VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C64

Maistrov prispevek k prvi slovenski samoodločbi

 

àDelo – sobotna priloga, 29. 11. 2008
   Odgovor prof. dr. Janku Prunku

àDelo - sobotna priloga, 20.12.2008
   Odgovor na pismi Janeza J. Švajncerja iz Logatca
   in Gorazda Marinčka iz Dobrniča

àNeobjavljeno! DELO, 22.11.2008

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Delo – sobotna priloga, 29. 11. 2008
Odgovor prof. dr. Janku Prunku

Nisem zgodovinar, sem samo vojaški strokovnjak, zato samo nekaj pripomb vojaške prirode.

Da smo izgubili slovensko Koroško zaradi premoči avstrijskega Heimwehra, prav gotovo ne bo držalo! Preprosto ne razumem, zakaj profesor Prunk ni omenil, poleg generala Maistra, nespornih zaslug nadporočnika Franja Malgaja za osvoboditev dela slovenske Koroške – Mežiške doline vse do Velikovca. Morda zaradi tega, ker je prejel avstro-ogrsko medaljo za pogum in pa posmrtno jugoslovansko Karadjordjevo zvezdo z meči? Sicer pripravljam izdajo Malgajevih vojnih spominov 1914–1919, ki bodo prikazali veličino tega pogumnega borca za slovensko Koroško.

Narodna vlada v Ljubljani je nadaljnje akcije generala Maistra in nadporočnika Malgaja povsem onemogočila. Šele maja 1919 je dovolila polkovniku Milanu Bleiweisu, da s slovenskimi enotami zasede preostali del slovenske Koroške, napad pa je zaradi nezadostnih sil in slabe pripravljenosti propadel, da bi na robu slovenske Koroške padel tudi nadporočnik Malgaj. Najnovejši podatki (nedavno objavljeni zapisniki sej Narodne vlade v Ljubljani (1998 2002) pa kažejo, da je navedeni napad odobril tudi general Krsto Smiljanić, ki je tedaj že prevzel poveljstvo Dravske divizijske oblasti. Junija 1919 je sicer general Smiljanić v ponovnem napadu slovensko-srbskih enot osvobodil celotno slovensko Koroško in prodrl celo do Gospe Svete! Torej, spoštovani profesor Prunk, vojaška pomoč »kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ni izostala«! Slovensko Koroško smo potem vendarle izgubili zaradi plebiscita in odločitve antantnih zaveznikov, predvsem pa zaradi naivnosti tedanjih slovenskih političnih veljakov!

Zavajajoč in nepravičen pa je navedek o prispevku »voljnih (slovenskih vojakov) …pa tudi Srbov iz avstrijskega ujetništva«. Kakšnih Srbov, avstrijskih ujetnikov, vendarle? Šlo je za srbske vojake in častnike – prostovoljce, ki so na prošnjo generala Maistra za enako plačo kot slovenski vojaki, po 5 kron na dan, ostali v Mariboru, njih okrog sto. Že prvi dan so s češkim vojaškim orkestrom paradirali po Mariboru s šubarami na glavi in zbujali strahove mariborskim Nemčurjem! V Ljubljani so predstavniki Narodne vlade pregovorili mnogo večjo skupino srbskih častnikov in vojakov, da so prostovoljno ostali v Ljubljani, da bi kasneje podpolkovnik Stevan Švabić zaustavil pohod italijanske vojske pred Vrhniko, ker so se namenili celo do trboveljskih rudnikov! General Maister je s četo srbskih dobrovoljcev zavzel Špilje, nadporočnik Malgaj pa Velikovec. Oba sta iskreno hvalila pogum srbskih vojakov …

Nedavno sem sodeloval v Beogradu na mednarodnem znanstvenem posvetu o vojno-sanitetni službi srbske vojske 1918 s prispevkom: Vojna po vojni: prispevek srbskih dobrovoljcev v boju za zahodno in severni slovensko mejo. Motiv za sodelovanje je bil preprost: šolski kolega in general M. S. je pred leti zbral obilno gradivo o slovenskih dobrovoljcev srbske vojske, od katerih je točno 194 sodelovalo v preboju na solunski fronti, številni pa so padli že prej v balkanskih vojnah, pri obrambi Srbije na Ceru in Kolubari, pri umiku skozi Albanijo, v Dobrudži in še kje.

Spoštovani profesor Prunk, zgodovinsko je dejstvo, da smo Slovenci leta 1918/19 bili deležni izdatne pomoči srbskih vojakov in častnikov – prostovoljcev, njih okrog 1.700, zato bi bil tudi čas, da skupaj z vašimi kolegi prenehate pisati o »Srbih, vojaških ujetnikih«, temveč pišite o »srbskih vojakih in častnikih – dobrovoljcih«!

Tako bo zadovoljno poročala v Beograd tudi znana novinarka Politike gospa Svetlana Vasović - Mekina, ki je 20. 11. 2008 prav na to temo objavila v beograjskem NIN-u točen, vendar zajedljiv članek o slovenski pozabljivosti na bratske (vojaške) usluge – Pozabljena rešilna srbska šajkaća!


Delo - sobotna priloga, 20.12.2008
Odgovor na pismi Janeza J. Švajncerja iz Logatca in Gorazda Marinčka iz Dobrniča

Uglednemu in nadvse spoštovanemu slovenskemu zgodovinarju, prof. dr. Prunku, sem kot vojak, ne zgodovinar, zastavil dva-tri vprašanja zgodovinske narave. Zgodovina zahteva stalno raziskovanje, postavljanje novih vprašanj in iskanje odgovorov na podlagi arhivskih dokumentov in znanstvenih razlag. Pa sta ga »prehitela« kar dva amaterja, od katerih se eden, iz Logatca, celo sam predstavlja kot »vikend-zgodovinar«, medtem ko je drugi, iz Dobrniča, vsaj po COBISS-u, verjetno strokovnjak za (jugoslovanske) mladinske delovne akcije.

Čeprav sem izrecno navedel, da nisem zgodovinar, me slednji poučuje, da smo Slovenci leta 1804 poslali po Krki in Savi iz Dvora na Krki nekaj topov in streliva v Beograd, ki so »brez dvoma prispevali k ohranjanju (celovitosti) srbskega ozemlja«. Pa sem pogledal v zgodovinske knjige in že na Googlu našel podatek, da je nemški graščak Auersperger že leta 1763 postavil plavž in zatem železarno v Dvoru na Krki. Zaposloval je okrog 200 delavcev, predvsem Čehe iz Šlezije. Zatem piše: »Izdelali so tudi nekaj topov in možnarjev (naročenih je bilo 60) za srbsko vojsko (1805) za boj proti Turkom. Če so vsi topovi prispeli k naročniku, se ne ve natančno, nekaj jih verjetno je.« Ker je gospod Matija Žargi 1998 doktoriral na temo Zgodovina železarne na Dvoru ob Krki: 1795–1891, si bom disertacijo ogledal, ker je morda mladi doktor opisal tudi to epizodo »slovenske pomoči Srbom«, predvsem pa kolikšna je bila cena. Torej, navadna kupčija, ne pa solidarnostna bratska pomoč srbskim bratom …

Že znani »vikend-zgodovinar« me poučuje o stvareh, ki niso bistvene in o katerih nisem razpravljal. Tudi napletanja o tem, da je generala Smiljanića varoval celoten srbski bataljon je naravnost smešna, kakor tudi »poučevanje« šolanega generala o poteku poveljevanja na operativno-strateškem nivoju, o statusu dobrovoljcev (solunskih, španskih idr.) in podobno. Narodna vlada SHS v Ljubljani je imela 2. februarja 1919 naslednjo (55.) sejo, vendar tokrat pod novim imenom Deželne vlade za Slovenijo, seveda v skoraj enaki sestavi in na istem mestu, le da so ji odvzeli vojaške zadeve. Na tej seji pa sta bila vseeno prisotna tudi generala Smiljanić in Maister, ki je poročal celo o boljševiški nevarnosti …

Vojaki si boje in bitke bolj zapomnimo po datumu poraza kot pa po formalnem začetku. Torej, če je polkovnik Milan Bleiweis 29. 4. 1919 dokaj uspešno začel svojo ofenzivo, je bolj pomembno, da si zapomnimo prve dni maja 1919, ko so nemški Avstrijci začeli svojo protiofenzivo in usodni mejnik – 6. maja 1919, ko je za slovensko Koroško žrtvoval svoje življenje nadporočnik (ne pa kadet) Franjo Malgaj!

Ta datum poraza si velja zapomniti kot opomin slovenski naivnosti! Pa ne samo to: mladi slovenski zgodovinar dr. Andrej Rahten (1973) je v svoji monografiji Pozabljeni slovenski premier: politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934) zapisal (str. 223), da je pomemben del odgovornosti za propadlo vojaško akcijo nosil poveljnik Dravske divizije (četudi ne poznamo arhiva Dravske divizije niti stališč generala Smiljanića, tajnih navodil Vrhovnega poveljstva iz Beograda in podobno – moja pripomba), toda »odločitev za napad so sprejeli slovenski »gospodarji vojne«, med katerimi sta imela glavno besedo Brejc in Žerjav.« Dr. Brejc je kot predsednik Deželne vlade za Slovenijo upal, da bo z nekakšnim »blitzkriegom« – zato tudi izraz »Brejčeva ofenziva« presenetil mirovno konferenco in spremenil poteg mirovnih pogajanj, saj so mu tuji diplomati govorili »kar boste zasedli, to je vaše«. Do 26. aprila 1919 so polkovnik Bleiweis in sodelavci izdelali vojaški načrt in prepričali dr. Brejca in generala Smiljanića v uspešen potek ofenzive in 28. aprila 1919 zvečer je Deželna vlada tudi sprejela svojo odločitev kljub nasprotovanju Prepeluha (opisal v Spominih).

Bistveno je dejstvo, da so enote Dravske divizije in Labodski odred generala Maistra mesec dni kasneje – junija 1919 vojaško osvojile celotno slovensko Koroško, torej ne bo držala trditev spoštovanega dr. Prunka, da so bili nemški Avstrijci v premoči! Zbornik Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije 1912–1918 je subjektivni spomin slovenskih prostovoljcev srbske vojske, napisan pred več kot 70 leti, njegovo vojaško vrednost pa sva skupaj s kolegom M. S. ocenila s primerne zgodovinske distance. Članek srbskega generala M. S. bo naslednje leto menda izšel tudi v uradni reviji SV.

Kot sem že povedal, je že primeren trenutek, da slovenski zgodovinarji na novo ovrednotijo tudi prispevek srbskih prostovoljcev (dobrovoljcev, enakovreden izraz tudi v SSKJ). Ocene raznih vikend-zgodovinarjev in laikov (ideološko usmerjenih) ne morejo veljati, češ, »ostanimo pri oceni, da za kakšno resno bojno akcijo niso bili sposobni«. Kdo pa je zaustavil Italijane pred Vrhniko? Kdo je zavzel Špilje in pomagal pri zavzetju Velikovca? General Maister in nadporočnik Malgaj se že obračata v svojih grobovih!
 


Poslano - Delo, 22. novembra - NEOBJAVLJENO!

Če se vam nekdo enkrat in nepovabljen vsili u kakšno diskusijo, še človek nekako prenese. Če pa vam se kar dva nepovabljenca celo dvakrat vsilita v razpravo, potem je že pričakovati težave. "Aufbiks, pa čreva na plot," bi rekli mi Prleki … Pa nisem bojaželjen!

Zato sem se najprej zatekel na pomoč k SSKJ, da bi razjasnil pojme. Takole piše za vsiljivca: kdor si kljub nezaželenosti, nasprotovanju prizadeva priti kam. Ker pa sta se oba vsiljivca tudi v precejšnji meri hvalila, sem poiskal tudi definicijo za hvalisavca: kdor se (rad) pretirano, navadno neupravičeno hvali. Za vikend zgodovinarja sem definicijo že vedel, nisem le vedel, da se bo hvalil tudi z lažno »zmago« nad starosto slovenskih zgodovinarjev, prof. dr. Bogom Grafenauerjem, saj je primerjava med osvoboditvijo Maribora (proglasil zasedbo general Maister brez boja 1. novembra 1918 ob 10. uri na sestanku, ob podpori 85 vojakov, tudi srbskih dobrovoljcev, je stotnik Edvard Vaupotič šele popoldan »zasedel« Maribor; vir: Edvard Vaupotič, Ob polomu Avstrije, Zbornik Boj za Maribor, Maribor, 1988) in Beograda (operacija pregona 11. nemške armade s strani srbske vojske – Donavske in Moravske divizije ter 94 slovenskih dobrovoljcev – 1. novembra 1918 ob 10.30 je konjeniški eskadron Donavske divizije zavzel Kalemegdan; vir: VE, Beograd, 1958, str. 616) popolnoma neprimerljiva! Tudi za gojenca šole rezervnih pehotnih častnikov v Bileći …

Zdi se mi tudi, da bi v kategorijo moralne mizerije (beda, revščina, izraz iz SSKJ) lahko prišteli tistega, ki verbalno obsoja velikosrbski nacionalizem in poglede, sam pa več let sodeluje v beograjskem numizmatičnem društvu (osebno vem iz vsebine revij Orden in Dinar, ker sem tudi sam sodeloval). Naj ponovim njegovo uvodno izjavo, da »… bi bilo škoda zamuditi priložnost, da ne prezremo, kako zelo so tudi v samostojni Sloveniji še vedno živi velikosrbski pogledi na slovensko vojno in vojaško zgodovino. Kot v Kraljevini Jugoslaviji in Jugoslaviji po l. 1945 tudi danes temeljijo na čisto preprostih lažeh in prirejanju zgodovine.«

Mimogrede sem pogledal v SSKJ še kaj pomeni beseda amater: kdor se iz veselja, nepoklicno ukvarja s čim, slabšalno pa tudi kdor nestrokovno opravlja kako delo (recimo, če proučuje zgodovino iz Googla, ali pa nastop srbskih vojakov leta 1918 pred Vrhniko proglasi celo za specialno vojno).

Zato obema vsiljivcema nepreklicno sporočam, da z njima ne želim in ne bom razpravljal o strokovnih vojaških zadevah, ker sta, poleg rečenega, tudi hvalisavca.

O Maistrovem (in Malgajevem) prispevku k prvi slovenski samoodločbi pa nič!

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net