VOJAŠTVO
   MILITARY

NEOBJAVLJENI ČLANKI - N05

Boter z Brionov

Delo, priloga Književni listi, 10. oktobra 2001
(Odgovor poslan Delu - Sobotna priloga, ni bil objavljen)

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Tokrat ne želim polemizirati z ocenami in floskulami Alenke Puhar, ki jih je v Književnih listih nanizala o knjigi Vjenceslava Cenčića TITOVA ZADNJA IZPOVED. Predvsem si je privoščila Tita. Nekatere so prav abotne (primerjava Tita s šefi siciljanske mafije), nevšečne pa je kar izpustila ("Čuvajte mi Jugoslavijo!"). Nepoučenim bralcem pa je potrebno povedati nekaj o zavajajočem zaključku, češ da se je "…v razburjeni Jugoslaviji pojavilo več očitkov, da gre za ponaredek".

O sami vsebini Cenčićeve knjige sem 22. junija letos na promociji Spominov generala Kolška podal še ostrejšo oceno: bil sem preprosto šokiran! Omenil sem tudi, da smo bili dejansko zlorabljani kot ljudje, častniki in generali. Če bi vedeli, kar danes vemo, sem trdno prepričan, da bi se zgodovina drugače pisala. Ne Tito, temveč naši republiški, partijski in tudi vojaški voditelji nam resnice niso smeli ali niso hoteli povedati, zato je tudi prišlo do vojne po načrtih tujih sil in domačih (republiških) interesov.

V predstavitvi deleža slovenskih partijskih voditeljev v Titovi politični oporoki, pa sem 16. avgusta letos v SLOVENSKI PANORAMI zapisal, da bodo vzpodbudile predvsem zgodovinarje in raziskovalce za "… podrobnejše raziskovanje že napisane zgodovine." Ravno Puharjeva je prva ugotovila delček resnice, da je Cenčić namesto "Martinčiča" trebal napisati "Gustinčič" (Cenčić mi je pojasnil: slab prevod z ruščine!), od katerega naj bi Kardelj "plonkal" svojega Speransa.

Naj se povrnem k poskusu zavajanja Puharjeve. Doslej se namreč v "razburjeni Jugoslaviji" ni "pojavilo več očitkov, da gre za ponaredek." Edini, ki je to direktno očital Cenčiću, je bil upokojeni admiral Branko MAMULA! Na njega pa se kot verodostojen vir sklicuje samo zagrebška zgodovinarka dr. Zorica STIPETIĆ, ki zapiše: "Gospod Cenčić, niti admiral Branko Mamula ne verjame v vaše stenograme!"

V podgoriškem časopisu VIJESTI je admiral Branko Mamula v treh nadaljevanjih (12.-14. julija letos) navedel naslednje: Tito se je sicer sestal z vojnim vrhom JLA, vendar ni povedal tistega, kar je Cenčić napisal; v Karadjordjevu 27. in 28. decembra 1979 ni bilo nobenega sestanka državnega, partijskega in vojaškega vodstva s Titom, saj bi kot načelnik GŠ JLA to vsekakor vedel; in nazadnje, kot državni sekretar za ljudsko obrambo (od 15. 5. 1982 do 15. 5. 1988) je imel vpogled v poseben arhiv Josipa Broza - Tita, pa 14. januarja 1988 ni dal nobenega soglasja, da bi Cenčić lahko prepisal kakršen koli stenogram. Objavljen prepis pisma generalpolkovnika Veljka Kovačevića je brez datuma in podpisa, zato ni avtentičen! Tako admiral Mamula! Nepoučeni bi rekli, da gre za zelo verodostojno pričo, saj je bil zares v tistem času načelnik GŠ JLA in ZSLO.

Gospod Cenčić je 19. julija dokumentirano odgovoril uredniku časopisa VIJESTI. Pravi, da so vse tri trditve admirala Mamule lažne! Armadni general Kosta Nadj je že 1981 novinarjem razkril delno vsebino Titovega govora vojaškemu vrhu decembra 1979. Španski borci so po Titovi smrti trikrat zahtevali, da se objavi Titov politični testament. Toda partijski in vojaški voditelji, predvsem Dolanc in Mamula, so bili odločno proti objavi Titove politične oporoke, ker jih je pač bremenila!

Arhiv J.B.Tito se je zares nahajal v ZSLO, vendar je ključ od kase imel samo generalpolkovnik Veljko Kovačević, predsednik Odbora za pisanje Titove biografije. Dne 14. januarja 1988 je osebno dal Cenčiću tri stenograme, da jih je prepisal. O tem ima Cenčić tudi pismo generala Kovačevića, poslano Dedijerju, s podpisom in datumom, ki pa je v knjigi objavljen kot prepis in brez datuma in podpisa (Fotokopijo tega ključnega pisma mi je poslal gospod Cenčić, pa ga prilagam uredniku na vpogled). Cenčić obsoja admirala Mamulo, zakaj ni že prej dovolil objavite navedenih stenogramov. V tem primeru ne bi prišlo do razbijanja Jugoslavije niti do vojne.

Admiral Branko Mamula je leta 2000 "napisal" knjigo SLUČAJ JUGOSLAVIJA, v kateri je za razbijanje SFRJ okrivil Srbijo. Njegovi bivši vojni tovariši so kmalu zatem kot odgovor napisali knjigo SLUČAJ MAMULA. V njej sicer ni besede o stenogramih, temveč avtorji argumentirano zavračajo njegove teze. Sprašujejo se tudi o njegovi verodostojnosti, predvsem o tem kdo mu je napisal to, kakor tudi prejšnji dve knjigi! Zato admiralu Mamuli zares ne moremo verjeti!

Od bivših hrvaških politikov se je oglasil Josip VRHOVEC. Brez argumentov je zatrdil, da so Cenčićevi dokumenti lažni in izmišljeni, vsaj kar zadevajo Hrvaško. Celo se je debelo zlagal, da je bil zadnji politik na razgovoru pri Titu (12. aprila 1980). Pri tem je pozabil, da sta bila to 24. aprila 1980 dejansko Lazar KOLIŠEVSKi in Stevan DORONJSKI, pred njima pa še armadni general Nikola LJUBIČIĆ. Vrhovec je sicer že prej škodil in preganjal Cenčića, da je ta moral iskati celo Titovo zaščito.

Od hrvaških zgodovinarjev se je, poleg dr. Zorica STIPETIĆ, oglasil le še Željko KRUŠIĆ. Ker sta oba že prej "napadala" Cenčića (zaradi knjige ENIGMA KOPINIČ), je njuna polemika bila pričakovana. Obema je Cenčić dokumentirano odgovoril, pa se nista več oglašala. In to je prikaz celotnega "razburjenja" v Jugoslaviji! Kmalu pa se pričakuje ponatis Cenčićeve knjige…

Cenčić je javno obljubil, da bodo v drugi izdaji navedeni vsi potrebni viri in strokovne oznake dokumentov. Tako bodo odpadli vsaj formalni ugovori. Vsebinski pa bodo morali počakati na neobremenjene zgodovinarje in raziskovalce. Cenčiću očitati ponaredek je zares nepošteno. Ponaredek bi bilo mogoče očitati le čuvarjem posebnega arhiva Josip Broz - Tito!

(P.s. Kasneje sem prišel do ugotovitve, da je Cenčić dejansko prepisoval "ponaredke", o čemer sem obvestil pisce zbornika Velika prevara)

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net