eVerigarji

!!! PODATKI V UREJANJU !!!

Nekaj o cenah

Ocenjene vrednosti Verigarjev lahko najdemo v posebnih katalogih in drugi literaturi (npr. Petauer 2009). Le-te veljajo za zbirke kakovostnih znamk. Kakovost pri znamkah pomeni zlasti: ohranjenost papirja (neprepognjenost, brez ti. rje ipd.), ohranjenost površine (nepoškodovan odtis, brez madežev, črt ipd.), nepoškodovanost vseh zobcev in ohranjenost ter čistost lepila (pri nežigosanih). Višjo ceno imajo znamke brez prilepk ali sledi ter znamke, ki imajo približno enake robove na vseh straneh.

Verigarji svojo vrednost pridobijo zlasti v zbirkah, kjer se pokaže njihova raznolikost. Manjše serije Verigarjev so lahko na razpolago za nekaj Evrov, osnovna in razširjena serija za nekaj 100 Evrov, obsežnejše pa lahko cenijo tudi na preko 1.000 Evrov in celo na nekaj 1.000 Evrov, čeprav tudi v teh zbirkah pogosto manjkajo zelo redke znamke (posamezne redke znamke cenijo tudi na nekaj 100 Evrov, pa vse do 2.000 in več Evrov). Polne zbirke Verigarjev cenijo na nekaj 10.000 Evrov.

Zbirke nežigosanih Verigarjev so običajno dražje od žigosanih, pri posameznih znamkah pa to pogosto ne velja. Redkejše znamke so seveda dražje (žigosane in nežigosane), pri čemer so zlasti cenjene posebne barve in napake v tisku. Višje cene imajo dvojčki, četverčki in večje skupine neločenih znamk, vključno s celimi polami.

Znani so tudi ponaredki iz časov veljavnosti znamk, katerih cena je lahko precej visoka, pojavljajo pa se tudi ponaredki iz kasnejšega obdobja, ki so večinoma brez vrednosti. Previdnost velja zlasti pri znamkah s cenami nekaj 10 Evrov in več. Pri dražjih znamkah je smiselno zahtevati certifikat oz. potrdilo o pristnosti znamke (in žiga), ki ga izdajajo zato pooblaščeni strokovnjaki. Cenitev znamk opravljajo tudi posebni sodni cenilci za Verigarje.

Že grob pregled literature in trga kaže, da se cene vseskozi od izida zvišujejo, zlasti pa po letu 2000.

Avtor:

Emil Hudomalj

email: Emil.Hudomalj at t-2.net

Copyright (©) Emil Hudomalj - Vse pravice pridržane.