VOJAŠTVO
   MILITARY

NEOBJAVLJENI ČLANKI - N07

GENETSKI RODOVNIK Članek v rodoslovni reviji Drevesa in v Delu (priloga Znanost) - ni bil objavljen

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Ko sem se pred leti (1990) pripravljal, da bi sestavil »navaden« rodovnik prednikov pokojnega svaka A. L., zdravnika, stomatologa in specialista geriatrije, mi je sveto zabičal, naj mu sestavim genetski rodovnik!

Kaj pa je zdaj to? Začel mi je razlagati bistvo genetike, zakone dedovanja, sestavo molekule DNK in podobno. Predvsem pa je poudarjal, da so geni vir vseh dednih lastnosti, pa tako od vsakega starša podedujemo točno polovico genov, dobrih in slabih lastnosti.

Naročil mi je tudi, naj za vse njegove prednike zapišem starost in vzrok smrti, za vse bližnje sorodnike pa naj tudi poizvem podatke o njihovem zdravstvenem stanju, dednih bolezni in telesnih anomalijah. Torej, nekakšen medicinski družinski rodovnik!

In res! V mrliških knjigah sem že od leta 1720, poleg datuma in kraja smrti, našel tudi podatke o starosti (leto in mesec), od leta 1870 pa tudi vzrok smrti (navajam najpogosteje: ostarelost, vodenica, difterija, naduha, davica, božjast, jetika, pijan se je utopil v jarku polnem vode in podobno). Po uvedbi mrliških oglednikov je vzrok smrti natančneje naveden, z medicinskim izrazi v latinščini in včasih skoraj neberljivo. Vneto sem zapisoval vse dostopne podatke, seveda, enako za moške in ženske prednike, za vse sorodnike in vse generacije otrok, po shemah, ki jih objavljam v prilogi. Tako je nastajal svakov genetski rodovnih za več rodov! Za zbiranje podatkov sem potreboval tri leta, vendar se je trud splačal.

(Ideja genetskega rodovnika se mi je zdela zanimiva novotarija, zato sem ta članek 1996 ali 1997 ponudil za objavo rodoslovni reviji Drevesa, vendar sem bil odpravljen z izgovorom, da skupaj s strokovnjakinjo (biologije) kreirava popolnoma samostojno številko. Seveda ni šlo! Tudi urednik znanstvene priloge slovenskega dnevnika Delo članka ni objavil, pa čeprav so v tej prilogi prav 1997 o genski (genetski) problematiki razpravljali številni strokovnjaki. Jaz pa verjetno nisem bil »pravi« strokovnjak za genealogijo! Skoraj nedotaknjen članek pač objavljam na spletnih straneh, ker sem v internetnem klepetu z znanim prleškim rodoslovcem S. P. ugotovil, da je moja ideja o genetskem rodovniku vsekakor zanimiva, takrat pa verjetno še ni bila všečna!)

Zakaj genetski rodovnik? Odgovor je zelo enostaven: po nauku genetika ima vsak otrok enake genske lastnosti svojih staršev, konkretno, od vsakega starša podeduje polovico njegovih genov, pa sta tako edino v genetskem rodovniku enako (enakopravno) zastopani obe strani: očetova in materina, moška in ženska!

Molekularna biologija je z odkritjem strukture molekule DNK nazorno prikazala razvoj življenja na tem planetu, na mikroplanu pa tudi v krogu družine in rodbine, torej proces dedovanja kot takega. Molekula DNK je materialni nosilec življenja, usmerjevalec vseh kemičnih procesov v celicah in, kar je za naš predmet pomembno, tudi vir vseh dednih lastnosti. Za razumevanje namena in potrebe genetskega rodovnika je zanimivo tudi vedeti, kako so znanstveniki odkrili eno od največjih ugank narave: potek dedovanja. Namreč, najprej so ugotovili, da so dedni zapisi povezani s sintezo beljakovin, ki so osnova za rast in razvoj celic. Nato so s poskusi dokazali, da je DNK stalne sestave, torej, da gre za genski kod, ki se ne spreminja! Genski kod je tako nosilec vseh genskih zapisov, ki pa se podvajajo pri razmnoževanju. Seveda pri tem procesu nastanejo tudi napake in spremembe – genske mutacije, spontane ali pa umetne, ki prinašajo v živo prirodo veliko gensko različnost. Ker se tudi mutacije prenašajo na bodoče generacije, so seveda izrednega pomena za genetiko, saj se je dedna snov prav skozi mutacije, naravno selekcijo, migracijo in izbirno parjenje, spreminjala in izpopolnjevala vse do današnje stopnje razvoja. Ko so leta 1970 biologi ustvarili prvi umetni gen v epruveti, se je začelo tudi obdobje genetskega inženiringa. Seveda, poleg pozitivnih posegov v živo prirodo pa mnogi znanstveniki opozarjajo na nevarnost genetskih manipulacij in zlorab z živimi bitji, celo biološko katastrofo. Zato tudi zahteve po moratoriju na vse rizične genske poskuse! Tudi pri nas pripravljajo t. i. gensko zakonodajo. (O kloniranju pred leti še ni bilo govora!)

Prav zaradi tega znanstveni dosežki v genetiki in molekularni biologiji zadnjih let zahtevajo tudi popolni preobrat v genealogiji! To pa seveda pomeni, da bomo morali vsi rodoslovci, tudi tisti »ugledni«, znova začeti na novo sestavljati svoje genetske rodovnike!

Morali bomo opustiti rodovnike z glavnimi in stranskimi koreninami, z debli in številnimi vejami, kolenih in podobno! Predvsem pa bom morali popolnoma opustiti prevladujoče rodovnike po očetovi strani, po moških prednikih, po enem priimku in po krvnem sorodstvu! Namreč, v vseh dosedanjih rodovnikih genetika ni zastopana, novi genetski rodovniki pa so obenem tudi prikladen način kritike patriarhalnega šovinizma, ki je pri Slovencih (pa ne samo pri nas) še kako navzoč. Enostavneje rečeno: če otrok nasledi polovico (dobrih in slabih) genov po materi, potem je res krivično, da v rodovniku ne bi enakopravno predstavili tudi materino sorodstvo oziroma ženske prednike. Neki avstralski genetik je menda odkril, da so moški geni – lepotni, ženski pa – pametni!

Rodoslovci smo se nič koliko krat prepričali, da ljudje zelo malo vedo o svojih prednikih (najpogosteje samo do starih staršev, deda in babice), še manj pa vedo o njihovem zdravstvenem stanju, dednih bolezni, telesnih anomalijah in podobno. Zanimivo je tudi, da le izredno redko najdemo družine, ki imajo svoj medicinski rodovnik, še manj pa se mladi zakonci medsebojno obveščajo, ali je bil kdo v rodbini dedno bolan, ali pa da bi šli pred poroko na sistematičen zdravniški pregled!

Zelo redki so starši, ki bi svojim otrokom dovoljevali zakonsko zvezo na podlagi rodovnika, na prste roke pa lahko tudi preštejemo zakonce, ki so se pred poroko posvetovali z zdravnikom glede splošnega zdravstvenega stanje, sposobnosti za zakonsko življenje, predvsem pa glede dednih lastnosti prednikov. No, na srečo se veča število zakonskih parov, ki vsaj po zanositvi matere zahtevajo kromosomske ali genetske teste.

Za vsa živa bitja veljajo enaki genetski zakoni. Torej, če poznamo dedne lastnosti staršev in njihovih prednikov, lahko že napovemo pozitivne ali negativne dedne lastnosti potomcev! Doslej je bil znan primer pri barvi očeh: če sta se poročila zakonca z modrimi in rjavimi očmi, potem bodo otroci v prvi generaciji imeli rjave oči, ker je gen za rjave oči dominanten, za modre pa recesiven. No, že v drugi generaciji pa bo ¼ otrok imela tudi modre oči. Enako se dogaja tudi pri dednih boleznih in telesnih anomalijah, saj zdravniki že vedo kateri geni so dominantni kateri pa recesivni.

Vsak dober (družinski) zdravnik se še kako zaveda pomena nekdanjega »družinskega«, zdaj že genetskega rodovnika! Mnogi se bodo spomnili, da jih je zdravnik pri prvih resnih zdravstvenih težavah prijazno spraševal, ali je bil kdo v družini (rodbini) epileptik, duševno bolan, alkoholik ali kaj podobnega. Tudi danes bo vsak zdravnik zelo vesel, če mu boste prinesli »zgodovino« svojih zdravstvenih težav, še najbolj pa bo vesel, če mu boste prinesli genetski rodovnik za svojo družino in prednike. Takšen osnovni genetski rodovnik predstavljam na shemi štev. 1, ostala dva sta za bolj zahtevne rodoslovce!

Mimogrede naj še omenim, da tudi ljubitelji domačih živali neradi kupujejo svoje »ljubljenčke« brez rodovnika. Končno, tudi kmetje več ne priženejo v svoj hlev krave, ki ne daje dovolj mleka niti sejejo navadne pšenice. Pravimo, da je genski inženiring že dolgo v »deželi«!

Zato se zavzemam, da bi tudi v genealogijo oziroma rodoslovje morali vpeljati nova pravila, in sicer:
Rodoslovne korenine, debla in veje – rodovnike in rodovna drevesa predstavljajo grafični prikaz razvoja rodovine (rodbine, družine) enakopravno po moških in ženskih prednikih. Torej, vse rodovnike samo po moških prednikih je potrebno dopolniti – potrebno jim dodati tudi ženske prednike. Ker gre tudi za gensko (genetsko) enakopravnost je povsem logično, da je potrebno opustiti rodovnike samo po moških prednikih ali priimku.
Potomec (otrok) je nosilec dednih lastnosti svojih prednikov (staršev in njihovih prednikov) – od vsakega polovico, kar v vsakem rodovniku ponazorimo z genetskim trikotnikom: oče + mati = otrok.
Potomci (otroci, vnuki, pravnuki itd.) enakopravno dedujejo vse dobre in slabe lastnosti obeh svojih prednikov (očeta in matere), zato je vsaki rodovnik dejansko grafični prikaz množice enakovrednih genetskih trikotnikov.
Genetski trikotnik vsebuje, poleg datuma in vzroka smrti, tudi podatke o dednih boleznih in telesnih anomalijah (rak, sladkorna bolezen, astma, bolezni srca in ožilja, amiotrofična laterarna skleroza, slaboumnost, večprstna roka, zajčja ustnica in podobno.

Tri sheme nam prikažejo kako sestavimo genetski rodovnik s predniki do tretjega kolena (roda) – pradeda in prababice (rojenih okrog 1830), za katere bomo v mrliških knjigah našli dokaj natančne podatke. Vsaka slovenska družina bi morala imeti vsaj osnovni genetski rodovnik, ki sem ga predstavil na shemi štev. 1. Podatke ne bo težko najti. Potrebno je le nekaj volje in truda!

(Za povečavo kliknite na sliko!)


shema 1

shema 2

shema 3
 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net