VOJAŠTVO
   MILITARY

SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA

SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA

english summary
mnenja o knjigi

NAROČILO KNJIGE

SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA
Življenjepisi in seznami slovenskih fantov v vseh vojskah sveta!

Knjiga ima 444 strani, založnik GRAFIS TRADE d.o.o., 1290 GROSUPLJE, 2004 

Avtor ima na zalogi še nekaj knjig, ki jih lahko naročite po povzetju pri založbi PRO-ANDY Maribor.

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave


  zanimivo o knjigi
  Predstavitve knjige
 
Galerija slik
    
 s prve predstavitve
 
Napake,
       ki so bile odkrite
       po izidu knjige

 
Mnenja o knjigi
  Posebno priznanje
    
 avtorju (13.9.2007)
  Odlomki iz knjige
       v Nedeljskem dnevniku avg.05
 
Veliki slovenski
       biografski leksikon 2008

  dodatna besedila
  Prenovljeni (2007)
       neideološki in genetski
       seznam generalov in
       admiralov slovenskega rodu

  Slovenski častniki –
       književniki, umetniki in
       znanstveniki
  

 

NEKAJ MISLI IN POUDARKOV
IZ KNJIGE

 • Narod, ki svojih vojakov ne časti, jih tudi vreden ni!

 • Slovenci smo se skozi zgodovino uveljavili kot narod upornikov in pogumnih bojevnikov – pomorščakov, pa tudi izvrstnih generalov in admiralov, častnikov, podčastnikov, vojakov – mornarjev, odlikovancev, junakov in narodnih herojev, dobitnikov državnih nagrad, izumiteljev, doktorjev vojaških in obramboslovnih znanosti!

Neuvrščeni seznami v knjigi: Neideološki ABC seznam.
Prenovljeni neideološki ABC seznam (2007).

Polemike:


Vsebina:

Spremna beseda (Dr. Iztok PODBREGAR, generalpodpolkovnik)
Avtorjev predgovor

PRVO POGLAVJE
Splošno o vojaški inteligenci

 • Pojem vojaške inteligence (izvleček: àkdo je general in kdo admiral)
 • Vojaško šolstvo in oblikovanje vojaškega stanu
 • Vojaška znanost in znanstveno raziskovalno delo
 • Začetki slovenske vojaške inteligence

DRUGO POGLAVJE
Generali in admirali

 • Generali in admirali slovenskega rodu v drugih tujih vojskah
 • Generali in admirali slovenskega rodu v avstro-ogrski vojski
 • Generali in admirali v vojski Kraljevine SHS - Kraljevine Jugoslavije
 • Generali kvizlinške vojske - domobranci in četniki
 • Generali narodnoosvobodilne vojske
 • Generali in admirali JLA
 • Generali in admirali Slovenske vojske
 • Slovenski generali - admirali JLA v Sloveniji

TRETJE POGLAVJE
Častniki

 • Častniki avstrijske in avstro-ogrske vojske
 • Častniki vojske Kraljevine SHS - Kraljevine Jugoslavije
 • Častniki JA - JLA
 • Častniki -umetniki in znanstveniki

ČETRTO POGLAVJE
Podčastniki

 • Podčastniki avstrijske in avstro-ogrske vojske
 • Podčastniki vojske Kraljevine SHS - Kraljevine Jugoslavije
 • Podčastniki JA - JLA

PETO POGLAVJE
Vojaki - mornarji

 • Vojaki - mornarji avstrijske in avstro-ogrske vojske
 • Vojaki - mornarji vojske Kraljevine SHS - Kraljevine Jugoslavije
 • Vojaki - mornaji JA - JLA

ŠESTO POGLAVJE
Prostovoljci - dobrovoljci

 • Prostovoljci v uporih, odpravah in vojnah do 20. stoletja
 • Prostovoljci  v balkanskih vojnah
 • Dobrovoljci srbske vojske v prvi svetovni vojni
 • Prostovoljci  za severno mejo na Štajerskem in Koroškem - Maistrovi borci
 • Prostovoljci v oktobrski revoluciji
 • Prostovoljci španske državljanske vojne
 • Prostovoljci evropskih odporniških gibanj
 • Ostali prostovoljci

V knjigi ni določenih seznamov, ker bi bila preobsežna.
Nov seznam slovenskih generalov in admiralov avstrijske in avstro-ogrske vojske (november 2007).
Ti seznami so objavljeni na straneh
ZANIMIVOSTI.

SEDMO POGLAVJE
Pripadniki drugih vojsk, mobiliziranci, kvizlingi in plačanci

 • Pripadniki drugih vojsk
 • Mobiliziranci
 • Kvizlingi (kolaboranti) - četniki in domobranci
 • Plačanci

OSMO POGLAVJE
Slovenska vojska

 • Slovenska teritorialna obramba
 • Slovenska vojska

DEVETO POGLAVJE
Zgodovinske izkušnje in zaključek


Priloge:

 1. Neideološki in genetski seznam generalov in admiralov slovenskega rodu
 2. Pobuda za ustanovitev razreda vojaških ved v SAZU

Kratice
Viri in literatura
Beležka o avtorju


SPREMNA BESEDA
na vrh strani

Dr. Iztok PODBREGAR, generalpodpolkovnik

Avtor nam predstavlja nadvse zanimivo, a skorajda pozabljeno in celo prezrto temo o slovenski vojaški inteligenci. Zbral je številne in razkropljene podatke o slovenskih vojakih v skupnih treh vojskah in naredil nekakšno inventuro ob ustanovitvi avtohtone slovenske vojske, njene profesionalizacije in vključitve v Nato. Vsekakor gre za pionirsko delo na področju slovenskega vojaštva. Podrobnejše znanstvene obravnave seveda čakajo na mlajše avtorje, ko bodo imeli na voljo odprte vojaške in druge arhive.

V uvodnem poglavju nam avtor predstavi nekaj splošnih pojmov o vojaški inteligenci in vojaškem stanu pa tudi o vojaški znanosti kot interdisciplinarni vedi.

Osrednji del je seveda namenjen začetkom slovenske vojaške inteligence, ki jih moramo zaradi zgodovinskih okoliščin pravzaprav iskati v tujerodnih oziroma v t. i. »skupnih« državnih vojskah, najprej v avstro-ogrski, nato pa v dveh jugoslovanskih – vojski Kraljevine Jugoslavije in Jugoslovanski ljudski armadi. Iz obdobja 1815–1833 nam avtor celo predstavi štiri kandidate za prvega slovenskega generala – admirala v vrstah avstrijske oziroma avstro-ogrske vojske in angleške vojne mornarice. Vmes sta bila sicer dva zametka samostojne slovenske države, s tem pa tudi slovenske vojske. Prvo obdobje je 1918–1919, ko se je oblikovala država SHS oziroma so potekali boji za slovensko severno mejo, kjer je pripadla odločilna vloga generalu Rudolfu Maistru. Drugo obdobje, 1941–1945, je čas narodnoosvobodilnega gibanja in slovenske partizanske vojske, v kateri smo maja 1943 dobili tudi prvega partizanskega generala, Franca Rozmana - Staneta.

Zaradi svojevrstne inventure in zgoščenega pregleda stanja od začetkov do oblikovanja avtentične slovenske vojske, nam avtor predstavi podrobne sezname slovenskih generalov in admiralov v JLA in v ostalih vojskah. Spomni nas tudi na ljudske junake in mnoge znamenite vojščake, tudi narodne heroje, ki sodijo v vrh slovenske vojaške inteligence.

Zanimiv in originalen je avtorjev »neideološki in genetski« seznam generalov – admiralov slovenskega rodu. Največ pripomb bo seveda na genetsko načelo. Ne toliko zaradi njegove znanstvene neoporečnosti (enakovrednost genetske osnove po očetu in materi), temveč predvsem zaradi udomačene in malce šovinistične miselnosti, da so v narodnostnem smislu čistokrvni Slovenci samo potomci po moški genealoški veji! Avtor seveda temu upravičeno ugovarja, ker se opira na najnovejše genetske (genske) izsledke. Konkretno, če smo zaradi matere (Slovenke) priznali za Slovenca viceadmirala avstro-ogrske vojne mornarice Viljema Tegetthoffa, potem seveda ni razloga, da tega ne bi storili tudi za Josipa Broza - Tita, jugoslovanskega maršala in vrhovnega poveljnika NOVJ. Enako (genetsko) načelo naj bi veljalo tudi za vse starejše prednike, zato nam avtor predstavi pruskega generala Caprivi Leona, potomca kočevskega svobodnjaka iz Koprivnika. Avtor je tako zbral, brez ideoloških oznak, vse doslej znane generale – admirale, ki imajo slovenske rodovne korenine, s tem da ni pozabil omeniti nekaj posameznikov, ki so se zavestno izločili kot Slovenci (Mickl, Globocnig). Seveda bo potrebno pregledati še nekatere tuje vojaške arhive, saj kaže, da smo imeli generale in častnike tudi še v drugih oboroženih silah (turških, italijanskih, francoskih, švedskih).

Avtor prikaže še ostale vojaško-stanovske strukture – častnike, podčastnike, vojake – mornarje, prostovoljce in ostale (mobilizirance, kvizlinge, plačance in druge). V razčlenjevanju stanovskih vojaških struktur zgodovinsko označi pomen vsake, podrobneje pa jih predstavi v njihovem organskem razvoju v treh skupnih vojskah: avstrijski oziroma avstro-ogrski, v vojski Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije in v JLA. Avtor seveda ni pozabil kritičnih obdobij, to pa so predvsem tranzicijski prehodi (trije) spreminjanja vojske zaradi političnih razlogov in potreb novo nastajajoče države.

Ti prehodi pa so bili boleči predvsem zaradi tega, ker nova vojaška vodstva nikakor niso hotela sprejemati starih in izkušenih kadrov (»švabov«, »okupatorjev«, »južnjakov« in podobno), pač pa so se najbolj zanašala na svoje lastne »prvoborce« ali pa se spogledovala s tujimi izkušnjami. Seveda je bila takšna praksa negativna zaradi dveh razlogov: prvič, zanemarjene so bile zgoščene izkušnje starejših poveljniških kadrov (častnikov in generalov) in strokovnjakov v vseh strukturah (predvsem podčastnikov, na katerih dejansko sloni urjenje vojske oziroma vojakov), in drugič, razvojne faze so bile praviloma časovno daljše (in stroški večji), če so se v načrtovanje razvoja vmešavali nestrokovnjaki ali pa politično sprti strankarski veljaki.

Avtor za vsako strukturo posebej navaja slovenski delež, ne pozabi pa omeniti tudi zelo zaslužnih posameznikov, poleg častnikov tudi navadne vojake. Avtor se izogiba omenjanju mednacionalnih spopadov ali trenj, razen tam in takrat, ko so takšne razmere usodno vplivale na nadaljnji razvoj vojaškega stanu kot takega.

Posebej je pohvalno, da avtor verjetno prvič na enem mestu predstavi vse bolj ali manj znane slovenske častnike – pisatelje, slikarje, glasbenike in znanstvenike! Pri tem je upošteval načelo, da je predstavil samo tiste, ki so bili aktivni častniki, vsaj v začetnem življenjskem obdobju, ali pa so se po končani vojni ali demobilizaciji še vedno vračali na vojaške teme. To zlasti velja za nekdanje partizanske častnike. Avtor verjetno tudi upravičeno opozarja, da še vedno nimamo celovitega pregleda literarnih in umetniških del z vojno (vojaško) tematiko.

Avtor tudi zavzeto opominja na prezrte vojaške predstavnike. Gre predvsem za kontraadmirala Metoda Kocha iz Kranja, prvega poveljnika vojne mornarice Države SHS, pa tudi za Maistrovega soborca, podpolkovnika Martina Žunkoviča, ki je verjetno krivično prezrta oseba slovenske vojaške inteligence (dejanski »oče« venetske teorije o Slovencih kot začetnikih evropskega naroda).

Pohvalno je tudi, da je avtor dokaj temeljito prikazal slovenske prostovoljce oziroma dobrovoljce, predvsem pa mu gre zasluga, da je prostovoljce uvrstil v slovensko vojaško inteligenco! Vsekakor so dobrodošli namigi, da je potrebno izpopolniti sezname slovenskih prostovoljcev – dobrovoljcev. Namreč, številni slovenski prostovoljci nas opozarjajo na značaj slovenskega človeka – vojaka, pa tudi na dejstvo, da se tudi tem vojakom ohranijo že postavljeni spomeniki (španski borci) in postavijo novi (srbskim dobrovoljcem). Povsem upravičen je tudi predlog, da mora slovenska država razmišljati o razširitvi slovenskih vojaških pokopališč! In seveda poskrbeti za pokopališča svojih vojakov v tujih državah, tudi če gre za »bratske« republike. Avtor se tudi dosledno zavzema za rehabilitacijo vseh tistih slovenskih častnikov, ki so bili brez sodnih preiskav proglašeni za vohune in tuje plačance. Zgodovinarji pa naj končno verificirajo tudi nekatera dejstva glede kvizlinštva, državljanske vojne in podobno.

Avtor je poleg številnih častnikov slovenskega porekla v drugih vojskah zavestno predstavil tudi vojaški delež slovenskih pripadnikov odporniških gibanj, mobilizirancev, pripadnikov kvizlinških enot plačancev in pripadnikov tujih armad.

Bistveno avtorjevo sporočilo je, da smo se Slovenci skozi zgodovino uveljavili kot narod upornikov in pogumnih bojevnikov – pomorščakov, pa tudi izvrstnih generalov in admiralov, častnikov, podčastnikov, vojakov – mornarjev, odlikovancev, junakov in narodnih herojev, dobitnikov državnih nagrad, izumiteljev, doktorjev vojaških in obramboslovnih znanosti! To je tudi dobra osnova za razpravljanje o slovenski vojaški inteligenci do oblikovanja avtentične slovenske vojske, njenem razvoju in profesionalizaciji. Veljalo bi si zapomniti, da se morajo mlajši vojaški rodovi vedno učiti na izkušnjah svojih starejših predhodnikov in da šele potem pridejo na vrsto tuje izkušnje. Zato je tudi sprejemljiva avtorjeva pobuda, da bi SAZU ustanovila nov razred za vojne (vojaške) vede.

Verjetno bi veljalo udejanjiti idejo o pisanju posameznih zbornikov po rodovih in zvrsteh (kopenska vojska, letalstvo, pomorstvo) ter vojskah, v katerih so »služili« slovenski častniki, podčastniki in vojaki – mornarji. Pripadniki slovenske partizanske vojske (1941–1945) so to svojo nalogo že temeljito opravili. Tudi pripadniki slovenske vojske skrbno zbirajo gradivo o osamosvojitveni vojni in o vseh obdobjih razvoja slovenske vojske. Velik je tudi prispevek Katedre FDV za obramboslovje, raznih znanstvenih izobraževalnih ustanov in muzejev (za novejšo zgodovino).
Avtor je s svojim dosedanjim pisanjem o slovenski vojaški inteligenci že vzbudil precejšnjo pozornost (starejše) strokovne vojaške javnosti, zato lahko pričakujemo, da bodo tudi mlajši vojaški zgodovinarji, družboslovci, obramboslovci in častniki slovenske vojske nadaljevali s poglobljenimi raziskavami in študijami o slovenski vojaški preteklosti in nadaljnji uveljavitvi slovenske vojaške inteligence, saj so bili hkrati z ustanovitvijo avtohtone slovenske vojske položeni tudi osnovni temelji za njeno končno verifikacijo.

Dr. Iztok Podbregar
generalpodpolkovnik


AVTORJEV PREDGOVOR
na vrh strani

V Sloveniji žal ni publikacije niti institucije, vključno z NUK-om, ki bi obravnavala slovensko vojaško inteligenco, ali pa bi vsaj imela spisek admiralov – generalov slovenskega rodu. Izjema je le Fridolin Kavčič, ki je davnega leta 1886 v Ljubljanskem zvonu pisal rodoljubne članke o »slovenskih« častnikih v avstrijski vojski. Po več kot sto letih je marca 1996 revija Slovenska vojska ponatisnila nekaj njegovih člankov v rubriki Slovenci, znameniti vojaki, urednik Janez J. Švajncer pa je pogumno pripisal: »Čepriralov – generalov obstojal v protokolarni službi tedanjega Predsedstva SR Slovenije, pri vodstvu ZZB NOV Slovenije pa samo spisek z naslovi tistih generalov, ki so bili člani te organizacije oziroma t. i. partizanske generacije. Podatke sem iskal tudi v Bajtovem Vsevedniku, ki ima vse mogoče spiske politikov, umetnikov, zdravnikov, inženirjev in drugih poklicev. Pobrskal sem še po drugih enciklopedijah. Tudi Enciklopedija Slovenije ne premore gesla »admiral« in »general«, še manj pa njihovega spiska, temveč samo kratke, navadno deset vrstične članke. Enako velja tudi za narodne heroje. Tudi diplomanti obramboslovja se niso preveč vneto ukvarjali s temi vprašanji. Nisem verjel, da niti Mors (GŠ SV) nima takšnega spiska. Do 1996 ga ni imel niti svetovalec predsednika RS za obrambo, pa sva potem stari spisek slovenskih generalov – admiralov JLA pri Zvezi borcev dopolnila. Zgodovinar Janez J. Švajncer, brigadir SV, je prvi objavil Poskus seznama generalov in admiralov Slovencev, ki je korekten, čeprav z manjšimi napakami. Objavljeni Bajtov seznam »vojakov« v Slovenskem kdo je kdo pa je navaden zbir netočnih podatkov, poleg tega pa je »izpustil« kar osemnajst še živečih »mlajših« generalov – admiralov JLA in tudi štiri brigadirje Slovenske vojske!

Ker sem se že nekaj časa ukvarjal s preučevanjem nekaterih vidikov slovenske vojaške inteligence, pa tudi z iskanjem »pozabljenih, izpuščenih in zamolčanih« slovenskih generalov – admiralov (za potrebe ES), sem tudi sestavil prvi »Neideološki in genetski abc seznam generalov – admiralov slovenskega rodu«, ki je obsegal 237 generalov in admiralov, in se je na koncu povzpel na število 256.

Pričujoča knjiga je sestavljena iz dveh delov in sicer: prvi dve poglavji zajemata že objavljeni zapis z naslovom Generali in admirali slovenskega rodu, seveda znatno dopolnjen in neobjavljeni zapis pod naslovom Slovenska vojaška inteligenca – častniki, podčastniki, vojaki – mornarji, prostovoljci, kvizlingi in drugi, ki je dve leti »čakal« na objavo. Zato sem se odločil za zaokroženo knjižno predstavitev.

Knjiga nima nobenih znanstvenih pretenzij. Njen osnovni namen je, da načne pozabljeno temo o slovenski vojaški inteligenci, predvsem pa, da vzpodbudi mlajše raziskovalce za podrobnejše preučevanje slovenske vojaške inteligence, posebej še njenega vrha – generalov in admiralov, oziroma vojskovodij, poveljnikov in junakov. Zavedal sem se znanega reka: Narod, ki svojih vojakov ne časti, jih vreden ni! Seveda, najprej jih je potrebno predstaviti in spoznati, kajti »častniki so igrali precejšnjo vlogo v družabnem, kulturnem in končno tudi v političnem življenju«, pravi zgodovinar dr. Rok Stergar, ne samo v bivši avstro-ogrski monarhiji, temveč tudi v dveh skupnih državah – Jugoslavijah. Gre torej za nekakšno inventuro in pregled stanja do ustanovitve avtentične slovenske vojske in njene vključitve v nove integracije – Nato. Pohvalno je seveda, da je GŠ Slovenske vojske z ustanovitvijo vojaško-zgodovinskega centra zapolnil vrzel slabega zgodovinskega spomina.

Potrebo po tovrstni študiji pa je čutiti tudi ob očitnem ignoriranju slovenske vojaške inteligence. Namreč, dr. Marko Kos v svoji knjigi Slovenska inteligenca enostavno ne pozna pojma slovenske vojaške inteligence kot enovitega profesionalnega stanu oziroma dela narodne inteligence. Avtorjev »znanstveni« pristop je razviden iz dveh omemb, in sicer:

 • samo na enem mestu omenja častnike kot del inteligence, ko pravi, da protikomunistična stran ni zmogla intelektualne podpore, »tudi vojaške ne, če štejemo bivše jugoslovanske oficirje k intelektualcem« (str. 201);

 • ko avtor našteva vrste inteligence (humanistična, tehnična, družboslovna), poklice, posebno tiste z visoko izobrazbo (inženirje, ekonomiste, pravnike, zdravnike in humaniste) oziroma pet področij, na katerih deluje (gospodarstvo, izobraževanje in kultura, zdravstvo, javna uprava in samostojni poklici), ni nikjer najti vojaško-obrambne strukture niti njenih predstavnikov, pa čeprav vemo, da je na Slovenskem trenutno okrog 4.200 vojaških upokojencev in skoraj dvakrat toliko aktivnih vojaških oseb slovenske vojske – zdaj že profesionalcev, da diplomiranih obramboslovcev niti ne štejemo!

Najbolj absurdno pa je dejstvo, da niti Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (UL/RS št. 47, 29. 6. 1998) ne pozna prav nobenega vojaškega poklica niti »strokovnega ali znanstvenega« naslova! Očitno je bil spregledan Sušnikov priročnik o akademskih poklicih iz leta 1932.

Zato aktualnost teh zapisov ni samo v ponovnem oživljanju pojma slovenske vojaške inteligence, temveč tudi v poskusu antropološkega prikaza njenega razvoja v fazi »najemništva«, torej obdobja, ko so slovenski vojaki in častniki služili v več tujerodnih in dveh skupnih jugoslovanskih vojskah, kjer so pokazali ne samo izjemen pogum, temveč so si tudi pridobili ugled izredno sposobnih častnikov in poveljnikov. To pa so vsekakor nacionalne vrednote, posebej še, če k temu prištejemo domoljubje. Seveda mislim na domoljubje odpora (kmečkega, partizanskega), ne pa na prostovoljno ali kakšno drugo kolaboracijo!

Opozarjam na opazna nasprotja med slovensko inteligenco in njenim vojaškim delom, ki so prisotna že od časov habsburške monarhije, kraljevine in tudi socialistične Jugoslavije. Zgodovinar dr. Rok Stergar v zanimivi razpravi navaja uradni avstrijski vir, da so bili »politični cilji slovenske inteligence« uperjeni proti absolutističnemu vojnemu režimu habsburške monarhije, in se obenem sprašuje, ali so bili slovenski častniki bolj zvesti monarhiji in cesarju kot pa nacionalni stranki ali narodu?! Isto vprašanje o zvestobi kralju Petru, maršalu Titu ali celo Partiji bi veljalo postaviti in proučiti tudi za poznejša obdobja. Zanimivo je dodati, da slovenska Partija (Popit) ni priznavala svoje vojaške inteligence v JLA! Zato se ni potrebno čuditi, da so v osemdesetih letih prav razumniki in publicisti iz kroga Nove revije in Mladine začeli »napade na JLA«. Da je to budilo odpor vrha slovenske vojaške inteligence, priča tudi dejstvo, da junija 1991 noben aktivni general – admiral JLA, Slovenec, ni pristopil k slovenski TO! Isto velja za še večje število polkovnikov, saj je menda to storil samo eden!

Kje so korenine nasprotij med splošno in vojaško inteligenco, bi bilo potrebno še preučiti, saj so se podobni »tranzicijski« problemi javljali tudi 1918, 1941 in 1945! Generalpolkovnik Stane Potočar je s svojo knjigo Zvestoba opozoril na osnovne karakteristike odnosov med pripadniki JLA in družbo, nekaj podobnega pa je za avstro-ogrske razmere prikazal dr. Rok Stergar v svoji doktorski disertaciji Slovenci in avstro-ogrske oborožene sile. Še posebej pa je zanimiv njegov predhodno objavljeni članek z naslovom Politični cilji slovenske inteligence – Nekaj drobcev o vohunih in vojakih.

Pričujoči zapisi zato uvodoma načenjajo nujno razpravo o pojmu vojaške inteligence kot delu družboslovne inteligence oziroma delu integralne inteligence. Vsi tisti, ki se le stežka sprijaznijo že s samim pojmom »vojaška inteligenca«, navadno pričakujejo, da bo častnik še pesnik (kot Maister) ali pisatelj (Podlimbarski), zato sem namenoma dodal nekaj osnovnih podatkov o vojaškem šolstvu, vzgoji in oblikovanju častnikov oziroma pripadnikov vojaškega stanu (sloja). Ker pa mnogi ne priznajo niti vojaške znanosti, še manj pa poznajo obseg znanstveno-raziskovalnega dela na vojaškem področju, je bilo vsekakor nujno predstaviti še to področje, o katerem smo nedavno dobili temeljno znanstveno delo dr. Antona Žabkarja, »slovenskega Clausewitza«.

S takimi izhodiščih je bilo seveda tudi lažje poiskati začetke slovenske vojaške inteligence, predvsem njenega vrha oziroma prve generale – admirale slovenskega rodu. Ta del bo zanimiv tudi za širšo javnost, saj mnogi ne vedo, kdo je bil dejansko prvi general s slovenskimi koreninami. Kandidati so štirje, in sicer: Jernej Basaj, rojen okrog 1720 na Brniku, general Vojne krajine. Drugi, Pavel Seničar pl., rojen 1760, je postal leta 1815 generalmajor avstrijske vojske. Tretji, Josip Žiga Novak, rojen 1772, je 1827 postal topniški general avstrijske vojske. In četrti, John Jeffrey Rakovec, pl. Raigersfeld, rojen 1770, je 1833 postal kontraadmiral angleške vojne mornarice. Izbor seveda ni problematičen, le Basajevo službovanje v Vojni krajini bo potrebno še raziskati. Bolj ali manj je uveljavljeno, da je prvi »pravi« slovenski general Rudolf Maister, čeprav mnogi menijo, da je to pravzaprav malo znani kontraadmiral Metod Koch, prvi poveljnik vojne mornarice Kraljevine SHS! Drugi pa trdijo, da je formalno to generalmajor Franc Rozman - Stane, poveljnik slovenske partizanske vojske. Prav tako je malo znano skupno število slovenskih generalov – admiralov slovenskega rodu v tujih, dveh jugoslovanskih in slovenski vojski do 1995. V zbirnem ABC seznamu jih je trenutno 256! Vendar sem prepričan, da to ni končno število.

Na naslovnici sem zavestno, kot nekakšne mejnike, predstavil pet najpomembnejših slovenskih generalov, ki so opravljali najvišje vojaške dolžnosti, in sicer: pehotnega generala Blaža Žemvo, načelnika GŠ avstro-ogrske vojske 1911–1912, generalmajorja Rudolfa Maistra, poveljnika prve slovenske vojske 1918–1919, generalpodpolkovnika Franca Rozmana - Staneta, načelnika GŠ NOV Slovenije 1943–1944, generalpolkovnika Staneta Potočarja - Lazarja, načelnika GŠ JLA 1972–1979 in generalmajorja Janeza Slaparja, načelnika Ršto Slovenije v toku osamosvojitvene vojne 1991.

Posebej se zahvaljujem g. Igorju Ribiču, oblikovalcu ovitka, ki je prej naštete pomembne slovenske generale predstavil na svojevrsten način in pod slovensko nastavo. V prilogi objavljam, poleg pobude za ustanovitev posebnega vojaškega razreda na SAZU, tudi svoj »neideološki in genetski ABC seznam« vseh generalov – admiralov slovenskega rodu«. Namenjen je predvsem za razne leksikone, vsevednike in kdojekdojevce, seveda brez manipulacij in z določenimi zadržki! Podrobnejše podatke pa si zainteresirani bralci lahko ogledajo tudi v moji študiji z naslovom Slovenska vojaška inteligenca – generali in admirali, ki je bila objavljena v reviji Borec/2000, pa tudi na spletni strani z naslovom Vojaštvo (Vojaki in vohuni).

O ostalih delih slovenske vojaške inteligence kot poklicni in družbeno-socialni kategoriji zares ni bilo napisanega nič temeljitega, najti je mogoče samo obrobne podatke. Tudi v našem zgodovinopisju ni posebne literature in virov, razen dr. Vaska Simonitija in mladega dr. Roka Stergarja, zato sem moral poseči po tuji (Mile Bjelajac, Istvan Deak in drugi). Predvsem sem se opiral na Gogalove Slovence v vojnah 593–1918 in Švajncerjevo Vojno in vojaško zgodovino Slovencev. Seveda velja omeniti še dve pomembni knjigi o slovenskem letalstvu – letalcih, ki so ju napisali trije avtorji (Ajdič, Jerin in Sitar), kakor tudi številne prispevke dr. Miroslava Pahorja o slovenskih pomorščakih. Brigadirju in zgodovinarju Janezu J. Švajncerju pa gre posebna zahvala za ponatis članka Generali in admirali slovenskega rod iz Vojnozgodovinskega zbornika in druge nasvete.

Če bodo še drugi, mlajši avtorji pristopili k poglobljenim zgodovinskim, sociološkim in drugim raziskavam o slovenskem deležu v jugoslovanski kraljevi vojski, slovenski partizanski vojski in JLA, potem bomo tudi Slovenci imeli primerno bazo podatkov in študij kot nujno zgodovinsko podlago za študije nastanka in razvoja prve in avtohtone slovenske vojske!

Pomembno se mi zdi, da bi morali prihodnji raziskovalci kritično razgrniti genezo nastanka slovenske vojske iz slovenske teritorialne obrambe in zgoščenih izkušenj predhodnih generacij slovenskih častnikov in podčastnikov. Seveda brez političnih in ideoloških predznakov in izključujočih momentov, ko si določena elita novodobnih častnikov prilasti neomajne zasluge za razne narodne, osvobodilne in podobne projekte! Gre za pojave »srbizacije« vojske Kraljeve Jugoslavije, »vojvodstva« v razvoju slovenske partizanske vojske, »jugoslovanstva« JLA, kakor tudi za prevlado »rezervistov« in obramboslovcev pri oblikovanju mlade Slovenske vojske. Take in podobne napake so usodno vplivale na nadaljnji razvoj. Zato je bistveno upoštevati tradicijo, strokovnost in objektivne pogoje razvoja, saj je očitno, da so imeli ravno častniki v vseh družbenih obdobjih pomembno vlogo v političnem, družbenem, gospodarskem, kulturnem in športnem življenju določenega mesta, regije in države. Nekaterih osnovnih in prvinskih vojaških temeljev enostavno ni mogoče prezreti ali pa jih ukiniti.

Ker nisem zgodovinar, sem želel samo skicirati osnove za temeljitejšo antropološko študijo o slovenski vojaški inteligenci, da bi vzpodbudil mlajše avtorje za podrobnejše raziskave in sinteze, da bi opomnil strokovno javnost na prisotnost vojaške inteligence, vojaške strokovnjake pa na potrebo znanstvenega pristopa v preučevanju osnov nastanka slovenske vojske. Na pobudo Janeza J. Švajncerja, brigadirja v pokoju, sem dodal še krajše poglavje o nastanku in razvoju avtohtone Slovenske vojske, vse do njene profesionalizacije in integracije v Natovske strukture.

O slovenski vojaški preteklosti so najpomembnejši podatki v tujih vojaških arhivih, predvsem v avstrijskem, delno pa tudi v italijanskem, srbskem, madžarskem in nemškem. Že obdelani podatki se lahko dobijo tudi v zasebnih arhivih pa tudi v že objavljenih ali neobjavljenih delih posameznikov. Kot primer navajam podpolkovnika Davorina Žunkoviča, dejanskega začetnika slovenske venetologije, ki je podrobno obdelal slovensko vojaško preteklost, le da nam njegova dela niso dovolj poznana.

O slovenskih vojščakih, njihovi začetni organizaciji in bojevanju proti Turkom imamo zelo primerno delo zgodovinarja dr. Vaska Simonitija z naslovom Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju. Vojaški del v Arhivu Slovenije dobesedno sameva, samo redki posamezniki so brisali prah z njihovih dosjejev. Opozarjam tudi, da imajo posamezni graščinski arhivi zanimive vojaško-policijske dosjeje, v katerih bi bilo mogoče poiskati podrobnejše podatke o obrambi graščin, naboru in podobno. Podrobneje sem pregledal arhiv ribniške in ortneške graščine, v katerih sem odkril slovensko pisno prisego zvestobe francoskemu cesarju Napoleonu s strani vojakov Ilirskega polka, ki je bil 1813 poslan na rusko fronto. Ugotovil sem tudi prve pojave dezerterstva oziroma izogibanja naboru. O tem sem podrobneje pisal.

Slovenske deleže sem iskal predvsem v avstro-ogrski cesarski vojski, v vojski Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije in v JLA, medtem ko sem namerno obšel že temeljito obdelane in raziskane strani slovenske vojske generala Maistra (1918–1919) in seveda sistematično predstavljeno zgodovino nastanka in razvoja NOV in PO Slovenije. Ob tem bi opozoril, da bi bilo treba prve homogene slovenske enote iskati že 1916–1917 na fronti v Dobrudži! Velja tudi pripomniti, da nimamo temeljite vojaškostrokovne obdelave raznih delov slovenske kvizlinške vojske (domobrancev, četnikov, križarjev, skrivačev in podobno), pa čeprav je v emigrantski literaturi dovolj virov. Izjema je vsekakor najnovejša knjiga dr. Borisa Mlakarja Slovensko domobranstvo 1943–1945.

Kot že rečeno, temeljne podatke o staroavstrijski in avstro-ogrski vojski sem črpal iz knjige Istvana Deaka z naslovom Beyond nationalism – a social and policital history of Habsburg officer Corps 1848–1918 in nemške inačice z naslovom Der k. u. k. Officier 1848–1918. Seveda sem uporabljal tudi druge vire, med njimi že omenjeno doktorsko disertacijo dr. Roka Stergarja Slovenci in avstro-ogrske oborožene sile (1868–1914). Zanimive podatke pa je mogoče dobiti tudi pri številnih zbirateljih vojaških oznak in odlikovanj (faleristih), kot so Janez J. Švajncer, Boris Zupančič, Pavle Car, Nenad Bjeloš (iz Pančeva, Srbija) in drugih.

Za vojsko Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije je najtemeljitejši vir mladi beograjski zgodovinar dr. Mile Bjelajac, ki je v dveh knjigah natančno razčlenil nastanek in razvoj vojske Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije do 1935. Dr. Bjelajcu se moram tudi posebno zahvaliti, ker mi je iz rokopisa svoje najnovejše knjige prijazno pomagal identificirati slovenske generale v vojski Kraljevine Jugoslavije, za katere mi je pozneje mag. Milisav Sekulić, prijatelj in generalmajor, v arhivih Vojaškozgodovinskega inštituta v Beogradu uspel zbrati osnovne podatke.

O JLA je na voljo dovolj virov. Najbolj sistematične in preverjene podatke je mogoče najti v zborniku z naslovom Razvoj oružanih snaga SFRJ 1945–1985, v Sloveniji skoraj neznano delo, kakor tudi v Vojni enciklopediji in Vojnem leksikonu. Seveda ne gre zanemariti še številnih drugih virov. Razpredelnice sem oblikoval glede na slovenske deleže. O neslavnem koncu JLA oziroma o njeni preobrazbi v tri srbske vojske je solidno sintezo podal brigadir SV mag. Andrej Lovšin.

Na podlagi dostopnih podatkov sem se lotil še obdelave preostalih kategorij oziroma sestavnih delov vsake vojaške organizacije, in sicer: častnikov, podčastnikov, vojakov in mornarjev ter še nepriznanih vojaških kategorij: prostovoljcev (tudi dobrovoljcev), mobilizirancev, pripadnikov kvizlinških vojsk, plačancev in drugih. Pri tem je bilo težišče vsekakor v ugotavljanju antropoloških osnov slovenske vojaške inteligence, predvsem častnikov, in tudi v predstavljanju slovenskega deleža med posameznimi kategorijami in stanovi v raznih vojskah.

Med častniki sem v posebnem »kulturološkem« poglavju predstavil vse doslej znane pisatelje, umetnike in znanstvenike med aktivnimi častniki, kar seveda ne zmanjšuje intelektualnega prispevka tistih častnikov, ki so se ukvarjali samo z operativno-štabnimi zadevami na nivoju od polka navzgor, kakor tudi z vodenjem in poveljevanjem enotam od brigade do armade! Seveda ne smemo zanemarjati prispevka nižjih častnikov, podčastnikov in celo navadnih vojakov, saj je zmaga na bojnem polju vedno ekvivalentna bojnemu prispevku vseh pogumnih posameznikov in skupin!

Podrobneje sem preučil razne oblike dejavnosti posameznih skupin prostovoljcev (dobrovoljcev) in ugotovil, da je bil poleg humanitarnega in solidarnostnega vidika pomoči dejansko prevladujoč vojaški delež. Zato tudi predlagam, da prostovoljce začnemo obravnavati kot del vojaške inteligence ter jih tako tudi razbremenimo ideoloških oznak in bremen avanturizma, ki največkrat negirajo njihovo osnovo poslanstvo – solidarnostno bojno pomoč do žrtvovanja svojega življenja!

Iz nedavne slovenske preteklosti sem brez ideoloških predznakov med pripadnike slovenske vojaške inteligence poleg partizanov uvrstil tudi mobilizirance (v madžarsko, italijansko in nemško vojsko) in kvizlinge (domobrance, četnike, križarje). Pred zgodovino in potomci nimamo česa skrivati, saj se prihodnji rodovi lahko na naših napakah tudi kaj naučijo.

Vse kategorije vojaške inteligence – častniki, podčastniki, vojaki (mornarji), prostovoljci, mobiliziranci in drugi – so nastajale zaradi obrambnih potreb in političnih zahtev in se kasneje kalile in dokazovale na bojnem polju, na žalost tudi v medsebojnih spopadih in celo v državljanski vojni. Zato je prav, da jih tudi osebno predstavim po tradicionalnih zvrsteh – kot pripadnike kopenske vojske, vojne mornarice in letalstva, kakor tudi ostalih delov. Mnogi bralci knjige bodo tako našli svoje bližnje ali pa samo znance.

Sistematičnega prikaza bojevanja slovenskega vojaka – častnika na kopnem (še) nimamo. Imamo samo posamezne opise, kakor je prispevek »kranjske vojske« v bitki pri Sisku, ko je bila turška vojska prvič odločno premagana. Herojskih podvigov posameznikov in vojaških enot je v naši vojaški zgodovini dovolj, da lahko ugotovimo, da smo Slovenci dobri in pogumni vojaki, odločni in kvalitetni častniki. Pomniki, kakor je herojska smrt Pohorskega bataljona, in drugi, samo potrjujejo značaj slovenskega vojaka v odločilnem trenutku.

Zaradi neposredne bližine evropskim civilizacijskim dosežkom (kolo, motor, avtomobil) in že prirojene motorične spretnosti so slovenski vojaki in častniki, poleg čeških, že dolgo nazaj veljali za nosilce tehničnih poklicev. Z uvajanjem motornih vozil v posamezne vojske so bili prav slovenski vozniki večinski predstavniki. Tako je znano, da so bili v JLA najboljši vozniki prav Slovenci, v GŠ JLA pa so tudi predstavljali skoraj »homogeno« slovensko enoto! Tudi za častnike in podčastnike je veljalo, da so se najpogosteje odločali za »tehnične« dolžnosti. Vsekakor smo bili Slovenci med prvimi »Ikarji« na svetu (brata Rusjan), pa tudi med prvimi piloti avstro-ogrskega in srbskega oziroma jugoslovanskega letalstva, da ne omenjamo znane »ljubljanske letalske« eskadrilje iz leta 1918. Tudi topniške in matematične zasluge Jurija Vege so dovolj znane, prav tako pa tudi pionirja vesoljskih projektov Hermana Potočnika - Noordunga.

Pohodne, planinske, alpinistične, smučarske, kolesarske in druge sposobnosti so tudi odločale o naboru za določene enote kopenske vojske, že od avstro-ogrske vojske naprej. Tako so bile nekatere planinske in smučarske enote docela slovenske, prav tako pa so bili iskani in cenjeni slovenski alpinistični inštruktorji.

Slovenci nesporno veljamo tudi za pomorski narod, uveljavili pa smo se tudi v vojnih mornaricah sveta. Ivan Rakovec iz Ljubljane je postal 1833 prvi slovenski admiral v angleški vojni mornarici. Admiral Pogačnik je začetnik torpedistike, slovensko-češki Ressel je izumitelj ladijskega vijaka, ameriškemu Slovencu in admiralu s štirimi zvezdicami Ronaldu Zlatoperju pa so zaupali poveljstvo Pacifiške flote.

Bodoči raziskovalci, ki bodo razčlenjevali različne kategorije slovenske vojaške inteligence in proučevali njihov pomen in prispevke v nacionalni zgodovini, morajo seveda upoštevati, da so moji zapisi samo neobvezno napotilo. Moje »antropološke skice« so samo klic, da se vendarle pogumneje lotimo še dokaj neraziskanih področij slovenske vojaške inteligence in vojaštva nasploh.

Ko smo te dni proslavljali pomen in dosežke topniškega častnika, matematika in barona Jurija Vege, se mi je zazdelo, da ne bomo znali poudariti izrednega znanstvenega dosežka prof. dr. Antona Žabkarja, sicer kapitana (admirala) slovenske vojske, ob njegovem temeljnem delu s simbolnim naslovom Marsova dediščina v dveh delih o temeljih in metodah vojaške znanosti in vojaških ved, ki je pravkar izšlo. Imamo namreč svojega Clausewitza!

Kot je marca 2004 dejal dr. Anton Grizold, tudi obrambni minister, Slovenci zaradi zgodovinskih razlogov nismo imeli priložnosti, da bi si oblikovali tudi svojo tretjo vejo razumništva: poleg humanistične in tehnične tudi vojaško inteligenco.

Temelji so bili postavljeni. Moramo jih samo poznati.

Brez poznavanja preteklosti je težko graditi bodočnost!

Avtor


ZAKLJUČEK IN ZGODOVINSKE IZKUŠNJE
na vrh strani

Moj glavni namen je bil, da načnem temo o slovenski vojaški inteligenci, ki je bila ne samo prezrta, temveč tudi zanikana, kakor tudi, da vzpodbudim mlajše raziskovalce, da se začnejo poglobljeno ukvarjati z zgodovinskimi, antropološkimi, socialnimi in drugimi vidiki razvoja slovenske vojaške inteligence.

Slovenska vojaška zgodovina se ni začela z nastankom samostojne slovenske države, temveč sega daleč nazaj. Podpolkovnik Davorin Žunkovič, tudi Maistrov soborec, je leta 1939 objavil manj znano razpravo z naslovom Slovenska vojna zgodovina od Kristusovega rojstva do 1441. V njej opozarja na prelomne točke slovenske nacionalne in vojaške zgodovine, omenja celo petdeset znanih slovenskih kraljev. Kot častnik avstro-ogrske vojske je bil kaznovan, ker je širil protinemške ideje, mi pa smo ga kaznovali še huje – skoraj smo ga pozabili! Zato si podpolkovnik Žunkovič zasluži temeljito predstavitev kot vojak, zgodovinar in venetolog! Enako velja za številne častnike, generale in admirale slovenskega rodu, ki so službovali v tujerodnih vojskah, vendar so prispevali znaten teoretični in strokovni delež v skoraj pozabljeno slovensko vojaško zgodovino.

Začetek slovenske vojaške inteligence kot stanu je mogoče določiti v avstro-ogrski vojski, v kateri smo imeli precejšnje število generalov in admiralov (81), pa čeprav je tudi res, da smo že v prejšnjih zgodovinskih obdobjih imeli uspešne poveljnike slovenskih upornikov in prostovoljcev (tlačanov, kmetov).

Prikazovanje slovenskih deležev in prispevkov v posameznih tujerodnih in treh skupnih »državnih« vojskah in med posameznimi kategorijami vojaške strukture nasploh je bilo nujno zaradi vrednotenja le-teh v kvalitativnem in kvantitativnem smislu. V treh skupnih vojskah je bil slovenski delež med generali – admirali (polkovniki in kapitani bojne ladje) naslednji: v AOV 80 (136), v VKJ 21 (49) in v JLA 123 (328). K temu so največ pripomogli številčni in primerjalni podatki, kakor tudi bolj ali manj celoviti seznami generalov – admiralov (224) in višjih častnikov po zvrsteh, rodovih, službah in činih. Ravno takšno predstavljanje nam nazorno prikaže izredno kvaliteto slovenskih deležev v skupnih državnih vojskah. Namreč, prav zelo veliko število in raznolike dolžnosti slovenskih častnikov s činom polkovnika ali kapetana bojne ladje (513) konkretno in prepričljivo pokaže, kakšna je bila osnovna baza za izbor najboljših – generalov in admiralov. Pove pa nam tudi, da zaradi določenih omejitev po nacionalnem ali kakšnem drugem ključu številni slovenski častniki niso dosegli zasluženih činov in položajev! Vsekakor je zanimiv, in prvi te vrste, tudi neideološki in genetskih seznam 256 generalov in admiralov slovenskega rodu, ki predstavljajo vrhnji sloj slovenske vojaške inteligence.

Slovenski podčastniki ter tudi vojaki in mornarji, so se v vseh tujerodnih vojskah pokazali kot strokovno in karakterno trdni pripadniki vojaškega kolektiva. Seveda so bili najbolj zaželeni in cenjeni na raznih tehničnih dolžnostih, predvsem v vojnem letalstvu in vojni mornarici.

Bistveno sporočilo moje knjige je, da Slovenci sicer nismo vojaški narod, vendar smo se v zgodovini uveljavili kot narod upornikov (kmečki upori, upori proti zavojevalcem in okupatorjem) in pogumnih vojakov – mornarjev, kakor tudi izvrstnih generalov – admiralov, častnikov in podčastnikov, ki skupaj tvorijo poseben vojaški stan – vojaško inteligenco. Zaradi zgodovinskih in drugih posebnosti sem temu stanu dodal še prostovoljce, mobilizirance, plačance in kvizlinge. Namreč, tudi iz teh doslej nepriznanih kategorij smo imeli številne uspešne poveljnike in pogumne vojake (dobrovoljce srbske vojske, španske borce idr).

Ker se že odpirajo arhivi tajnih služb, bo potrebno dokončno rehabilitirati nedolžno osumljene ali celo obsojene vohune, za vse druge pa ugotoviti resnico na podlagi arhivskih dokumentov (Anton Lokar, brigadni general VKJ), kakor tudi za posamezne obveščevalne organe. Nekatere primere pa bo potrebno še podrobneje raziskati (brigadni general Vladimir Vauhnik naj ne bi bil samo nemški ali britanski vohun, temveč celo sovjetski oziroma partizanski!?). To bo verjetno tudi tema mojih bodočih raziskav – o slovenskih vojaških obveščevalcih in protiobveščevalcih.

Želim si, da bi se zopet uveljavilo staro in preizkušeno načelo in da bi se pripadniki avtohtone slovenske vojske najprej učili na izkušnjah svojih starejših predhodnikov, četudi so služili v tujerodnih vojskah, šele potem pridejo na vrsto tuje izkušnje, ki pač ne morejo odražati značaja in sposobnosti slovenskega vojaka.

Kakor sem že uvodoma poudaril, gre za nekakšno inventuro stanja do ustanovitve avtohtone slovenske vojske, ki ima na srečo tudi svoj vojaškozgodovinski center, ki bo zapolnil ne samo vrzeli bližnje vojaške zgodovine same slovenske vojske (od 1991), temveč tudi druga še ne dovolj raziskana področja, kot je npr. razpad JLA. Škoda je le, da še nimamo skupnega vojaškega muzeja, saj zasebni muzeji (v Bovcu, Logatcu, Sežani in drugod) ne morejo celovito predstaviti slovenske vojaške zgodovine.

Posebej bi veljalo izpostaviti deleže in vlogo slovenske vojaške inteligence v prelomnih zgodovinskih obdobjih, posebej tranzicijskih (1919, 1941, 1945 in 1991). Raziskati je potrebno kot osnovno odnos med politiko in vojsko in ugotoviti pozitivne in negativne smeri in odklone. Vendarle je že sedaj jasno glavno sporočilo: vojsko naj vodijo vojaški strokovnjaki! General Maister ni edini dokaz. Politikanti in strankarski veljaki so vojski samo škodovali (kolaboracija).

In nenazadnje, slovenska vojaška inteligenca je zaradi svoje zgodovine, tradicije, strokovnosti in ugleda imela pomembno, včasih pa tudi odločilno vlogo v političnem in družbenem razvoju slovenskega naroda. Zato je potrebna v sedanjem trenutku tudi njena družbena, strokovna in zakonska verifikacija, ker imamo zdaj prvič v zgodovini tudi svojo lastno vojsko. Začetne politične zdrahe in kadrovske težave so seveda negativno vplivale na hitrejši razvoj Slovenske vojske.

Poveljnik – častnik mora imeti splošno vojaško in specialistično izobrazbo. Isto velja za podčastnike. Vojak – profesionalec ne more biti uradnik! Lahko smo samo veseli, da je to ugotovil tudi novi obrambni minister Karel Viktorja Erjavec, sicer pravnik po stroki. Potrebno bo znova pogledati v pozabljeni Sušnikov priročnik o akademskih (vojaških) poklicih. Če bomo poleg policijske akademije dobili tudi diplomatsko, potem bo veljalo kmalu razmišljati tudi o preimenovanju častniške šole v vojaško akademijo.

Vojaška inteligenca je specifični del splošne inteligence, ki se bo ob lastni vojski tudi razvijala in oblikovala po sodobnih standardih zavezništva in tudi potreb nacionalne obrambe. Temelji so že postavljeni. Vse nadaljnje pobude pa morajo prihajati iz vojaških vrst. To velja tudi za mojo pobudo, da SAZU odpre nov razred za vojne (vojaške) vede. Kandidatov za »vojaške« akademike, redne (domače) in dopisne (izseljenci in njihovi potomci), imamo dovolj. Le začeti je potrebno!

  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net