VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C23

Delo - SP, 29. junija 2002
Madež na samostojni Sloveniji
 

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Novinar Matija Grah je v navedenem članku s podnaslovom IZJAVA O DOBRIH NAMENIH, NATO ODVZEM PRAVICE DO PREBIVANJA, kompleksno predstavil celotno problematiko »izbrisancev«, ki se jih je slovenska država, verjetno po volji dveh represivnih ministrov, hotela enostavno »znebiti«! Ob zaključku napisa pa je po vrsti zelo pogumno naštel tudi krivce:

 • politične stranke, ker nobena ni nudila podporo »izbrisancem«;

 • parlament, ki je »molčal«;

 • vlado, ki je »opisano politiko aktivno izvajala«;

 • sodišča z vrhovnim vred, ki so vse pritožbe »zavračala«;

 • ustavno sodišče RS pa naj bi celo v tej »umazani igri« odigralo »svojo neslavno vlogo«!

Priznam, da tako kritičnega članka o enem od madežev samostojne Slovenije in obtožb na račun vseh treh vej oblasti že dolgo nisem prebral. Spoštovani novinar je samo pozabil še na četrto vejo oblasti - na novinarstvo, bolje rečeno na uredniško politiko Dela in Sobotne priloge, kjer so najčešče zavračali objavljanje člankov o »izbrisancih«. To vem iz pripovedovanja nekaterih piscev teh člankov, pa tudi iz svoje lastne izkušnje. 

Tako sem dne 16. 4. 1997 priporočeno poslal uredništvu Dela - Sobotne priloge JAVNO PISMO MINISTRU ZA NOTRANJE ZADEVE RS kot odgovor na Delov članek DOLGA POT DO DRŽAVLJANSTVA z dne 7. aprila 1997. Članek je bil dolg 55 vrstic in ni bil objavljen, pa čeprav je obravnaval eklatanten primer polkovnika P.B., ki ga je ustavno sodišče vnovič napotilo na MNZ. Njegov edini greh je bil, ker je v JLA, po službeni dolžnosti (kadrovik), moral biti v »rednih kontaktih« s KOS-om, ta pa naj bi bil 1997 »še vedno aktivna v RS«. Do nedavnega primer še ni bil rešen…

Spoštovani novinar Matija Grah je tudi »pozabil« navesti razloge zakaj je prišlo do preobrata v odnosu do »izbrisancev« (prve pritožbe so začele prihajati na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourg, prizadeti iz Ptuja so ustanovili Društvo izbrisanih…) in omeniti nekaj nevladnih institucij in posameznikov, ki so kljub vsem zaprekam dokaj uporno opozarjali javnost na madeže, ki bodo škodili mednarodnemu ugledu RS. To so bili predvsem:

 • Helsinški monitor Slovenije, na čelu z neumorno predsednico Nevo Miklavčič Predan, ki je vodila odločno borbo za pravice »izbrisancev«;

 • Številne odvetnike, ki so včasih tudi brezplačno branili »izbrisance«, večinoma žal neuspešno (odvetnik Franc Miklavčič je svojemu varovancu - polkovniku Danilu Djuroviću »priboril« pravico do državljanstva in pokojnine šele na smrtni postelji!);

 • Bivši ustavni sodnik mag. Matevž Krivic, ki je s svojim ločenim mnenjem (Up-84/94 z dne 9. 9. 1996) in mnogoteri pomoči »izbrisancem«, predvsem v številnih javnih nastopih, vlival upanje, da bo pravica vendarle zmagala;

 • Branko Jerkič, generalpolkovnik v pokoju, bivši poveljnik 9. armade, ki je s svojo avtoriteto bil v oporo in pomoč mnogim svojim prej podrejenim častnikom in podčastnikom, ki so kar naenkrat postali »sovražniki« nove slovenske države;

 • Slovenski škofje, na čelu z nadškofoma dr Šustarjem in dr Rodetom, ki so na prošnje »izbrisancev« vsaj pisno odgovarjali, pomagali pa so rešiti tudi nekaj konkretnih primerov (generala Č.M.);

 • Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic RS, ki je za razliko od svojega predhodnika, vsekakor bolj odločen v svojih zahtevah napram državnim organom;

 • Nekateri uredniki slovenskih časopisov (celjska Nova doba, Nedeljski dnevnik in drugi), ki so svojim bralcem objavili tudi zelo kritična pisma in mnenja. 

Tako je bilo 15. julija 2001 v Nedeljskem dnevniku objavljeno moje javno pismo gospodu Borutu Pahorju, predsedniku Državnega zbora, v katerem sem mu, poleg ostalega, predlagal ustanovitev parlamentarne komisije, ki bi preučila celotno problematiko bivših pripadnikov JLA do vojaških pokojnin, državljanstva, izbrisancev (v glavnem »kosovcev« s t.i. »šinterskega seznama«), deložacij iz vojaških stanovanj in podobno. 

Ne kaže pa pozabiti tudi na t. i. »prikrite resnice« o peščici bivših pripadnikov JLA, ki jim pravijo »gobavci«. V bistvu gre za nedovoljene metode novačenja in prisiljevanja bivših pripadnikov JLA za sodelovanje z varnostno-obveščevalnimi strukturami nove slovenske države. Nekateri so se na ta način sicer izognili usodi »izbrisancev« in si preskrbeli pokojnine, pasoše, omogočili odkup stanovanja in pravico bivanja z družino, vendar so bili kaj hitro »odkriti« in zaznamovani! Bližnja okolica jih seveda pozna po imenu in priimku, saj je Slovenija vendarle tako majhna. 

Zato bi parlamentarna preiskovalna komisija morala pregledati ne samo sodne, temveč tudi tajne dosjeje! Samo tako bo prišla vsa resnica na dan! Potem zares več ne bo nobenih madežev na Sloveniji!


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net