VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI OBJAVLJENI - C10

Belokranjec  Josip Pezdirc -
ameriški general

Dolenjski list,  15. junij 2000
SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Ko sem se pred nekaj leti lotil raziskave o slovenski vojaški inteligenci, predvsem pa o generalih- admiralih slovenskega rodu v tujih armadah, so mi nekateri poznavalci pravili, da jih bom našel povsod, tudi v prekomorskih deželah, saj se tudi otroci naših izseljencev niso mogli izogniti vojaškim igricam in želji, da bi nekoč postali generali ali admirali.

Seveda, največ sem jih našel v treh domorodnih oz. skupnih domovinskih armadah. Tako je bilo v avstroogrski vojski okrog 60 podmaršalov, generalov in admiralov slovenskega rodu, od katerih so nekateri zavzemali tudi visoke poveljniške položaje. Tako sta bila poveljnika avstrijske vojne mornarice veliki admiral Anton HAUS, Tolminčan in viceadmiral Viljem TEGETTHOFF, Mariborčan. Oba bomo našli tudi v Enciklopediji Slovenije. V vojski SHS/Kraljevine Jugoslavije je bilo 28 generalov - admiralov (najbolj znana sta bila divizijska generala R. Maister in L.Rupnik), v domobransko-četniških formacijah pa 3. Seveda, največ jih je bil v JLA, in sicer 123, od tega jih je šesterica dobila generalskih čin že med NOB. Najvišja položaja sta dosegla generapolkovnik S. Potočar - načelnik GŠ JLA in admiral S. Brovet - namestnik zveznega sekretarja za ljudsko obrambo.

Zanimivo je, da sta bila tudi v nemškem Wehrmactu dva generala slovenskega rodu, vendar sta se zavestno odpovedala slovenstvu in celo spremenila priimek. Tudi v italijanski armadi naj bi bilo več generalov in admiralov, toda doslej sem našel le peterico. V francoskem Ilirskem polku je 1813 sodeloval (in padel na ruski fronti) neki Jezernik ali Jezeršek iz Trsta, čigar vdova je prejemala visoko francosko vojaško pokojnino. V angleški vojni mornarici je admiralski položaj še pod Nelsonom dosegel Ljubljančan Rakovec. Tudi v švedski vojni mornarici naj bi imeli svojega admirala…V argentinski vojski imamo sedaj dva komodorja slovenskega rodu (, če že imamo predsednika vlade iz Argentine!).

Ker so ameriški generali slovenskega rodu v domovini svojih staršev skoraj neznani, se mi je zdelo, da jih je potrebno podrobneje predstaviti. Za zbiranje podatkov sem uporabil razne poti. Najprej sem pregledal knjigo dr. Edvarda Gobca o znanih slovenskih izseljencih (Slovenian Heritage I) in druge publikacije, kjer je navedeno, da bi naj bilo v ameriški vojski šest generalov in sedem admiralov. Kako to preveriti? Ameriške uradne (vojaške) ustanove namreč ne vodijo pregledov po nacionalni, etnični ali verski pripadnosti, pa so mi svetovali naj se obrnem na dr. Rada Lenčka, profesorja znane Kolumbijske univerze v New Yorku. Ta mi je rade volje priskočil na pomoč in iz ameriške encikopedije Who is who in USA? preskrbel biografije in naslove. Zato sem navezal pisne stike z admiralom Ronaldom Zlatoperjem, vdovami ali sorodniki pokojnih ameriških generalov - admiralov. Tako sem našel vsega tri admirale (R.Zlatoper, dr. E. Rupnik in W. Petrovčič) in tri generale (R. Češarek, J. Lekšan in J. Pezdirc)! Večini pa sem tudi pomagal pri iskanju njihovih rodovnih korenin.

Predstavljam zgodbo o ameriškem generalu Josipu Pezdircu iz Bele krajine. Iz genealoških izkušenj sem že vedel, da so telefonski imenik in župnijski uradi najboljše napotilo za iskanje rodovnih vezi. Dr. G.Pezdirc iz New Yorka mi je celo poslal sliko brigadnega generala Pezdirca, ki je bila objavljena januarja 1969 v največjih ameriških časopisih. Obenem mi je namignil, čeprav ni bil v sorodo z generalom, da naj začnem raziskavo v Podzemlju. Tako sem se podal v Belo krajino. Najprej sem pregledal župnijske matrikule v Metliki in Podzemlju. Kmalu sem gotovil, da je vasica Griblje verjetni izvor rodovine Pezdirc, pisano tudi Pesdirc, Pezdirec, Pezdirtz in podobno. V Gribljah sem srečal tudi zbiratelja narodopisnega blaga, ki mi je povedal tudi tole zanimivo zgodbo o rodovini Pezdircev:

Turki so 1524 opustošili Belo krajino, in tudi vasico Griblje. Večino ljudi so pobili, mnoge pa tudi odgnali v suženjstvo. Cesarski Dunaj je za popolnitev Vojne krajine začel regrutirati nove vojščake v sosednji Liki in Dalmaciji, o čemer pričajo tudi tamkašnji priimki (Šimec, Brinc, Papič, Jakovčič in drugi). V vasico Griblje, kjer so preostali domačini v zahvalo že 1526 obnovili vaško cerkvico, so med drugimi prišli tudi prebivalci iz Loparja na otoku Rab. Ko so graščaki in cerkvene oblasti začele po letu 1560. dodeljevati prve priimke, so tistim iz Loparja zapisali priimek PESDIRZ, ker so verjetno omenjali majhno ribico "pesdirz". Tako se je družine Pezdirc v Gribljah štev. 53 (sedaj Šimec) prijelo še sedaj ohranjeno domače ime "Loparz", kar je zapisano tudi v Status Animarum (1840 - 1910) župnije Podzemelj.

Iz vasice Griblje so se Pezdirci s porokami razširili po sosednjih vaseh (Krasinec, Podzemelj) in tudi po drugih delih Bele krajine, predvsem proti Črnomlju. Ko je okrog 1880 po Beli krajina divjala vinska mušica in uničila večino vinogradov, je zavladala lakota in revščina, pa so se mnoge družine, tudi cele vasi, podale s trebuhom za kruhom. Seveda, največ jih je odšlo v ZDA. Med njimi tudi Pezdirci. Mnogi so ostali v "obljubljeni deželi", mnogi so se tudi vrnili v svojo lepo Belo krajino.

Iz Status Animarum župnije Podzemelj je bilo vidno, da je tudi neki Jurij Pezdirc iz Podzemlja št. 5 odšel v Ameriko. To sem sporočil soprogi pokojnega generala Pezdirca. In potem se je avgusta 1998 iz Sarajeva javil ameriški podpolkovnik W. Pezdirtz, pripadnik SIFOR-ja, z željo po srečanju oz. obisku domovine svojih prednikov. Namreč, bil je nečak generala Pezdirca oz. drugi sin njegovega pokojnega brata, ki je tudi izbral vojaško kariero. Naslednje leto se je že javil iz Zagreba kot inštruktor hrvaške vojne akademije in mi sporočil, da je v Podzemlju št. 5 našel hišo svojih prednikov in na Gorenjskem tudi daljno sorodnico! Načrtuje tudi obisk vasice Lopar na otoku Rabu, da bi videl tiste majhne ribice "pezdirc"…

Uradna biografija pa se glasi takole:

PEZDIRTZ (PEZDIRC) Warren Joseph - generalmajor, je bil rojen 14.10.1920 v Omahi, ZDA, očetu Josephu Fridericku in materi Elli roj. Stipe P. Njegov stari oče Josip (Georg), poročen s Filipčičevo, je okrog 1880 emigriral v ZDA. V zakonu sta imela dvanajst otrok. Eden od njih, Josip, oče generala Pezdirca, je bil urednik časopisa Register and Tribune v kraju Des Moines, država Iowa. Umrl je 1948. Verjetno so vzdrževali stike s sorodniki v Beli krajini.

Po srednji šoli je 1942 končal univerzo v Michiganu. Potem se je poročil z Berno Deane Purgett in v zakonu imata sina Karla, ki je po poklicu inženir. Kot vojak in rezervni oficir je sodeloval v II. svetovni vojni., nakar je končal vojaško akademijo v West Pointu in se posvetil vojaški karieri. Sodeloval je v korejski vojni od 1952 - 1953 kot poveljnik pehotnega in tankovskega bataljona. Od 1964 - 1966 je bil pomočnik načelnika uprave za strateško načrtovanje združenega GŠ v Washingtonu, 1969 pa je kot brigadni general postavljen za namestnika poveljnika logističnega štaba ameriške vojske v Evropi. Istega leta je vodil znano vojaško operacijo "zračni most" Amerika - Evropa. Maja 1970 je bil povišan v čin generalmajorja. Od 1970 - 1971 je bil načelnik armadne skupine v Koreji in 1971 - 1973 poveljnik komande za podporo v Koreji. Od 1973 - 1975 je bil načelnik štaba za logistiko v ZGŠ ZDA. Prejel je več visokih ameriških in tujih odlikovanj, med drugim tudi srebrno in bronasto zvezdo.

Po 33-letni briljantni vojaški karieri je bil 1975 upokojen. General Pezdirc je bil ponosen na svoje slovensko poreklo, vendar zaradi togih vojaških predpisov ni mogel obiskati domovine svojih prednikov. Umrl je 1990 in je kot general pokopan na nacionalnem pokopališču Arlington v Washingtonu, poleg prijatelja Johna Leksona, tudi generalmajorja slovenskega rodu!

V Vojnozgodovinskem zborniku, ki ga izdaja Vojni muzej v Logatcu oz. brigadir SV Janez J. ŠVAJNCER sem v nedavni številki objavil neideološki in genetični seznam vseh znanih generalov in admiralov slovenskega rodu, v majski številki revije BOREC pa bo izšla antropološka študija pod naslovom SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA - GENERALI IN ADMIRALI. Objavljeni seznam generalov in admiralov slovenskega rodu seveda še ni popoln, saj se venomer javljajo posamezniki tudi s podatki, ki jih ni v nobenem arhivu ali enciklopediji.

P.s.
Avtor prosi bralce Dolenjskega lista, da mu sporočijo (na naslov Litijska cesta 62, 1119 Ljubljana) kakršenkoli novi podatek o generalih - admiralih slovenskega rodu v tujih vojskah, da bi tako združno zbrali podatke o slovenski vojaški inteligenci, ki niso zapisani v leksikonih ali ohranjeni v arhivih.
 

 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net