VOJAŠTVO
   MILITARY

RAZISKUJEMO, ODKRIVAMO

Kdo je Hans Sagai?
Posebna raziskava na osnovi pisma iz Poljske!

Pismo iz Poljske in odgovor
Prve raziskave
Vojaški arhiv na Dunaju - prvič
Vojaški arhiv na Dunaju - drugič
Vojaški arhiv na Dunaju - tretjič

Status Animarum župnije Slovenj Gradec
Krstna lista obeh bratov
Potrjeno - brata sta Slovenca
Zaključno poročilo
Neverjetna slika iz Kitajske

 publicistika
 
članki
 
zanimivosti
 
projekti
 
english summaries
 
rodoslovje
 
o avtorju
 
povezave

 
 

PISMO IZ POLJSKE (17.9.07)
 
Prejel sem naslednje pismo iz Poljske preko interneta:
Preko interneta je mogoče razbrati, da ste velik strokovnjak za področje zgodovine. Ali mi lahko pomagate razrešiti uganko?

Kdo je ta, ki je znan kot generalmajor Johannes (Hans) Sagai, ki je služil v Avstro-ogrski armadi? Kdaj in kje se je rodil? Kdaj in kje je umrl? Kako lahko sledimo njegovi vojaški karieri? Ali je mogoče najti njegovo družino?

Lahko vam posredujem nove podatke, ki bodo pojasnili, zakaj vam zastavljam takšna vprašanja?

S spoštovanjem vaš
T.L.
Varšava, Poljska

MOJ ODGOVOR (17.9.07)

From: Marijan Kranjc
Sent: Monday, September 17, 2007 7:05 PM
To: 'T.L.@***.pl'
Subject: Sagai

Dear Sir,

I am not expert of (military) history!

I have in my family a old Sagaj familiy, who live in Noršinci by Ljutomer and I made them a family tree from 1650! I thinks that two Sagais General were from this family …

In various list of Austria-Hungarian Army I find two Sagais:

  • Johann Sagai, generalmajor, who was from 1917 activity in 2. section (intelligence!) on Military Ministeramt;
  • Viktor Sagai, from 1915 colonel of AH Army and from 1920 a generalmajor of new Austrian Army.

I try to become some new dates, but nothing. I asked a Austrian General (Slovene), chief of General Staff, but any answer. At last I find that family name Sagai is also well known in Poland! If you have some dates that Sagai Johann and Viktor were from Poland, please let mi know!
 

Sincerely yours
Marijan F. Kranjc, generalmajor
Ljubljana
 

Spoštovani!

Nisem strokovnjak za (vojaško) zgodovino!

Del moje družine je tudi stara družina Sagaj, ki živi v Noršincih pri Ljutomeru. Naredil sem jih družinsko drevo do leta 1650. Mislim, da sta iz te družine dva Sagaja - generala.

V različnih listinah Avstro-ogrske vojske sem našel dva Sagaja:

  • Johann Sagai, generalmajor, ki je bil aktiven od 1917 v 2.sekciji (obveščevalni!) na Vojaškem uradu;
  • Viktor Sagai, ki je bil od 1915 polkovnik Avstro-ogrske vojske in od 1920 generalmajor nove avstrijske armije.

Poizkusil sem pridobiti nove podatke, a nisem našel ničesar. Povprašal sem tudi avstrijskega generala (Slovenca), šefa generalštaba, a nisem dobil odgovora. Zdaj tudi vem, da je družinsko ime Sagai zelo dobro znano na Poljskem. Če imate kakršnekoli podatke o Sagai Johannu in Viktorju, me obvestite!

S spoštovanjem, vaš
Marijan F. Kranjc, generalmajor
Ljubljana

PRVE RAZISKAVE (19.9.07)

  • SAGAI Johann, avstrijski general, +1940, Lublin, Poljska.

L. M. iz Poljske je prek interneta sporočil avtorju M.F.K., da je njegov stric v Lublinu našel spomenik – grob »avstrijskega generala«, pa sprašuje ali gre za generala s slovenskimi ali slovanskimi koreninami? Odgovor še ni znan, saj avtor pričakuje odgovor iz dunajskega Vojaškega arhiva.


ODGOVOR IZ VOJAŠKEGA ARHIVA NA DUNAJU (25.10.07)

Odgovor iz vojaškega arhiva na Dunaju je potrdil, da sta brata Ivan in Viktor Sagaj vendarle slovenskega rodu. Tako je bil Ivan Sagaj, generalmajor avstro-ogrske armade, rojen 1863 v Ormožu, (verjetno brat) Viktor Sagaj, polkovnik avstro-ogrske vojske in generalmajor avstrijske armade, pa 1873 v Slovenj Gradcu.

Torej, verjetno je v Lublinu na Poljskem leta 1940 pokopan Ivan Sagaj (Hans Sagai), ko je bil star 77 let. Dokončno bo podatek potrjen, ko bo dunajski vojaški arhiv poslal celotno biografijo obeh generalov.

Zainteresirane rodoslovce iz Ormoža in Slovenj Gradca pa prosim, da pogledajo v cerkvene knjige, zlasti Status Animarum, in mi potrdijo navedene podatke.

V arhivu ponujajo tudi podrobnejše preiskave. Pri tem računajo 32,00 € za vsako začeto polurno preiskavo. Zanimiv način oblikovanja cenika!


ZAPIS IZ VOJAŠKEGA ARHIVA NA DUNAJU (4.11.07)

Avstrijski vojaški arhiv na Dunaju je junija 2007 objavil na svoji spletni strani tudi seznam generalov in admiralov avstro-ogrske vojske do 1918 avtorja dr. Antonia Schmidt - Bretana (Die k. k- bzw. k. u. k. Generalität 1816–1918), pa tudi starejši seznam istega avtorja iz leta 2006 (Kaiserliche und k. k. Generale 1618–1815). V njem najdemo ta zapis:

  • SAGAI, Johann (7. 5. 1863 v Ormožu – 1942 v Lublinu, Poljska), povišan 27. 5. 1918 v titularnega generalmajorja.

Več o tem seznamu na strani ànovi generali.
 


DRUGI ODGOVOR IZ VOJAŠKEGA ARHIVA NA DUNAJU (16.11.07)

Zato sem zahteval v vojaškem arhivu dopolnilne podatke in poravnal zahtevano pristojbino. Kmalu je prispel podrobnejši zapis o Sagai Johannu (Ivanu) in Sagai Viktorju.
 
 

 

 

 

Zadeva: SAGAI Johann, roj. 7.maja 1863 v Ormožu/Štajerska in SAGAI Viktor, roj. 23. februarja 1873 v Slovenj Gradcu/Štajerska

Spoštovani gospod Kranjc!

Na podlagi vašega povpraševanja vam vojaški arhiv pošilja sledeče:

1) SAGAI, Johann, roj. 7.maja 1863 v Ormožu/Štajerska:
Po vojaških knjigah (VAS, Ktn. 1441):
01.07.1919 upokojen
23.12.1942 umrl v Lublinu
Obstaja oficirska kvalifikacijska lista (Ktn.2871)

2) SAGAI Viktor, roj. 23. februarja 1873 v Slovenj Gradcu/Štajerska:
Po vojaških knjigah (VAS, Ktn. 1441)
01.03.1919 upokojen
20.071925 umrl na Dunaju, okrožje IX, Lictensteinstrasse 119
Obstaja oficirska kvalifikacijska lista (Ktn.2871)

S tem je zaključena zgodba o Sagai Hansu. Podatek sem sporočil tudi T.M na Poljsko, da njegov stric iz Lublina še enkrat preveri letnico smrti na spomeniku, ker iz arhiva sporočajo, da je umrl 1942. Sagai Johann (Johannes, Hans, Ivan) je torej slovenskega rodu. Rojen je bil 1863 v Ormožu. Na podlagi skopih podatkov ste lahko razbrali, kako je tekla njegova življenjska pot, ki se je končala v Lublinu na Poljskem leta 1942.

Vendar delo še ni popolnoma končano. Sedaj iščem pri Sagajevih in v nadškofijskem arhivu v Sloveniji še kakšne nove podatke.


JOHANN in VIKTOR SAGAI sta bila brata!
 

Ko so v dunajskem Vojaškem arhivu potrdili predpostavko, da sta verjetno Johann in Viktor brata, sem prosil mariborski Nadškofijski arhiv za izpisek iz knjige Status Animarum v župniji Slovenj Gradec, saj so mi že prej potrdili, da se je tam rodil 1873 sin Viktor! Oba naj bi v dokumentih navajala Slovenske Konjice kot svoj domicilni kraj!

Na prikazanem izseku iz knjige Status Animarum (slika levo) je nadškofijski arhivist ugotovil naslednje: družina Sagai je stanovala v Slovenj Gradcu na štev. 19, kjer sta Mathias Sagai, sodni pisar, (6. 10. 1862 - napačno, verjetno 1826) in soproga Rosina roj. Romer (1. 10. 1835) imela naslednje otroke: Johann (7. 5. 1863), Alexander (20. 2. 1867), Raimond (8. 8. 1869) in Viktor (25. 2. 1873 - ni vpisan v SA).

Dejansko je slovensko poreklo obeh Sagajevih generalov že dokazano, vendar nadaljujem s poizvedbami za očeta Matijo Sagaja, saj naj bi bila "gnezda" Sagajevih v ljutomerskem okolišu. Pred časom sem za Sagajeve iz Noršincev že naredil rodovnik od leta 1650. Tako predvidevam, da oba generala izvirata iz sosednjih krajev.

Podrobno poročilo sledi, ko bom pridobil ustrezne podatke.


KRSTNA LISTA OBEH BRATOV

v Krstni list Viktorja Sagaja (original v PDF) à
v Krstni list Johanna Sagaja (original v PDF) à

Zanimivo je, da je ime in priimek matere različno vpisan v obeh dokumentih. Pri Viktorju je vpisano Rosina roj. Romer. Pri Johannu pa je zapisano Rosalija roj. Roman. Tukaj sta krstna botra Tomaž in Marija Smodiš iz vasi Babinci. Verjetno je šlo za sorodnike, saj velja, da priimek Sagaj izvira iz te vasi.
 


Brata in generala Sagaj – Prleka, Štajerca in Slovenca!

Sedaj ni več dvoma: brata in generala Sagaj (Sagai) sta Prleka, Štajerca in Slovenca! Njun oče Matija Sagaj je bil rojen 1837 v Stročji vasi št. 10 pri Ljutomeru, pa je tako potrjeno predvidevanje, da sta Johann Sagai, rojen 1863 v Ormožu, titularni generalmajor avstro-ogrske vojske in njegov mlajši brat Viktor Sagai, rojen 1873 v Slovenj Gradcu, feldmaršalporočnik avstrijske armade, ne samo slovenskega rodu, temveč sta tudi Prleka in Štajerca!

Izvirata iz znane rodovine Sagajevih, po domače Lončarjevih, iz Noršincev pri Ljutomeru, za katero sem sestavil rodovnik od leta 1650 (àglej). Skupaj z gospodom Srečkom Pavličičem sva ugotovila, da je se je Martinov sin Mihael, rojen 1732 v Noršincih, poročil v Stročjo vas. Matija Sagaj, rojen 1837 v Stročji vasi, je do 1858 služil v avstro-ogrski vojski, nakar se je poročil in postal sodni pisar v Ormožu. Z ženo Rosino sta imela štiri sinove, od katerih sta Ivan in Viktor postala generala.

Oba s S. Pavličičem sva v daljnji sorodstveni zvezi s Sagajevimi iz Noršincev, od tukaj izvira tudi najina velika zagnanost, da urediva to »generalsko« vejo Sagajevih. Po objavi krstnega lista Matije Sagaja in poročnega lista, bova podrobneje predstavila še to rodovno vejo. To je presenečenje tudi za Sagajeve iz Noršincev, saj Izidor in Franček nista vedela, da sta bila v rodovini tudi dva generala!

 
 
Slika levo - katastrska mapa Stročje vasi iz leta 1824


Vojaški matični karton (Grundbuch) Mathias Sagai - z vpisanimi vojaškimi dolžnostmi (čini)


ZAKLJUČNO SPOROČILO

Našli smo torej še dva slovenska generala avstro-ogrske oz. avstrijske vojske!
Tako gre torej zgodba o bratoma Ivanu in Viktorju Sagaju, čigar oče je bil rodom iz Stročje vasi 10 pri Ljutomeru. To dokazuje še
očetov àkrstni (rojstni) list, ki ga objavljam v prilogi PDF.

Sagajevi iz Stročje vasi pripadajo rodovini Sagajevih, ki izvirajo iz Noršincev. Sorodniki, ki bi o navedenih dveh generalih želeli zvedeti podrobnejše podatke, se lahko obrnejo na dunajski vojaški arhiv, tudi po internetu. Lahko zahtevajo t. i. kvalifikacijsko listo službovanja, za kar je potrebno odšteti 64 eurov za 1 uro iskanja in 9 eurov za ostale stroške.

Internetni naslov je àkapost@oesta.gv.at


NEVERJETNA SLIKA IZ KITAJSKE

Čudne so poti usode. Na svojih straneh sem spraševal, kdo je ta general avstreijske vojske na spodnji sliki.

Neki Cristians (Peking, Kitajska) mi je dne 12.9.2013 na Axisistory odgovoril, da je to verjetno, predvsem sodeč po brkih, Viktor Sagaj omenjen na moje spletišču in priložil spodnjo fotografijo!

Zares, neverjetno! Za prleškega generala dobimo sliko iz Kitajske!

Dodano 21.09.2013 - ni vse zlato, kar se sveti!
Obiskovalec mojih strani Ivo mi je poslal naslednjo e-pošto:
Morda se motim. Na sliki ni avstrijski, temveč nemški cesarski general, o čemer pričajo oblika šapke, znaka na šapki, epolete in nemški generalski znak na ovratniku.

Moj odgovor je naslednji:
Strinjam se. Očitno je 'Cristians' ocenjeval sliko po brkih. Torej: general na sliki zgoraj ni Viktor Sagaj, ker je v nemški cesarski uniformi. Polkovnik na sliki spodaj pa je zares Viktor Sagaj, ki je leta 1924 postal generalmajor avstrijske vojske. Brke imata zares podobne!

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net