VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C71

MEJA NA DRAGONJI
1.Kdo je kriv za mejo na Dragonji?
2.Kdo je vse barantal s Savudrijo?

  1. Poslano Nedeljskemu dnevniku za rubriko Odmevi 26. junija 2009 in objavljeno 5. julija 2009.

  2. Poslano Nedeljskemu dnevniku za rubriko Odmevi 29. julija 2009 in objavljeno...

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

1.Kdo je kriv za mejo na Dragonji?

V svoji redni in včasih tudi zanimivi rubriki Šepet je gospod Aleksander Lucu napisal kar članek z naslovom Krivične obtožbe Kardelja in nadnaslovom Brez Tita Hrvaška nikoli ne bi imela Istre ter podnaslovom: Dejstvo je, da če Edvard Kardelj ne bi pristal na mejo na Dragonji, je bil jugoslovanski predsednik pripravljen dati Hrvatom obalo do italijanske meje, Kardelja pa nagnati iz svoje bližine…

Gospod Lucu je tokrat, žal, krepko vsekal mimo! Pozivati se na pričevanje disidenta Milovana Djilasa je povsem neverodostojno, saj se je z raznimi šokantnimi izjavami samo maščeval maršalu Titu, še bolj pa je smešno pozivati se na hrvaškega udbovca Josipa Manolića ali celo na Franja Tuđmana, saj oba nista mogla niti nosa pomoliti v Maršalat. Zanimivo pa je, da dve slovenski »verodostojni« priči – France Popit in Mitja Ribičič doslej zgodovinarjem nista uspela »potrditi« ničesar od tega kar trdi gospod Lucu.

Ne vem zakaj gospod Lucu bralcem Nedeljskega ne poda relevantne zgodovinske podatke o tem kdo je in kdaj določal mejo na Dragonji in kdo je Savudrijo prepustil Hrvaški. Gotovo pa to ni bil maršal Tito, kakor neutemeljeno trdi gospod Lucu.

Dejstva govore naslednje:

  • generalmajor Franc Rozman - Stane, poveljnik GŠ NOV in PO Slovenije, je 25. 9. 1943 v Pazinu predlagal hrvaškim partizanom (Jakov Blaževič, član CK KPH) operativno-naborno razmejitev na reki Mirni (Hrvati predlagali Dragonjo);

  • 1. 12. 1943 v Jajcu je maršal Tito okrog spora glede meja v Istri dejal, da notranje meje niso bistvene in naj Slovenci popustijo;

  • 10. 2. 1944 na Maliju sta Milan Guček, tajnik okrožnega odbora OF za slovensko Istro in Ante Babić, predstavnik KPH, dogovorila »organizacijsko mejo« OF na reki Dragonji;

  • Franc Zwitter, vodja Znanstvenega inštituta pri IO OF, priznani slovenski strokovnjak za mejna vprašanja, je predlagal razmejitev na reki Dragonji, kar je nato tudi dvakrat (22. 2. in 9. 9. 1944) uradno potrdil slovenski politični vrh, tudi Kardelj.

Torej je šlo za zavestno znanstveno-politično odločitev, vsaj kar se tiče reke Dragonje (Dr. Darja Mihelič, 2007). Razmejitve na morju do 1991 ni nihče predlagal, le slovenska stran naj bi junija 1991 prva predlagala sredinsko črto v Piranskem zalivu (Mag. Turkalj Kristian, 2007).

Še vedno pa je nepojasnjeno vprašanje, kdo je na slovenski strani »zabarantal« Savudrijo oz. katastrski del občine Piran, ki bi, da je ostal v slovenskih rokah, povsem drugače »risal« pomorsko razmejitev med Slovenijo in Hrvaško.

Slovenska Bela knjiga o meji s Hrvaško je povsem zanemarila pričevanje pokojnega Vladimirja Dedijerja, tudi uradnega biografa maršala Tita, ki je 20. aprila 1990 za beograjsko Politiko dal intervju Slobodanu Kljakiću, mojemu znancu (in soavtorju knjige Plava garda oz. Slovenački četnici, znan bralcem Nedeljskega tudi po feljtonu o skrivnostni smrti četniškega generala Draža Mihailovića leta 1960 v Moskvi).

Dedijer je v tem intervjuju o meji med Slovenijo in Hrvaško dobesedno dejal:
»Mene je na to vprašanje prvi opozoril ugledni slovenski revolucionar Ivan Maček - Matija, katerega poznam že od leta 1934. On mi je povedal, da so Andrija Hebrang, Stevo Krajačić, pa tudi Vladimir Bakarić, a s ciljem spremembe meje med tema dvema republikama, seveda v korist Hrvaške, izvedli pravi napad na SR Slovenijo.«

Na vprašanje kako je bilo glede Savudrije, je Dedijer dejal:
»Na primer, tovariš Maček mi je povedal, kaj se je vse dogajalo s polotokom Savudrijo, ko nam je končno pripadel. Ta je stoletja pripadala Slovencem, ker je bila v sestavi Pirana. Napad iz SR Hrvaške je šel za tem, da Savudrija zamenja lastnika. Kardelj, ki se je skupaj z vsemi Jugoslovani posvetil obrambi naših zahodnih meja proti Italiji, je bil neprijetno presenečen, ko je Bakarić zahteval Savudrijo. Oprezni Kardelj je mislil, tako je menil ugledni Ivan Maček, da za tem zahtevkom Hrvaške stoji Josip Broz Tito«.

Na vprašanje Kljakića, če Kardelj zaradi tega ni nasprotoval Bakariću, je Dedijer odgovoril: »Ob neki priliki sta se Kardelj in Bakarić vozila po Savudriji v Bakarićevem mercedesu. Takrat sta tudi uredila to zadevo. …Slovenci te prodaje Savudrije niso še do danes pozabili«. (Pokojni Dedijer je zadnja leta preživel v vasici Sipar na Savudriji, pa je dobro poznal tamkajšnje razmere).

Zares bi bilo zanimivo zvedeti, kaj o tej Kardeljevi »prodaji« Savudrije vesta povedati še živi in verodostojni priči – France Popit in Mitja Ribičič? Gospod Lucu, Vi ste na potezi … Naj Vam obe priči, ki ste ju omenili, kaj zanesljivega povesta. Vsaj za zgodovino, saj Savudrije itak ne bomo dobili nazaj!

Marijan F. Kranjc
generalmajor v pokoju, Ljubljana

Ps. Pa še to: če imate dokumente, da je bil naš ugledni sovaščan in dober znanec moje matere, dr. Anton Korošec, zares nemški agent, dokažite to z uradnim dokumentom, ne pa z masonskimi flancami!


2.Kdo je vse barantal s Savudrijo?

Da je Kardelj z Bakarićem okrog leta 1964 zabarantal Savudrijo, je več ali manj znano. Vendar bi pričakoval, da naši zgodovinarji v ARS, v dokumentaciji CK ZK Slovenije, vseeno ugotovijo, kako je to potekalo in zakaj, saj ni partijske zadeve, ki je ne bo požegnali v partijskem vodstvu, tudi, če je šlo za Kardelja.

No, zanimivo je, da so tudi na nižjih nivojih barantali s Savudrijo in hrvaško-slovensko mejo nasploh, pa bi bilo zanimivo za slovensko javnost, da nam zgodovinarji predstavijo vse paberke okrog tega. Enega od njih sem nedavno našel v knjigi iz leta 1994 z naslovom Zgodbe starega obveščevalca avtorja Bojana Bunca, ki mu je potrebno verjeti, saj je bil v slovenskem republiškem IS tudi sekretar oz. »minister za zunanjo in notranjo trgovino« kot stari obveščevalec in udbovec v že znani verigi Nika Kavčiča.

Kot nekdanji načelnik TNZ (tajništva za notranje zadeve koprskega območja v obdobju 1958-1963 – moja pripomba), je v poglavju z naslovom Hrvatje so barantali tudi z menoj, na strani 89 (slika na koncu prispevka), zapisal tudi naslednje:

»Funkcijo šefa partije za Istro s sedežem v Pulju je takrat opravljal simpatični Vanja Vranican. Koprski in istrski voditelji so bili večkrat skupaj na prijateljskih in poslovnih srečanjih. Z Vanjo sva se zelo dobro razumela. Ob nekem srečanju pa me je močno presenetil z nenavadno ponudbo. Hotel je vrniti tisti del Istre, s katerim je Vladimir Bakarić v igri z rekama Dragonjo in Mirno omamil Kardelja. Ponudil mi je menjavo – blago za blago: Savudrijo za Tobačno tovarno v Ljubljani oziroma njeno mehanizacijo. Predvideval sem, da je bil Vanja doma z otokov, zato je skušal ubiti tri muhe na mah. Z zamenjavo bi posodobil tobačno tovarno v Rovinju, si zagotovil slovensko tržišče in se znebil najbolj sitnih Italijanov. Njihova nestrpnost je rasla z bližino Italije oziroma z oddaljenostjo od Pulja.

Vanjev predlog je presenetil tudi Kajtimirja (Albert Jakopič -Kajtimir, predsednik okrajnega komiteja ZK v Kopru – moja pripomba). Preden je odšel s ponudbo v Ljubljano, me je podrobno izprašal: »Ali sta bila trezna, kakšna šala je to?« Odgovor iz Ljubljane je bil pozitiven. Konec igre je razviden iz trenutnih sporov med prizadetima sosedama. Krivec ni bil Vanja, o tem se je prepričal tudi Kajtimir. Vanji sem sporočil, da se ljubljansko vodstvo strinja z zamenjavo. Nenadoma pa je bil Vanja prerazporejen na vodilno mesto v Zagrebu, od tod pa v Beograd na mesto generalnega direktorja Jugoslovanskih železnic. Če je bil vzrok za njegovo nenadno premestitev »Savudrija«, nisem nikoli zvedel. Prebivalci Savudrije pa še vedno žalostno zrejo proti severu.«

In končno, potrebno je pobrskati tudi po hrvaških (partijskih) arhivih. Omenjeni primer to nedvomno potrjuje.


 
  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net