VOJAŠTVO
   MILITARY

NEOBJAVLJENI ČLANKI - N06

Zakaj je vojna ostala na uzdah?

Delo, 22. decembra 2001
(Odgovor poslan Delu - Sobotna priloga, ni bil objavljen)

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Pričujoči analitični zapis dr. Antona Beblerja ob deseti obletnici osamosvojitve Slovenije bo vsekakor vzbudil različne ocene, predvsem tistega dela »pomladnikov«, ki so ravno v »vojni« za Slovenijo zahtevali preveč krvi. Avtor bo verjetno deležen največ kritik zaradi stališča, da Slovenija svoje samostojnosti »v temelju ni dosegla z oboroženim bojem, temveč pretežno z nenasilnimi…sredstvi in prizadevanji«, kakor tudi, da JLA v »osamosvojitveni vojni« sploh ni bila premagana (»mirni, urejeni in civilizirani umik JLA«), pa tudi zaradi odkritega in hrabrega zagovora podpolkovnika Mihe BUTARE, tedanjega poveljnika štaba TO ljubljanske pokrajine, ki je deloval »razumno in odgovorno«, ko je odklonil ustni ukaz o splošnem napadu na vojašnice JLA in s tem »Ljubljani in Sloveniji privarčeval veliko žrtev, gorja in rušenj«.

V podobne zdrahe in »polemike« se ne bi spuščal. Opozoril bi samo na nekaj napačnih ocen dr. Antona Beblerja, ki pa so, po mojem, bistvene za celotno dogajanje pred osamosvojitvijo Slovenije.

Prvič, ne bo držalo, da je bil Edvard Kardelj po letu 1968 »morda najpomembnejši pobudnik« za ustanovitev TO, saj se Kardelj navadno ni spuščal v vojaško-doktrinarne razprave. Simbolično je veljalo, da je bil pobudnik teritorialne komponente oboroženih sil maršal Tito, dejanski pobudnik pa je bil hrvaški  partizanski generalpolkovnik Ivan Rukavina, skupaj z generalom Bogdanom Oreščaninom in admiralom Srečkom Manolom. Res pa je, da je Slovenija skozi TO svojo voljo izražala preveč samosvoje (nabave orožja, narodna zaščita in podobno), kar je včasih v vrhu JLA vzbujalo resne dvome o slovenskih namerah. Ne bo tudi držalo, da je imel vojaški vrh »podcenjevalni odnos do »Janezov« kot vojakov«. Prav nasprotno, TO Slovenije je bila po inšpekcijskih pregledih v vrhu bojne pripravljenosti, pa tudi sicer smo Slovenci veljali za najbolj prizadevne, vzdržljive in tehnično podkovane vojake!

Drugič, tudi dr. Anton Bebler ni mogel mimo že stokrat ponovljenega lažnega podatka, da je varnostna služba JLA pošiljala iz Slovenije v Beograd »zgrešene presoje posledic oboroženega posega«. Resnica je povsem drugačna! Od marca 1991 varnostni službi 14. in 31. korpusa dejansko nista več operativno delovali, GŠ OS SFRJ pa tudi ni zahteval nikakršne poglobljene ocene položaja. Verjetno je avtor takšne podatke črpal iz knjige »Skrita vojna«, brigadirja Andreja Lovšina (ki sem ga osebno »pripeljal« v Slovenijo), ki pa niso verodostojni. Dejstvo je, to bodo pokazali  arhivski dokumenti, da je skoraj celotno delovanje Lovšinove varnostne skupinice (praporščak Ivan Borštner in moja bivša operativca, poročnik Franc Pulko in vodnik Roman Leljak) temeljilo na t. i. »dvojni igri«, saj so skoraj vsi njihovi »agenti« takoj prijavili kontakte in pozneje le pridno servirali pripravljene podatke, tudi po faksu!

Tretjič, edini omejitveni faktor glede uporabe sil JLA v Sloveniji je bilo določilo Helsinške listine, da notranjih vojaških premikov do 2.000 vojakov ni treba prijaviti! Samo zato je prišlo do omejevanja vojaškega posega JLA v Sloveniji, verjetno tudi z blagoslovom iz tujine. Ali verjeti generalu Čadu, da je celo dan poprej krenil v akcijo, ker je vedel, da jo je odobril Baker? Zelo je verjetno, da je bil celoten načrt pripravljen do marca 1991… Potrebno je namreč vedeti, da podobni načrti zahtevajo nekajmesečno načrtovanje, kakor tudi to, da vsaka varianta vsebuje več različic. Zato je zelo vprašljivo, da je šele 27. junija 1991 (ne pa 2001) Milošević predlagal, naj JLA ne brani državne meje v Sloveniji, ampak zunanjo mejo srbskega etničnega ozemlja na Hrvaškem… No, šele avtentični operativni dokumenti iz arhivov JLA bodo razkrili podrobnosti, vzroke, motive, cilje, sile, pa tudi zunanje vplive in pritiske.

Četrtič, vsekakor je pozitivno, da je dr. Anton Bebler opustil prejšnjo tezo o implodiranju SFRJ (»se sesula sama vase«, Večer 3. 4. 1999) in se oprijel nove teze o »razkroju SFRJ«, pri čemer naj bi, po eni strani vojaški dejavnik (JLA) »objektivno pospešil razkroj SFRJ«, po drugi strani pa navaja kontraverzno trditev, da je »Slovenija dobila nevidno, a realno podporo iz najmanj pričakovanega vira - od Miloševičevega režima v Srbiji«. Najprej v Srbiji uvedejo ekonomsko blokado slovenskega blaga, vsiljujejo mitinge resnice in podobno, nazadnje pa Milošević ponudi Sloveniji celo »nevidno« podporo! Torej, Danke Miloschevitz! Očitno je tudi dr. Anton Bebler zelo lahkoverno nasedel spominom Borisava Jovića, kakor tudi nekaterim trditvam admirala Branka Mamule. Glede Jovića se je to zgodilo tudi meni v »Balkanskem vojaškem poligonu«, na kar me je opozoril ugleden vojaški analitik iz Beograda (njegove identitete ne morem razkriti), da so Jovićevi spomini zelo dvomljivi. Podrobne analize so pokazale, da je v teh spominih, poleg 70 odstotkov resnice, tudi 20 odstokov polresnic in 10 odstotkov neresnic! Neresnični naj bi bili predvsem dogovori vrha JLA z Miloševićem in Jovićem! Zato je pametneje počakati na izvirne dokumente, ki nam bodo kmalu dostopni v beograjskih vojaških arhivih. Glede verodostojnosti podatkov admirala Mamule v njegovi knjigi »Slučaj Jugoslavije« pa je priporočljivo prebrati še temeljito kritiko te knjige z naslovom »Slučaj Mamule«. Narobe svet!

Zanimivo pa je, da dr. Anton Bebler v svoji analizi ni videl koristne vloge slovenskih generalov (Potočarja, Hribernika, Jerkiča), posebno še izpostavljenega generalpolkovnika Konrada Kolška, poveljnika 5. vojaškega območja. Na to je opozoril že hrvaški general Martin Špegelj, pa tudi škof  dr. Vekoslav Grmič je nedavno izjavil (Večer, 25. 10. 2001), da so bile Kolškove poteze in dejanja »politično, moralno in zgodovinsko popolnoma pravilne«, posebno še, ker »jastrebi« v vrhu JLA nikakor niso hoteli priznati dejstva, da se proti svojemu narodu ne moreš boriti!  

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net