DRUŠTVO DIABETIKOV KAMNIK

O nas

Društvo diabetikov Kamnik je bilo ustanovljeno 18. junija 1984

Društvo deluje kot humanitarno društvo po načelih nepridobitnosti, prostovoljstva ter v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah pretežno na naslednjih področjih, ki so v zvezi z zdravljenjem sladkorne bolezni in življenjem oseb s sladkorno boleznijo:

Društvo izpolnjuje svoje naloge:

Člani društva so lahko vse fizične osebe, ki želijo sodelovati v njem z namenom, da bi s svojim delom pomagali ustvarjati možnosti za lažje in kakovostnejše življenje oseb, ki jih je prizadela sladkorna bolezen, in podpišejo pristopno izjavo. Člani prejmejo člansko izkaznico, letni program aktivnosti društva in petkrat letno glasilo Zveze diabetikov Slovenije revijo Sladkorna bolezen.

 

Organi društva so:

občni zbor, izvršni odbor, odbor društvene kontrole in disciplinska komisija.

Občni zbor

je najvišji organ društva, ki so mu za svoje delo odgovorni vsi drugi organi društva.

Izvršni odbor sestavljajo:

Nadzorni odbor sestavljajo:

Disciplinsko komisijo sestavljajo:

Društvo črpa materialna sredstva za opravljanje svojih nalog iz članarine članov in prispevkov donatorjev. Vsako leto sodelujemo na javnem razpisu v občinah Kamnik in Komenda za sofinanciranje nevladnih in neprofitnih humanitarnih organizacij za izvajanje različnih programov. Na podlagi programa dela društva vsako leto pridobimo finančna sredstva z naslova fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.

predsednica
Savica JUNTEZ