VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C34

Revija MLADINA, 25/2005
INTERVJU – DR. DAMIJAN GUŠTIN
 

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Nadvse agilni filmski publicist Marcel Štefančič, jr., je pokazal tudi izredno poznavanje naše polpretekle zgodovine, saj je s svojimi vprašanji o slovenskih četnikih dodobra izprašal dr. Damijana Guština, priznanega zgodovinarja in specialista za to obdobje. Po knjigi Slovensko domobranstvo 1943–1945, avtorja dr. Borisa Mlakarja, bi se slovenski zgodovinarji morali lotiti tudi slovenskega četništva oziroma ravnogorskega gibanja na Slovenskem, saj bo omenjeni intervju prav gotovo vzbudil pozornost laične in strokovne javnosti.

Majhen prispevek v tej smeri bo vsekakor knjiga Slovensko četništvo, s podnaslovom Ravnogorsko gibanje v Sloveniji 1941–1945, s soavtorjem S. K., v kateri bo prvič v slovenskem prevodu in s potrebnimi komentarji predstavljeno Zaupno poročilo generalštabnega podpolkovnika Karla Novaka, poveljnika slovenskih četnikov. Knjiga bo predvidoma izšla ob koncu leta v založbi Grafis Trade iz Grosuplja.

Omenjeno poročilo je podpolkovnik Novak napisal decembra 1946 v Rimu in poslal podpolkovniku Živanu Kneževiću, pribočniku kralja Petra II. Krajši izvodi iz tega poročila so bili objavljeni v emigrantskih revijah, v Beogradu pa 1992 v knjigi Ravnogorski pokret.

Ker je prva enota t. i. slovenske ilegale, znana tudi pod lažnim imenom »Štajerski bataljon«, dejansko nastala 1942 na področju sedanje občine Ljubljana – Polje oziroma v Bizoviku, bo seveda prikazana tudi geneza te ilegale, ki se je začela z ovajanjem pristašev OF! Seveda, najbolj zanimivi pa so vsekakor osebni vtisi podpolkovnika (ne majorja) Karla Novaka o odnosih znotraj slovenskih političnih strank in Slovenske zaveze, stikih z OF, Italijani in Nemci. Pa tudi s tujimi obveščevalnimi službami, saj je bil nazadnje podpolkovnik Novak 1944 dva meseca »interniran« na Bledu (pri Rozumku!), nazadnje pa je sodeloval z angleško vojaško obveščevalno službo, nato pa je svojo kariero končal 1975 v Atenah kot agent Cie. Srečali bomo številne politike, častnike vojske Kraljevine Jugoslavije in navadne vojake – četnike, tudi britanske padalce. Vsekakor pa je najbolj skrivnostna zgodba Novakove »tajnice« Jovanke Krištov, ki je bila osebna obveščevalka generala Draža Mihailovića, ta pa je bil tudi agent sovjetske vojaške obveščevalne službe. Dragiša Vasić, politični svetovalec generala Mihailovića, pa je bil agent Kominterne, saj je dobro poznal tudi »Valterja« (Tita), ko je dvakrat prišel na pogovore na Ravno goro zaradi skupnega bojevanja proti Nemcem!


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net