VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI OBJAVLJENI - C11

AMERIŠKI GENERALI, ADMIRALI IN VESOLJCI SLOVENSKEGA RODU

Slovenski geni v Puščavskem viharju 
Mama iz »Kranja v Avstriji«, sin iz Clevelanda v ZDA 
»Slovenca« segala po zvezdah…  

Nedeljski dnevnik, 12., 19. in 26. novembra 2000,
feljton v treh nadaljevanjih

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

àCHESAREK J. Ferdinand - "Ches"
àZLATOPER Joseph Ronald - "Zap"
àPETROVIC (PETROVČIČ) F. William
àPEZDIRTZ (PEZDIRC) Warren Joseph
àLEKSON (LEKŠAN) Stephan John
àDr. RUPNIK Jerome Edward 
àDr. SEGA (ŠEGA) M. Ronald
àDr. LINENGER M. Jerry 

V slovenski družboslovni znanosti zgleda ne poznajo ali pa očitno ignorirajo pojem in tudi sam obstoj slovenske vojaške inteligence, kaj šele, da bi generalom in admiralom priznali akademsko stopnjo izobrazbe. Dokaz takšnemu pojmovanju je najti tudi v nedavno izišli knjigi dr. Marka Kosa SLOVENSKA INTELIGENCA. Avtor enostavno ne pozna pojma slovenske vojaške inteligence kot enovitega profesionalnega stanu, sociološke kategorije ali dela nacionalne, kaj šele akademske inteligence. O grobih napakah glede "vojakov" v leksikonu Kdo je kdo v Sloveniji sem nedavno pisal v Delu - Sobotni prilogi.

Vzrokov za takšno stanje je veliko. Mnogi ne vedo, da smo Slovenci že okrog 1790 imeli dva generala oz. podmaršala v avstro-ogrski vojski (Seničar Pavel in Novak Josip, oba barona) in admirala v britanski vojni mornarici (Rakovec Ivan). Razen prvega slovenskega generala Rudolfa Maistra, druge starejše generale le malokdo pozna. Malo je znano, da smo imeli tudi v italijanski vojski "svoje" generale in admirale…Znan je rek: Narod, ki svojih vojakov ne časti, jih vreden ni! Seveda, najprej jih je potrebno predstaviti in spoznati. Ker so pri nas prav ameriški generali in admirali slovenskega rodu najmanj znani - v ameriški vojski pa so dosegli zavidljive poveljniške položaje in družbeni ugled, jih je potrebno v domovini njihovih prednikov vsaj na kratko predstaviti. Enako velja za dva astronavta. Potrebno bo tudi raziskati delež Slovencev (protestantov) v ameriški državljanski vojni, kakor tudi častnike in generale v drugih srednje in južnoameriških armadah.

Njihovo število je v ameriških izseljeniških krogih predstavljeno dokaj različno (7 admiralov in 6 generalov), ker so verjetno upoštevani tudi nosilci naslovnih činov. Glede števila (dveh) astronavtov ni dvojbe. Ameriške uradne (vojaške) ustanove namreč ne vodijo pregledov po nacionalni, etnični ali verski pripadnosti. Poleg objavljenih podatkov v knjigi dr. Edvarda Gobca (Slovenian Heritage I), sem si dokaj točne podatke priskrbel s pomočjo dr. Rada Lenčka, profesorja znane Kolumbijske univerze v New Yorku, kakor tudi osebnih stikov z admiralom Ronaldom Zlatoperjem, vdovami ali sorodniki pokojnih ameriških generalov - admiralov. Tako sem našel 3 admirale in 3 generale! Potomcem sem tudi pomagal pri iskanju njihovih genealoških korenin v svoji matični domovini. Naj jih zato predstavim.


CHESAREK J. Ferdinand - "Ches", general s štirimi zvezdicami (armadni general), je bil rojen 18.2.1914 v Calumetu, država Michiegan. Njegov oče Jožef Češarek, rojen 1889 v Ribnici na Dolenjskem, je že 1906 prišel v ZDA in kasneje postal novinar in glavni tajnik Slovensko-hrvaške zveze. Omenjen je v ES. Njegova mati, Mary Pontello, sodeč po priimku - Italijanka, je rodila štiri otroke. Ferdinand je bil drugi.

Že kot otrok si je želel postati častnik, pa je tako po končani srednji šoli 1934 bil, kot drugi Slovenec, sprejet na znano vojno akademijo West Point. Po štiriletnem šolanju je akademijo uspešno končal kot topniški poročnik. Kot major in poveljnik topniškega diviziona je sodeloval pri zavezniškem izkrcanju v Normandiji, kasneje pa v bojih v severni Franciji in Nemčiji. Za vojne zasluge je prejel številna odlikovanja in priznanja. Sodeloval je tudi v korejski vojni.

Po vrnitvi v ZDA je končal vse visoke vojne šole, obenem pa je magistriral iz poslovne administracije in menedžmenta. Kot polkovnik je bil decembra 1958 imenovan na položaj pomočnika državnega sekretarja za obrambo za mednarodne zadeve, zatem pa je opravljal visoke dolžnosti v ameriških enotah stacioniranih v Evropi, kjer je bil 1961. povišan v čin brigadnega generala. Od 1962 do 1964 je bil nato pomočnik načelnika za logistiko v skupnem generalštabu ameriške vojske. Sodeloval je tudi pri planiranju zračno-pomorskega desanta na Kubo oz. v "Zalivu svinj". Potem je postal glavni inšpektor ameriške vojske in nato član vojaškega komiteja OZN.

Ko je zatem 1969 povišan v čin generala s štirimi zvezdicami, in je tako kot prvi izseljenec slovenskega rodu dosegel najvišji ameriški generalski čin, je obenem prevzel tudi zelo odgovorno dolžnost poveljnika glavnega logističnega poveljstva ameriške vojske. Šlo je dejansko za največjo logistično organizacijo, ki je imela v svetu številne baze in letni proračun okrog 15-25 milijard dolarjev. Prejel je najvišja ameriška odlikovnja za vojaško službo in ob upokojitvi 1970 tudi osebno Niksonovo zahvalo.

Bil je izredno cenjen kot človek in prijatelj in naravnost briljanten kot častnik in poveljnik. Znan je bil po nadimku "Ches". Njegov delavnik je trajal navadno 12-16 ur. Tudi po upokojitvi ni miroval. Postal je podjetnik in lastnik treh privatnih družb. Bil je izreden pevec, dober športnik in ljubitelj konj. Seveda pa je bil najbolj znan po ribniškem humorju. Njegovo reklo iz očetove domovine se je glasilo: "Trije Srbi - armada, trije Hrvatje - politična stranka in trije Slovenci - pevsko društvo!" Zato ni čudno, da je kot upokojenec pel tudi v cerkvenem zboru. Umrl je 1993.


ZLATOPER Joseph Ronald - "Zap", admiral flote (štiri zvezdice) v pokoju, je poleg armadnega generala Češarka, najvišji še živeči admiral ameriške vojne mornarice slovenskega porekla. Rojen je bil 21. marca 1942 v Clevelandu, očetu Josephu Mihevcu, rudarju - minerju in materi Ann Rose Bayda, gospodinji. Pisno mi je objasnil svoje slovensko poreklo. Namreč, njegov oče Joseph Mihevc je bil rojen v ZDA, očetovi starši, Jože Mihevc z ženo Katarino, pa sta prišla v ZDA iz Logatca. Tudi mati Ana je bila rojena v ZDA, njeni starši Joseph in Ana Bajda pa sta bila iz vasi Dobovci pri Trbovljah. Ker je že zgodaj izgubil očeta, je priimek vzel po očimu Andreju Zlatoperju, sicer iz Tolmina. Tako je Tolmin dal dva znamenita admirala - velikega admirala in poveljnika avstro-ogrske mornarice, Antona Hausa, in ameriškega admirala in poveljnika pacifiške flote Ronalda Zlatoperja!

Po končani srednji šoli je 1963 končal mornariško smer na znanem politehničnem inštitutu v Troyi, leta 1973 pa še mornariški vojni kolidž v Newportu. Dvakrat je tudi magistriral iz menedžmenta. Krajem 1988 je bil povišan v čin kontraadmirala, zatem pa opravljal številne pomembne vojaške dolžnosti. Od 1990-1991 je poveljeval 7. letalsko-pomorski skupini za Pacifik in Perzijski zaliv in bil povišan v viceadmirala. Po vrnitvi v Washington je bil od 1991-1994 načelnik kadrovskega sektorja in namestnika načelnika sektorja pomorskih operacij v uradu ameriškega državnega sekretarja za obrambo. V svojem 52. letu je bil povišan v čin admirala in postavljen za poveljnika Pacifiške flote ameriške vojne mornarice. To je dejansko največje vojaško poveljstvo na svetu, ki je nadzorovalo celotno operativno območje Tihega oceana z 200 bojnimi ladjami in podmornicami, 1600 letali, 200.000 mornarji in z vojaškim proračunom okrog 5 bilijonov ameriških dolarjev. Novembra 1996 je bil eden od glavnih načrtovalcev operacije "Desert Storm" (Puščavski vihar) in poveljnik obrambe Perzijskega zaliva. Po uspešnem napadu na Irak je dobil še najvišji admiralski čin s štirimi zvezdicami, nakar se je upokojil. Prejel je vsa najvišja ameriška vojaška odlikovanja.

Živi v Honolulu na Havajih. Je vodilni menedžer Sanches Computer Associates s sedežem v Malvernu, Pennsylvania, ki pokriva evropsko in pacifiško tržišče. V prostem času najraje bere, teče, igra košarko in tenis, kot pravi Slovenec tudi smuča! Je velik podpornik Slovenije in aktivno sodeluje v vseh akcijah ameriških Slovencev, tudi pri lobiranju za članstvo Slovenije v EU in NATO.


PETROVIC (PETROVČIČ) F. William, kontraadmiral, je bil rojen 12.1.1913. v Clevelandu, očetu Franku (Francu) iz Vrzdenca pri Horjulu in materi Ann (Ani) Gohelli iz Kranja, ki sta okrog 1910 emigrirala v ZDA. Po končani srednji šoli v Clevelandu, je 1935 stopil v ameriško vojno mornarico in končal vojno pomorsko akademijo - smer ladjedelništvo in pomorski inženiring. Kasneje je končal še študij na znamenitem tehničnem inštitutu v Massechutesu in poseben program na harvardski univerzi.

Njegova soproga mi je prijazno sporočila, da so moževi starši bili iz "Vrzdenca v Jugoslaviji oz. Kranja v Avstriji". Ko sem zatem v Vrzdencu in Ljubljani našel še njegove daljnje sorodnike in ji sporočil, da Vrzdenec leži v bližini Ljubljane, glavnega mesta novonastale države Slovenije, je bila prav vesela. Verjetno bodo njegovi otroci kdaj obiskali domovino starega očeta Franca Petrovčiča.

Kot pomorski častnik je sodeloval v II. svetovni vojni, potem pa je v ameriški vojni mornarici (oporiščih) opravljal razne poveljniške in štabne dolžnosti. Leta 1963 je bil povišan v čin kontraadmirala, bil direktor več vojaških ladjedelnic, tudi največje v New Yorku, generalni inšpektor vojne mornarice, direktor programa modernizacije ladjedelnic in pomorskega sistema poveljevanja. Odlikovan je z brončano medaljo za zasluge. Po upokojitvi je bil družabnik in upravnik ene od največjih ameriških ladjedelnic v Bremertonu. Umrl je 1991. Z admiralom Zlatoperjem sta bila dobra znanca.


PEZDIRTZ (PEZDIRC) Warren Joseph - generalmajor, je bil rojen 14.10.1920 v Omahi, ZDA, očetu Josephu Fridericku in materi Elli roj. Stipe P. Njegovi predniki izvirajo iz vasi Podzemelj 5 pri Metliki, od koder je njegov stari oče Josip (Georg) emigriral okrog 1880 v ZDA. V zakonu sta imela dvanajst otrok. Eden od njih, Josip, oče generala Pezdirca, je bil urednik časopisa Register and Tribune v kraju Des Moines, država Iowa. Z njegovo vdovo sem vzpostavil pisni stik, ker sem želel ugotoviti izvor rodovine Pezdirc. Zgodba je zanimiva, pa o njej nekaj več na kraju.

Po srednji šoli je 1942 končal univerzo v Michiganu. Kot vojak in rezervni oficir je sodeloval v II. svetovni vojni. Potem je končal vojaško akademijo v West Pointu. Sodeloval je v korejski vojni od 1952 - 1953 kot poveljnik pehotnega in tankovskega bataljona. Zatem je služboval v GŠ ameriške vojske. Leta 1969 je kot brigadni general postavljen za namestnika poveljnika logističnega štaba ameriške vojske v Evropi in uspešno izpeljal znano vojaško operacijo "zračni most" Amerika - Evropa (na fotografiji). Maja 1970 je bil povišan v čin generalmajorja. Od 1970 - 1973 je bil v Koreji, m.d tudi načelnik armadne skupine. Od 1973 - 1975 je bil načelnik štaba za logistiko v ZGŠ ZDA. Prejel je več visokih ameriških in tujih odlikovanj, med drugim tudi srebrno in bronasto zvezdo. Upokojen je 1975, umrl pa je 1990.

General Pezdirc je bil ponosen na svoje slovensko poreklo, vendar zaradi togih vojaških predpisov ni mogel obiskati domovine svojih prednikov. Potomci dejansko niso vedeli za točen kraj njihovih prednikov. Zato sem jim pomagal s svojimi genealoškim izkušnjami.

Najprej sem se podal v Belo krajino, domovino Pezdircev in pregledal župnijske matrikule v Metliki in Podzemlju. Ugotovil sem, da je vasica Griblje verjetni izvor rodovine Pezdirc, pisano tudi Pesdirc, Pezdirec, Pezdirtz in podobno. Zbiratelj narodopisnega blaga iz te vasice mi je prijazno pojasnil izvor tega priimka. Turki so namreč 1524 opustošili Belo krajino, in tudi vasico Griblje. Večino ljudi so pobili, mnoge pa tudi odgnali v suženjstvo. Cesarski Dunaj je za popolnitev Vojne krajine začel regrutirati nove vojščake v Liki in Dalmaciji, o čemer pričajo tudi tamkašnji priimki Šimec, Brinc, Papič, Jakovčič in drugi. V vasico Griblje, kjer so preostali domačini že 1526 obnovili vaško cerkvico, so med drugimi prišli tudi prebivalci iz Loparja na otoku Rab. Ko so graščaki in cerkvene oblasti začele po letu 1560. dodeljevati prve priimke, so tistim iz Loparja zapisali priimek PESDIRZ po majhni ribici "pesdirz", a družine Pezdirc v Gribljah štev. 53 (sedaj Šimec) se je prijelo še sedaj ohranjeno domače ime "Loparz", kar je zapisano tudi v Status Animarum (1840 - 1910) župnije Podzemelj. Iz vasice Griblje so se Pezdirci s porokami razširili po sosednjih vaseh (Krasinec, Podzemelj) in tudi po drugih delih Bele krajine. Ko je okrog 1880 po Beli krajina divjala vinska mušica in uničila večino vinogradov, je zavladala lakota in revščina, pa so se mnoge družine, tudi cele vasi, podale s trebuhom za kruhom. Seveda, največ jih je odšlo v ZDA. Med njimi tudi Pezdirci. Iz Status Animarum župnije Podzemelj je vidno, da je tudi neki Jurij Pezdirc iz Podzemlja št. 5 odšel v Ameriko. To sem javil soprogi pokojnega generala Pezdirca. In potem se je avgusta 1998 iz Sarajeva javil ameriški podpolkovnik William S. Pezdirtz, pripadnik SIFOR-ja, z željo po srečanju oz. obisku domovine svojih prednikov. Namreč, bil je nečak generala Pezdirca oz. drugi sin njegovega pokojnega brata, ki je tudi izbral vojaško kariero. Naslednje leto se je že javil iz Zagreba kot inštruktor hrvaške vojaške akademije in mi sporočil, da je v Podzemlju št. 5 našel hišo svojih prednikov in v Kranju tudi daljnje sorodnike! Načrtuje tudi obisk vasice Lopar na otoku Rabu, da bi videl tiste majhne ribice "pezdirc"…


LEKSON (LEKŠAN) Stephan John, generalmajor, je bil rojen 14.aprila 1917 v Wheelingu pri Fairpointu, država Ohio, očetu Ivanu Lekšanu in materi Katarini Bizjak, oba iz Bukovja pri Postojni, ki sta se poročila v Ohiju. Poleg Johna je bilo v družini še šest otrok. Generalova vdova mi je prijazno pomagala poiskati izvor rodbine Lekšan. Daljnji sorodniki še živijo v okolici Postojne.

V Clevelandu je končal osnovno in srednjo šolo, zatem pa tudi univerzo. Vojaško kariero je začel 1940 kot pripadnik Nacionalne garde. Pred pričetkom II. svetovne vojne je končal šolo rezervnih oficirjev. Med vojno se je kot častnik - pripadnik 504. padalske čete znane 82. zračno-desantne divizije boril v Severni Afriki, Italiji, Holandiji in v Nemčiji. Ob koncu vojne je dosegel čin majorja padalskih enot. Končal je samo vojne šole, in sicer: šolo pehotnih oficirjev, poveljniško štabno šolo v Fort Leavencorthu, vojno štabno šolo v Norfalku in vojno šolo zračnih sil v Mobilu.

Sodeloval je v korejski in vietnamski vojni, kjer je bil od 1967 - 1968 pomočnik poveljnika 9. pehotne in 101. zračno-desatne divizije, zatem pa načelnik štaba 2. operativne skupine. Pozneje je služboval v Avstriji in Italiji. Bil je poveljnik centralnega vadišča v Fort Campbellu, Kentucky, nazadnje pa je bil direktor urada za posebne operacije. Upokojen je bil aprila 1975. Za vojaške zasluge je prejel številna odlikovanja in priznanja, med drugim tudi medaljo za odlično službovanje, bronasto in srebrno zvezdo, medaljo Legije časti in druge.

Po upokojitvi se je nastanil v Albuquergue, New Mexico, prijaznem mestecu, v katerem je našel številne znance. Bil je zelo aktiven član lokalne skupnosti in raznih organizacij, kot so združenje poslovnežev, organizacija upokojenih oficirjev, urada za delo, zveznega vojaškega združenja, svetovalec in darovalec medicinskega centra, pa je tako reševal probleme in pomagal drugim - družini, prijateljem, skupnosti in domovini. Umrl je 1992. Pokopan je na vojaškem pokopališču Arlingtonu, poleg prijatelja in generala Josepha Pezdirtza.


Dr. RUPNIK Jerome Edward, kontraadmiral, je bil rojen 8. maja 1924 v Libraryju, Pennsylvania, očetu Franku (Francu), rudarju - minerju in materi Jennie Kaucic (Kaučič). Po pričevanju je bil admiral Rupnik zelo ponosen na starše in svoje slovensko poreklo.

Sredi II. svetovne vojne je bil julija 1943 regrutiran v vojno mornarico. Kot bolničar je absolviral potrebne programe in postal kemijski tehnik. Kot rezervist-bolničar je od 1945 - 1948 nadaljeval s svojo medicinsko izobrazbo na univerzi v Pittsburghu, postal doktor medicine in obenem dobil čin sanitetnega poročnika. Zato se je odločil nadaljevati zdravniško kariero v vojni mornarici. Zdravniški staž je začel 1948 v mornariški bolnici v Bethesda, Maryland, nato pa je služboval kot zdravnik v mornariških enotah, na ladjah. V letih 1951-1953 se je posvetil študiju in izpopolnjevanju, potem pa je bil kirurg v že omenjeni vojnomornariški bolnici v Bethesdi. Nato je bil premeščen v Atene, kjer je bil od 1956-1958 vodja sanitetne skupine v ameriški vojnopomorski bazi. Bil je tudi imenovan za profesorja kirurgije na univerzi v Georgetownu. Aprila 1971 je postal poveljnik vojnomornariške medicinske šole v Bethesdi. Maja 1972 je bil povišan v čin kontraadmirala. Postal je tudi član ameriškega kirurškega in medicinskega združenja. Je prejemnik številnih odlikovanj, med drugim tudi srebrne in bronaste zvezde in medalje za uspešno delo.


Po svoji vojni in civilni izobrazbi astronavti vsekakor sodijo v vrh nacionalne vojaške inteligence. Ker sta oba ameriška astronavta slovenskega rodu že obiskala domovino svojih prednikov in bila predstavljena slovenski javnosti, bom samo ponovil nekaj osnovnih podatkov.

Dr. SEGA (ŠEGA) M. Ronald, vesoljec NASE, se je rodil 4.12.1952 v Clevelandu, očetu Johnu Segi, čigar predniki še živijo v Loškem Potoku.

Končal je vojno letalsko akademijo (1974) in kot poročnika postal pilot - inštruktor, opravil magisterij matematike (1975) in postal doktor elektronike (1982) ter profesor na univerzi v Coloradu. Obenem je postal član številnih civilnih in vojaških znanstvenih združenj in asociacij. Postal je tudi častni doktor znanosti na univerzi Clarckson. Potem je bil postavljen za direktorja laserske in vesoljske tehnologije pri vojaškoletalski akademiji. Bil je tudi direktor posebnega vesoljskega vakumskega centra. Sodeloval je pri konstrukciji satelita WSF in objavil okrog 100 znanstvenih razprav. Dosegel je čin rezervnega polkovnika letalstva in opravil okrog 4000 ur letalskih poletov. Po izboru agencije NASA je januarja 1990 postal vesoljec in julija 1991 dosegel naziv vesoljec - specialist za vesoljsko plovilo SHUTTLE. Od novembra 1994 do marca 1995 je dr. Šega postal direktor centra NASE v ruskem vesoljskem središču, kjer so skupaj z ruskimi vesoljci pripravljali skupen polet in združitev z rusko vesoljsko postajo MIR. Polet se je začel 3.2.1994 in je trajal osem dni. Dr. Šega je bil glavni "letalski inženir" in je opravil številne znanstvene poizkuse. Drugič je poletel v vesolje februarja 1995, pa je bila v Delu 4.2.1995 objavljena novica pod naslovom DISCOVERY NA ZGODOVINSKEM POLETU. Marca 1996 je že tretjič "obiskal" vesolje, kjer je preživel skupaj 199 ur.

Domovino svojih prednikov je prvič obiskal 1994. Takoj nato se je odpravil v Rusijo, kjer je koordiniral priprave za skupni ameriško-ruski polet na rusko orbitalno znanstveno postajo MIR. Decembra 1996 je dr. Šega že drugič obiskal Slovenijo, sorodnike po očetu, obenem pa je na inštitutu Jožef Štefan vodil seminar o industrijskih raziskavah s pomočjo satelita Wake Shield Facility (WSF).


Dr. LINENGER M. Jerry, vesoljec NASE, se je rodil 16. 1. 1955 v Mt. Clemensu, država Michigan, očetu Donaldu W. Linengerju, nemškem priseljencu in uslužbencu telefonske družbe, in materi Frances Pusavec, hčerki slovenskega priseljenca Franca Pusavca iz Tržiča, čevljarskega mojstra in trgovca iz Chicaga. V zakonu sta imela pet otrok. Jerry si je vedno želel postati vesoljec.

Po končani srednji šoli in vojnopomorski akademiji si je pridobil tri magisterija in dva doktorata, in sicer: magister bioloških znanosti na vojnopomorski akademiji (1970), doktor medicine na univerzi Wayne State (1981), magister menedžmenta univerze v Južni Kaliforniji (1988), magister zdravstva in zdravstvene politike in doktor filozofije in epidemiologije univerze v Severni Karolini (1989). Tudi njegove praktične izkušnje kot vojaško-mornariškega zdravnika so občudovanja vredne. Po programu NASE je bil imenovan za zdravstvenega svetovalca poveljnika pomorsko-letalskih sil Pacifiške flote v San Diegu. Potem ko je 1989 dokončal doktorat in opravil prakso iz epidemiologije, se je vrnil v San Diego, sedaj kot raziskovalec na pomorskem zdravstveno-raziskovalnem centru. Obenem je bil predavatelj na medicinski fakulteti - oddelku za športno medicino v San Diegu. S svojim ogromnim znanjem in izkušnjami je bil avgusta 1992 med 2000 kandidati izbran v 14-člansko skupino v vesoljskem centru Johnson. Njegove otroške sanje so se uresničile, ko je 9.septembra 1994 kot astronavt - specialist poletel v vesolje s plovilom Space Shuttle, kjer je ostal devet dni. Zatem je odpotoval v Moskvo, da bi izpopolnil svoje znanje ruščine, obenem pa se je z ruskimi vesoljci pripravljal za skupni polet v vesolje 1996. Tako je bil od 15.januarja "gost" na sovjetski postaji MIR, 29.aprila pa je kot prvi Američan odšel na "vesoljski sprehod", pa še to v ruski vesoljski obleki.

Stara mati Francka Posavec roj. Dobravec je iz Amerike pisala svojcem v Dvorsko vas pri Begunjah: "Ponosna sem nanj!" Tudi Slovenci bi bili lahko ponosni na tega slovensko - nemškega Američana - vesoljca!

 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net