VOJAŠTVO
   MILITARY

SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA - Z33

PRENOVLJENI
GENETSKI IN NEIDEOLOŠKI SEZNAM GENERALOV - ADMIRALOV SLOVENSKEGA RODU

english summary

PRIMERJAJTE: STARI SEZNAM 2000-2005

SEZNAM GENERALOV
   IN ADMIRALOV

   
(besedilo v PDF)

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 

316 imen,
zadnja dopolnitev
12. 02. 2014

 

KAZALO STRANI

UVOD
BRATA SAGAI
BRATA JESCHONNEK
SAMONIGG IVAN
PRVI SLOVENSKI KONTRAADMIRAL
SEZNAM KONČNO V ROKAH ZGODOVINARJEV
Novi general nemškega Wehrmachta slovenskega rodu - Kamilo Bregant, generalmajor
NAŠLI SMO ŠE TRI GENERALE SLOVENSKEGA RODU - POLJSKI, SRBSKI, MADŽARSKI
 


UVOD

Za objavo tega prenovljenega seznama generalov – admiralov slovenskega rodu sem se odločil iz treh razlogov, in sicer:

  • avstrijski vojaški arhiv na Dunaja je junija 2007 objavil celoten seznam avstro-ogrskih generalov in admiralov (prejšnje leto 2006 tudi seznam staroavstrijske vojske), med katerimi sem lahko po priimkih »lociral« precejšnje število slovenskih generalov in admiralov; dodal pa sem tudi nekaj generalov avstrijske vojske od leta 1920–1938 in od leta 1955; zaenkrat sem preveril brata Johanna in Viktorja Sagai;

  • dodal sem tudi dva nanovo odkrita brata Hansa Jeschonneka, generalpolkovnika nemške Luftwaffen in Gerta Jeschonneka, viceadmirala Bundesmarine, prezrtega Petovar Rudija, generalpodpolkovnika JLA ter novega generalmajorja SV mag. Alojza Šteinerja;

  • glede na uradne objave seznama generalov – admiralov SV, seznama generalov – admiralov slovenske Wikipedije, kakor tudi na pripombe častnikov SV in funkcionarjev Mors, sem iz dosedanjega seznama izpustil skupino prvih brigadirjev SV (1991–1994).

Tudi ta seznam je glede pripadnikov avstrijske in avstro-ogrske vojske verjetno še preobširen (glede priimkov Augustin in Novak), vsekakor pa manjka vsaj deset admiralov italijanske vojne mornarice od 1920–1943, ter nekaj posameznikov iz francoske, ameriške, švedske, kanadske in druge vojske.

Na osnovi mojih raziskav in pripomb obiskovalcev mojih spletnih strani je nastal seznam, ki je bil nazadnje dopolnjen 1. julija 2010.


Brata SAGAI

Prilika je za mlajše raziskovalce in uradne inštitucije (Vojaški arhiv SV, ARS in druge), da iz arhivov nekaterih vojska, pridobijo verificirane podatke o osebah iz tega seznama, ker je za posameznika to predrago početje (pridobitev biografskih podatkov brez fotografije v dunajskem vojaške arhivu stane 32,00 €). Sam sem to storil le za dva generala iz povezane rodovine Sagaj in dobil podatek, da sta bila rojena na Ptuju (Ivan) in v Slovenj Gradcu (Viktor).

Z njima sem rodbinsko povezan. To je glavni motiv, da sem poiskal dopolnilne podatke iz vojaškega arhiva na Dunaju. Istočasno sem opravil preverjanje v cerkvenih matrikulah. Dodatno me je k iskanju vzpodbudilo elektronsko sporočilo obiskovalca spletne strani iz Poljske, da je neki Hans Sagai, general avstro-ogrske vojske, pokopan od 1940 v Lublinu! Vprašanje se je glasilo, ali gre za slovenskega ali poljskega generala (iz plemena Sagaj!).

Odgovor je presenetil vse, ki smo preučevali življenjsko pot Hansa Sagaja.

Več o tem v članku (C30) àKdo je Hans Sagai?


Brata JESCHONNEK

Na namig enega od obiskovalcev spletnih strani, sem seznamu dodal še nemškega letalskega generala Ivana Ježovnika – Johanna Jeschonneka. Seveda sem ga predhodno preveril v knjigi spominov Miloša Vauhnika GE – FAU, ki je izšla 1988/89 v Gorici. Na str. 73 tudi piše, da je njegov brat Vladimir, polkovnik in vojaški ataše v Berlinu, vsekakor poznal generala Hansa Jeschoneka, slovensko ime Ježovnik pa so nemške oblasti spremenile v Jeschonek, kakor so se številni Schocherji v renskih rudnikih izkazali kot Žoherji iz Savinjske doline …

V nemškem slovarju o izvoru priimkov sem sicer zvedel, da sta v Nemčiji v uporabi dve obliki: Jeschonnek in Jeschonek, da gre za izvorno poljski priimek s pomenom »jesion« (jesen), pa sta tako prvič uporabljena kot »Iasyonek« (1407) in »Jeschonek« (1742).

Več o tem v članku (C35) àBrata Jeschonnek - nemška generala


Samonigg Ivan - general slovenskih korenin iz Šoštanja!

M. P. iz Cerkelj na Gorenjskem me je opozoril na še enega generala slovenskega porekla iz Šoštanja.

Pa res! V Slovenskem biografskem leksikonu so iz Šoštanja navedeni naslednji pomembni možje: Karel Destovnik (1922–1944), partizanski pesnik; Jožef Kastelic (1710–1773), nabožni pisatelj; Ivan Samonigg (1839–1915), general pehote avstro-ogrske vojske; Mihael Valenci, (1728–1813), filozof; Josip Vošnjak (1834–1911), vodilni slovenski politik in Mihael Vošnjak (1837–1920), inženir in politik.

Dr. Rudolf Andrejka je v Slovenskem biografske leksikonu zapisal:

Samonigg Ivan
Reorganizator avstrijskega vojaškega šolstva, vojak - * 21. dec. 1839 Šoštanj, + 12. jan. 1915 Dunaj
Samonigg Ivan, reorganizator avstrijskega vojaškega šolstva, r. 21. dec. 1839 v Šoštanju trgovcu, ki se je kasneje preselil v Gradec, u. 12. jan. 1915 v Badenu pri Dunaju. Po končani voj. akad. se je 1859 udeležil vojne v Italiji, 1866 vojne s Prusijo, bil 1869 kot stotnik poklican v vojno šolo na Dunaj za učitelja operativne generalštabne službe, 1873 premeščen kot major v Trst, kjer je od 17. prešel k 79. (ličanskemu) pešpolku, 1876 kot podpolk. poklican v gen. štab, napredoval 1880 za polk. in sodeloval 1881 ob preteči vojni z Rusijo pri novem mobiliz. načrtu in takratnih voj. reformah. Kot generalni major in brigadir v Krakovu (1884), kjer ni bilo nem. šol, se je potegoval za ustanovitev nem. šol za oficirske otroke po večjih garnizijah, čemur je bil vojni minister Bylandt naklonjen, česar si pa min. preds. Taaffe ni upal spraviti pred drž. zbor. Kot podmaršal in divizionar v Olomucu (1890) je bil 1893 poklican v vojno ministrstvo na Dunaj in 1895 imenovan za gen. inšpektorja vseh voj. šol. Na tem položaju je skušal spraviti kadetnice na stopnjo civilnih srednjih šol in uvedel obvezno maturo. Ne ozirajoč se na stare tradicije, je izvajal svoje reforme, odstavljal in premeščal učitelje voj. šol, kar mu je nakopalo mnogo nasprotovanj. Na lastno prošnjo je bil 1898 z naslovom feldcajgmojstra upokojen, živel v Gradcu in se bavil z domačo zgodovino, 1909 pa se preselil v Baden pri Dun. — Prim.: krst. knjiga župnije Sv. Mihaela pri Šoštanju in mrl. knjiga v Badenu pri Dun.; Strobl v. Ravelsberg, Gesch. d. k. u. k. Infanterie-Reg. N. 17 (Lj. 1911), 372–6; Vošnjak, Spomini I, 34. Ara.

V uradnem seznamu general in admiralov avstro-ogrske vojske do 1918 je zapisano takole:

Samonigg, Johann Freiherr von (21.12.1839-12.1.1915), 1.5.1885 (3.5.85) GM, 1.5.1890 (4.5.90) FML, 1.5.1898 FZM-Char. ad hon. u. pens. (15.11.08 Tit.-Gen. d. Inf.).

V prevodu to pomeni:
Samonigg Ivan, baron in general pehote, rojen 21. 12. 1839 v Šoštanju, + 12. 1. 1915 v Badnu pri Dunaju, generalmajor od 1. 5. 1885, feldmaršalporočnik od 4. 5. 1890, častni feldcojgmajster od 1. 5. 1898 ob upokojitvi in titularni general pehote (armadni general) od 15. 11. 1908.


RENATO PETRIČ – prvi slovenski kontraadmiral!

  • Kapitan Renato PETRIČ, 1958, Ljubljana, predstavnik SV pri Natu in EU, je bil 27. 12. 2010 povišan v čin kontraadmirala SV in postavljen za namestnika načelnika GŠ SV.

  • Generalmajor Alan GEDER, dosedanji namestnik načelnika GŠ SV je bil istega dne postavljen za predstavnika SV pri Natu in EU.

  • Generalpodpolkovnik Albin GUTMAN, vojaški svetovalec Mors, je bil 30. 12. 2010 upokojen in povišan čin generala (prej generalpolkovnika) SV.

Čestitamo!
(S tem se je spremenil tudi naš seznam
SEZNAM GENERALOV IN ADMIRALOV)


SEZNAM GENERALOV IN ADMIRALOV SLOVENSKEGA RODU (SGASR)
KONČNO V ROKAH ZGODOVINARJEV

Prof. dr. Franca Rozman je v zborniku Goriškega muzeja za leto 2009–2010 Goriški letnik št. 33–34/II, str. 518–526, objavil clanek z naslovom Generali in admirali slovenskega porekla v ustavni dobi. Če me spomin ne vara, je to tudi prvi uradni odziv uglednega slovenskega zgodovinarja oz. predstavnika zgodovinske stroke na moj Genetski in neideološki seznam generalov in admiralov slovenskega rodu.

CELOTEN PRISPEVEK V PDF!

Iz seznama je izčrtan Anton Haus, dodani pa SCHMIGOZ (Šmigoc) pl. Julius, VALLENTSITS (Valencic), Anton, Josef Perko pl. Greiffenbüchel in drugi.


Novi general nemškega Wehrmachta slovenskega rodu
Kamilo Bregant, generalmajor

Rojen je bil 24. 7. 1879 v Trstu, kjer je bil oče finančni uslužbenec.

Po končani pehotni kadetski šoli v Mariboru je 18. 8. 1899 je bil razporejen v 5. dragonski polk v Mariboru. V letih 1904–1906 je obiskoval konjeniško šolo za učitelje jahanja, 1911 pa je končal tudi korpusno šolo za častnike. Za petletno poveljevanje v 1. svetovni vojni je bil večkrat odlikovan.

Kot major avstro-ogrske vojske je bil 1. 11. 1918 iz Maribora premeščen v Graz, zatem pa je prestopil v avstrijsko vojsko Prve republike. Leta 1921 je bil povišan v podpolkovnika, 1930 pa v čin polkovnika. Od 1920 do 1932 je opravljal dolžnosti poveljnika konjeniškega skvadrona, 5. dragonskega polka in nazadnje, od 1929 je bil poveljnik konjeniške vojašnice v Gradcu, potem pa še zadnji konjiški inšpektor avstrijske vojske.

Po anšlusu je bil sprejet v nemški Wehrmacht in bil 30. 9. 1932 povišan v generalmajorja, no, čez dve leti, 1934, je bil upokojen zaradi politične nepodobnosti.

Po upokojitvi je postal oskrbnik grofije Hunnady, velike 40.000 ha. Predvsem se je ukvarjal z vinogradništvom in prodajo vin, bil pa je tudi znan kot odličen igralec bridža. S soprogo Katarino, madžarsko grofico von Fautz, je imel tri hčerke in dva sinova – Ernest je bil pomorski, Alfred pa letalski častnik, seveda, v nemškem Wehrmactu. Družina je živela v vasi Laubegg pri Leibnitzu (Lipici). Umrl je 21. 2. 1956 zaradi srčnega infarkta.

Njegov starejši brat Eugen Bregant je bil v 1. svetovni vojni poveljnik strojničnega bataljona, potem pa pehotnega polka. Nazadnje je bil upokojen kot generalmajor avstro-ogrske vojske (vendar ga ni v uradnem seznamu, razen, če je priimek sprmenil v Bregano?). Mlajši brat Franz Bregant je bil mornariški častnik avstro-ogrske vojne mornarice in dosegel čin poročnika bojne ladje, da bi 1918 emigriral v ZDA, kjer je tudi umrl.

Tudi stric soproge Katarine, Ludwig von Fautz, je bil znan pomorski častniki avstro vojne mornarice pod poveljstvom viceadmirala Hans Birch Dahlerupa.

P.S.:
Na novega generala slovenskega porekla me je opozoril internetni znanec K., sicer zgodovinar, podatke pa sem povzel po avstrijski WP in Googlu. Priimek Bregant trenutno v Sloveniji uporablja okrog 193 oseb in je na 2.300 mestu. Ostali podatki o poreklu niso znani. Zanimivo je, da je Bregant Kamilo končal kadetnico in služil v Mariboru, tam pa je bil kot major tudi v obdobju prevrata 1918. Torej, tudi v času, ko je general Maister prevzel oblast v Mariboru. Zato se priporočam za pomoč.


Trije novi generali slovenskega rodu:
poljski, srbski in madžarski

Gorazd, študent, sicer tudi obiskovalec mojega spletišča VOJAŠTVO - MILITARY, mi je prijazno posredoval podatke o treh tujerodnih generalih slovenskega rodu: poljskem, srbskem in madžarskem. Naj jih zato na kratko predstavim, saj bom dva od njih – poljskega in srbskega zagotovo uvrstil na svoj genealoški seznam generalov in admiralov slovenskega rodu!

CELOTEN PRISPEVEK V PDF!
 

  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net