VOJAŠTVO
   MILITARY

NEOBJAVLJENI ČLANKI - N10

Tezno – največje morišče v Evropi

Poslano Delu – Pisma bralcev dne 17. avgusta 2007
ni objavljen

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Čeprav sem že pred leti javno razkril dejstva o morišču v Teznem (v časopisih Nedeljski dnevnik, Večer in v ukinjeni reviji Več, osrednjega dnevnika Delo, pa tudi v svoji knjigi Balkanski vojaški poligon, 1998), želim ponovno poudariti naslednje:

  • Po Titovi smrti so se njegovi nasledniki sprli tudi glede tega, kdo je pobil več kvizlingov, zato je bilo je določeno, da vsaka varnostna služba (vojaška in civilna) prevzame ukrepe protiobveščevalne zaščite (POZ) za svoje lokacije. Tako je del protitankovskega jarka v Teznem prevzela JLA kot edino lokacijo v Sloveniji, kjer so pripadniki JA pobili večjo skupino ustašev, oddelek VS 9. armade je tako moral določiti ukrepe za uspešno POZ! Dokument najvišje stopnje tajnosti sem kot načelnik oddelka VS 9. armade prejel sredi leta 1984, kmalu zatem pa sem z mikrolokacijo seznanil novega poveljnika 31. divizije (načelnik odseka VS 31. divizije je za to že vedel, saj je vsako leto ob dnevu mrtvih poročal o številnih svečah, ki so jih prižigali svojci pobitih ustašev), s širšo lokacijo pa je poveljnik 31. divizije pozneje seznanil takratno mariborsko županjo M. T., da ne bi tam načrtovali kakšno gradnjo!

  • O mikrolokaciji, številu (2.000) in načinu pobitih ustašev sem pisno obvestil takratnega direktorja Muzeja narodne osvoboditve v Mariboru. Skupina vojakov JA, ki so jo ujeti ustaši sicer izzvali, je izvedla strahovit poboj. Bila je kaznovana, dokumente o tem pa bi lahko našli v arhivih vojaškega sodišča JA. Novinarji Večera in revije Več so napisali tudi nekatere podrobnosti.

  • Takratni načelnik divizijski vojaške Ozne, poročnik Jere Grubišić, mi je leta 1984 ustno povedal, da so bolgarski in sovjetski vojaki poleg njihovega taborišča v tankovskem jarku na Teznem 3 dni postrelili nekaj tisoč zajetih ruskih kozakov. Kdo je skrbel za POZ tega grobišča, ne vem, po vsej verjetnosti pa center SDV Maribor, saj so morala biti vsa grobišča evidentirana zaradi POZ, za katero so skrbeli organi SDB in tudi milice.

  • Dne 14. maja 1945 je maršal Tito, na predlog generala Arse Jovanovića, načelnika GŠ JA, izdal pisni ukaz, s katerim je prepovedal streljanja nemških ujetnikov in kvizlingov. Ta ukaz je prav gotovo prejel general Kosta Nadj, poveljnik 3. armade, ki je takrat bival v Mariboru (zato tudi sojenje pripadnikom JA). V Muzeju NZ pa so šele predlani, na moje opozorilo, odkrili ta dokument. Pokojni general Polak mi je pozneje povedal, da kot poveljnik slovenske divizije Knoj-a ni vedel za ta ukaz.

  • Velja še povedati, da je vsaka republiška Ozna in enota Knoj-a »skrbela« za svoje kvizlinge! Tako so tudi hrvaški oznovci in knojevci iz Maribora vodili ustaše in domobrane proti Psunju, medtem ko so srbski oznovci na čelu z majorjem Dubajićem verjetno pregovorili generala Ivana Mačka - Matijo, da jim je dovolil likvidacijo četnikov v Kočevskem Rogu. Ne vem pa, kdo je likvidiral črnogorske četnike v okolici Kamnika, a predvidevam, da so to opraviti organi vojaške Ozne kakšne črnogorske enote JA! Torej, v tezenskem jarku je dokazano samo 2.000 ustašev, ne pa 60.000, kakor želijo Slovencem vehementno naprtiti pripadniki nekakšnega častnega (ustaškega) voda iz Pliberka!

  • Pozablja se, da je tankovski jarek na Teznem služil tudi kot primerno mesto za pokop mrtvih ljudi (in poginulih živali) oziroma za t. i. asanacijo bojišča. Potrebno bi bilo pregledati operativne dnevnike nemške vojske in JA, koliko so imeli mrtvih (skupaj verjetno okrog 120.000) in kje so jih pokopali!

Ne vem, zakaj si Slovenija pred predsedovanjem EU dela veliko medijsko sramoto z »največjim moriščem Evrope«, saj bi bilo bolj objektivno reči, da gre za »največje pokopališče«! Predvsem mi je žal, da so zavedli tudi spoštovanega mariborskega metropolita in nadškofa dr. Franca Krambergerja! Samo zato se ponovno oglašam.

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net