VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z45

Karel Kovačič, poročnik bojne ladje JVM
Britanski vohun, priča na mednarodnem sodišču proti lastni državi ali pokončen slovenski pomorski častnik?

V svoji knjigi àSlovenska vojaška inteligenca, sem na str. 275 zapisal: »Kovačič Karel, poročnik bojne ladje JVM, prestopil iz vojne mornarice Kraljevine Jugoslavije, zaradi vohunstva obsojen na smrt«. Podatek je skop, vendar zgovoren.

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Ko sem bil leta 1964 premeščen v Split, v Kog 4. (pomorske) armade, specializirano protiobveščevalno skupino, mi je že prvega dne načelnik Boris Fulgosi, kapetan bojne ladje, stari in preizkušeni partizanski obveščevalec in protiobveščevalec, prinesel v pisarno tri zajetna dosjeja: za dva Slovenca in enega Črnogorca, rekoč: »Slovenci so bili dobri agenti tujih obveščevalnih služb, zaradi slovenščine boš zato »delal« predvsem na njihovih primerih in operativnih obdelavah…«. Šlo je za dva slučaja sodelovanja z britansko vojaško obveščevalno službo in sicer slovenskega pomorskega častnika Karla Kovačiča, ki je v odsotnost obsojen na smrt in črnogorskega politika in četnika Jovana Đonovića., ki je imel tudi zveze s slovenskim politiki in pomorskimi častniki v emigraciji (Palestini), pa tudi aktualna operativna obdelava poročnika bojnega ladje G., tržaškega Slovenca, službujočega v vojni luki Lora v Splitu, ki se je skrivno sestajal z britanskimi pomorskimi atašeji, ko so obiskovali Split.
 

Aprila 2008 je sledilo prvo presenečenje: vnuka poročnika bojne ladje Karla Kovačiča sta prebrala mojo knjigo o Slovenski vojaški inteligenci in tudi kratko notico o svojem starem očetu. Posredovala sta mi tudi dosje o njegovem pričanju pred mednarodnim pomorskim sodiščem v Den Haagu, seveda z dovoljenjem, da lahko objavim potrebne podatke o celotnem slučaju.

Rojen je bil 2. avgusta 1914 v Ljubljani očetu Antonu in materi Mariji roj. Petje. Osnovno šolo in gimnazijo z maturo je opravil 1933 (priložena tudi skupinska fotografija), zatem pa je 1936 končal še 25. letnik Pomorsko vojaške akademije Kraljevine Jugoslavije v Kumborju.

Kot poročnik fregate je bil razporejen kot oficir za navigacijo in vzdrževanje topniškega orožja na minolovcu »Galeb« v Boki Kotorski. Ne sluteč vojno nevarnost se je 1. aprila 1941 v Šibenku poročil z Antico Kožul, Korčulanko, ki mu je rodila 7. avgusta 1941 hčerko Majdo (Nado), sedaj živečo z družino v Ljubljani, in 5. decembra 1942 sina Anteja (Volimirja), ki je preminil 1944.

Po kapitulaciji je živel med Grosupljem in Šibenikom, vmes pa je delal kot pisar v tovarni »Motvos« do 19. februarja 1942, ko ga je italijanska policija aretirala in odpeljala v taborišče Gonars. Po kapitulaciji Italije so ga Nemci premestili v taborišče Casanova pri Padovi, od koder je uspel zbežati. Preplaval je reko Sangro pri Guardi in se 17. novembra 1943 predal britanski enoti. Kot pomorščaka ga pošljejo v Kanado, kjer je razporejen kot navigator na ladji »Kumanovo«, januarja 1944 pa je na Malti postal poveljnik torpedovke T–1, v delu jugoslovanske vojne mornarice Kraljevine Jugoslavije pod britanskim poveljstvom. Opravljajo različne pomožne in bojne naloge, predvsem pa odkrivajo podvodne mine in sodelujejo v lovu za nemškimi podmornicami. Obenem se udeležuje dodatnega šolanja, odlično obvlada angleščino in specializira ladijsko radiotelegrafijo. Zaradi zahteve po odhodu v partizansko mornarico se sporoče z neposredno predpostavljenim kapetanom korvete Josipom Saksidom in glavnim poveljnikom in kapetanom bojne ladje ing. Ivanom Kernom, poznejšim kontraadmiralom JLA.

Vseeno je avgusta 1945 na minolovcu »Orel« priplul v Šibenik in stopil v novo jugoslovansko vojno mornarico. Bil je povišan v čin poročnika bojne ladje in postavljen za upravnika delavnice za popravilo ladijskih radio aparatov, zatem pa inštruktor za navigacijo na »Partizanki«, prej »Nada« (v kraljevi vojni mornarici). Nazadnje je bil kot izkušen pomorec uspešen predavatelj na Vojnopomorskem učilišču v Dubrovniku.

Iz dosjeja »Karel Kovačič«, ki sem ga 1964 dobil na vpogled in preučevanje, je bilo zelo plastično opisano in tudi dokumentirano, da je bil Kovačič dobro pripravljen (izšolan) tajni agent britanske vojnopomorske obveščevalne službe, ki je spretno zbiral in pošiljal šifrirane podatke o sestavi in delovanju nove jugoslovanske vojne mornarice. Nesrečna okoliščina je bila, da je njegov glavni šef v britanski bazi v Bariju bil sovjetski agent, ki je mladi službi Kos-a v Split sporočil, kdo je dejansko Kovačič!

Pred samo aretacijo je uspel zbežati tako, da sta 14. julija 1946 skupaj z navidezno ljubico Marijo Petrović iz Beograda odveslala proti otoku Šipanu, pribežališču zaljubljencev, in se tako otresla zasledovalcev (v čolnih). Na drugi strani otoka pa ju je prikrito čakala britanska podmornica… V London naj bi prispel 6. oktobra 1947.

Kmalu zatem je pred vojaškim sodiščem v Splitu poročnik bojne ladje Karel Kovačič zaradi vohunstva in dezerterstva iz JLA obsojen na smrt z ustrelitvijo. Številne priče so potrdile, da je bil Kovačič specialno šolan in usposobljen za opravljanje vohunskih nalog za britansko vojnopomorsko obveščevalno službo. Obremenilni so bili tudi podatki za Marijo Petrović iz Beograda, ki je med vojno delovala kot agentka četniške obveščevalne službe.

22. oktobra 1946 se je pred albansko obalo zgodil t. i. slučaj »Krfski kanal«, pa je kasneje pred mednarodnim pomorskim sodiščem v Den Haagu imel Kovačič eno od glavnih vlog kot glavna priča britanske vojne mornarice. Kaj se je zgodilo?

Iz tožbe Velike Britanije in Severne Irske Varnostnemu svetu OZN je razvidno, da sta 22. oktobra 1946 britanska rušilca »Sumarez« in »Volage« v krfskem kanalu pri Sarandi naleteli na podvodne mine, pri čemer sta obe bojni ladji poškodovani, umrlo (utopilo) je 4 mornarjev in častnikov, 42 pa je bilo ranjenih. Velika Britanija je zahtevala od Albanije odškodnino v znesku 3,500.000 $.

Tako se je po sklepu Varnostnega sveta OZN 26. novembra 1948 pred Mednarodnim (pomorskim) sodiščem v Den Haagu začel postopek proti Albaniji in FLRJ, ki naj bi v krfski kanal, po dogovoru z albansko vlado, poslala minopolagalca »Mljet« in »Meljine«, ki sta položila podvodne mine na katere sta zatem naletela dva britanska rušilca. Glavna in obremenilna priča proti FLRJ je bil »Lt. Commander Karel Kovacic«, ki je izjavil, da je v Šibeniku videl, kako so na oba minopolagalca nalagali dve nemški mini. Albanski branilec, francoski advokat, Pierre Cot, je spraševal sodišče, kako more verjeti v tako resni zadevi verjeti »prevarantu dveh lepih žena in vohunu tuje države«?

V času sojenja v Den Haagu je Kovačič bival v Londonu na naslovu Emperors Gate 44, White Hall 7, London.

Samo sojenje in proces proti Jugoslaviji in Albaniji je postavilo Kovačiča v središče svetovnega dogajanja in pozornosti.

Zanimivo je ločene mnenje sovjetskega sodnika S. Krilova, ki je zavrnil pričanje Kovačiča, češ, da je samo slišal od nekega častnika, kako sta omenjena minopolagalca v Šibeniku nalagala nemške mine, ni pa to osebno videl.

Po končanem sojenju v Den Haagu je Kovačič »izginil«, seveda ob pomoči britanske obveščevalne službe. Verjetno so ga jugoslovanske varnostne službe intenzivno iskale, vendar brez uspeha!

Dejansko je živel v ZDA, poročen pa je bil z ameriško državljanko Adelaide Hopkins. Otrok nista imela. Umrl je 27. avgusta 1975 v Ochsner Foundation Hospital, Jefferson Parish, Lousiana.

Na željo obeh vnukov, sem uspel v ZDA locirati pokopališče in grob njihovega strica Karla Kovačiča. Namreč, njegove posmrtne ostanke nameravata prenesti v rodno Ljubljano. Pošteno! Vnuka sta presodila, da je vedno ravnal po svoji vesti kot pokončen slovenski pomorski častnik! Zaslužil si je počitek v rodni slovenski grudi, je tudi moj zaključek.

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net