VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z54

Uporni duh slovenskih vojakov
Primer Antona Zoriča, vodnika 27. LIR

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

Mnogi bralci in poznavalci vojaške zgodovine so prav gotovo brali ali vsaj slišali o uporih in upornosti slovenskih vojakov v tujerodnih vojskah, v katerih so služili v preteklosti. Gre predvsem za upore v avstrijski oz. avstro-ogrski vojski (judenburški, radgonski, mariborski in drugi), manj pa so znani upori v Vojski Kraljevine Jugoslavije (ustaške skupine in tigrovci), slovenski partizanski vojski (mirenski partizanski odred, ki je prešel na četniško stran), posebej pa še v JLA (skupine kosovskih Albancev in tudi »Janezov«). Sem bi prištel tudi organizirane vojaške puče, udare, kakor je bil tisti, marca 1941 v Beogradu v GŠ VKJ, ki ga je organizirala britanska IS (obveščevalna služba), po novejših podatkih pa financirala tudi sovjetska vojaška obveščevalna služba.

Zato bi veljalo tej tematiki posvetiti posebno študijo, saj bi nam razkrila vzroke in povode za razne manjše incidente, pa tudi večje upore, organizirane in tudi tiste spontane, ki so se porajali in zgodili povsem slučajno, pa vendar imajo neko svojo zgodovino nezadovoljstva, nejevolje in celo prikritega sovraštva. Gre za primere domoljubnega obnašanja, ki so vredni javne obravnave, saj nam pričajo o tem, zakaj in kako se dejansko rojeva vojaško uporništvo.

Če pogledate Cobiss, se boste prepričali, da naša vojaška zgodovina, razen nekaj člankov Udeta, Guština, Svoljšakove in drugih, ne premore celovite monografije o slovenski upornosti, konkretno o slovenskih vojaških uporih. V ES so sicer opisani upori slovenskih vojakov 1918, niso pa opisani upori v začetnih dneh slovenske vojske 1919, ko je moral posredovati celo general Maister. Naj navedem samo nekaj manj znanih dejstev:

  • Časopis Slovenec je navadno poročal samo o pretepih in incidentih. Tako je 27. aprila 1901 poročal, kako je nek častnik ranil vojaka Žilnika, ki je potem izvršil samomor, pa je o tem razpravljal tudi dunajski parlament; 10. julija 1903 je poročal, da so se pred gostilno pri Raci v Sp. Šiški stepli vojaki 27. LIR in lovskega kadra; 2. junija 1905 so se v Domžalah stepli Slovenci in Nemci, da so celo orožniki posredovali; 18. novembra 1913 pa so se v Gorici »zravsali« vojaki in civilisti.

  • Prvi upor v avstro-ogrski vojski, v katerem so sodelovali tudi Slovenci, se je dejansko zgodil v avstro-ogrski vojni mornarici januarja 1918 v Boki Kotorski, ko so uporni mornarji, med njimi tudi okrog sto slovenskih, zavzeli nekaj vojaških ladij in izobesili rdeče (boljševiške) zastave! Po posredovanju flote iz Pulja so se uporniki 3. februarja 1918 vdali. Naglo vojaško sodišče je med 40 obtoženimi štiri vodje upora obsodilo na smrt, eden od slovenskih mornarjev pa naj bi bil obsojen na deset let ječe.

  • Sledili so upori v kopenskem delu avstro-ogrske vojske sredi leta 1918, ki so jih navadno izzvali povratniki (ujetniki) iz Rusije, navdušeni nad oktobrskimi idejami sovjetskih boljševikov. Najprej so se uprli 12. maja 1918 slovenski vojaki dopolnilnega bataljona 17. pešpolka v Judenburgu, ki jih je vodil vojak Anton Hafner iz Škofje Loke, kasneje obsojen na smrt. Zatem je 23. maja 1918 sledil upor vojakov dopolnilnega bataljona 97. Tržaškega pešpolka v Radgoni ter upor 7. lovskega bataljona v Murauu, v Avstriji.

  • Prvi upori v slovenski vojski oz. vojski Države SHS niso nikjer ustrezno zgodovinsko obravnavani, razen na spletnih straneh Hervardov, Panterjev in podobnih združenj. Gre za večji spopad med slovenskimi in srbskimi vojaki, ki se je zgodil 10. januarja 1919 v ljubljanski gostilni Ilirija, ko je Josip Drobnič iz Velikih Lašč, četovodja Slovenske legije, do smrti zabodel srbskega vojaka. V pretepu je menda sodelovalo okrog 150 vojakov Planinskega polka, saj jih je bilo kar 50 zatem aretiranih.

  • No, najbolj »zanimiva« sta upora, ki sta se zgodila 22. oz. 23. julija 1919 v Dravogradu, v 6. četi Mariborskega pešpolka iz sestava Labotskega odreda, ki mu je poveljeval general Rudolf Maister, ter med slovenskim vojaki v Mariboru, ki so bili pripadniki konjeniškega, topniškega in tržaškega pešpolka, proti katerim je general Krsto Smiljanić poslal znani 36. Karlovški pešpolk, ki so slabo organiziran upor kruto zatrli. Glavna vodja upora pa sta bila obsojena na smrt – Karel Toplak iz Vitanja in Anton Podkubovšek iz Loč pri Slovenskih Konjicah, ostalih 21 pa na zaporne kazni. General Maister je sicer moral najprej potrditi izrečene kazni, vendar je kasneje obsojenim zaporne kazni oprostil.

  • Verjetno je bilo še več manjših incidentov in uporov, vendar zaradi stroge cenzure niso prišli v javnost. To se je zgodilo tudi s primerom, ki ga bom opisal v nadaljevanju. Gre za značilen slovenski »gostilniški« primer Antona Zoriča, vodnika (narednika, feldwebla) 27. LIR oz. Ljubljanskega domobranskega polka.

Obiskovalec moje spletne strani Vojaštvo gospod Janez Levičar, inž., iz Krškega, mi je 11. aprila 2010 poslal naslednji mail:

»Spoštovani, od sorodnikov v ZDA sem prejel priloženo fotografijo prastrica Antona Zoriča, ki je okoli leta 1900 služil vojsko v avstro-ogrski vojski in je nato odšel v Ameriko. Ker ne poznam činov prej omenjene vojske, Vas vljudno prosim za pomoč pri ugotavljanju čina mojega prastrica. Za Vaš cenjeni odgovor se Vam že v naprej lepo zahvaljujem. Lep pozdrav Janez Levičar …«


Anton Zorič, vodnik (feldwebel) 27. LIR

Podobnih vprašanj sem že vajen. Čeprav sem poznal odgovor, številka »27« na naramnicah in tri zvezdice na ovratniku so bile zgovoren smerokaz, sem zaradi črnobele fotografije vseeno zaprosil še za mnenje svojega dobrega znanca in sodelavca Nenada Bjeloša, najboljšega srbskega falerista. In odgovor je bil: narednik – vodnik 27. LIR oz. Ljubljanskega pešpolka. To sem seveda takoj po elektronski pošti sporočil gospodu Levičarju, obenem pa sem ga prosil za določena pojasnila. Tako sem zvedel še naslednje:

Anton Zorič, rojen 22. decembra 1882 v Spodnjih Dulah 4 pri Krškem, je bil tretji otrok iz zakona med Zorič Antonom, rojenim 26. maja 1849, in Ano Pirc, rojeno 13. decembra 1855. Četrti otrok je bila Marija, rojena 23. marca 1885, poročena Mavsar. To je bila mati Ane, rojene 2. aprila 1925, poročene Levičar, matere Janeza, in je še edina živeča nečakinja pokojnega Antona Zoriča, ki je leta 1908 emigriral v ZDA.

Anton Zorič, vodnik 27. Ljubljanskega domobranskega pehotnega polka, na službi v Kranju, je dejansko moral leta 1908 zbežati od doma, saj so ga iskali avstro-ogrski orožniki. Pred tem so on in njegovi prijatelji ter znanci, vsi na dopustu, v krški gostilni Kriegar, napadli in pretepli nemške častnike, ki so prišli v Krško na strelske vaje (strelišče), kasneje pa menda tudi sodnika civilnega sodišča v Krškem, ki jih je obsodil na zaporne kazni. O incidentu oz. napadu na nemško govoreče častnike javnost seveda ni bila obveščena, neznan pa ostaja tudi pravi vzrok za ta incident, razen govoric, da so pijani nemški častniki menda izzivali slovenske podčastnike in vojake. Časopisa Slovenec in Slovenski narod nista poročala o tem ali podobnih pretepih, je pa npr. leta 1906 Slovenski narod poročal o zastoju vlakov zaradi strelskih vaj na strelišču Žadovinek pri Krškem.

Vendar je bila zadeva tako resna, da je moral prastric Anton Zorič leta 1908 pobegniti naravnost v Ameriko. Kako mu je to uspelo, pa je posebna zgodba. Dejstvo je, da je njegov oče moral prodati par volov, da je plačal sinove stroške potovanja v Novi svet. Ker je bila v Trstu stroga kontrola vseh ekonomskih emigrantov, se je menda vkrcal na ladjo za Ameriko v Franciji. V ZDA se je Anton Zorič poročil z Ano Mavrin iz Bele krajine, v zakonu imela pet otrok. Otroci oz. vnuki pokojnega vodnika Zoriča so pač hoteli zvedeti nekaj več o svojem predniku, zato so se pred letom dni obrnili na svojega sorodnika Janeza Levičarja v Krškem, le-ta pa na mene.

Ker je tudi gospod Levičar menil, da bi zgodba njegovega prastrica Antona Zoriča imela pozitiven narodnostni oz. domoljubni pomen, mi je glede na resnično ustno izročilo, ki je ohranjeno v njegovi rodbini, sporočil tudi naslednje:

»Prastric Anton Zorič je izviral iz močne kmečke družine z dolgoletno tradicijo, katere zgodba je prav tako zelo zanimiva. V knjigi Status Animarum župnije v Leskovcu je bilo leta 1723 zabeleženo tudi ime Zoričevih, vendar pa je prav gotovo to ime staro še sto let nazaj, torej od leta 1620! Namreč, ohranjeno je ustno izročilo, da je ena od mladih in lepih deklet iz rodu Zoričev postala ljubica mladega plemiča z gradu v Leskovcu. Na koncu njune romantične zgodbe je rodila dvojčke, dva fanta. Prvega, ki je bil zdrav, so poslali v vojaške šole in je dosegel visok častniški čin. Služboval in bojeval naj bi se v okolici Kijeva, pa so za posebne zasluge po njem celo poimenovali ulico ali neko ustanovo. Drugi fantek, ki se je rodil gluhonem, pa naj bi dobil manjše posestvo v bližini Krškega oziroma Leskovca, to je v današnjih Spodnjih Dulah. Nasledniki naj bi ustvarili močno in bogato kmetijo. Iz te rodbine naj bi izviral tudi prastric Anton Zorič.«

Tako govori ustno izročilo, ki ga želijo daljnji sorodniki ohraniti. Za pomoč pri razlagi tega izročila sem zaprosil svojo znanko gospo Evo Ž. P. iz Krškega. V reviji Etnolog iz leta 2004 je odkrila članek z naslovom Zibelka in legenda z gradu Šrajbarski turn, ki je delno potrjeval zgodbo Janeza Levičarja, saj so pod Šrajbarski turn spadale Zgornje in Spodnje Dule (današnja občina Krško), prav tako pa tudi vasi z enakimi imeni v današnji občini Škocjan, priimek Zorič pa je najti še v Kobilah, Ivandolu in tudi v Krškem (Hočevarjev trg); v Selcah je Zorič domače ime.

Iz navedenega članka je tudi znano, da sta se dvojčka rodila l. 1782 na Senušah materi Mariji Kerin in očetu Andreju Zoriču. V zgodbi, ki je objavljena v Etnologu, otroci niso omenjeni, le (neuslišana) ljubezen med očetom pesnika Anastasiusa Grüena (očeta Prešernovega prijatelja), Aleksandra, grofa Auersperga (1770−1818) in revnim kmečkim dekletom. Grof Auersperg je dekle pred poroko zapustil, na njeno željo pa je dal iz hrasta, pod katerim sta se srečevala, stesati zibelko. Morda gre za to zgodbo, morda za drugo ...

O povezavah Zoričev s Šrajbarskim turnom pa imamo še naslednje podatke: obstajajo tožbe Antona Aleksandra (Anastasius Grün), ki je Franca Zoriča med leti 1851−1853 tožil zaradi zaostalih dajatev, Antona Zoriča 1851−1852 zaradi neupravičenega grabljenja stelje v graščinskem gozdu in paše na grajskem pašniku, Mihaela Zoriča 1850−1852 tudi zaradi grabljenja stelje; Franca Zoriča 1852, ker ni pravočasno plačal kupnine za zemljišče.

Prisoten je še podatek, da je imel Jožef Zorič v zakupu pristavo Srednji Marof, katere letna zakupnina je bila po protokolu z dne 14. oktobra 1850 40 goldinarjev. Poleg tega obstaja v Dulah kapelica, ki jo je dal za srečno vrnitev iz vojne 1873. postaviti Zoričev Jaka (po domače), v resnici pa se je pisal Božič.

Iz tega izhaja, da se ustno izročilo ne ujema vedno z dejstvi. V zgornjem primeru je predvsem vprašljivo priznanje avstrijskemu plemiču v ukrajinskem Kijevu, glede poroke s plemičem in rojstva dvojčkov pa je izročilo zelo verjetno poseglo predaleč nazaj, saj rodoslovni podatki tega dejstva ne potrjujejo (dvojčka sta se Zoričem rodila šele 1782). Zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, iz katerega rodu je bil plemič, ki je omrežil Zoričevo dekle. Do leta 1653 so tam bivali Moškoni, zatem pet let Zrinjski, od leta 1658 pa Auerspergi …

O izvoru in priimku rodovine Levičar so znana še druga izročila. Tako naj bi stari oče pripovedoval, da so ob božiču v hiši zažigali hrastovo listje, to navado (pravoslavno) pa naj bi prinesli iz Bosne, od koder so predniki prek Kolpe bežali pred Turki. Lahko pa so bili tudi potomci Uskokov, saj urbar leskovške župnije iz 17. stoletja navaja, da je imel uskoški poveljnik šest velikih kmetij in svoj dvor na savskem otoku, ki ga je odnesla voda, skoraj vsi priimki podložnikov v urbarjih iz leta 1570 in 1677 pa so se končali na -ič oz. -itsch. Tudi Zoričev oz. Zoritsch.

Čar zgodbe Antona Zoriča je v tem, da želijo njegovi potomci v ZDA in tudi v Sloveniji zvedeti ne samo za njegov čin v tujerodni vojski, temveč tudi za vzroke, zakaj je moral emigrirati v tujino. Vsekakor bodo zelo ponosni na njegovo upornost, saj je prav gotovo, da ni dovolil, da bi ga nemško govoreči častniki žalili ali celo poniževali zaradi porekla oz. narodnosti. Slovenski vojaki, podčastniki in tudi častniki so bili ne samo pogumni borci, temveč tudi občutljivi na svojo čast in ime – kdor tega ni spoštoval, je pač čutil posledice, in je bil ne le tepen, ampak je moral tudi zbežati. Ko je slovenski vojak zavpil: »Aufbiks!« ni bilo več nobene šale: izza škornjev so izpulili nože (štihmeserje), ob gostilniški ograji pa so izpulili še planke! Naslednji vzklik: »Aufbiks, pa čreva na plot,« je pomenil, tako piše v spominih vojakov, da bo tekla tudi tuja kri …

 

na vrh strani

 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net