VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C15

Delo - priloga Znanost, 26. septembra 2001
Poenotenje definicije terorizma
 

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Priznam, da v pričujoči prilogi z veseljem prebiram tudi pogoste zapise univ.dipl.obramboslovca in dipl.ing.letalstva Jaka Alijevskega Ulčarja, predvsem zaradi tega, ker so aktualni in tudi zanimivi. Podobno sem se lotil tudi zapisa o terorju kot obliki asimetričnega vojskovanja, ki mu je urednik dal značilen naslov S FRAČO PROTI MANEVRIRNI RAKETI.

Vendar je mladi obramboslovno-letalski strokovnjak tokrat zašel na stranpot. Prvič, izraza "simetrično" in "asimetrično" vojskovanje verjetno ne bomo našli v nobeni uradni vojaški doktrini, pa tudi avtor ne navaja nobenega vira o tem. Drugič, besedi "teror" in "terorizem" imata po SSKJ vsaka določen pomen (veliko nasilje - uporaba velikega nasilja), posebno v vojaškem izrazoslovju. Zaradi tega je neprimerno, da je "teror oblika asimetričnega vojskovanja". Vsekakor pa "asimetrični bojevniki (teroristi)" ne izvirajo iz starokitajske vojaške zgodovine niti Sun Tsu-ja oziroma pravilno Sun Tzu Wu-ja, znanega kitajskega vojaškega teoretika in vojskovodja, pisca znamenite VEŠČINE VOJEVANJA.

V vojaški znanosti se pojma "teror" in "terorizem" omenjata šele od francoske revolucije (1791-1794), pri čemer je teror navadno pomenil režimsko nasilje (jakobinski teror, dikatutura proletariata, fašistični režim, komunistični teror in podobno), dočim je za terorizem veljalo, da izraža podtalno oziroma subverzivno dejavnost posameznikov ali skupin (individualni in skupinski, beli in rdeči terorizem). Kasneje se je klasifikacija zelo spremenila in razširila (levi in desni, fašistični, protikomunistični, verski, mednarodni, državni, itd). O genezi in razvoju terorizma bi se dalo napisati veliko, velja pa dodati, da ima vsaka vrsta terorizma svoj izvor in pogojenost. Sedanje stanje in vojaške priprave mednarodne skupnosti proti terorizmu bodo vsekakor poenotile definicije o terorizmu, pa tudi protiteroristično dejstvovanja (pravni red, doktrine in podobno).

Najtežje je vsekakor definirati državni, mednarodni, nadnacionalni in celo vesoljski (globalni) terorizem. Vzroki za to so različni, glavni pa je v tem, da nobena skupina, država ali zveza držav ne bo priznala svojega deleža pri izvajanju terorizma, vedno pa se bodo pohvalile z raznimi protiterorističnimi zvezami, aliansami in podobno.

Zaenkrat še nobena država ni priznala, da je izvajala državni terorizem, pa čeprav je svetovna javnost zelo razločno povedala, da je to bil ameriški nestični raketni napad na Libijo aprila 1986, sovjetski napad na Afganistan, napad NATA na ZRJ in podobno. Zaenkrat vemo samo to, da so ZDA edina država, ki je v svojo vojaško doktrino (LIC, Low Intensity Conflict - spopad nizke intenzivnosti) vnesla tudi terorizem! Ameriški general Peter A. Bond, strokovnjak za LIC, je takole označil navedeno doktrino: "Spopad nizke intenzivnosti je omejeno politično-vojaško angažiranje zaradi zagotavljanja političnih, vojaških, socialnih, ekonomskih in psiholoških ciljev. Spopad najpogosteje spremljajo diplomatski, ekonomski in psihološki pritiski, pa vse do terorizma in upora". Po tej doktrini se ameriške in zavezniške sile uporabljajo tudi za iniciranje protikomunističnih uporov, nudenje pomoči demokratičnim režimom in za protiteroristično dejstvovanje, ki se izvaja v obliki "preventivnih in maščevalnih udarcev" proti teroristom ali proti državi, ki "pomaga mednarodnemu terorizmu"!

Glede zadrege posameznih državnih voditeljev (nedavno Chiraca v ZDA) in tudi naših novinarjev (razen dopisnice DELA iz Izraela) o rabi ameriških izrazov vojna, vojaška operacija in podobno, se mi zdi, da bi bilo logično uporabljati izraze iz njihove vojaške doktrine LIC - spopad nizke intenzivnosti, predvsem o dveh glavnih zvrsteh dejstvovanja, katere sem nekoč že omenil v DELU - Sobotni prilogi (30.5.1998), in sicer:

  • nebojno (neoboroženo) dejstvovanje: diplomatsko, psihološko-propagandno in informativno, politično-ideološko, ekonomsko-finančno in monetarno, znanstveno-tehnološko in ekološko, socialno-humanitarno in karitativno, kulturološko, versko, demografsko-etnično, upravno-administrativno, policijsko-varnostno, obveščevalno-protiobveščevalno in mirovniško (civilno) dejstvovanje (vzpostavljanje miru in nadzor kriznih žarišč);

  • bojno (oboroženo) dejstvovanje: vojaške intervencije, nekontaktni (nestični) vojaško-tehnološki udari, diverzantsko-teroristično, nenadno-prevratniško, gverilsko-partizansko, protigverilsko-kontrarevolucionarno, protidiverzantsko-teroristično in ostrostrelsko, demonstrativno-provokativno, reševalno-evakuacijsko, obveščevalno-izvidniško in mirovniško (oboroženo) dejstvovanje (ohranjanje in krepitev miru).

V zadnjem govoru pred Kongresom je ameriški predsednik Bush doktrini LIC dodal samo še dolgotrajnost in širše mednarodne razsežnosti. Tudi naziv operacije "Neomejena pravica" je dovolj zgovoren. Pozabil pa je javno omeniti posledice vojne napovedi afganistanskim talibanom, verskim fundamentalistom, antiglobalistom in drugim. Tako bomo tudi spoznali kaj je to džihad oziroma "sveta vojna", ki pa verjetno ne bo asimetrična!


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net