eVerigarji

!!! PODATKI V UREJANJU !!!

SLIKE Verigarjev

Slike prikazujejo razširjeno osnovno zbirko Verigarjev, ki obsega 104 znamke.

Znamke so oštevilčene po klasifikaciji, ki je med zbiratelji znana pod imenom 'Jugomarka' iz leta 1991, najdemo pa jo tudi v vsakoletnem katalogu, npr. v Slovenica Velikanje 2002 in 2010. Posebej so prikazane slike rednih znamk, časopisnih znamk, doplačilnih in portovnih znamk ter posebne serije Koroški plebiscit.

Za prikaz slik z večjimi podrobnostmi kliknite na sliko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor:

Emil Hudomalj

email: Emil.Hudomalj at t-2.net

Copyright (©) Emil Hudomalj - Vse pravice pridržane.

Redne znamke (5 slik, 47 znamk):

zaporedne številke 1-4, 9-12, 23-25; 5-8, 13-16, 26-27; 17-20, 28-31; 21-22, 32-33, 43-47; 34-38, 39-42.

Časopisne znamke (2 sliki, 19 znamk):

zaporedne številke  1-5, 6-9; 10-14, 15-19.

Doplačilne znamke (2 sliki, 32 znamk):

zaporedne številke  1-7, 8-14; 15-21, 22-25, 26-32

(7 znamk manjka: 22-24, 27, 30-32).

Serija Koroški plebiscit (1 slika, 6 znamk):

zaporedne številke  1-6.