VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C20

Nedeljski dnevnik, 10. februarja 2002  (prvi »elektronski članek«)
Grobovi da, spomeniki ne!
Skupina vojakov JA je zagrešila samo poboj večje skupine ustašev v Mariboru
 

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Gospod Hardvik PIRNOVAR, pisec članka pod zgornjim naslovom, je domobranski strani med drugim očital tudi, da so se pri Goebelsu »…naučili, da se vztrajno ponavljana laž neopazno spremeni v resnico, če pravočasno ne dobi primernega ugovora in odgovora«.

Na žalost se je tudi njemu zgodilo nekaj podobnega, ko je zapisal: »Zaradi geografske lege Slovenije je JA krvavi obračun z vrnjenimi izvršila na naših tleh. Po pobojih so pomorjene zagrebli v protitankovske jarke in podzemne jame. Kdo je pomor naročil, ga zapovedal in zapovedano izvrševal, pa je bila v prejšnji državi velika tajnost in skrivnost, ki so zanjo vedeli samo nekateri najbolj posvečeni voditelji. Danes vemo, da so glavnino postrelile enote JA, ki so jim sledile tesno za petami, manjši del pa je končal verjetno tudi pod streli nekaterih slovenskih enot Knoja in Ozne v Kočevskem Rogu in drugod po Sloveniji. Na sodiščih je, da izrečejo zadnjo besedo.«

Redni bralci Vašega tednika vedo, da sem tudi na straneh NEDELJSKEGA DNEVNIKA objavil izvode iz svoje knjige BALKANSKI VOJAŠKI POLIGON, ki se dotikajo izvensodnih pobojev domobrancev. Vedo tudi to, da nisem noben advokat JLA (JA), saj sem javno obsodil »trapasto akcijo« proti Sloveniji, obenem pa sem odkrito spregovoril tudi o drugih občutljivih problemih naše skupne vojaške preteklosti. Čeprav me bodo nekateri obsodili, ker ne ščitim slovenskih (nacionalnih?) interesov, bom še enkrat ponovil, kar sem že večkrat javno povedal:

Strinjam se, naj sodišča izrečejo zadnjo besedo! Toda ker naši sodni mlini meljejo zelo počasi, ne verjamem, da se bodo sodišča kaj kmalu izrekla o povojnih izvensodnih pobojih. Ker so se beograjski vojaški arhivi že odprli, bo verjetno RESNICO o tem, kdo je izdal usodno zapoved za poboje vrnjenih kvislingov, potrebno preveriti v arhivih tedanjega GŠ JA oziroma poveljstva 4. armade JA! Osebno pa sem prepričan, da je šlo za politično odločitev pod vplivom sovjetskih inštruktorjev pri Ozni, po načelu: Vsaka republiška Ozna naj opravi s svojimi kvislingi! Tako tudi ni čudno, če so četnike v Kočevskem Rogu pobili pripadniki srbske Ozne! Torej, raziskovalci, naj poleg vojaških pregledajo tudi arhive jugoslovanske in slovenske Ozne! Končno naj raziskovalci tudi upoštevajo nedavno izjavo Iva SVETINE, nekdanjega pomočnika načelnika slovenske Ozne, o odgovornosti za povojne izvensodne poboje (ali lepše: usmrtitve)!

Pri pregledu vojaških arhivov bi kazalo posebno pozornost nameniti t.i. »asanaciji bojišča«, kar pomeni naknadno zakopavanje padlih in umrlih v toku preteklih bojev, ko so navadno v skupno grobnico pokopavali mrtve vojake ne glede na to kateri vojskujoči strani so pripadali. Namreč, v operativnih dnevnikih partizanskih enot bi morale biti krajevno označene grobnice, podobne podatke pa bi bilo potrebno iskati tudi v nemških dokumentih. Tako bi verjetno marsikatero grobnico na bojiščih nemške vojske in JA v zadnjih dnevih vojne lahko prišteli v t.i. asanacijo bojišča.

Najbolj absurdna laž pa je vehementno zapisana trditev gospoda Pirnovarja, češ da »danes vemo, da so glavnino postrelile enote JA…«. Kje so dokazi? Ali so morda to časopisne trditve hrvaških domobranov in ustašev, da je JA pobila čez sto tisoč njihovih pripadnikov, ki jih s pridom ponavljajo tudi nekateri znani slovenski akterji in režimski zgodovinarji? Zakaj preživeli hrvaški domobrani in ustaši jasno ne povedo, da so jih na njihovem »križnome putu« spremljati (in pobijali) hrvaški oznovci in knojevci, vse od Maribora do Psunja! Seveda je lažje valiti krivdo na JA, na dalmatinske in liške (partizanske) enote v Mariboru…

Naj zainteresirane bralce in raziskovalce spomnim na že opisani tajni spor po Titovi smrti med slovensko SDB in VS JLA o povojnih izvensodnih pobojih, ki se je končal z zavezo: kdor je pobijal, naj zavaruje (svoja) grobišča! Praktično je to pomenilo naslednje: JLA je morala v SR Sloveniji protiobveščevalno zavarovati samo grobišče na Teznem pri Mariboru (dobili smo dokument z oznako Državna tajnost), dočim je slovenska SDV »prevzela« vsa ostala (od svojih predhodnikov) grobišča! Če dodam še znani podatek, ki sem ga opisal v omenjeni knjigi in v mariborskem VEČERU, da je skupina vojakov JA brez strela pomorila okrog 2.000 vrnjenih ustašev, predvsem zaradi izzivanja in maščevanja, potem res ne gre JA pripisovati »večino« pobitih. O mariborskem pokolu sem pisno obvestil znanega mariborskega zgodovinarja, obenem pa sem navedel, da je bila skupina vojakov obsojena. Dokumente o tem je potrebno iskati v vojaškopravosodnih arhivih iz leta 1945. In nenazadnje, o tem, da je slovenska SDV skupaj z RSNZ vršila protiobveščevalno zaščito vseh ostalih grobišč (tudi četniških) v Sloveniji, pa so podatki tukaj, v Ljubljani, v arhivih RSNZ SR Slovenije! Samo poiskati jih je potrebno in ne trositi laži! Bo kar držalo, da ima laž kratke noge!


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net