VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z56

KDO BO BRANIL IN
VAROVAL SLOVENIJO?

Prispevek k novemu varnostno-obrambnemu sistemu republike Slovenije

Who is going to protect and defend Slovenia?
Towards a new security and defence system of the Republic of Slovenia
english translation

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

DODATKI


Za tuje obiskovalce moje spletne strani MILITARY predstavljam s zaključne predloge, in sicer:

 • Uveljaviti osnovne intencije nove natovske strateške koncepcije, ki daje prednost nacionalnim rešitvam, kar tudi pomeni, da je potrebno ohraniti malo in učinkovito vojsko, usposobljeno za bojno delovanje v pogojih jedrsko-raketne in kibernetske vojne, samostojno ali v zavezništvu.

 • Bodoča vlada RS naj bi imela samo 7 ministrstev, in sicer za: zunanje zadeve; gospodarstvo in finance; zdravstvo in socialne zadeve; kulturo, znanost, šolstvo in šport; pravosodje in javno upravo; promet in okolje in enotno ministrstvo za vojsko in policijo.

 • Sedanji sistem organizacije oz. sestave SV – poklicne vojske in pogodbene rezerve, je potrebo opustiti, ker je nefunkcionalen in ne omogoča lastne obrambe RS. Državo vendarle morajo braniti (usposobljeni) lastni državljani, ne pa tujci in plačanci! Sedanja sestava je v glavnem namenjena za mirovne operacije v tujini.

 • Potrebno se je povrniti k zgodovinskim in tradicionalnim izkušnjam, ki so omogočile obstoj in obrambo slovenskega ozemlja oz. RS in zavreči razne neživljenjske in tuje modele (rezervni miličniški, žandarmerijski in podobni sistemi) in izkušnje. Gre za uspešen partizanski odpor v obdobju 1941–1945 in učinkovito delovanje sistema TO leta 1991. Torej, predlagam kombinirani sistem – teritorialno-operativni, za katerega bi ponovno uvedli služenje vojaškega roka (6 mesecev) in naborni sistem (trimesečno usposabljanje vojaških veščin), sama vojska pa bi bila sestavljena iz aktivne (stalni sestav starešin in poklicni vojaki-specialisti) in rezervne sestave. Vse ostale sestave, ki niso namenjeni za bojno delovanje, bi seveda izločili iz SV in podredili policiji oz. sektorju za varovanje in zaščito, tudi posebno službo za t. i. civilno služenje vojaškega rok.

 • V mobilizacijski sistem bi ponovno uvedli naborništvo (za bojne enote in civilno služenje v enotah za pomoč in reševanje). Minimalno (trimesečno) osnovno bojno usposabljanje bi se izvajalo v teritorialnih (regijskih) učnih centrih, zatem pa bi bili vojaki razporejeni na trimesečno služenje vojaškega roka v najbližjo operativno-teritorialno enoto, v kateri bi zatem imeli tudi razpored kot rezervisti. Obenem bi bili odličen izvor za poklicne vojake – specialiste.

 • Namesto obstoječega brigadnega sistema bi uvedli korpusni sistem, s tem, da bi ukinili dosedanjo Poveljstvo sil SV, obenem pa tudi četrto raven vodenja in poveljevanja.

 • O jakosti SV bi se odločali na podlagi strokovnih analiz in študij. Zdi se, da bi za vojaško obrambo RS zadostovale naslednje sile: 2 (dva) motorizirana korpusa (jakosti treh brigad, od katerih bi vsaka imela mehanizirani bataljon), gorsko brigado, raketni protioklepni divizion, divizion protizračne raketne obrambe, helikopterski bataljon in bataljon obalne obrambe.

 • V okviru GŠ ustanoviti protikibernetni center z enoto za protielektronsko delovanje, v korpusih in brigadah pa podcentre, seveda enakega standarda kot v zavezništvu. Dosedanjim rodovom bi dodali novega z imenom »elektronsko-kibernetski«.

 • Zato bi ukinili Poveljstvi sil, mornariški divizion (ladjo Triglav-11 prodati) in letalske sile (pilatuse prodati), Poveljstvo za podporo (logistični bataljon in zdravstveno enoto pa bi podredili načelniku kabineta NGŠ), medtem ko bi korpusi imela svoje teritorialne logistične baze, brigada pa tudi premični logistični bataljon.

 • Od sil za podporo poveljevanja bi seveda ukiniti vojaški vikariat (če pripadnik SV mora v civilne zdravstvene ustanove, potem lahko kot vernik gre tudi v cerkev na terenu) in enoto za protokol (urad Predsednika RS, tudi vrhovnega poveljnika SV, ima svoje osebje za državni protokol, ki bi lahko skrbeli tudi za vojaške ceremonije). Dosedanjo gardno enoto bi bilo potrebno spremeniti v elitno bojno enote, ki bi skrbela tudi za varnost vrhovnega poveljnika, ministra za vojsko in policijo in NGŠ SV.

 • Dosedanje Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje bi bilo potrebno ukiniti, z njim pa vse šole, enote (športno, za vožnjo) in centre, razen Knjižnično-informacijskega in Vojaški muzej.

 • V sestavi GŠ SV bi bilo potrebno namesto omenjenega poveljstva formirati Oddelek za vzgojo in izobraževanje, kateremu bi podredili: novoformirano Vojaško fakulteto z naslednjimi oddelki: poveljniško-štabni, častniški, podčastniški, specialistični in za tuje jezike. Namesto dosedanjih štirih (raznih) centrov bi bilo potrebno oblikovati prejšnji Center za strateške študije in razvoj.

 • Ker bi bila bodoča SV namenjena izključno za bojno delovanje, potem je logično, da ne moremo imeti »vojsko starcev« niti razne štabe za pomoč in reševanje, inšpektorate in podobno. Zato bi ohranili pogodbena razmerja za vojake–profesionalce (10 let), pa tudi za častnike in podčastnike (30 let). V takšnem izjemnem statusu in razmerju bi bili tudi izvzeti iz kategorije javnih (državnih) uslužbencev. Seveda bi na ta način imeli tudi znatno večje plače, primerljive istim kategorijam v zavezništvu (sedaj delno v mirovnih misijah), obenem pa bi se povečala tudi njihova odgovornost. Dosedanje štabe za pomoč in reševanje podrediti policiji, ki bi tudi prevzela vodenje prostovoljnih in privatnih struktur.

Seveda bi bilo potrebno za navedene in vse druge predloge izdelati temeljite študije. Bralci bodo razumeli, da sem podal predvsem ideje in zamisli, saj nisem razpolagal s strokovnimi študijama strokovnjakov raznih smeri.

Včasih so tudi ideje dobrodošle! Posebno, če so rezultat akumuliranih strokovnih znanj in praktičnih izkušenj.

 


POLEMIKE


Rafael Zupančič – Raf

Spoštovani,
prebral sem vaš prispevek o SV z naslovom "Kdo bo branil in varoval Slovenijo"
in moram priznati, da sem res presenečen nad obstoječim stanjem glede na analizo tudi s sklicevanjem na prispevke Podbregarja in Šteinerja, ki je z vidika vseh svetovnih razmer res lahko zaskrbljujoče tudi za našo SV. Prav nedavni neoviran prelet nemškega športnega letala, ki je brez težav preletel Slovenijo in pristal v Splitu, a so v italijanskem zavezništvu zamudili s posredovanjem, kaže rak rano nadzorovanja našega zračnega prostora. Zato je vaše razmišljanje še kako dobrodošlo in upam, da ne bo spregledano. Ravno, ko sta general Šteiner in ministrica Jelušičeva ob 90. obletnici obiskala zdaj že pokojnega generala Dolničarja, sta ga vprašala in malce potarnala, kako se zmanjšuje proračun za vojsko, jima je baje dejal, da morajo vztrajati in se boriti. Povedal je tudi, kako upa, da v okviru zavezništva ne bomo ogroženi, da se ne bi nikdar ponovilo vojno stanje iz preteklosti, da bi bile potrebne nekatere reforme ter poudaril, da brez SV ni suverene države.

Všeč mi je kako racionalno gledate na mednarodne razmere, ki so dejansko zelo težavne. Združevanje vojske in policije v smislu reorganizacije ima zagotovo smisel, tudi za Dovo (sedanjo Sovo). Pri imenih in poimenovanjih pa bi bilo potrebno biti zelo pazljiv na občutljivost politike, da ne bi kdo po nepotrebnem (predvsem hujskači ali celo kakšni politiki, ki bi si želeli kakšne represivne diktature), napadali potrebno reorganizacijo za nevarno združevanje med civilnim in vojaškim področjem. Strinjam se, da gre za nujne reforme, tudi na področju obveščevalnih služb. Iskreno upam, da v te službe oz. njihove strukture ne pridejo razni nestrpneži in maščevalni »politiki«, ki celo javno zahtevajo lustracijo. Ti ljudje so politično nevarni radi zlorabo strokovnih področij v politične namene.

Posebej mi je všeč tisti del, ko ste predlagali ponoven nabor in celo civilno služenje vojske, ki je dokler ni bilo ukinjeno, odigralo na področju socialnih aktivnosti pomembno komponento. Prav iz izkušenj nekaterih društev, ki so namenjena podpori invalidom in njihovemu neodvisnemu življenju, je civilno služenje vojaškega roka bilo v neprecenljivo pomoč.

Tudi jaz ne vem zakaj potrebujemo v SV vikariat, nekakšen duhovniški vojaški štab. To po moje ne sodi v vojsko, saj gre tudi na račun davkoplačevalcev. Če mora pripadnik SV v civilno zdravstveno ustanovo, kakor pravite, potem lahko gre tudi v cerkev v vsaki naši vasi radi »duhovne« oskrbe, posebno še, če je cerkev ločena od države. Bojim se, da bodo kmalu tudi vojaki muslimanske vere zahtevali svoje muftije v SV …

Slovenija je majhna in napredna država. To je naša prednost in zato moramo temu prilagoditi SV in skupaj s policijo preoblikovati v živ in skupen organizem, ki bo služil ljudmi.

Zares ne potrebujemo SV, ki bo hodila na nekakšne mirovne misije v bivše dele Jugoslavije, katero smo zapustili. Pošiljati dele SV v Irak, Afganistan pa je navadni avanturizem, kjer so vojaki SV celo pod tujim poveljstvom!

Lep pozdrav,
Rafael Zupančič – Raf


 
 

na vrh strani

 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net