VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C21

Nedeljski dnevnik, 3. marca 2002
Še drugič: Grobovi da, spomeniki ne!
Titov ukaz o prepovedi likvidacij ujetnikov -  domobrancev se nahaja v Arhivu Slovenije!
 

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

V roke sem dobil izredno zanimivo knjigo polkovnika v pokoju in znanca, Ivana Matovića.  Naslov knjige je VOJSKOVODJA Z MUČENIŠKO AVREOLO in je nedavno izšla v Beogradu. Je plod desetletnega raziskovanja o delu in življenju generalpolkovnika Arsa JOVANOVIĆA, načelnika Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije in prvega načelnika GŠ JA, ki naj bi bil 1948 (uradno) ubit kot informbirojevec pri poskusu bega prek državne meje v Romunijo. Matović pa nam nazadnje razgrne 29 možnosti mučeniške smrti, pa mu človek nehote pritrdi, da so generala Arsa Jovanovića ubili že v Beogradu pripadniki KOS JA. Avtor ga je predstavil kot ortodoksnega Črnogorca in častnika - generala s pokončno držo, veščega taktika in umnega stratega, temeljitega načrtovalca in odličnega organizatorja, spretnega diplomata, človeka, ki je dosledno spoštoval vojaško čast in poštenost. 

Za slovenske raziskovalce medvojnega obdobja 1941-1945 bo navedena knjiga zanimiva zaradi treh razlogov, in sicer: prvič, objavljeni so mnogi dokumenti s podpisom  načelnika VŠ NOVJ - kapetana (bivše Jugoslovanske vojske) oziroma (prvega) partizanskega generalmajorja Arsa Jovanovića ali pa se v njih samo omenja (zanimive so tudi doslej neznane fotografije); posebej si velja zapomniti njegov delež pri načrtovanju in izvedbi operacij za osvoboditev Slovenskega Primorja in Trsta; drugič, podrobneje je opisano doslej »sporno« osemmesečno bivanje generala Arse Jovanovića v GŠ NOV in PO Slovenije, torej bomo spoznali tudi drugo stran »vmešavanja« v slovenske zadeve (doslej jih poznamo samo iz Kardeljevih pisem Titu!), in tretjič, v knjigi je prva podrobnejša razjasnitev usode nemških vojnih ujetnikov in zajetih kvislingov na Koroškem!

Ker se že drugič vključujem v odmeve pod gornjim naslovom, želim bralcem ND, pa tudi bodočim raziskovalcem, iz navedene knjige predstaviti samo enega od važnih dokumentov o krivdi-nekrivdi za (izvensodne) poboje slovenskih domobrancev, ki jih avtor tudi prvi omenja.

O načrtovanju zaključnih operacij 1., 2., 3. in 4. armade JA, ki je bilo od 25.-27. maja 1945  v Beogradu, niso ohranjeni nobeni pisni dokumenti in zabeležke, ki so jih prisotni člani GŠ JA vedno pisali. Vse to je izginilo zaradi poznejšega nestrokovnega in neodgovornega »urejanja« arhiva JA do 1951, verjetno pa tudi »čiščenja«! Namreč, »izginili« so tudi vsi dokumenti VŠ s podpisom generala Arse Jovanovića, razen nekaterih, ki pa so opremljeni s pripombo, da je bil kot informbirojevec ustreljen pri pobegu čez državno mejo! Izbrisali so ga iz enciklopedij, niso pa ga mogli izriniti iz zgodovinskega spomina…

Ker so na predlog sovjetskih inštruktorjev v GŠ JA obdelali tudi načrt okupacije Koroške s strani JA, s petimi divizijami (50.000 borcev) in poveljniškim mestom v Grazu oziroma v Celovcu, je poveljnike teh divizij, na podlagi sovjetskih izkušenj, podrobneje inštruiral polkovnik Timofejev, šef inštruktorjev NKVD pri centrali OZNE v Beogradu! Predpostavljam, da so prav tam lahko poveljniki in oznovci omenjenih petih divizij »zvedeli« za sovjetske izkušnje pri likvidacijah kozakov, vranglovcev in drugih »protirevolucionarjev«!

Dne 15. maja 1945 je general Arso Jovanović iz Postojne poslal telegram Titu v Beograd, da so končane zaključne borbe za osvoboditev Jugoslavije. Enote JA so imele v teh bojih 18.838 mrtvih in 61.671 ranjenih vojakov in častnikov,  Nemci in kvislingi pa so imeli 100.000 mrtvih in 300.000 zajetih (in ranjenih). Navedene številke ponavljam tudi zaradi tega, da bi dodatno predstavil pomen »asanacije bojišča« oziroma pokop 120.000 vojakov ene in druge strani v neposredni okolici zaključnih bojev. Zato vsaka odkrita grobnica ne bi smela dandanes predstavljati morišča, saj je logično, da so prava morišča (kot v slovenjebistriškem primeru) skrivali in predolgo prikrivali!

O posameznih in skupinskih likvidacijah kvislingov na Koroškem in po Sloveniji je bil general Arsa Jovanović, ki se je takrat nahajal v Postojni na svojem izpostavljenem poveljniškem mestu, obveščen od podrejenih poveljnikov, posebej od »Hitrega odreda« na Koroškem. Kot vojak z visokimi etičnimi in viteškimi pogledi, ki mu je bilo tuje vsako maščevanje nad nemočnimi ujetniki, je takoj reagiral! Njegov pomočnik v Beogradu, general Vladimir Terzić, je s celotnim problemom takoj seznanil Vrhovnega poveljnika. Že 14. maja 1945 je GŠ JA poveljnikom vseh štirih armad in GŠ NOV Slovenije ter Hrvaške poslal Titov cirkularni ukaz, s katerim je Vrhovni poveljnik strogo prepovedal vsakršne likvidacije ujetih Nemcev in kvislingov - ustašev, četnikov in domobrancev! Primerek tega ukaza za GŠ NOV Slovenije naj bi se nahajal v Državnem arhivu - zdaj Arhiv Slovenije (škatla 41, fascikel 3), kar pa doslej naši javnosti ni bilo znano! Nasprotno, tudi mnogo vidni zgodovinarji in publicisti so krivdo valili izključno na JLA in Tita!

Kaj se je dejansko dogajalo po 14. maju 1945 v Sloveniji, pa nam je bolj ali manj znano (dejansko so sledile množične likvidacije v Kočevskem Rogu in drugod). Čeprav je bil GŠ NOV Slovenije že 18. maja 1945 razformiran, je torej potrebno odgovornost iskati in ugotavljati posamično pri vseh podrejenih slovenskih enotah JA, predvsem Ozne in Knoja, ki so ta ukaz prejele! In prekršile! 

Ko so dne 23. maja 1945 v Beogradu poveljniki vseh šestih armad, v prisotnosti načelnika GŠ JA, generala Arse Jovanovića in Edvarda Kardelja (oba sta prišla z letalom iz Slovenije), poročali Titu o zaključnih bojih za osvoboditev Jugoslavije, je general Arsa Jovanović ponovno omenil problem likvidacij nekaj tisoč ujetnikov in kvislingov. Tito naj bi potrdil, da je bilo več »takšnih primerov, vendar posamičnih«, da je likvidacije s pisnim ukazom prepovedal in da zato o tem ne bodo več razpravljali!

Trideset let pozneje oziroma 23. in 24. aprila 1985, ko je bil v Beogradu znanstveni posvet s temo ZAKLJUČNE OPERACIJE ZA OSVOBODITEV JUGOSLAVIJE, je poveljnik 3. armade, armadni general Kosta Nadj, potrdil, da je prav general Arsa Jovanović pred Titom načel »neprincipialni pogovor« o množičnih likvidacijah kvislingov, da pa so bili podatki netočni, češ, da bi on kot poveljnik armade to že »moral vedeti in prepovedati«! (Zakaj armadni general Kosta Nadj pred Titom ni omenil poboja ustašev na Teznem, ki sem ga zadnjič omenil, pa ne bi komentiral). Dokaz več, da so Titu že tedaj (1945) prikrivali mnoge grdobije!

Avtor nam sporoča, da o teh likvidacijah ni podatkov v arhivih JLA! Nekaj podatkov je našel v ameriških in ruskih arhivih, največ pa v Britanskem javnem arhivu v Londonu. Od domačih avtorjev je navedeno problematiko najbolje obdelal Borivoj Karapanđija, ki je uporabljal vse dosegljive vire, predvsem tuje in emigrantske. Seveda pa bi se Slovenci morali na nek način zahvaliti generalpolkovniku Arsi Jovanoviću, da nam je, poleg drugega, pomagal razkriti senčno stran naše povojne zgodovine!

Izgovori posameznikov iz slovenskega političnega in vojaškega vodstva, da niso vedeli za množične izvensodne poboje (prekršili pa so celo Titovo pisno prepoved), je zato naravnost smešno! Tudi vsem nam, ki smo bili takrat še otroci…

Zgodovinarjem in raziskovalcem se sedaj zastavlja novo vprašanje: kdo vse ni spoštoval ukaza Vrhovnega poveljnika? Predvsem pa - zakaj?  


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net