveč za natisnjene znamke na dopisnicah. Obstaja ## vrst dopisnic.

Avtor:

Emil Hudomalj

email: Emil.Hudomalj at t-2.net

Copyright (©) Emil Hudomalj - Vse pravice pridržane.