eVerigarji

!!! PODATKI V UREJANJU !!!

Zbirke V številkah

Obstaja mnogo literature s podrobnim opisom posameznih znamk in z delitvijo po skupinah, kaj je osnova za gradnjo različnih zbirk. Spodnja tabela prikazuje eno od možnosti za delitev zbirk glede na število znamk. V njej sta navedeni tudi dve med zbiratelji bolj znani klasifikaciji: prva je znana pod imenom 'Jugomarka' iz leta 1991, druga pa je povzeta po članku Bojana Petatuerja iz leta 2009.

Podrobnejšo delitev Verigarjev po 'Jugomarki' opisuje posebna tabela, ki prikazuje znamke po vrsti tiskanja (kamnotisk in knjigotisk), po številu različnih papirjev (oznaka 'št. pap.' v tabeli) in po številu različnih barvnih odtenkov ter zobčanj, ki odstopajo od osnovnega (oznaka v 'št. barv' v tabeli). Zaporedne številke posameznih znamk v tej tabeli (prikazane v mastnem tisku) se običajno uporabljajo tudi v drugi literaturi, pa tudi na dražbah znamk ipd., tako da je iskanje posamezne znamke zelo olajšano.

Avtor:

Emil Hudomalj

email: Emil.Hudomalj at t-2.net

Copyright (©) Emil Hudomalj - Vse pravice pridržane.

 

število znamk v zbirki

 

Oznaka zbirke

redne (fran-kovne)

časo-pisne

doplačilne in portovne

koroški plebiscit

skupaj

Mala

30

10

14

6

60

Mala razširjena

38

10

14

6

68

Osnovna

47

19

28

6

100

Osnovna razš.

47

19

32

6

104

Jugomarka, 1991

283

68

141

12

504

Petauer, 2009

465

159

216

24

864

Copyright (©) Emil Hudomalj 2010. Vse pravice pridržane.