VOJAŠTVO
   MILITARY

ŽIVLJENJE Z LEKO

ŽIVLJENJE Z LEKO

àenglish summary

Spomini slovenske partizanke - prof.dr. Ladislave Becele Ranković.

Zbirka "Sledi", GRAFIS TRADE, Grosuplje, 2002. 
Prevedla s srbskega jezika Liljana Kranjc Tekavec. 
Urednik Kranjc F. Marijan.

àDODATNO BESEDILO (v wordu)

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
  

Kot urednik slovenskega prevoda sem se prvič soočil z zahtevno nalogo. Zaradi mlajših generacij, ki niso doživele ozračja brionskega plenuma, sem moral dodati številne opombe. Z dovoljenjem avtorice pa sem dodal tudi povsem nove priloge in dokaze ter tudi novi podnaslov - Resnica o brionskem plenumu. Seveda sem napisal še predgovor z naslovom Slovenski izdaji na pot. (Besedilo je v àčlanku C-24 ali àv datoteki v Wordu. )

Kot zanimivost naj navedem, kako je prišlo do tega prevoda. Manjša skupina slovenskih vojaških upokojencev je v zaklonišču med napadi Nata na Beograd komentirala tudi mojo knjigo Balkanski vojaški poligon. Ker je bila v njihovi bližini tudi prof. dr. Slavka Becele Ranković, nekdanja slovenska partizanka in druga dama Jugoslavije, so ji prebrali nekaj mojih ocen o brionskem plenumu in zaključek, da Ranković ni organiziral prisluškovanja Tita in drugih jugoslovanskih voditeljev. Deset dni pozneje sem prejel njeno knjigo ŽIVLJENJE Z LEKO, z zahvalo in posvetilom. Sklenil sem, da je njeno knjigo o ozadju brionskega plenuma prevedemo v slovenščino. Vsi so odklanjali! Našel sem njeno skojevsko prijateljico - skojevko Marijo Mlinar, ki je finansirala izdajo. Vse ostalo, s prevodom vred, smo uspešno rešili.

Ker je neposredno pred tem izšla tudi knjiga DNEVNIŠKE ZABELEŠKE ALEKSANDRA RANKOVIĆA, sem med priloge uvrstil najpomembnejše dokaze o Rankovićevi nedolžnosti. Predvsem je šlo za dolgo skrivano Poročilo vojno-tehnične komisije, kakor tudi izjave polkovnika Dušana Rusića, sicer mojega znanca, ki je dejansko vodil preiskavo proti Rankoviću in ostalim. Iz teh in drugih dokumentov je bilo mogoče zaključiti, da je šlo za montirano spletko proti Rankoviću, dejansko proti Titu. V predgovoru sem zapisal:

"Zato ni zanemarljiva ocena, da se je dejanski razpad Jugoslavije začel julija 1966 z začetkom brionskega plenuma, ko je bil dejansko razbit enoten varnostni sistem (razkroj ZKJ smo lahko opazovali na TV-ekranih na 14. Kongresu ZKJ, začetek razpada JLA pa smo doživeli junija 1991 na naših tleh).

Kakorkoli že, najbolj sprejemljiva se zdi domneva, da je šlo za dobro pripravljeno in načrtovano obveščevalno operacijo proti Jugoslaviji in Titu oziroma pri Udbi in Rankoviću. Ker je znano, da Kominterna (in njeni nasledniki) ni nikdar odpuščala nezvestobe svojih sodelvacev, je zelo verjetno, da je šlo v tem primeru za maščevanje sovjetskih obveščevalnih služb proti Titu zaradi "izdaje in napak" glede informbiroja, za klasično in domiselno akcijo kompromitiranja Udbe in Aleksandra Rankovića, Titovega najbolj zvestega sodelavca! V prid takšni domnevi govorijo tudi vsa dogajanja, ki so doslej javno znana, namreč, da je Ivan Kreačić - Stevo, nekdanji šef centra NKVD-ja za Jugoslavijo, glavni režiser brionskega plenuma, seveda s politično podporo ostalih somišljenikov v vrhovih ZKJ (Kardelj, Bakarić, Stambolić, Crvenkovski), civilne in vojaške varnostne službe (brata Milan in Ivan Mišković, generalpolkovnik) in z operativno-tehnično podporo ter "dokazi" iz Hrvaške (Jovankin telefon in izvedeni kabelski priključek proti Rankovićevi vili)".

Na prošnjo avtorice sem se v predgovoru izognil slovenskem deležu v brionskem plenumu. Obširne zabeleške pa so vseeno ostale v računalniku. Do naslednje prilike…

 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net