VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI OBJAVLJENI - C05

O DVEH PRIČEVANJIH,
S POMISLEKI

Svobodna misel - odmevi, 24. septembra 1999
O DVEH PRIČEVANJIH, S POMISLEKI

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

V Svobodni misli z dne 23. julija 1999 se je Vl.K. na kulturni strani "kritično" lotil tudi mojih vojaško-varnostnih zapisov z naslovom àBALKANSKI VOJAŠKI POLIGON. Bil sem resnično presenečen! Zares je nenavadno, da ste se že drugič lotili mojih zapisov! Vem, da to ni vaša stalna praksa. Verjetno vas v mojih zapisih nekaj posebno moti, pa je zato sledil "dvojni" udarec! Morda je posredi še kaj drugega!? Zakaj niste objavili mojega odgovora na intervju vaše novinarke Bojane Žokalj-Jesih z dr. Božom Repetom pod naslovom BALKAN, BOMBE, BOREC, objavljen 9. maja 1999? Odgovor je bil vsekakor neprijeten, toda vaši bralci imajo pravico zvedeti za resnico. Tudi tokrat, zato vam pišem.

Kritični zapis v ugledni borčevski reviji me sploh ne bi motil, ne morem pa mimo spoznanja, da Vl.K. površno in netočna seznanja bralce Svobodne misli z vsebino mojih vojaško-varnostnih zapisov z naslovom BALKANSKI VOJAŠKI POLIGON! Namreč, kritik Vl.K. celo dvakrat prostodušno zapiše, da avtor "obsežnih" zapisov "obravnava vlogo in pomen vojaško-obveščevalne službe NOV, protiobveščevalne službe JA in varnostne službe JLA" (točen naslov prvega poglavja, moja pripomba), pa takoj zatem zaključi: "Kranjc nas na dolgo in široko seznanja z organizacijo, reformami, nalogami in delovanjem varnostne službe, kar je za širši krog bralcev povsem nezanimivo, za razumevanje ključnih dogodkov v umiranju nekdanje države pa tudi dokaj nepomembno." Omeni še mojo tezo o prevagi zunanjih faktorjev pri razbijanju Jugoslavije in zatem pristavi svoje "pomisleke"!

V drugo bi pričakoval vsaj pošteno in tovariško kritiko… Tako pa je Vl.K. zavestno zavajal bralce vaše revije! Naj navedem dejstva! Od očitanih "obsežnih" 329 strani BALKANSKEGA VOJAŠKEGA POLIGONA, kritik predstavi kot celoto samo prvo poglavje pod že omenjenim naslovom, ki obsega vsega 52 strani ali okrog 15,81 odstotkov celotnega teksta! Sploh ne omenja drugega poglavja pod neprijetnim naslovom (za nekatere slovenske funkcionarje) GENEZA SLOVENSKIH "NAPADOV NA JLA", kakor tudi osnovnega poglavja pod naslovom JUGOSLOVANSKI (BALKANSKI) VOJAŠKI POLIGON. Kritik namiguje, da gre v mojih zapisih za nekakšno "karierno usodo", pa tudi za "mogoče opravičilo" slovenski in jugoslovanski javnosti! Pa ne bo držalo! Če bi dosledno sledil začeti generalski karieri, potem se po enem letu skoraj zagotovo ne bi poslovil od čina in JLA! Tudi ne vem zakaj bi se moral nekomu opravičevati, saj sem vendar delal pošteno! To mi priznava tudi bivši politični emigrant, ko poziva slovensko javnost, da si prebere moje zapise! Kritik tudi ni prebral mojega sporočila sonarodnjakom: "Proti svojemu narodu se ne moreš boriti!" in krivcem jugoslovanske tragedije: "Samo ne vojne!"

Prepričan sem, da moja smela teza o prevagi zunanjih krivcev (figurativno sem napisal 60 odstotkov) za razpad Jugoslavije, ni na "majavih nogah"! Dokazi so na dlani: vsiljen daytonski mir, "humanitarno bombardiranje" ZRJ, "mirovna okupacija" Kosova, pakt stabilnosti in podobno. Kulturni kritik Vl.K. bi naredil veliko uslugo bralcem revije, če bi povzel zelo odmevne ameriške, nemške, poljske in druge kritike, kakor Chomskega, Hartmanna in druge! Beremo jih na internetu pa tudi Delo jih že objavlja, čeprav dokaj sramežljivo! Spomine in "resnice" tujih agentov pa raje pustite na miru! Tudi Jović ni napisal vse resnice! Tezo o upravičenosti do legitimnih sprememb s podporo večine, pa tudi, če zato sosedu crkne krava (ali se zgodi vojna!), prepustimo raje sodbi zgodovine! Ne bi je bilo treba mešati z nobeno osebno tragedijo! Podobno me je v šali "napadel" bivši oznovec-udbovec, pa čeprav je dobro vedel, da sem napisal samo deset odstotkov resnice o raznih scenarijih sestopanja z oblasti, tridesetletnem osamosvajanju, tujih botrih, prenosu dokumentov in denarja v tujini in podobno!

Da ne bo slepomišenja: uredniku BORCA sem osebno predlagal, naj objavi slovenski prevod knjige V PRECEPU, dr. Vase Predojevića. Zanimivo: nanjo so letele kritike v Beogradu, zdaj pa še v Ljubljani, pa čeprav avtor ni smel povedal vse resnice! Torej, nova pričevanja in "odkritja" bodo še sledila…

Upam brez pomislekov, da boste tokrat moj odgovor objavili. Ne zaradi moje malenkosti. Zaradi borcev NOB in bralcev vaše revije, ki si zaslužijo popolno resnico pri obveščanju in tovariško spoštovanje! Moje vsekakor.

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net