eVerigarji

!!! PODATKI V UREJANJU !!!

LITERATURA

Literature o Verigarjih je veliko. Prav malo je na svetu izdaj znamk, o katerih bi bila literatura tako obsežna kot o verigarjih (Krevel 1999). Zlasti veliko gradiva je bilo napisanega ob obletnicah. Spodaj je navedeno le nekaj literature, ki kaže na veliko obsežnost in zlasti na zanimivost te tematike.

Priručnik maraka 1945-1947

Priručnik maraka jugoslavenskih zemalja, Hrvatska filatelistična zveza, 1945-1947; zvezki 4, 5, 6 in 7 (glavni urednik Vladimir Fleck), str. 1-844.

Ta priročnik je verjetno najpomembnejša literatura s področja Verigarjev. Vsebuje podrobne opise razlik med znamkami z nazornimi skicami, naklade posameznih izdaj, opise napak v tisku, ponaredkov in žigov ter seznam do tedaj izdane literature s tega področja (213 zapisov).

Jugomarka 1991

Katalog verigarjev 1919-1920, Katalog Jugomarke; Beograd, april 1991, str. 58-68.

V tem katalogu najdemo opis Verigarjev, leta izdaje posameznih serij, opise papirjev, barv in zobčanja. Verigarje loči glede na papir in barvne odtenke (504 znamke). Klasifikacijo v tem katalogu zbiratelji pogosto uporabljajo pri gradnji svojih zbirk.

Krevel 1999

Ljudmila Bezlaj Krevel: Slovenske znamke od razpada Avstro-Ogrske do osamosvojitve Slovenije (ob osemdesetletnici prvih slovenskih znamk); Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 1999. letnik 47, številka 3, str 69-80. (javno dostopno preko http://www.dlib.si/, URN: URN:NBN:SI:DOC-0Y72Q6GE)

Avtorica v strokovnem članku opisuje vse slovenske znamke, vključno z Verigarji, ki jim daje poseben poudarek. Podrobno opisuje politične in druge razmere pred nastankom Verigarjev in v času tiskanja. Posebno vrednost članku dajejo podrobne navedbe virov, iz katerih je avtorica črpala podatke (takratni časopisi, arhivi, zapisi sej ipd.).

Petauer 2009

Boštjan Petauer: Sodobni cenik verigarjev; v: 90 let verigarjev – prvih slovenskih poštnih znamk (zbornik mednarodnega simpozija, Ljubljana 17.-19. aprila 2009); Filatelistična zveza Slovenije, 2009, str. 85-130.

V tem ceniku Verigarjev je naveden seznam Verigarjev glede na vrsto papirja, zobčanje in barvne odtenke. Glede na te značilnosti loči 864 znamk.

Slovenica Velikanje

Martin Velikanje: Slovenica Velikanje - Katalog poštnih znamk, celin in doplačilnih znamk. Izhaja letno (npr. 2002, 2008, 2010).

Slovenica je katalog vseh slovenskih znamk, ki izidejo do leta izdaje kataloga. V njem najdemo kratek opis Verigarjev, slike vseh znamk razširjene osnove zbirke (104 znamke), opis nekaterih razlik med kamnotiskom in knjigotiskom, nekaj dodanih zapisov znamk glede na vrsto papirja in barvne odtenke, cenik ter kratek opis tipičnih posebnosti (napak). Na začetku kataloga so opisani tudi splošni filatelistični pojmi kot so načini tiskanja, vrsta papirja, zobčanje, način zbiranja znamk ipd.

Avtor:

Emil Hudomalj

email: Emil.Hudomalj at t-2.net

Copyright (©) Emil Hudomalj - Vse pravice pridržane.