VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI OBJAVLJENI - C07 in C08

Selektor kdojekdojevcev - C07
Mladina, št.49/2000 - pisma, 3. 1. 2000

Leksikon slovenske elite  - C08
Delo - Sobotna priloga, predal 29, 29. januarja 2000

Leksikon slovenske elite II   - C08
Delo - Sobotna priloga, 5. februarja 2000

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Spoštovanemu Dragu Bajtu gre zasluga, da je v SLOVENSKEM KDO JE KDO poskusil končno predstaviti vsaj nepopolni seznam živečih slovenskih generalov - admiralov oz. elite slovenske vojaške inteligence, brez ideološke pripadnosti.

Pri tem pa je naredil toliko grobih napak, da je potrebno na njih opozoriti ne samo avtorja, temveč tudi strokovno javnost. Zanemaril bom, da je selektor (ali njegov pomočnik) malce skregan s slovenskim vojaškim jezikom (komandant - poveljnik, pomešani pa so tudi pojmi kot so področje, okrožje, oblast, območje, armada in podobno). Ne moti me preveč, da je slovensko generaliteto malce ponižujoče predstavil kot "vojake", zraven pa je dodal še policaje, miličnike in samozvanega vojaškega analitika. Namreč, po SSKJ pod geslom "vojak" zares ni primerno predstavljati vrha slovenske vojaške inteligence, ker je na voljo primerno geslo "general - admiral". Tako delajo tudi v tujini! To bi se ujemalo tudi z avtorjevim "mehaničnim načelom", da je v ta seznam uvrstil vse živeče slovenske generale - admirale brez "ideološkega opredeljevanja". Na žalost se tega ni držal!

Na svoj seznam "vojakov" je uvrstil samo 63 oseb! Izpustil pa je kar 20 generalov - admiralov JLA, predvsem mlajše generacije, pa tudi 4 brigadirje - kapitane SV (do 1994), skupaj, torej, 24 ali tretjino! Naj jih navedem: generalpodpolkovniki JLA Renčelj Bogdan, Čad Marijan in Zupančič Anton; generalmajorji JLA: Berce Jože, Bizjak Kosta, Gabrovec Alojz, Hren Alojz, Jerman Drago, Kranjc Marijan, Merzelj Dušan, Omahen Ivan, Rebolj Janez, Rožanc Leopold, Rožič Marjan, Šeme Jože, Turner Franc, Zgonc Anton, Zorc Milovan, Zupanc Alojz in kontraadmiral Pogačnih Marjan. Od brigadirjev SV (do1994) manjkajo: Beltram Bogdan, Miloševič Vladimir, Zupan Peter in kapitan Žabkar dr. Anton. Selektor bi nam moral tudi pojasniti, zakaj je izpustil Gorinšek Karla, generalbojnika HV (živi v Zagrebu) in admirala (s štirimi zvezdicami) ameriške vojne mornarice Zlatoper Ronalda, ki živi v Honoluluju, na Havajih, čigar starši izvirajo iz Logatca oz. Tolmina.

O neažurnosti svoje vojaške kartoteke pa zgovorno priča podatek, da je selektor na svoj seznam živih uvrstil še 7 pokojnih generalov! Če mu oprostimo tri letos umrle generale, pa vsekakor ne moremo zanemariti tistih, ki že več let počivajo v slovenski (ali tuji) zemlji. Naj jih omenim: Kramarič Janez, generalmajor - 1979, Vesič Alojz, generalpodpolkovnik - 1994, Horvat Samoel, generalpodpolkovnik - 1995 in Mihalič Stanko, generalpodpolkovnik - 1998.

Na seznam slovenskih "vojakov" vsekakor ne sodi Čelik Pavle, bivši poveljnik slovenske milice. Če je selektor menil, da je eden od poveljnikov slovenske milicije - Čižmek Boris bil "miličniški general" (kar seveda ni točno), potem mu predlagam, naj odpre novo geslo "orožniki - miličniki - policaji". Če bi vedel, da je imel Urbanič Ljenko, organizator Petrove grade in slovenskega domobranstva, vsaj čin brigadnega generala, potem naj ostane na "neideološkem" spisku. Vsekakor pa na ta spisek ne sodi Geršak Teodor, podpolkovnik JLA in mag.vojaških znanosti, ker se ni proslavil niti kot vojaški analitik ("V Bosni ne bo vojne!") niti na drugih področjih!

Predvideval sem, da selektor Drago Bajt ne pozna preveč problematike JLA, nisem pa vedel, da dejansko ne pozna niti činov v SV. Dokaz: mag. Jehart Alojza in zgodovinarja Švajncer J.Janeza, oba brigadirja SV (od 1994) predstavlja kot generalmajorja SV, bralci Mladine pa vedo, da tega generalskega čina zaenkrat še ni v SV. Tudi generalpodpolkovniku SV, Podbregar Iztoku, načelniku GŠ SV, ni potrebno dopisovati še nižjega čina - brigadirja. Isto velja za rez. generalmajorja TO Slapar Janeza.

Najbolj pa mi je bilo nerodno ob nekaj zares grobih napakah pri živečih generalih - admiralih JLA. Naštel bom samo dve osnovni. V čin generalpolkovnika je naš selektor "povišal" celo peterico generalpodpolkovnikov, in sicer: Malnarič Jožeta, Pavčič Edvarda, Petrič Miho, Šuc Pavleta in Švara Dušana. Zares, lepo darilo!
Nasprotno, "degradiral" je, predvidevam slučajno, naslednje: admirala (stopnja generalpolkovnika) Brovet Stanislava v kontraadmirala, generalpodpolkovnika Jerkič Miroslava v generalmajorja in viceadmirala Štok Draga v kontraadmirala.

Najbolj nenavadno pa je, da je funkcionalno "postavil" za "zveznega sekretarja za LO" kar trojico Slovencev, in sicer: Gorkič Dušana, generalmajorja, Rustja Franjo, viceadmirala in Troha Teodorja, generalpodpolkovnika.
Manjših napak sicer ne bi navajal, toda zaradi njihove vsebine jih je vseeno potrebno popraviti. Navajam samo naslednje: Jerkič Branko, generalpolkovnik JLA, ni bil "med NOB komandant 14. proletarske divizije" niti "po vojni poveljnik Lj. armadne oblasti", temveč je bil po vojni tudi poveljnik 14. proletarske divizije v Postojni in poveljnik 9. armade v Ljubljani; Kajin Alojz, generalmajor JLA, ni bil nikakršen "načelnik sekretariata sveta za LO", temveč pomočnik poveljnika 9.armade; Kogoj Vladimir, generalmajor JLA, ni bil "po vojni načelnik JLA", temveč le načelnik operativno-učnega oddelka 9.armade v Ljubljani; Kolšek Konrad, generalpolkovnik JLA, je bil kot mag.vojaških znanosti vsekakor strokovnjak za vojaško strategijo (in operatiko), ne pa tudi za "operativo"; Mirtič Mirko, generalpodpolkovnik JLA, je bil sicer kot major "komandant diviziona", ni pa bil načelnik uprave šolskega centra protiletalske zaščite", temveč načelnik šolskega centra protiletalskega topništva in protizračne obrambe, nazadnje pa tudi načelnik štaba 9.armade; Ožbolt Jože, ni bil samo "general JLA", temveč generalpodpolkovnik JLA, poveljnik divizije in načelnik štaba 9.armade v Ljubljani; Peterca Miroslav, dr.znanosti in generalmajor JLA, načelnik vojnogeografskega inštituta JLA, sploh ni uvrščen med "vojake", temveč med "geodete in kartografe"; Peterka Franc, generalmajor JLA, ni bil "komandant gardijske brigade" niti "član sekretariata za LO v Bg", temveč poveljnik gardne brigade in namestnik načelnika personalne uprave ZSLO; Rustja Franjo (ne Franc), viceadmiral JLA, ni bil "načelnik mornariške tehniške službe", temveč le poveljnik vojnopomorskega področja in načelnik vojnopomorskega šolskega centra v Divuljah; Škrk Gracijan, generalmajor JLA, ni bil "poveljnik LAO 80-81", temveč poveljnik vojnega okraja Ljubljana in predsednik komiteja ZKJ v 9.armadi; ŠVARA Dušan generalpodpolkovnik JLA ni bil "komandant Julijske krajine in mesta Ts." niti "komandant zaledja", temveč pomočnik poveljnika ljubljanskega vojnega področja in 9. armade; Tavčar Franc, generalpolkovnik JLA, ni bil politik, pa čeprav je bil tudi član CK ZKJ. Bil je načelnik uprave inženerije GŠ JLA in poveljnik 9.armade v Ljubljani; Vidmar Marijan, generalmajor JLA, ni bil samo načelnik RŠTO SR Slovenije, temveč tudi načelnik štaba 14. korpusa v Ljubljani.

Tudi Šuligoj Bojan, brigadir SV ni bil "načelnik GŠ SV 95", temveč samo pomočnik ali namestnik.

Drobnih napak, verjetno tiskarskih škratov, ne omenjam. Velja pa povedati, da so brez napake "šli skozi": Ambrožič Ladislav, generalmajor, Dolničar Ivan, generalpolkovnik, Polak Bojan, generalmajor, in Ciril Zabret, generalmajor.

Kdo je bil selektorjev strokovni vojaški sodelavec, ne vem. Vsekakor si zasluži resno grajo! Potrebne podatke, tudi še neobjavljene, bi vsekakor moral iskati pri vojaškem uredniku Enciklopedije Slovenije. Pa bi bil tako seznam slovenskih "vojakov" popoln in brez napak. Škoda!


Starejši kolega Dušan Švara - Dule, generalpodpolkovnik, me je, po izzidu moje kritike v zadnji SP o grobih napakah glede "vojakov" v Bajtovem leksikonu Kdo je kdo v Sloveniji, po telefonu ljubeznivo opoziril tudi na mojo "napako", češ, da je on dejansko bil "komandant Julijske krajine in mesta Trst"! Napaka ni moja! Profesor Bajt je v svojem leksikonu napisal "komandant štaba Julijske krajine in mesta Ts." Jaz sem dejansko kritiziral samo tisto kratico "Ts", ker se mi je zdelo nesmisleno, da se Trst "skriva" pod kratico "mesto Ts."! Lektorica je seveda kratico po logiki spremenila v Trst!

Šele iz zadnjega zveska ES pa sem tudi sam zvedel, da sta umrla generalmajorja Jože Šeme (1998) in Franc Turner - Kostja (1997), pa tako popravljam, da profesor Bajt v svoj leksikon ni uvrstil 18 generalov - admiralov JLA.

Ker sem že pri računalniku, naj še dodam, da je profesor Bajt inovativno med "vojake" uvrstil tudi doktorante obramboslovja, vendar jih je naštel samo nekaj (Kodrin, Grizold, Jelušič, Anžič). Ostalih sedem je izpustil, naredil pa je tudi grobo napako, da je mojega znanca in drugega kandidata za naziv doktorja vojaške znanosti, Hermana Lešnika, enostavno proglasil za doktorja obramboslovja! Namreč, Lešnik bi moral zagovarjati doktorsko disertacijo ravno ob pričetku slovenske osamosvojitvene vojne, pa je ostal praznik rok in mu je ostal samo naziv specialist vojaških ved! Čudi tudi, da je profesor Bajt edinega doktorja vojaških ved (dr. Antona Žabkarja, tudi kapitana SV) prekrstil v doktorja obramboslovja! Jabolko vendar ni hruška…

Bralcem naj še povem, da sem, poleg javne kritike, profesorju Bajtu priporočeno poslal tudi vse pravilne podatke, da pri ponovnem izzidu njegovega leksikona ne bo tako grobih napak!

 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net