DRUŠTVO DIABETIKOV KAMNIK

Mesečne aktivnosti

Telovadba

vsako jutro ob 7.30 v Kršmančevem parku

Kopanje

poletni kopalni izlet vsako sredo v Izolo - z Društvom upokojencev

Meritve KS

se izvajajo vsak 3.torek v mesecu v prostorih DD Kamnik, Kolodvorska 5, ob 8.30 (razen v juliju in avgustu)

POHODI PO OKOLICI KAMNIKA

so v sklopu Društva upokojencev Kamnik vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu, zbirno mesto pred Marjanco, Kolodvorska 5

- letni čas(junij, julij, avgust) ob 8.00 uri
- zimski čas(ostali meseci) ob 9.00 uri

Meddruštveni pohodi
obvezna prijava 5 dni pred pohodi, cena 10€