VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI OBJAVLJENI - C12

Ne čakajte, da pomro!

Nedeljski dnevnik, 15. julija 2001

Pismo gospodu Borutu PAHORJU,
predsedniku Državnega zbora RS

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Spoštovani gospod Borut Pahor, predsednik DZ,

javno Vam pošiljam to docela privatno pismo, da bi tudi širša javnost zvedela resnico o primeru kršenju ustavnega načela o enakopravnosti državljanov RS. Gre za eklatanten socialni in zdravstveni genocid nad skupino pripadnikov bivše JLA, mojih bivših znancev in sodelavcev, ki živijo že deset let tukaj med nami z izbrisanim (odvzetim) slovenskim državljanstvom (okrog 10-15), brez zdravstvene zaščite in socialnih pravic - t. j. vojaške pokojnine (okrog 15-20).

Deset let po osamosvojitvi Slovenije se sami, individualno borijo za svoje pravice, vendar brez uspeha! Po deseti obletnici slovenske države je nastopil tudi čas, da se te kršitve končno odpravijo z zakonodajnim aktom, ki ga bo sprejel DZ! Druge rešitve enostavno ni, ker sodni mlini meljejo prepočasi!

Mnogi so pisno iskali pomoč in zaščito pri predsedniku RS in predsedniku vlade RS, vendar niso prejeli niti odgovora. Izjemi sta le spoštovana nadškofa dr. Šuštar in dr. Rode, ki sta mnoge sprejela na pogovor ali pa jim vsaj pisno odgovorila. Zanimivo je tudi, da t. i. ameriško poročilo niti letos ne omenja navedene problematike.

Verjetno Vas je varuh človekovih pravic obvestil o tej problematiki, vendar kaj pomaga, ko pa DZ njegovega poročila za preteklo leto še ni obravnaval. Za poročila Helsinškega monitorja pa se odgovorni organi RS sploh ne zmenijo. Večina oškodovancev se je zato pritožila na razna sodišča v Sloveniji, ki pa zelo počasi delijo pravico. Prvih 10-15 pritožb pa je že poslanih na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strassbourg! Seveda bo zelo neprijetno za Slovenijo, ko se bo zvedela prava resnica! Takrat pa bo za mnoge že prepozno…

Osem njih je namreč že umrlo. Zadnji je bil polkovnik Danilo Djurović, ki ga prebivalci vseh obmejnih krajev proti Avstriji in Italiji poznajo kot skrbnega poveljnika "graničarjev", za kar je prejel številna priznanja lokalnih skupnosti. Na Žalah sta se od njega poslovila njegov odvetnik Franc Miklavčič, z besedami obžalovanja, ker mu ni mogel zagotoviti vojaške pokojnine in zdravstvene zaščite, le slovensko državljanstvo je dobil na smrtni postelji! Spregovorila pa je tudi Neva Miklavčič - Predan kot vodja Helsinškega monitorja, ki je dovolj jasno pokazala na kršitelje ustavnega načela o enakopravnosti…

Navedeni skupini pripadnikov JLA, imenovani tudi skupina s "šintarskega seznama", so storili krivico neidentificirani pripadniki MORS, ki so jim naprtili razne nedokazane obtožbe. Dejstvo je, da nihče s "šintarskega seznama" ni bil kazensko preganjan ali kaznovan, le zaradi negativnega mnenja MORS ne morejo dobiti slovenskega državljanstva, pokojnine pa še manj! Nedavno tega je bila slovenska (znanstvena) javnost obveščena o izrednem uspehu slovenskega znanstvenika dr. Igorja Kukavice v ZDA, njegov oče Jozo Kukavica, polkovnik JLA, ki že več kot 30 let živi v Sloveniji, pa ne more dobiti odobrene vojaške pokojnine, ker mu MNZ zaradi negativnega mnenja MORS ne dodeli državljanstva RS!

Ko je nedavno tega, po intervenciji Arthurja Wattsa, mag. Konrad Kolšek, generalpolkovnik v pokoju, prejel najprej nekakšno nadomestilo za vojaško pokojnino in nazadnje po sklepu (celjskega) sodišča tudi akontacijo vojaške pokojnine, smo pomislili, da je kalvarija ljudi s "šintarskega seznama" po desetih letih končana. Namreč: če je dobil pokojnino bivši poveljnik zagrebškega vojnega območja (nedavno je o tem javno obvestil medije na predstavitvi svoje knjige SPOMINI), potem je logično, da pokojnino dobijo tudi vsi njegovi podrejeni! Na žalost se nič ni zgodilo! Tako so, po podatkih Helsinškega monitorja, brez vojaške pokojnine ostali še trije generali, petnajst polkovnikov, sedem podpolkovnikov in štirinajst podčastnikov in drugih, predvsem kosovcev in obveščevalcev, kakor tudi referentov nižjih činov, predvsem takih, ki niso imeli nobene koristne "zveze". Nekaj "razvpitih kosovcev" (kapetan Suljević in drugi) je baje zadnje dni dobilo vsaj slovensko državljanstvo…

Spoštovani predsednik DZ, bilo bi zares učinkovito, če bi ravno Vi zaprosili pristojne organe, da Vam dostavijo "šintarski seznam", da ga javno objavite v Delu ali pa vsaj v skupščinskem Poročevalcu s kratko obrazložitvijo, zakaj posamezniki ne morejo dobiti pokojnine ali državljanstva, kdo je napisal negativno mnenje in kdo ga je odobril! Le tako se bo vse takoj razjasnilo! V ozadju so verjetno zamere, maščevanja in ksenofobija! Dela bi bilo za še eno parlamentarno preiskovalno komisijo! Potem bi tudi ameriška in vse tuje ambasade lahko zvedele za ozadja in prave kršitelje!

Da ne bi izgledalo, da je vse narobe, naj navedem še meni znana pozitivna dejstva, pa čeprav bi nekaj rešenih primerov zaslužilo tudi revizijo (zaradi protekcije, izsiljevanja, manipuliranja in podobno). Torej, od okrog 500 pripadnikov JLA, upokojenih po 26. juniju 1991, prejemajo vojaško pokojnino:

  • Vsi slovenski generali in admirali, ki so bili 26. junija 1991 bili na službi v JLA, razen generalpodpolkovnika Marjana Čada, Ivana Hočevarja in admirala Stanislava Broveta. Prvi se je zadovoljil zaenkrat s hrvaško vojaško pokojnino, druga dva pa prejemata jugoslovansko vojaško pokojnino. Za hrvaškega generalbojnika Karla Gorinška ne vem ali se je zadovoljil s hrvaško vojaško pokojnino, saj vsi slovenski častniki na Hrvaškem prejemajo dosti večjo slovensko vojaško pokojnino!

  • Vsi pomočniki poveljnika na generalskem položaju, razen polkovnika dr. Vasa Predojevića, sicer slovenskega državljana, ki si je na intervencijo Arthurja Wattsa sicer "priboril" socialno preživnino in navadno pokojnino, ni pa mu priznana vojaška pokojnina. Morda je vzrok tudi dejstvo, da je napisal odmevno knjigo V PRECEPU, ki je prevedena tudi v slovenščino.

  • Vsi poveljnik taktičnih in operativnih enot JLA 5.vojnega območja, razen podpolkovnika Miodraga Kojića, poveljnika obmejnega bataljona v Tolminu.

  • Vsi načelniki oddelkov - odsekov Varnostne službe JLA na področju RS, razen polkovnika Ivana Bizjaka, ki si je moral izboriti precej manjšo civilno pokojnino. Pokojnino so hoteli odvzeti po novem zakonu tudi polkovniku Bošku Mutiću, mojemu nasledniku na položaju načelnika varnostnega oddelka 9. armade, kot "organizatorju" razvpitega procesa proti četverici. Z dokumentom, ki sem ga javno objavil v svojem BALKANSKEM VOJAŠKEM POLIGONU, je dokazal, da ni šlo za nobeno režijo političnega procesa!

Po vzpostavitvi diplomatskih odnosov z Zvezno republiko Jugoslavijo in nedavnem podpisu sukcesijske pogodbe na Dunaju, je pričakovati, da se bodo kmalu uredila tudi druga nasledstvena vprašanja, predvsem pa problemi vojaških stanovanj in vojaških upokojencev. Predlagam Vam, da kot predsednik DZ ob bližnji obravnavi letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2000, storite še naslednje:

  • uvedete prakso, da tudi vodja Helsinškega monitorja javno nastopi v DZ in predstavi dokumentirano poročilo o problematiki bivših pripadnikov JLA in njihovih pritožbah na Evropsko sodišče za človekove pravice;

  • predlagate formiranje parlamentarne komisije, ki bo preučila celotno problematiko vojaških pokojnin, odvzema državljanstva, deložacij iz vojaških stanovanj in podobno.

Čas je, da to storite, preden umre deveti vojaški upokojenec brez pokojnine!

Prosim, da s tem pismom seznanite vodje poslanskih skupin vladne koalicije. Kopijo pisma sem poslal tudi medijem (Delo, Večer in ND) in zainteresiranim institucijam (Varuh človekovih pravic, Helsinški monitor) in vojnemu atašeju ZDA v Sloveniji.

S spoštovanjem!

MARIJAN F. KRANJC,
generalmajor v pokoju, Ljubljana.

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net