VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C65

OSEBNOSTI: Veliki slovenski biografski leksikon

Mladina, št.50, 12.12.2008
V nadaljevanju je celoten prispevek, revija Mladina je objavila skrajšano verzijo!

àOdgovor Janezu J. Švajncerju
    (Delo - sobotna priloga, 17.01.2009)
àOdgovor Janezu J. Švajncerju - nadaljevanje
   (NI BILO OBJAVLJENO V DELU!)

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Popolnoma se strinjam z oceno (štiri zvezdice), ki jo je dr. Bernard Nežmah namenil tej tako prepotrebni knjigi na polici vsake slovenske družine.

Ne morem pa se strinjati z oceno, da so v leksikon prišli tudi »generali, ki so po letu 1991 optirali za Jugoslavijo«. Ker sem bil tudi pisec člankov za del generalov JLA, trdim, da ni bilo nobenega generala (admirala) JLA, ki bi »optiral za Jugoslavijo«! Ne vem, od kod avtorju takšen zaključek? Kolikor jaz poznam situacijo, so vsi ostali na svojih mestih (general Čad ima samo hrvaško pokojnino pa živi med Reko in Dolom, general Hočevar živi med Ljubljano in Beogradom, general Kolšek že od leta 1992 živi v Sloveniji). Nasprotno, za pokojnega generala Rudija Petovarja, za katerega sem našel rodovni izvor v Slovenskih goricah, je družina (soproga in dve hčerki) pristala, da se uvrsti med slovenske generale – Prleke! Tudi ne bo držalo, da je predhodni Bajtov leksikon Slovenski kdo je kdo bil »pregovorno pedanten«! Nasprotno bo držalo, saj sem tudi v Mladini (in Delu – SP) objavil obširni prikaz napak in šlamparij za generale in admirale JLA, razen za tri, pod naslovom Selektor kdojekdojevcev (Mladina št. 49/2000).

Tokrat je bilo v velikem biografskem leksikonu bistveno manj napak, pa čeprav so bile nekatere prav nerazumljive. Ker sem bil v uvodu predstavljen (z napačnim priimkom Krajnc) kot nekakšni zunanji sodelavec, so me nekateri posamezniki kar »obtožili« za te napake. Zato sem pregledal vsa gesla o vojaških osebnostih in našel naslednje bistvene napake:

 • Pokojnemu admiralu Stanislavu Brovetu je netočno pripisano, da je bil svetovalec Anteja Markovića, predsednika ZIS, posebej pa je absurdna trditev, da je bil »na čelu sil jsl. mornarice pri obleganju Dubrovnika 1991«. Za to dejanje je bil v Den Haagu obsojen generalpolkovnika Pavle Strugar, poveljnik titograjskega vojnega področja.

 • Ameriškemu generalu (s 4 zvezdicami) Ferdinandu Češarku je napačno pripisano, da je bil »2. poveljujoči častnik«, kar je absurdno: general je general, ki je lestvico častnikov že preskočil. Tudi sicer je na mnogih mestih napačno navedeno »častnik, general«, kar seveda vojaki strogo ločimo.

 • Linus Dekaneva, brigadni general vojske Kraljevine Jugoslavije, ni bil rojen 1894, temveč 1884.

 • Alojz Gabrovec, generalmajor JLA, je bil nazadnje tudi načelnik Tehnične uprave GŠ JLA.

 • Gustav Globočnik pl. Vojka naj bi prejel naziv »podmaršala«, kar je hrvaški domobranski čin, namesto, da se napiše pravilno, da je povišan v čin feldmaršalporočnika. Podobno se je zapisalo še Lavriču pl. Zaplaz in Tomšetu, medtem ko naj bi bil Jablonsky celo maršal in feldmaršal, čeprav je bil dejansko samo feldcojgmajster!

 • Adolf  Kilar je bil pehotni brigadni general, zapiše pa se samo, kdaj je položil »generalski izpit«.

 • Viktorju Krajncu, brigadirju SV, so napačno pripisali kar čin »generalpodpolkovnika«.

 • Antonu Krkoviču, brigadirju SV, so uvodoma pripisali, da se je »šolal na kraljevem kolidžu za obrambne študije v Londonu«, čeprav so mu uradno na Morsu osporavali prav ta del šolanja in mu priznali samo srednješolsko izobrazbo.

 • Ivan Maček - Matija je bil tudi partizanski »generalmajor« in nazadnje »rezervni generalmajor JLA«. Dodano pa je nekaj, kar ne sodi v leksikon, namreč mnenje (brez sodne odločbe) po katerem mu »mnogi pripisujejo soodgovornost za nesodne poboje« leta 1945.

 • General Rudolf Maister, poleg kadetnice, seveda ni »končal več vojaških šol«, temveč le nekaj tečajev (jahalni, sabljaški).

 • Nadporočnik Franjo Malgaj ni bil ranjen na soški fronti, temveč je samo zbolel za tifusom, pa bomo te in podobne netočnosti o njem popravili v Malgajevih vojnih spominov 1914–1919, ki bodo izšli maja 2009.

 • Miha Marinko je bil tudi rez. generalmajor JLA.

 • Dr. Adolf Medvešek, zdravnik, je bil sicer upravnik vojaške bolnišnice v Ljubljani, obenem pa tudi generalmajor sanitetne službe JLA.

 • Jože Melaher, rezervni narednik ni bil nikakršen »vojaški poveljnik« četnikov, tudi ni bil aretiran s strani gestapa – šlo je samo za poskus. Netočno je tudi, da je na Koroško povedel 300 četnikov – bilo jih je samo polovica, v britansko ujetništvo pa jih je prišlo samo 75.

 • Generalmajor Janez Slapar je celo nazadoval, saj je predstavljen kot »brigadir«, čeprav tega čina sploh ni dobil. Bil je izredno povišan v generalmajorja TO, podobno kot Maister, pa mu nazadnje celo tega čina v SV niso priznali, saj je bil čin generalmajorja kot začetni čin ukinjen, pa sta tako Gutman in Podbregar dobila kot prvi generalski čin – generalpodpolkovnika!

 • Pri Vladimirju Vauhniku je sicer navedeno, da je bil povišan v »brigadnega generala«, ne pa, da je ta čin dobil kot namestnik poveljnika Jugoslovanske vojske v Sloveniji oz. Plave garde (četnikov). Generalski čin se namreč vedno dobi za določeni poveljniški položaj, titularni oz. častni pa tudi za zasluge!

 • Čeprav ima v Braniku svoj javni spomenik, Franz Widmayer, generalmajor avstrijske vojske in slovenskega rodu, ni dobil mesta v tem leksikonu, podatki pa so bili dostopni tudi v moji knjigi o Slovenski vojaški inteligenci (2005).

 • Pri ameriškem admiralu Ronaldu Zlatoperju je zapis o častnem doktoratu nekega inštituta, bilo pa je potrebno napisati, da je trenutno tudi »častni konzul RS na Havajih«!

 • Največja krivica se je vsekakor zgodila prof. dr. Antonu Žabkarju, prvemu slovenskemu doktorju vojaških ved, ki mu tudi prej v ES niso bili posebej naklonjeni. Tokrat so izpustili vse tisto, kar je dosegel po letu 1991: čin kapitana SV, član strateškega sveta RS, dobitnik zlate medalje Fridolina Kavčiča za znanstveno-raziskovalne dosežke (2008), avtorstvo več kot 570 gesel v COBISS-u, zlasti pa dveh prestižnih monografij: Marsova dediščina (2003) in Pehotna oborožitev in oprema (2007). Bilo je potrebno samo pogledati mojo knjigo o Slovenski vojaški inteligenci, mojo spletno stran ali pa slovensko Wikipedijo.

Čeprav so tokrat avtorji leksikona uvrstili med slovenske vojaške osebnosti tudi nekaj starejših generalov in admiralov po genetskem načelu (Caprivi, brata Žemva in druge), pa so vseeno izpustili Pavla Seničarja, najstarejšega slovenskega generala v avstrijski vojski, kakor tudi 58 ostalih generalov in admiralov, za katere podatki ležijo v dunajskem vojaškem arhivu! Prepričan sem, da bo zato nova obrambna ministrica za obrambo, prof. dr. Ljubica Jelušič, namenila Vojaškemu muzeju SV, nekaj več finančnih sredstev – simbolično rečeno »vsaj za polovico Patrije« –, s katerimi bi lahko odkupili te personalne podatke (dosjeje) v vojaških arhivih sosednjih držav, ne samo na Dunaju, temveč tudi v Rimu in Beogradu! Tako bi vsaj dohiteli slovensko RK cerkev, in še kakšno inštitucijo, ki imajo urejene te zgodovinske arhive.


Odgovor Janezu J. Švajncerju
(Delo - sobotna priloga, 17.01.2009)

Največji biografski leksikon doslej

Čeprav sem z Janezom J. Švajncerjem prekinil osebne stike in sodelovanje v njegovem privatnem Vojnozgodovinskem zborniku, se me je nedavno tega že drugič lotil. Na koncu polemike okrog velikega slovenskega biografskega leksikona je zapisal naslednje: » Bolj preprosto povedano, tisti in takšni bomo v njihovih očeh, kot sta to določila Ivanič in general JLA v pokoju Marijan F. Kranjc, ki je v Biografskem leksikonu s knjigo Slovenska vojaška inteligenca naveden med glavno literaturo.« Seveda gre za lažno obdolžitev in zavajanje bralcev Dela – SP, ki ne poznajo ozadja in namer avtorja tega pisma.

Prvič, zelo je čudno, da se avtor iz Logatca več ne podpisuje kot »brigadir SV v pokoju«? Ali se morda boji, da bo moral pojasniti slovenski javnosti, kako je 1994 »dobil« čin brigadirja in edini »preskočil« čin polkovnika? Kakšne so to njegove zasluge?

Drugič, ko napiše »general JLA«, vem, da je to zmerljivka, katere namen je osebna diskvalifikacija. Tudi jaz bi lahko njemu vrnil z oznako, da je bil »udbovec« ali lepše »delavec SDV« v Mariboru (kjer sva se tudi spoznala) vendar se ne bom spuščal na njegovo raven. Javnost me pozna kot »generalmajorja v pokoju«, pa tudi kot prvega slovenskega generala JLA, ki je že septembra 1990 zapustil JLA na lastno zahtevo!

In tretjič, zakaj ga moti moja knjiga Slovenska vojaška inteligenca? V biografskem leksikonu je predstavljen skoraj z istim člankom kot v Enciklopediji Slovenije, avtorja D. Gu. (dr. Damijan Guštin), z oznakami: vojaški zgodovinar in publicist, pisatelj, novinar in urednik Večera in Komunista, dobil čin brigadirja (v ES) in zgodovinopisec, pisatelj, častnik, novinar oz. urednik Večera in Komunista, dobil čin brigadirja (Osebnosti). V moji knjigi Slovenska vojaška inteligenca, str. 286, pa je navedeno: po izobrazbi pravnik, drugače pa pisatelj, urednik, zgodovinar in brigadir SV, zaposlil v Službi državne varnosti, novinar in urednik Večera in Komunista! Torej, v dveh glavnih leksikonih mu je izpuščeno, da je bil tudi »udbovec«! Omenjeno je le v moji knjigi, zato mu je verjetno ta knjiga tudi v napoto. In glavno: zaradi tiskarskega škrata je v omenjeni knjigi izpuščen iz končnega seznama slovenskih generalov in admiralov. Seveda sem bil zaradi tega deležen negativne kritike v njegovem privatnem zborniku, kar sem seveda pričakoval. Ni hotel sprejeti nikakršnega opravičila, češ, kar ni zapisano ostane nezapisano! Toda pravo presenečenje je šele sledilo: v Delu – Književnih listih je že pokojni ing. D. Ž. iz okolice Kranja v dveh nadaljevanjih (po dva stolpca) meseca oktobra 2005 objavil »uničujočo« kritiko o neskončnem številu napak v navedeni knjigi! Seveda sem dvakrat argumentirano odgovoril (med 22.000 podatki je bilo okrog 90 napak) in si naredil dobro reklamo! Za zaključek mi je pokojni D. Ž poslal še zadnji del »kritike« (urednik KL mu ga ni hotel objaviti), nato pa sva prijateljsko nadaljevala dopisovanje in diskusijo po internetu., s pripisom: »Le Švajncer je kritičen, kar vas preseneča!« Sledilo pa je tudi pričakovano presenečenje: v Vojnozgodovinskem zborniku št. 24/2006, str. 88–89 (kopija poslana urednici) je izšel članek D. Ž. z naslovom Izkušnja s Kosom 1949. Bralci naj si sami ustvarijo zaključek, kdo je kaj določal!

Svojo kritiko leksikona OSEBNOSTI oz. »vojaških« napak« sem nedavno objavil v Mladini, obširneje pa tudi na svoji spletni strani VOJAŠTVO – MILITARY. Vsebinsko enako kritiko sem poslal tudi Delu – Sobotni prilogi

V kolikor se mi Janez J. Švajncer ne bo na tem mestu javno opravičil za lažno obdolžitev, bom zadevo predal svojemu odvetniku.


Odgovor Janezu J. Švajncerju - nadaljevanje (ni bilo objavljeno v DELU)

Ker Janez J. Švajncer nadaljuje z zavajanjem bralcev in zainteresirane javnosti ter širjenjem neresnic, ga na osnovi Zakona o informiranju pozivam, da se na tem mestu in v naslednji številki Dela – SP javno opraviči za napisane besede z dne 22. 12. 2008 v Delu – SP: » Bolj preprosto povedano, tisti in takšni bomo v njihovih očeh, kot sta to določila Martin Ivanič in general JLA v pokoju Marijan F. Kranjc …«, saj gre za grobo laž in hudo žalitev dostojanstva in človekovih pravic. V nasprotnem primeru bo imel seveda priliko, da svoje trditve dokaže na sodišču, predvsem pa kdaj in kaj sva z gospodom Martinom Ivaničem sploh »določala«.

Naj mu samo prišepnem, da sem gospoda Ivaniča osebno srečal samo dvakrat v življenju (davnega leta 1997 in 8.12.2008, ko mi je v zahvalo za sodelovanje (naveden sem v uvodu med sodelavci uredništva, z napačnim priimkom), poklonil ta največji biografski leksikon – Osebnosti. V časovni stiski sem mu namreč preskrbel točne datume in kraj smrti za okrog 10 vojaških oseb (izven Slovenije) in dva točna datuma rojstva za brata Gorenc, ameriška generala letalstva ter članek za ameriško vesoljko Sunite, sicer indijsko-slovenskega rodu. In to je bilo, po internetnih zapisih, tudi vse! Vse ostalo bo moral Švajncer z dokumenti dokazati na sodišču!

Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju, Ljubljana

P.s.
Seveda ga ne bi tožil, ker še nisem nobenega. Hotel sem mu samo požugati, ker je menda zelo občutljiv na denarne kazni …

 
 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net