VOJAŠTVO
   MILITARY

RAZNO

Marijan F. Kranjc, zapis o avtorju v Enciklopediji Slovenije

PIŠITE AVTORJU

Avtorju lahko pišete na elektronski naslov na njegovi avtorski strani

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Kot pisec člankov za Enciklopedijo Slovenije, je načrtno sodeloval od 14 številke pri pisanju člankov za manj pomembne generale - admirale, povojne in "pozabljene". Na prošnjo uredništva je napisal še nekaj drugih prispevkov. Vsi njegovi članki so podpisani s kratico M. Krn. Članek o njem je objavljen v dodatni, 16 številki Enciklopedije Slovenije.


Marijan F. Kranjc, zapis o avtorju v Enciklopediji Slovenije

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net