VOJAŠTVO
   MILITARY

RODOSLOVJE - R03

Korošakova rodovina izvira iz Grabonoša

english summarie (angleški povzetek)

GLASILO, štev. 1-2, letnik XII (2006) zgodovinskega društva Gornja Radgona, stran 4 in 5
Korošakova rodovina izvira iz Grabonoša

Alojz Sagaj in Jožef Krajnc – duhovnika Korošakove rodovine
Petsto let Korošakovih

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

(Najdbe prof. Ivana Frasa v graškem arhivu)

V Glasilu štev. 1–2/2002 sem objavil članek PETSTO LET KOROŠAKOVIH, v katerem sem podal zgodovinski in rodoslovni oris te prleške rodovine, o kateri je Vinko Korošak napisal in leta 2003 izdal tudi romaneskno zgodovinsko povest Kmečka dinastija. Začetek povesti je temeljil na zgodovinskem podatku iz leta 1470 o obstoju zaselka Korošak v Halozah, ostale podatke pa je pisatelj črpal iz mojega rodovnika Korošakovih.

Na podlagi cerkvenih matrikul sem ugotovil, da je bila očetu Gregorju in materi Luciji 15. januarja 1688 v Kraljevcih rojena Helena Korošak. Tudi ostale poizvedbe so dokazovale, da vse veje Korošakove rodovine izvirajo iz Kraljevcev. Na podlagi interpolacije podatkov o prednikih sem lahko sklepal, da njihov začetek sega v Kraljevce vse do leta 1570.

Neverjetno sem bil vesel, ko je Ivan Fras, zgodovinar in arhivar Pokrajinskega muzeja v Mariboru, sedaj direktor Pokrajinskega muzeja v Ptuju, po materi tudi Korošakov, kmalu zatem v arhivih negovske graščine v Mariboru odkril, da je leta 1564 živel v Kraljevcih – Blaž Korošak! Seveda sem takoj pohitel v Maribor, pa sva v dveh desetinskih registrih (»prosene« in »žitne« desetine) odkrila zelo zanimive podatke o Korošakovih v Kraljevcih, tlačanih negovskih graščakov.

Še večje pa je bilo veselje, ko je prof. Ivan Fras novembra 2003 v graškem deželnem arhivu odkril, da je plemenitaška družina Enzerdorfer leta 1527 v Grabonošu pobrala »glavarino« (davek za boj proti Turkom) tudi od poročenega tlačana Kolma KORASCHACKHA, rojenega okrog 1500! Poleg tega sta v »imenjski cenitvi« omenjene družine leta 1542 v Grabonošu zapisana še dva Korošaka, vendar kot Kolman GORSACK in Martin GORSACK, verjetno Kolmanov mlajši brat, rojen okrog 1510.

Ker smo že prej ugotovili, da je bil Blaž KOROŠAK rojen okrog 1515, lahko logično sklepamo, da je šlo za najmlajšega Korošakovega iz Grabonoša! Če gre za tri Korošakove brate, potem je bil njihov oče verjetno rojen v Grabonošu 1470, umrl pa je pred letom 1527!

Da so Korošakovi zares prišli v Kraljevce iz Grabonoša potrjuje tudi podatek, da leta 1559 v Kraljevcih ni bil registriran noben Korošak, torej so prišli v Kraljevce po letu 1564. Pozneje so Korošakovi uživali velik ugled, o čemer priča tudi dejstvo, da sta bila dva od njih celo izbrana za župana, in to: Mate Korošak v Zgornjih Kraljevcih (1615–1696) in Matija Korošak v Spodnjih Kraljevcih (1667–1688).

Če je bilo doslej leto 1688 kot rojstno leto Helene COROSCHAG iz vasi König prvi uradni podatek iz krstne knjige župnije Sv. Jurija ob Ščavnici, potem imamo sedaj nov podatek iz registra prosene desetine negovske gospoščine: leta 1564 je moral Wallasch KOROSCHÄCKH iz Kunigstrodorfa oddati škaf prosa, kuro in snop lana, torej, zvedeli smo, da so Korošakovi že 124 let prej prišli v Kraljevce, njihovi predniki – oče Kolmana KOROSCHACKH-a (GORSACK-a) pa verjetno že leta 1470 iz Grabonoša!

Iz zapiskov desetin v mariborskem in graškem arhivu sem takole rekonstruiral izvor rodovine Korošakovih:

 • KOROSCHACKH (GORSACK) (1470–1527), najstarejši prednik, rojen in živel v Grabonošu, imel vsaj tri sinove;

 • Kolman Koroschakch (Gorsack) (1500–1570), rojen in živel v Grabonošu;

 • Martin Koroschakch (Gorsack) (1510–1580), rojen in živel v Grabonošu;

 • Wallasch Koroschäckh (1515–1594), verjetno rojen v Grabonošu in živel v Kraljevcih;

 • Wallash Koroshägg (1545–1602), Blažev sin, rojen in živel v Kraljevcih;

 • Andre Khoroschäg (1575–1648), sin Blaža ml., Kraljevci;

 • Mathee Khoroschagg (1580–1650), drugi sin Blaža ml., Kraljevci;

 • Maria Koroschag (1590–1670), verjetno hčerka Blaža ml., poročena s Seidela Colomanom iz Bolehnečic (rekonstrukcija po krstni knjigi);

 • Gregor Koroshitz (1610–1690), sin Matije (njegov sin Gregorig COROSCHAK je imel hčerko Heleno, pa se je z njo začenjal dosedanji rodovnik) – prvi stik graščinskih in cerkvenih podatkov;

 • Matthe Khoroschegg (1615–1696), Andrejev sin, pozneje je Matthe zelo verjetno imel sinova Petrusa v Čagoni in Andreasa v Grabonoškem Vrhu, pa tako oba predstavljata drugi stik podatkov negovske gospoščine s krstno knjigo 1715 in poročno knjigo 1760 župnij Sv. Jurij ob Ščavnici in Sv. Anton v Slovenskih goricah.

Zaradi zanimivosti (priimkov) predstavljam seznam vseh enajstih (11) prebivalcev Kraljevcev iz leta 1564:

 • Antoni Walldfotitsch

 • Wallasch Verweser

 • Juriy Despifefan

 • Andre Schiritsch

 • Michell Strimpfl

 • Wallasch Koroschäckh

 • Juriy Priman

 • Jannsche Soba

 • Bennedicth Strumpf

 • Lienhardt Feckbona

 • Vurban Waldtpodt

Iz natančnega registra prosene desetine negovske gospoščine zvemo tudi zelo zanimivo podrobnost, da so bili od leta 1635 Kraljevci razdeljeni na dva dela – Spodnje (11 tlačanov) in Zgornje Kraljevce (9 tlačanov), v vsaki vasi pa najdemo tudi po eno Korošakovo družino. Že prej je bila »najdena« Maria Koroschag, ki se je v tistem času poročila k Žajdeli v Bolehnečice. Izpisal sem nekaj njihovih sosedov, in sicer:

 • Undter Khonigstrodorf – Spodnji Kraljevci (11):

  • Michel Derläcts

  • Jurij Knezz

  • Andree Khroäschocth

  • Stepfann Ballei

  • Jurij Holz

  • Jarnne Slamich, itd.

 • Ober Khonigstrodorf – Zgornji Kraljevci (9):

  • Jurij Domainco

  • Matthee Khoroschächs

  • Wallasch Stümpf

  • Gregor Siannez

  • Mathee Stümpf, itd.

Ko je bil Matija Korošak župan v Spodnjih Kraljevcih (1667–1688), so bili njegovi sosedje naslednji tlačani: Kegl, Holz, Domainko, Lach, Ilesciutz, Petritsch, Budia, Kos, Schtrumpf, Tutek, Sodetz, Waupotitsch, Trunk, Petek in Suchatsch. Te priimke navajam zaradi primerjave s priimki znanih krstnih botrov Korošakovih (Pukl, Cernel, Soianeiz). Mimogrede omenjam, da sem v sosednjih vaseh našel tudi nekaj Woroschakov, ki sicer izvirajo iz hrvaškega Zagorja.

Navedena najdba zavezuje mlajše raziskovalce, da poskušajo odkriti še možne starejše podatke iz graških in dunajskih arhivov, predvsem vojaških, samostanskih ali drugih gospoščin, obenem pa da poskušajo odgovoriti na poglavitno vprašanje, od kod so leta 1470 Korošakovi prišli v Grabonoš!


ENGLISH SUMMARY
MY FAMILY TREE FROM GRABONOŠ IN 1470!

I have a complete family tree for family Kranjc (Krajnc, Kranjec) – from 1650 in Mursaki Vrh.

For family of my mother Maria Korošak, we have data that family Korošak arised from Kraljevci at about 1550!

Our family friend Ivan Fras was in Stadt Archives Graz in Austria in November 2003 and he has find a document from 1527 of nobleman Enzerdorfer who in Grabonoš collected taxes named »glavarina« (tax for the war against Turkey) from Kolma KORASCHACKH. In another document is mentioned brother Kolman GORSACK and younger Martin GORSACK. This Kolman was born about 1500, Martin in 1510, and their father about 1470! So family Korošak has origin in Grabonoš.

 
  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net