VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C40

Nedeljski dnevnik, več številk, januar in februar 2006
GENERAL RUDOLF MAISTER IN NJEGOVA SINOVA
 
Članek v povezavi s knjigo àPLAVA GARDA (v pripravi)

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Ker smo nedavno dobili tudi državnik praznik v spomin na generala Rudolfa Maistra in njegove zgodovinske zasluge, se mi zdi samo po sebi umevno, da se spomnimo tudi njegovih dveh sinov, njegovih dedičev. Pravzaprav gre za dokaj nenavadno zgodbo o tem kako sem ju spoznaval …

Kot dijak mariborske I. gimnazije sem seveda že zgodaj zvedel nekaj osnovnih stvari o generalu Maistru in njegovi borbi za severno slovensko mejo. Med odmorom nam jih je povedal profesor zgodovine Benkovič, seveda bolj zasebno, ker general Maister pač ni spadal v učno snov. Že takrat pa sem si zamišljal, da sta tudi njegova dva sinova naredila častniško kariero. Vendar podatkov o tem nikakor nisem mogel najti. Pisalo se je leto 1951 …

Tudi danes, leta 2006 javnost ni bolje obveščena o Maistrovih sinovih. Poluradna predstavitev na internetu se glasi takole: »Poročnik avstro-ogrske armade Rudolf Maister se je leta 1905 poročil z Marico Stergerjevo iz Logatca. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Hrvoj (1905) in Borut (1908). Sin Hrvoj je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, pozneje pa je končal ekonomsko fakulteto na Dunaju. Sin Borut pa je končal realko v Mariboru in postal gradbeni inženir.« In to je vse, kar sem lahko zvedel po internetu, žal z dvema napakama (ki jih bom navedel pozneje). Že imeni sinov po bosanskem kralju (Hrvoj) in karantanskem knezu (Borut) zgovorno pričata o politični naravnanosti tedanjega avstro-ogrskega stotnika in pesnika Rudolfa Maistra, ki je z družino živel v dokaj neprijazni nemško-madžarski sredini.

Zgodbo o obeh sinovih generala Maistra bom začel ob njenem srečnem koncu. Ob predstavitvi svoje knjige Slovenska vojaška inteligenca 27. maja 2005 v Mariboru, sem povabil kot častnega gosta gospoda Boruta Maistra, vnuka generala Rudolfa Maistra. Prišel je z veseljem, pa še svojo spoštovano mamo, gospo Sonjo Maister, je pripeljal s seboj. Tako smo se spoznali. Z novoletno čestitko 24. decembra 2005 mi je gospod Borut Maister, poslal tudi tri fotografije: družinski portret stotnika Maistra in dve fotografiji njegovih sinov, Hrvoja in Boruta, s pripisom: »Seveda jih lahko uporabite tudi v knjigi ali članku.« In bralci Nedeljskega (ter obiskovalci interneta, op.ur.) bodo tako tudi prvi videli tri dragocene fotografije iz zasebnega fotoalbuma Maistrovih, obenem pa tudi izvedeli doslej skoraj neznano in tudi zamolčano, vendar resnično zgodbo o Maistrovih sinovih.


Družinski portret družine Maister (1916): soproga Marija, sinova Hrvoj in Borut ter oče, stotnik Rudolf Maister
(Iz zasebnega fotoalbuma Maistrovih)

Zgodba je nenavadna, saj je bila  tudi za Maistrove resnično presenečenje! Povedal jo bom v časovnem zaporedju, kakor se je pač dogajala …


Sredi leta 1969 sem bil premeščen iz Pulja v Ljubljano, v posebno protiobveščevalno skupino varnostnega oddelka 9. armade. Že kmalu po prihodu na novo dolžnost, kjer sem med drugim »pokrival« sektor slovenske vojaške emigracije (domobrancev, četnikov), sem izvedel za precej šokantno novico. Šlo naj bi za nepreverjen podatek tajnega sodelavca ene od sorodnih varnostnih služb, da je »domobranskega majorja Hrvoja Maistra srečal maja 1945 v Tržiču pri umiku na Koroško, zatem pa je ostal v tujini.« O generalu Rudolfu Maistru sem takrat vedel vse tisto, kar so trdili »uradni« partijski zgodovinarji, namreč, da je, poleg nespornih zaslug za severno mejo, kriv tudi zaradi strogega kaznovanja stavkajočih delavcev v Mariboru, torej, da je bil »sovražnik proletariata«. Slišal sem seveda tudi razlago, da prav zaradi tega nobena partizanska enota ni nosila njegovega imena. Ko pa sem okrog leta 1970 izvedel še za podatek o domobranskem majorju, mi je bilo tudi bolj jasno, zakaj negativni odnos do generala Maistra nasploh.

K temu je zelo verjetno prispevalo tudi javno razkritje (Zbornik, Bojevniki za mir, Ljubljana, 1984), da je bivši četniški podpolkovnik Andrej Glušič po osvoboditvi vodil obveščevalni center v Salzburgu in bil nazadnje poveljnik Matjaževe vojske, ki je imela v svoji sestavi tudi nekakšno slovenskogoriško križarsko »brigado generala Maistra«. Po osvoboditvi so njegovi križarji zahajali tudi v Prlekijo, saj smo otroci tudi gledali, kako so jih miličniki in knojevci lovili …

Ko sem po letu 1998 začel zbirati podatke za svojo knjigo Slovenska vojaška inteligenca, sem temeljiteje prebral tudi odlično monografijo dr. Bruna Hartmana z naslovom Rudolf Maister – general in pesnik, ki je izšla prav to leto. Takrat se mi je porodila tudi zamisel, da bi bilo potrebno raziskati, kakšna je bila usoda sinov prvega slovenska generala. Pobaral sem znanega domobranca – obveščevalca, ki mi je potrdil podatek o domobranskem majorju, vendar je tudi dodal, da je Hrvoj pozneje vendarle prešel na četniško stran. Zdelo se mi je, da si ga skušajo eni in drugi nekako prisvojiti …

Potem sem leta 1999 prebiral zajeten Bermanov dosje  pokojnega akademika Aleksandra Bajta, ki je na strani 995–996 tudi prvi javno zapisal nekaj konkretnih podatkov o Hrvoju, sinu generala Maistra. Pravi, da ga je srečal decembra 1943 v Rimu, v varovani sobi neke knjižnice, vendar naj ne bi vedel, kaj je takrat Hrvoj delal v Rimu. To je sicer malo verjetno, saj je bil  takrat dr. Bajt že protiobveščevalni častnik v štabu četniškega podpolkovnika Karla Novaka, predstavnika generala Draža Mihailovića, v Italji za sodelovanje z zahodnimi zavezniki. Dr. Bajt je previdno zapisal, da je šele pozneje zvedel iz britanskih arhivov WO PRO, da je bil Hrvoj Maister pripadnik »Jevđevićeve specialne skupine«.To je z drugimi besedami pomenilo, da je bil pripadnik obveščevalne skupine četniškega vojvode Dobroslava Jevđevića, ki je zbirala podatke za zavezniško poveljstvo v Sredozemlju, torej, da bi kot protiobveščevalec moral vedeti kdo je kdo v njegovi organizaciji! Seveda pa pokojni dr. Bajt verjetno ni pogledal dokumentov v ARS, kjer se nahajajo tudi izjava gestapovca Pavla Duscha, da je bil četniški vojvoda Dobroslav Jevđević tudi stari agent britanske in nemške obveščevalne službe, zato se ga je na koncu odrekel tudi general Draža Mihailović.

Jerca Vodušek Starič je leta 2002 v svoji knjigi Slovenski špijoni in SOE 1938–1942 razkrila mnoge naravnost šokantne podatke o tem, kdo vse je od Slovencev sodeloval z britansko obveščevalno službo. Na strani  373 je zapisala podatek, ki mi ga je pozneje potrdil Ivo Gregorc, in sicer:

»Novembra 1944 so (Nemci) aretirali še Milana Košiča in ga prav tako poslali v Dachau. Aretacije so segle tja do Benetk, kjer sta Ivo Gregorc in Ivo Bole imela ilegalno radijsko postajo pri slikarju Zoranu Mušiču. Boleta in Gregorca so aretirali in poslali v taborišče v Nemčijo pod obtožbo, da sodelujeta z Intelligence Serviceom. Bole je po vojni živel v ZDA, Gregorc pa v Ljubljani.«. 

Še najbolj pa sem bil presenečen, ko je leta 2003 Dušan S. Lajovic v svoji knjigi Med svobodo in rdečo zvezdo na strani 75 zapisal tudi naslednje: »V štabu obveščevalnega centra, ki ga je vodil major Andrej Glušič, je delal tudi Hrvoje Maister, sin znamenitega slovenskega generala in borca za severno mejo Rudolfa Maistra, ki je obvladal številne svetovne jezike.« Mnogi bralci te knjige so verjetno to navedbo spregledali, saj so knjigo največ listali zaradi objavljenega (nepopolnega oziroma prečiščenega) seznama »udba.net«!

Šokiran sem bil zaradi tega, ker sem nekoč tudi sam delno sodeloval pri t. i. rekonstrukciji ameriškega oziroma četniškega obveščevalnega centra v Salzburgu, ki so ga Američani leta 1952 ukinili na Titovo zahtevo – po sporu z informbirojem! Namreč, ameriška vojaška obveščevalna služba se nikakor ni hotela odpovedati zbiranju obveščevalnih podatkov o JLA, zato so pozneje delovali iz drugih obveščevalnih centrov, na primer center specialnih sil v Bad Tölzu, kjer se je znašel tudi eden od mojih sodelavcev. Namreč, šefi in lokacije so se menjavali, agentura pa je v glavnem ostala ista, le da je nekaj časa mirovala.

Sredi februarja 2004 sem brskal po internetu in presenečen začel prebirati intervju novinarja Maga Igorja Kršinarja z gospodom Ivo Gregorcem iz Švice. Beseda je bila predvsem o našem znamenitem in zdaj že pokojnem slikarju Zoranu Mušiču, ki je javno sodeloval pri nudenju pomoči Slovencem, ki so se vračali iz italijanskih taborišč, ilegalno pa je skrival radijsko postajo preko katere so pripadniki obveščevalne skupine Josipa Golca - Joja iz Trsta, sicer pomočnika znanega obveščevalca Vladimirja Vauhnika, pošiljali zahodnim zaveznikom dragocene podatke iz severne Italije in Slovenije. In v tej skupini je gospod Gregorc naštel, poleg ostalih, tudi Hrvoja Maistra, sina generala Maistra. Zastavil sem si logično vprašanje, ali je Hrvoj Maister sodeloval tudi v znani britanski obveščevalni skupini Bbc, ki sta jo vodila polkovnik Vladimir Vauhnik in major Ante Anić? Ravno tiste dni sem dobil v škofijskem zavodu Sv. Stanislava revijo Meddobje, kjer je objavljen tudi članek dr. Srečka Barage iz leta 1968 v Argentini, v katerem je avtor kritiziral Vauhnikovo knjigo Nevidna fronta in zapisal, da sta menda bila tako Vauhnik kot tudi Anić sovjetska in tudi jugoslovanska (partizanska) agenta!

Predvideval sem, da bo dr. Bruno Hartman, kaj več vedel o celi zadevi, saj je najboljši poznavalec Maistrovega dela in življenja. Konec februarja 2004 sem ga »mimogrede«  pisno vprašal, ali mu je kaj znanega o Maistrovem sinu Hrvoju, predvsem pa, ali se je vrnil iz emigracije. Napotil me je na njegovega nečaka v Mariboru. Takoj sem mu napisal pismo in zaprosil za pojasnilo. Kmalu, 5. marca 2004 sem dobil od gospoda Boruta Maistra prijazen odgovor, da stric Hrvoj sigurno ni bil domobranski niti četniški častnik, ker so ga  že 1941 Italijani konfinirali v Bolzano, 1944 pa so ga Nemci zaprli in poslali v znano koncentracijsko taborišče Buchenwald. Zaprli so tudi očeta, Boruta, ki je bil takrat slučajno na obisku pri bratu in ga poslali na delo v Linz. Po osvoboditvi je stric Hrvoj odšel na zdravljenje v Pariz. Po letu 1965 se je vrnil v Maribor in si uredil stanovanje. Umrl je v Parizu leta 1982, vendar je pokopan v Mariboru, poleg svojega očeta, generala Maistra, in matere. O svojem morebitnem obveščevalnem delovanju med in po vojni ni nikdar govoril, zato so vse javne navedbe dr. Bajta, Lajovica in drugih za vso rodbino veliko presenečenje! Maistrovi so prepričani, da je bil stric Hrvoj sicer idejni nasprotnik komunizma, vendar velik domoljub in proti svoji domovini ni sovražno deloval, saj je tukaj živel njegov brat Borut z družino. O njegovem delu in življenju med vojno v Italiji in pozneje, ko je po Buchenwaldu ostal v Franciji, ne vedo ničesar, ker jim Hrvoj o tem ni pripovedoval, vendarle pa bi bili njegovi potomci ponosni, če je tudi obveščevalno deloval za zahodne zaveznike. Končno, so ga Nemci po vsej verjetnosti zaradi tega tudi zaprli. Zaradi maščevanja pa so zaprli kar oba Maistrova sinova, saj so dobro vedeli, kaj je simboliziral general Rudolf Maister!


Dijak Borut in študent Hrvoj, 1924
(Iz zasebnega fotoalbuma Maistrovih)

Obenem sem prejel tudi biografske podatke obeh Maistrovih sinov, ki jih velja obelodaniti, da bi popravili že omenjene napake, obenem pa se tudi prepričali, da sta oba nadaljevala očetovo poslanstvo, seveda v spremenjenih okoliščinah.


Hrvoj Maister je bil rojen  2.12.1905 v Ljubljani kot prvi otrok zakonca Marije in Rudolfa Maistra. Po preselitvi družine v Maribor, je tu končal klasično gimnazijo, pozneje pa še ekonomijo na Dunaju in pravo v Zagrebu. Po končanem študiju se je zaposlil v Ljubljani v državni službi (v banski upravi).

Ob napadu Nemčije na Jugoslavijo aprila 1941 je bil kot rezervni častnik mobiliziran v Limbušu pri Mariboru in ob kapitulaciji Jugoslavije se je, sluteč, da mu Nemci strežejo po življenju, umaknil v Ljubljano. Tam so ga Italijani zaprli in je bil konfiniran v Bolzano v Italijo. Po kapitulaciji Italije 1943 je nekaj časa živel v Rimu in Benetkah. V Trstu so ga Nemci jeseni 1944 skupaj z bratom Borutom zaprli, od tam pa odpeljali v Buchenwald, kjer je dočakal konec vojne. Zaradi zdravljenja je odšel v Francijo, kjer je do smrti preživel večino svojega življenja. Bil je urednik slovenskih oddaj pariškega radia. Dobil je tudi francosko državljanstvo. Poročen je bil le kratek čas, otrok ni imel.

V Jugoslavijo je prvič prišel 1967. Okoli leta 1970 si je v svojem stanovanju v Mariboru, Maistrova 17, ki mu ga niso nacionalizirali, uredil domovanje in od takrat je izmenoma živel v Mariboru in Parizu. Po dolgi bolezni je 17. 7. 1982 umrl v Parizu, pokopan pa je v Mariboru ob svojem očetu in materi. Glede na to, da je takratna oblast cenila njegovo domoljubje, je bil tudi kot francoski državljan pokopan z vsemi častmi, ki so bile takrat namenjene le našim državljanom, vključno s slovensko zastavo nad odprtim grobom.

Hrvoj je bil zelo izobražen in inteligenten človek. Skoraj ni bilo področja, katerega se ni študijsko lotil. Le tehnika mu je bila tuja. Predvsem se je ukvarjal z zgodovino, geografijo in medicino, konjiček pa mu je bila radiestezija. Tekoče je govoril 12 jezikov. Znano je, da je Hrvoj že med službovanjem v Ljubljani proučeval tudi socialne probleme slovenske vasi in da je skupaj s socialdemokratom Filipom Uratnikom napisal monografijo Socialni problemi slovenske vasi, Ljubljana, 1938, sam pa je istega leta izdal še monografijo z naslovom Zaposlitev kmetijskega prebivalstva.

Bil je velik domoljub. Ni bil sicer simpatizer komunizma, zato si je izbral Francijo za svojo drugo domovino. Sprejel je tudi francosko državljanstvo. Bivanje v Franciji ga ni odvrnilo od zanimanja za življenje in usodo Slovencev doma in po svetu. Še preden je začel prihajati v domovino, torej do 1967, je obiskoval vodilne predstavnike koroških Slovencev in izmenjaval mnenja o njihovi usodi v Avstriji. Veliko let je delal tudi na pariškem radiu, bil je mentor in napovedovalec oddaj za Slovence. Pri tem je nesebično pomagal svoji nečakinji Bojani, ki že 40 let dela na pariškem radiu. Čeprav sta se veliko družila, pa tudi njej ni nikoli pripovedoval, kaj vse je počel med okupacijo in po prihodu iz nemškega taborišča.


Borut Maister je bil rojen 12. 6. 1908 v Ljubljani kot drugi sin Marije in stotnika Rudolfa Maistra. Tudi Borut je končal klasično (ne pa realno) gimnazijo v Mariboru, v Ljubljani pa študij gradbeništva. Po končanem študiju se je kot gradbeni inženir zaposlil v mariborski Mestni upravi. Marca 1940 se je poročil s Sonjo Zalokar. Rodili so se jima trije otroci. Med vojno sta se rodila hči Bojana, ki živi v Franciji, in starejši sin Stojan, ki živi v Ljubljani. Najmlajši, Borut, se je rodil po vojni in živi v Mariboru.

Ob napadu Nemčije na Jugoslavijo je bil mobiliziran v inženirski polk, ki je imel mobilizacijsko mesto na Ptuju. V bojnem spopadu pri Podlehniku bil ranjen v nogo, zato so ga evakuirali v zaledje. Zdravil se je v Krapini in Zagrebu. V začetku maja 1941, ko so ustaši ustanovili NDH, se je komaj umaknil v Ljubljano, potem pa na Unec pri Rakeku. Tu je bival in kmetoval do jeseni 1944 v hiši, kjer je umrl njegov oče, general Maister. Jeseni 1944 je obiskal brata Hrvoja v Trstu, kjer so ju Nemci ujeli in zaprli. Ker za Boruta gestapovci niso imeli nobenega obremenilnega materiala, so ga poslali v delovno taborišče pri Linzu. Tudi tako so se maščevali sinu generala Maistra. V domovino se je vrnil šele avgusta 1945, ker je v Avstriji sodeloval v komisiji za deportirance.

Po vrnitvi v Maribor se je zaposlil v mariborski enoti Gradbene direkcije Slovenije, pozneje Gradis, kjer je kmalu postal vodilni inženir. V petdesetih letih je bil postavljen za glavnega inženirja pri gradnji Tovarne glinice in aluminija v Kidričevem, bivšem Strnišču, kjer je na razne načine pomagal mnogim kaznjencem. Bil je tudi član KP Slovenije. Nato je postal t. i. šef inženir mariborskega Gradisa, v času tozdiranja pa direktor tozda. Na tem delovnem mestu je ostal do svoje upokojitve 1978. leta. Bil  je tudi izredni profesor na Visoki tehnični šoli v Mariboru za predmet gradbene konstrukcije. Umrl je januarja 1984 v Mariboru, le dve leti za bratom Hrvojem. Oba sta pokopana v družinski grobnici, ob materi in očetu, generalu Maistru.

Tudi Borut je bil izobražen in inteligenten človek, vendar se zaradi pomembnega delovnega mesta in skrbi za družino, ni utegnil bolj študijsko posvečati raznim problemom. Pri obeh se je poznala vojaška vzgoja, saj sta spoštovala predvsem red in disciplino. Oba sta cenila delavnost, točnost in poštenost. Hrvoj je bil zaradi življenja v tujini bolj nezaupljiv in vase zaprt, medtem ko je bil Borut nežen in skrben družinski oče.


Brata Hrvoj in Borut po končanem študiju, 1932
(Iz zasebnega fotoalbuma Maistrovih)


Maistrovi niso vedeli za vse podrobnosti iz življenja in dela Hrvoja Maistra, zato je bilo potrebno poiskati še žive priče in arhivske dokumente. V meni se je zbudila stara profesionalna žilica: vzpostaviti stik z gospodom Ivom Gregorcem iz Ženeve in neposredno izvedeti kaj več o usodi Hrvoja Maistra! Po internetu sem hitro dobil naslov in telefonsko številko, vendar se v Ženevi ni nihče oglasil. Že iz prejšnjih časov sem vedel, da o naših ljudeh največ vedo duhovniki oziroma predstavniki »katoliških misij«. Povprašal sem znanca, duhovnika – patra, ali ima kakšnega poznanega v Švici. Poslal mi je dva, tri internetna naslova. Prvi se je prijazno oglasil gospod mag. David Taljat iz Züricha, ki mi je rade volje posredoval telefonske številke svojega znanca Gregorca, ki je bil trenutno na počitnicah v svoji vili v Opatiji na Hrvaškem. Poklical sem ga po telefonu, se predstavil in povedal, kaj me zanima. Obljubil je, da me bo obvestil o datuma prihoda v Ljubljano. Že 28. julija me je zares poklical in takrat sva se dogovorila za sestanek v ljubljanskem hotelu Slon, 25. avgusta ob določeni uri. Že med tem prvim kratkim telefonskim stikom mi je gospod Gregorc zatrdil naslednje:

  • sinova generala Maistra nista bila niti domobranca niti četnika;

  • oba sta slutila nemško nevarnost, zato sta se umaknila v Italijo;

  • bolje je poznal Hrvoja, predvsem kot izrednega intelektualca, vendar ni bil pripadnik Vauhnikove obveščevalne mreže.

Gospod Gregorc je ob tej priliki izrazil tudi željo, da bi se srečal s sinom Boruta Maistra, čigar oče mu je po vojni pomagal preživeti taborišče Ozne v Strnišču (zdaj Kidričevo). Namreč, leta 1944 sta se spoznala v gestapovskem zaporu v Trstu, pozneje pa je usoda hotela, da sta se še enkrat srečala v prav nenavadnih vlogah.

Avgusta 2004 sem se potem zares srečal z gospodom Gregorcem. Srečanje je bilo prijateljsko, čeprav nisva razpravljala o podrobnostih. Strinjal se je z menoj, da bi bilo potrebno tudi o sinovih generala Maistra javnost objektivno seznaniti, kar je on že načel v intervjuju z novinarjem Maga. Vendar intervjuja kasneje ni prebral. Ponovil mi je osnovne stvari iz predhodnega kratkega razgovora, dodal pa je še naslednje podrobnosti:

  • Borut Maister je bil v aprilski vojni 1941 mobiliziran kot navaden vojaški obveznik, medtem ko je bil starejši Hrvoj že rezervni častnik vojske Kraljevine Jugoslavije. Imel je čin stotnika ali majorja, bil pa je poveljnik čete. Pripovedoval je, da so po mobilizaciji v njegovi četi odkrili nemškega vohuna, ki ga je vojaško sodišče obsodilo na smrt, kazen pa je bila takoj izvršena. Po kapitulaciji vojske Kraljevine Jugoslavije se je moral Hrvoj umakniti v Ljubljano, kjer pa so ga Italijani, verjetno po nemški zahtevi, konfinirali in poslali v Benetke;

  • Res je, da so vsi skupaj pomagali Vauhnikovi obveščevalni skupini v Trstu in Benetkah, posebno novinarju Josipu Golcu - Joju, ki je bil Mariborčan. Zato so jih tudi skupaj zaprli, povsem slučajno pa še Boruta Maistra, ki je tedaj v Benetkah obiskal brata Hrvoja. Boruta so poslali v delovno taborišče v Linzu, medtem ko je bil Hrvoj, poleg suma sodelovanja z Golcem, imel naj bi na vesti tudi tistega vojaka – nemškega vohuna, pa čeprav tega ni priznal! Poslali so ga v Buchenwald. Vsi skupaj so bili mladi in neizkušeni, vendar se niso zavedali, da so bili dejansko pripadniki neke organizirane obveščevalne organizacije. Golc jim je dajal razne konkretne naloge, ki so jih izvrševali samo zato, da bi škodovali Nemcem in pomagali zaveznikom. Opravljali so tudi nevarno nalogo, ko so k slikarju Zoranu Mušiču v Benetke prinesli ilegalno radijsko postajo, saj so bili prepričani, da je Nemci v njegovem slikarskem ateljeju ne bodo iskali. Seveda pa takrat niso vedeli, kaj so to radiogoniometri, še manj pa so mogli verjeti, da bi jih lahko izdali njihovi glavni šefi, ki so se varno umaknili v Švico (Vauhnik in Anić). Osebno so poznali in spoštovali le Golca, svojega neposrednega »šefa«, ki ni izdal prav nobenega od njih, ki  je tudi umrl zaradi posledic nečloveškega ravnanja v gestapovskem zaporu v Trstu.

  • Po osvoboditvi so preživeli sodelavci zavezniških obveščevalnih skupin samo zamenjali taborišča – iz nacističnih so prišli v oznovska. Sreča je bila, da je bil delovodja v Kidričevem prav Borut Maister, ki je Gregorcu vsak drugi dan na prikritem mestu puščal nekaj hrane! Ko pa so bili zaprti 1944 v Trstu, je sestra Gregorca odnesla Borutovi soprogi v Ljubljano pismo Hrvoja o njegovi in bratovi usodi, kar se je sedaj spomnila tudi Borutova mama, gospa Sonja Maister. Zahvalil sem se gospodu Gregorcu za njegovo pričevanje (spomine ne bo pisal, mi je še zaupal) in posredoval pri izmenjavi naslovov z Maistrovimi v Mariboru.


Moja zgodba je sredi leta 2005 nenadoma dobila nekakšen novi zagon. Namreč, znani raziskovalni novinar beograjske Politike mi je ponudil izredno  dragocen dokument – zaupno poročilo četniškega vojvode in generalštabnega polkovnika Karla Novaka, poveljnika slovenskih četnikov. Z znancem sva sklenila, da bova pripravila prevod tega zanimivega dokumenta, seveda s potrebnimi komentarji, in ga tako najprej predstavila slovenski strokovni in laični javnosti.

Takoj sem organiziral prevajanje, oba z znancem pa sva si tudi razdelila delo – sam sem prevzel slovensko literaturo in vire o četnikih. Nekaj podatkov sem sicer že imel, ker sem pripravljal daljšo študijo z naslovom Slovenska gverila in protigverila. Knjigi, ki je pred izzidom, sva dala naslov Plava garda – poveljnikovo zaupno poročilo.

Med viri sem naletel tudi na knjigo Uroša Šušteriča z naslovom Od Ljubljane do Ravne gore. Naročil sem je po internetu v založbi Pogledi v Kragujevcu in obenem urednika vprašal za avtorjev naslov. Ko mi je povedal, da živi v Ljubljani, sem ga seveda takoj poklical. Dogovorila sva se za pogovor. To se je zgodilo oktobra 2005. Njegov delovni kabinet je miniaturni muzej četniške zgodovine! Urošev oče je bil prijatelj polkovnika Draža Mihailovića, ko je bil le-ta poveljnik polka v Celju. Ko je bila družina Šušterič iz Žalca izgnana v Srbijo, so se oče, sin Uroš in nečak oziroma bratranec Bojan, aktivni poročnik vojske Kraljevine Jugoslavije, pridružili Draževim četnikom. Nazadnje je Uroš Šušterič prišel v nemško ujetništvo, vendar je uspel zbežati. Po osvoboditvi ga je dosegla dolga roka Ozne. Bil je zaprt v centralnih zaporih Ozne na Miklošičevi 9, obsojen na 2 leti zapora in odvzem državljanskih pravic. Po prestani kazni se je zaposlil v podjetju Gradis – Ivan Maček Matija in bil 1948 uradno premeščen v Strnišče. Vodja gradbišča bodoče tovarne glinice in aluminija je bil takrat Borut Maister, dipl. gradbeni inženir, sin generala Rudolfa Maistra - Vojanova. Seveda je četniška organizacija nadaljevalo svoje ilegalno delovanje. Ozna ni vedela, da je mladi Uroš Šušterič tudi kapetan še vedno delujoče četniške organizacije. Iz Salzburga, kjer je bil do leta 1952 sedež ameriškega emigrantskega obveščevalnega centra, pa tudi Matjaževe vojske, so za Boruta Maistra prihajala pisma od brata Hrvoja. Zaradi tega je mladi Uroš Šušterič užival določeno zaupanje vodje gradbišča, tako sta leta 1951 družini Maister in Šušterič skupaj letovali v Ankaranu, v Gradisovem obmorskem letovišču, kjer je nastal fotografski posnetek obeh družin. Šele pred kratkim so Maistrovi prvič videli ta posnetek in se tudi prepoznali.

Gospod Uroš Šušterič mi je brez ovinkarjenja povedal, da je točna navedba njegovega prijatelja Dušana S. Lajovica, sicer četniškega poročnika, ki je pred nedavnim prejel tudi spomenico novega ravnogorskega gibanja. Še več, Hrvoj Maister je bil ne samo odličen analitik v Glušičevem obveščevalnem centru, temveč je po odhodu Glušiča v ZDA (ki je tam postal polkovnik ameriške vojske), leta 1951 postal načelnik tega centra s činom podpolkovnika.  Po »salzburški« deklaraciji je kralj Peter II. vse častnike in podčastnike povišal v višji čin, pa je tako Hrvoj Maister bil polkovnik JViD.

Vedel je tudi, da je Hrvoj po letu 1952, ko je razpustil navedeni obveščevalni center, odšel v Pariz, kjer je bil urednik slovenskega radia. Zaradi izkušenj iz Italije je povsem gotovo, da je bil Hrvoj Maister med delovanjem v Salzburgu izredno previden in je dosledno deloval s skrivnim imenom. Kdaj bodo Američani odprli uradne dokumente o delovanju ObC v Salzburgu, je seveda veliko vprašanje. Na razpolago so nam že omenjeni viri in žive priče. Osebno najbolj cenim pričevanje Uroša Šušteriča, kapetana JVvD, saj je bil nazadnje tudi posrednik (kurir) med bratoma Hrvojem in Borutom!

Kapetan Uroš Šušterič mi je tudi povedal, da njegov prijatelj Dobrosav Samarđić nadaljuje s pisanjem nove četniške zgodovine (doslej sta izšli dve knjigi), ter da bo kmalu na vrsti tudi Slovenija. Vsekakor bo v njej zajet tudi polkovnik Hrvoj Maister. Gospod Uroš Šušterič mi je dovolil uporabo novega znaka JVvD, pa sem mu zato sporočil svojo zamisel, da bi veljalo glede pripadnosti slovenskemu četništvu, zaradi slabšalne konotacije pojma »četnik«, dosledno uporabljati njihovo uradno ime – Jugoslovanska vojska v domovini (Sloveniji) in tudi Jugoslovanska vojska izven domovine, v katero bi morali uvrstiti tako tiste pripadnike vojske Kraljevine Jugoslavije, ki so se umaknili v Palestino in Egipt, kakor tudi vse zavezniške obveščevalce, med katere dejansko spada tudi Hrvoj Maister. Gospod Uroš Šušterič se je popolnoma strinjal z mojim predlogom, skušal pa ga bo tudi uradno uveljaviti kot član predsedstva Ravnogorskega gibanja (veteranske in nestrankarske organizacije) in koordinator za Slovenijo, prvoborec, pribočnik še živečega četniškega vojvode Radomira Petrovića - Kenta in nosilec ravnogorske spomenice 1941–1945.

V začetku decembra 2005 sem končno obiskal disclocirani oddelek AS. Poleg ostalega sem zaprosil za osebno mapo Hrvoja Maistra o njegovem delovanju v Italiji (kot člana Jevđevićeve četniške skupine) in pripadnika ameriško-emigranstkega ObC v Salzburgu.

Gospa mag. Ljuba Dornik Šubelj, vodja tega oddelka, mi je povedala, da Hrvoj Maister nima dosjeja, kar pomeni, da ni bil pod operativno obdelavo Ozne oziroma Udbe. Imajo samo rekonstrukcijo o dejavnosti slovenskega Rdečega križa v Italiji, kjer je omenjen tudi Hrvoj Maister. Imajo tudi dokumentacijo o ObC v Salzburgu, kjer pa Hrvoj Maister ni bil identificiran. Dokumentov o repatriaciji od 1962–1967 nimajo, ker se je knjiga vodila na veleposlaništvu v Parizu, sedaj pa se nahaja v nekem beograjskem arhivu. Zvezna (ali srbska) Udba je verjetno vodila svojo obdelavo ObC v Salzburgu, saj so se tam znašli tudi pripadniki srbskih četnikov.

Moral sem se zadovoljiti s pojasnili. Najprej sem podrobno pregledal rekonstrukcijo Ozne – Udbe Slovenije o delovanju slovenskega RK v Italiji. Rekonstrukcija je narejena na osnovi izjav aktivistov RK, predvsem tajnika Draga Zupančiča in drugih, ki so bili leta 1950 zaprti  v Centralnem zaporu Udbe. Ne preseneča dejstvo, da je rekonstrukcija bazirana na osnovi začetnih izjav dveh gestapovcev – Paula Duscha in prevajalca Müllerja, ki sta že prej, okrog 1945–1946, organom Ozne obširno pripovedovala, kako so Nemci preko svojih sodelavcev že od samega začetka spremljali delovanje mreže aktivistov slovenskega RK, ki so pod vidom repatriacije beguncev, taboriščnikov in drugih, ilegalno delovali po nalogah britanske obveščevalne službe. Navedla sta tudi imena nekaj oseb, ki so kasneje potrdili njuno pripoved.

Tako je Drago Zupančič izjavil, da je maja 1944 srečal Hrvoja Maistra v Rimu v hotelu Rex, Mlekuž pa je navedel, da so Maistra postavili v Veroni za zastopnika slovenskega RK, ki je, poleg ostalega, moral kontaktirati s predstavnikom mednarodnega RK, nekim dr. Zweiflom. Na situacijski karti vseh sodelavcev sta dr. Zweifl in Hrvoj Maister zares edina predstavljena v Veroni, kjer je imel dr. Zweifl štiri povezave, medtem ko je Hrvoj Maister imel samo zvezo s Švico. Na pisni izjavi Kumelj Marka iz leta 1949, ki je navajal tudi dejavnost Hrvoja Maistra, je neki operativec Udbe napisal z roko: »Hrvoje Maister: 18. 4. 1962.« Glede na podobne opombe tudi za druge osebe, je vsekakor šlo za preverko! Kako so potekale te preverke je več ali manj znano. Občutili so jih tudi Maistrovi, saj so pisma strica Hrvoja bila nekam »čudno« zalepljena. Posebno zanimivih zapiskov (in preverk!) pa v dosjeju ni najti, kar pomeni, da je bil dodobra prečiščen!

Ko se je ta obveščevalna dejavnost razširila, da je niso mogli več kontrolirati, so gestapovci zaprli vse sumljive osebe v Ljubljani (majorja Glušiča in njegove sodelavce) in v Italiji (novinarja Josipa Golca - Joja in njegove sodelavce) in jih potem poslali v koncentracijska taborišča Dachau in Buchenwald. Nekateri so se po osvoboditvi vrnili domov (Gregorc), večina pa je ostala v tujini (Glušič, Mušič, Maister, Bole in drugi).

Osredotočil sem se na dosje o ObC v Sazburgu, ki ga je vodil podpolkovnik Andrej Glušič s skrivnim imenom »ing. Janković«. Seveda sem prvenstveno iskal Hrvoja Maistra oziroma sledi o njegovem prikritem bivanju in delovanju. Bil sem prepričan, da se je zaradi italijanskih izkušenj tokrat zelo spretno prikril.

Ozna oziroma Sdv je imela v tem ObC zelo dobrega sodelavca, ki je celo spadal v ožji štab majorja Glušiča. Poleg ostalega navaja zanimivo podrobnost, da je januarja 1946 major Glušič dobil nekaj identifikacijskih kartic za gibanje po ameriški okupacijski coni. Te kartice je najprej dal članom ožjega štaba: Guberiniću, Maksimoviću (sodelavcu), Penca Marku (sorodniku in pribočniku), Grum Francu (prej domobrancu), Slauc Ferdu in četniškemu kapetanu Đogasu (tudi Džokas), za sebe pa je Glušič zadržal tri kartice (izkaznice). Omenjeni sodelavec je za vse navedene osebe ob raznih priložnostih podrobno poročal, zato sem lahko ugotovil, da bi se samo izza četniškega kapetana »Đogasa«, ki je dobro govoril nemško in je pogosto potoval na Koroško, lahko skrival Hrvoj Maister! Pravi odgovor se seveda nahaja v kakšnem drugem dosjeju v Beogradu, vsekakor pa v arhivih ameriške obveščevalne službe, ki je ObC  v Salzburgu razpustila leta 1952, dokumente pa shranila!

Maistrovi iz Maribora so prepričani, da je bil Hrvoj velik domoljub. Podatkov o njegovem življenju in delovanju med in takoj po drugi svetovni vojni ne poznajo. Če pa je bil zavezniški obveščevalec in celo polkovnik Jugoslovanske vojske izven domovine, bi bili celo ponosni, da se v tem smislu objavijo tudi podatki v knjigi Plava garda – poveljnikovo zaupno poročilo. Dejstva so pač taka. Tudi njihov oče, general Rudolf Maister, bi bil ponosen na svoja sinova.


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net