VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z01

GENERALI IN ADMIRALI SLOVENSKEGA RODU

english summary

VOJNOZGODOVINSKI ZBORNIK Vojnega muzeja v Logatcu, štev. 4/2000, 13/2003 in 17/2004
GENERALI - ADMIRALI SLOVENSKEGA RODU
(Neideološki in genetski ABC seznam)

Popravek in dopolnila 
PRIMERJAJTE:

PRENOVLJENI SEZNAM 2007 (2010)

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

Ker je zgodovinar in brigadir Janez J. Švajncer v Vojnozgodovinskem zborniku štev.2, str. 139 - 144 prvi objavil Poizkus seznama generalov in admiralov Slovencev, se na njegov poziv oglašam zaradi dopolnjevanja “dokončnega seznama”. Njegov seznam sem skušal dopolniti in deloma tudi popraviti, poimenoval pa sem ga “neideološki in genetski seznam”, ki zaenkrat obsega 256 generalov - admiralov slovenskega rodu, in seveda še ni dokončen.

V Sloveniji žal ni publikacije niti inštitucije, vključno z NUK-om, ki bi obravnavala slovensko vojaško inteligenco ali pa bi vsaj imela spisek generalov - admiralov slovenskega rodu. Ker Janez J. Švajncer navaja kje in kako je dobil podatke za svoj »poskusni seznam«, ne bo odveč, če navedem nekaj podatkov.  Pred osamosvojitvijo je spisek živečih slovenskih generalov - admiralov obstojal v protokolarni službi tedanjega Predsedstva SR Slovenije, pri vodstvu ZB NOV Slovenije pa samo naslovi tistih generalov, ki so bili člani te organizacije oziroma t.i. partizanske generacije. Zelo ažurne podatke je imelo poveljstvo 9. armade (tudi varnostna služba!), ker je poveljnik armade vsako leto pošiljal novoletne čestitke in prirejal razne sprejeme in informativne dneve. Poveljstva korpusov so si seznam razdelila. Po osamosvojitvi so vsi podobni seznami zavrženi, pa ga ni imelo niti  MORS (GŠ SV)! Do 1996 ga ni imel niti svetovalec predsednika RS za obrambo, pa sva potem stari spisek slovenskih generalov - admiralov dopolnila in ažurirala, ki je bil nato poslan na nekaj naslovov. Verjetno je zgodovinar Janez J. Švajncer na ZB NOV Slovenije dobil prav ta seznam! Osebno sem za uredništvo Enciklopedije Slovenije sestavil in izročil seznam »izpuščenih« slovenskih generalov in admiralov in za nekatere tudi napisal članke.

Zakaj sem se odločil za “neideološki in genetski” seznam? Razloga sta dva. Prvič, glede “neideološkega” načela ni več bilo nobene izbire niti dileme, saj je potrebno zaradi zgodovinske resnice oz. stroke na seznam vključiti tudi generale nasprotne strani, pa čeprav precejšnje število živečih generalov, predvsem iz partizanske generacije, odločno odklanja, da bi bili na istem seznamu z domobranskim, četniškim ali kakšnim drugim “sovražnim” generalom, tudi nemškim SS generalom O.Globočnikom, ki je omenjen v ES predvsem kot vojni zločinec. In drugič, da ne bi bilo sporov glede slovenskega porekla oz. “čistokrvnih” seznamov, sem se dosledno držal genetskega načela, kar pomeni, da so bili predniki dokazano slovenskega rodu (prusko-nemški general CAPRIVI oz. KOPRIVA in še nekateri drugi), kakor tudi, da je vsaj eden od staršev bil slovenskega porekla (viceadmiral Viljem TEGETTHOFF in Josip BROZ - pri obeh je bila mati Slovenka). Iz genealoških raziskav tudi vem, da je genetsko načelo najbolj pravično, saj so tudi potomci po materi enakopravni pri določanju njihove narodnostne pripadnosti. Osnovni cilj je bil, da prikažem njihove slovenske korenine, pri tem pa nisem pozabil sociološke in druge vidike, zato sem v končnem seznamu tudi skušal opredeliti njihovo zavestno dejanje ali odločitev o narodnostni pripadnosti! Kakor pravi narodni pregovor - v vsakem žitu je tudi nekaj plevela! Gre predvsem za dva nemška generala (Mickl in Globocnig), ki sta se opredelila kot Neslovenca, spremenila tudi priimek in tudi bojno in genocidno ravnala proti Slovencem!  Opombe sem zapisal v končnem ABC seznamu.

Seveda pa nisem mogel upoštevati številnih turjaških in drugih generalov, ker so bili po genealoških koreninah nemškega rodu. Prav tako nisem mogel upoštevati  tistih, ki so bili rojeni na slovenskem ozemlju in so celo odlično govorili slovenski, a so bili tujega rodu (viceadmiral in poveljnik avstro-ogrske vojne mornarice Maksimilijan DAUBLESKY, rojen v Celovcu, nezakonski sin poljske plemkinje, ali pa kontraadmiral  Herman JANITTI, rojen v Trstu, poliglot, govoril je 12 jezikov, med njimi odlično tudi slovenščino, sicer je bil grškega rodu).

Seznam še ni popoln, saj bo potrebno za nekatere, predvsem iz avstro-ogrske vojske, narediti podrobnejše genealoške raziskave in v vojaških arhivih pregledati kadrovske sezname ter preveriti razne podatke. Tako naj bi bilo npr. po dr. Edvardu GOBCU (Eddy GOBETZ), raziskovalcu slovenskega rodu v ZDA,  v ameriški vojski 7- 9  generalov in 6-7 admiralov slovenskega rodu. Po intenzivnem iskanju in tudi v stiku z znanim ameriškim admiralom Ronaldom ZLATOPERJEM in družinami pokojnih ameriških generalov - admiralov sem dejansko “našel” samo tri generale in tri admirale. Iz uradnih ameriških vojaških ustanov sem dobil odgovor, da za svoje generale - admirale, pa tudi častnike nasploh, ne vodijo pregledov verske ali etnične pripadnosti staršev oz. prednikov. Napaka je verjetno v tem, da so naši raziskovalci iz ZDA prištevali med generale - admirale tudi tiste z naslovnimi čini. Teh pa je bilo v ameriški vojski kar precej. Naj omenim samo znanenga pilota in polkovnika ameriškega vojnega letalstva Jurija KRAIGHERJA, ki je bil tudi vodja ameriške vojaške misije pri VŠ NOV Jugoslavije. Skoraj gotovo je, da so bili tudi v italijanski vojni mornarici (in vojski nasploh) bili vsaj do 1918 zastopani  Slovenci (s spremenjenimi priimki in imeni), vendar mi italijanski vojaški ataše v Ljubljani ni odgovoril na zastavljeno vprašanje. Namreč, znani raziskovalec slovenske pomorske problematike, pokojni dr. Miroslav PAHOR, je bil skoraj prepričan, da je nekaj Slovencev pred 1918. letom končalo italijanske vojnopomorske akademije in potem naj bi tudi ostali v italijanski vojni mornarici, vendar do italijanskih uradnih dokumentov v Rimu ni mogel priti. Za dva italijanska generala sem zvedel nedavno od zbiratelja narodnega blaga. Že omenjeni ameriški raziskovalec slovenske preteklosti, dr. Gobec, v svoji knjigi HERITAGE navaja, da so bili slovenski generali - admirali tudi v nekaterih drugih evropskih armadah, celo v švedski vojni mornarici. Tako bi bilo potrebno podrobneje raziskati življenje in vojaško pot kontraadmirala angleške vojne mornarice RAKOVEC Johna Jeffreya, pl. Raigersfelda, 1770-1844, iz znane kranjske oz. ljubljanske pomorsko-ladjarske družine, saj bi lahko bil celo prvi  admiral - general s slovenskimi koreninami! Po nepreverjenem podatku naj bi v francoski armadi med desetimi generali iz Ilirskih provinc 1812 padel v Rusiji tudi neki JEZERŠEK ali JEZERNIK iz Trsta! Podatek je francoski predsednik de Gol predstavil Miki Špiljku med obiskom v Franciji.

Podrobno sem pregledal zapuščino pokojnega dr. Miroslava PAHORJA, direktorja Pomorskega muzeja v Piranu, ki je zelo skrbno proučeval delež Slovencev v avstro-ogrski vojaški in trgovski mornarici. Njegovo temeljno sporočilo je: v avstro-ogrski vojni mornarici so admirali slovenskega rodu predstavljali tretjino, med njimi pa sta bila tudi dva poveljnika te mornarice (veliki admiral Anton HAUS iz Tolmina in viceadmiral Viljem TEGETTHOFF, Mariborčan, tudi zmagovalec znane pomorske bitke pri Visu. V avstro-ogrski vojni mornarici je bilo skupaj 27 admiralov slovenskega rodu, trije kapetani bojne ladje pa so pozneje v vojni mornarici SHS dosegli admiralske čine. V avstrijskih vojaških arhivih bi bilo potrebno raziskati usodo še desetih aspirantov (častniških pripravnikov), pa približno enako število tistih, ki so ostali v italijanski vojni mornarici. Takšno presenetljivo število admiralov slovenskega rodu pretežno iz osrednje Slovenije je po dr. Pahorju, rezultat dejstva, da so Slovenci že od nekdaj veljali za pomorski narod in dobre pomorščake! Tako naj bi služilo v avstro-ogrski vojni mornarici  45.000 mornarjev, 10.000 podčastnikov in častnikov in okrog 100 višjih mornariških častnikov slovenskega rodu. To pa je tista baza, iz katere su zrasli številni admirali! Sem ne štejem pomembnih izumiteljev, kot sta “slovenski” Čeh Josef RESSEL (1793-1857) - izumitelj ladijskega vijaka, in kontraadmiral Rihard POGAČNIK (1838-1895), izumitelj torpeda in začetnik torpedistike.

Za marsikoga bosta verjetno zelo vprašljiva čina sovjetske Rdeče armade, podeljena generallajtnantu Josipu BROZU in viceadmiralu Josipu KOPINIČU - zaradi obveščevalnih zaslug! Zdi se mi, da skeptiki nimajo prav, saj so tudi ostale velike obveščevalne službe podeljevale generalske čine in visoka odlikovanja, le da tega niso javno razglašali. Zakaj ne bi tega preverili v Moskvi, v arhivih Kominterne, NKVD ali GPU?

Skušal sem podrobneje raziskati slovenski delež med pripadniki vojske SHS oz. kraljevine Jugoslavije, predvsem po seznamu Janeza J.Švanjcerja, vendar je v sedanjem trenutku takšno nalogo v bivšem vojnozgodovinskem inštitutu JLA težko opraviti, čeprav še vedno čakam na obljubljeni odgovor.

Zastavlja se tudi vprašanje kdo je bil prvi slovenski general - admiral, seveda v eni od tujih evropskih armad. Kandidati so trije, in sicer: SENIČAR pl. Pavel, generalmajor avstro-ogrske vojske in baron, rojen 1760 v Freiburgu, po poreklu iz Rečice v Savinjski dolini, umrl 20.6.1830 v Osijeku. Drugi,  RAKOVEC John Jeffrey, pl. Raigersfeld, 1770-1844, kontraadmiral angleške vojne mornarice, ki se je 1795 pod poveljstvom admirala Nelsona bojeval proti Francozom. Tretji je NOVAK Josip, baron in feldmaršalporočnik avstro-ogrske vojske, rojen 16.3.1772 v Komendi, umrl 1860 v Gradcu. Le cerkvene matrikule bi bilo potrebno pregledati, v vojnih arhivih na Dunaju in Londonu pa samo ugotoviti, kdaj so dobili generalski oz. admiralski čin.

Po ukazu Narodnega sveta SHS iz Zagreba je bil dne 3.11.1918 v novoustanovljeni vojski kraljevine SHS kot prvi Slovenec izredno povišan v čin kontraadmirala malo znani kapetan fregate avstro-ogrske vojne mornarice KOCH Metod, iz Kranja. Dobil je nalogo, da kot poveljnik vojne mornarice kraljevine SHS prevzame del avstro-ogrske vojne mornarice zasidrane v Pulju.  Intendantski (po dr. Brunu Hartmanu) major MAISTER Rudolf je bil sicer povišan v čin “generala” dva dni poprej po internem “ukazu” Narodnega sveta za Štajersko iz Maribora, in je bil šele kasneje, leta 1920, legalno povišan v čin divizijskega generala. V vojski kraljevine SHS so od 1923 uvedli naslednje generalske (admiralske) čine: brigadni, divizijski in armadni general oz. kontraadmiral, viceadmiral in admiral. Prvi med desetimi Slovenci, ki je bil redno povišan v čin brigadnega generala BJV, je bil verjetno Leon RUPNIK (28.6.1933), kar pa zaenkrat v arhivu BJV v Beogradu nisem mogel preveriti.

Nesporno je bil Franc ROZMAN - Stane prvi slovenski partizanski general, saj je bil maja 1943 kot poveljnik GŠ NOV Slovenije po ukazu VŠ NOV Jugoslavije povišan v čin generalmajorja. Zatakne pa se že pri vprašanju, kdo je bil prvi general slovenske vojske: nekateri menijo, da je bil to Rudolf MAISTER, drugi Janez SLAPAR. Formalno-pravno je to lahko le (brigadir) generalpodpolkovnik Albin GUTMAN, kot prvi načelnik GŠ slovenske vojske. Namreč, Janez Slapar je bil povišan v rez.generalmajorja TO Slovenije (po Mladini), dočim je bil Rudolf Maister povišan v “generala” s strani mednarodno nepriznanega štajerskega Narodnega sveta!

Janezu J. Švajncerju so se v objavljenem seznamu generalov - admiralov JLA nenamerno “zgodile” naslednje napake: izpustil je generalpolkovnika POTOČAR Staneta, načelnika GŠ JLA, generalpodpolkovnika KRAUT Božidarja, rez.generalpodpolkovnika KIDRIČ Borisa (zaradi partijske kazni je čin dobil po končani vojni) in generalmajorja BIZJAK Kosto. V evidencah JLA ni mogoče najti generalpodpolkovnika MORETI Fridriha, generalmajorjev BIZJAK Staneta, RUPNIK Stanka in KRMELJ Maksa (imenovani je omenjen samo v Enciklopediji Slovenije kot rez.generalmajor JLA). Nekaj napak je tudi glede končnega oz. zadnjega čina v JLA (VESIČ Alojz, generalpodpolkovnik, MARČIČ Karel, generalpodpolkovnik, OŽBOLT Drago, generalpodpolkovnik, PETERKA Franc, generalmajor in MAČEK Ivan, rez.generalmajor).

Mnogi tudi sodijo, da rezervni generali NOV Slovenije ne sodijo v podobne sezname. Mislim, da nimajo prav, kajti skoraj vsi omenjeni so bili v toku NOB na komesarskih položajih, ki so bili tedaj tudi enakopravni poveljniškim, pa tudi formalno-pravno so imeli ukaze o imenovanju in pozneje o prevodu v rezervni status.

Kar zadeva čin brigadir - kapitan slovenske vojske do 1994, se popolnoma strinjam z Janezom J.Švanjcerjem, da se brigadir, kot začetni generalski čin (do 1994), ne more “izgubiti” ali celo retroaktivno ukiniti! Zatorej je pravilno vse brigadirje SV, ki so čin dobili do 1994, uvrstiti na generalski seznam! Brigadirje SV po tem letu nisem uvrstil na ta seznam, ker po uradnem tolmačenju MORS ne gre za generalski čin.

Prvi si je doktorat vojaške znanosti v JLA  “priboril” (1983) kapetan bojne ladje Anton ŽABKAR, ki je potem v  slovenski vojski (1994) dobil še novouvedeni admiralski čin  - kapitan (angl. komodor). Ker je bil v JLA doktorat znanosti, ne samo vojaške, tudi formalno-pravno izenačen s činom oz. določenim položajem generalmajorja (predvsem v službah), bi bilo potrebno takšne doktorante tudi uvrstiti na generalski seznam. Na žalost jih med Slovenci ni bilo, razen dr. Miroslava Peterce, poslednjega načelnika vojnogeografskega inštituta JLA, ki je bil povišan tudi v čin generalmajorja. To pa seveda ne pomeni, da doktorji vojaških in obramboslovnih znanosti, pa tudi dva ameriška astronavta (slovenskega rodu), ne spadajo v vrhnji del slovenske vojaške inteligence. Seveda, v ta sloj sodijo še nosilci častnih naslovov in državnih nagrad, inovatorji in izumitelji, nosilci najvišjih vojaških odlikovanj in narodni heroji.


NEIDEOLOŠKI ABC SEZNAM GENERALOV IN ADMIRALOV SLOVENSKEGA RODU
Zadnja dopolnitev seznama: 03.09.2005.

Seznam je bil prvič objavljen v članku GENERALI - ADMIRALI SLOVENSKEGA RODU, ki je izšel marca 2000 v Vojnozgodovinskem zborniku štev. 4, Logatec, 2000, s popravki in dopolnili v naslednji številki. Dopolnjen "končni" seznam je bil maja 2005 objavljen kot priloga v knjigi SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA. Na osnovi te knjige bralci dodajajo nove opombe in dopolnila vanj. Vsa dopolnila in pripombe so zmeraj dobrodošla.

Generali in admirali (skupno 259) so pripadali naslednjim vojskam:

 • Tujim vojskam (nemški, italijanski, ameriški, britanski in avstrijski) – 18;

 • Avstrijski in avstro-ogrski – 80;

 • Vojski Kraljevine Jugoslavije – 21;

 • Kvizlinški vojski – 3;

 • JLA – 124;

 • Hrvaški vojski – 1;

 • Slovenski vojski – 12.


 1. AHLIN Alojz, 1926-2002, generalmajor JLA, namestnik načelnika Varnostne uprave Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo

 2. AJNŠPILER Milorad, 1923, generalmajor JLA, pomočnik načelnika uprave v GŠ JLA

 3. AMBROŽIČ Ladislav - Novljan, 1908-2004, generalmajor JLA, poveljnik korpusa, načelnik GŠ NOV Slovenije, namestnik poveljnika vojnega letalstva JLA in načelnik vojaškega letalskega šolskega centra

 4. ARMIČ Bogomil - Matija, 1890-1975, topniški brigadni general Vojske kraljevine Jugoslavije, poveljnik topništva bosanskega divizijskega območja v Sarajevu

 5. AVBELJ Viktor - Rudi, 1914-1994, rezervni generalmajor JLA, narodni heroj, politični komisar GŠ NOV Slovenije, politik

 6. AVŠIČ Jaka, 1896-1978, generalpodpolkovnik JLA, namestnik poveljnika GŠ NOV Slovenije, poveljnik zaledja JA in vodja Vojaške misije v Berlinu

 7. BALZAR Otto, 1865-1920, kontraadmiral AOV

 8. BASAJ Jernej - Jerajev, 1720, general Vojne krajine

 9. BEBLER dr. Aleš, 1907-1981, rezervni generalmajor JLA, španski borec, narodni heroj, namestnik poveljnika GŠ NOV Slovenije, politik

 10. BELTRAM Bogdan, brigadir SV (1993), poveljnik Severnoprimorske pokrajine

 11. BENČIČ Dragomir, 1911-1967, generalpodpolkovnik JLA, poveljnik Odreda JLA STT in načelnik uprave ZSLO

 12. BERCE Jože, 1926, generalmajor JLA, poveljnik brigade in pomočnik poveljnika 9. armade

 13. BERKOPEC Jože, 1911-1997, generalmajor JLA, španski borec, načelnik kadrovske uprave ZSLO

 14. BIZJAK Kosta, 1921, generalmajor JLA, pomočnik poveljnika vojaškega področja

 15. BLAHA August pl. Zahenringen, baron in generalmajor AOV

 16. BORŠTNAR Jože, 1915, rezervni generalmajor JLA, poveljnik 9. korpusa NOV Slovenije

 17. BOŽIČ Ivan, 1894-1962, generalmajor JLA, predavatelj vojaške geografije v vojaški akademiji

 18. BRIDIGA Karel, 1862, kontraadmiral AOV

 19. BROVET Stanislav, 1930, admiral JLA, načelnik II. uprave GŠ JLA in namestnik ZSLO (1988-1992)

 20. BUCHTA Heinrich, 1833, viceadmiral AOV

 21. BUTARA Miha, 1922, generalmajor JLA, poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana in republiški sekretar za LO SR Slovenije

 22. CAHARIA Josef, kontraadmiral AOV

 23. CAPRIVI (KOPRIVA) Georg Leo pl., 1831-1899, grof, general nemške vojske in kancler

 24. CASSINI (KACIN) Oskar, 1837, kontraadmiral AOV

 25. CETINSKI Andrej, 1921-1997, generalmajor JLA, narodni heroj, poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana in pomočnik poveljnika 9. armade

 26. CHESAREK (ČEŠAREK) J. Ferdinand - "Ches", 1914-1993, armadni general (Four Stars General) ameriške vojske, poveljnik zaledja kopenske vojske in vojaški predstavnik ZDA pri OZN

 27. CVELBAR Viktor, 1923, generalmajor JLA, načelnik štaba in poveljnik divizije

 28. ČAD Marijan, 1932, generalpodpolkovnik JLA, poveljnik divizije in 13. reškega korpusa (1991)

 29. ČERNI Josip, 1903, admiral JLA, poveljnik Jugoslovanske vojne mornarice (1943-1950 in pomočnik načelnika GŠ JLA (1950-1960)

 30. ČIŽMEK Boris, 1919, generalmajor JLA, poveljnik Ljudske milice SR Slovenije

 31. ČRNUGELJ Franc, 1921, generalmajor JLA, načelnik uprave tehnične službe GŠ JLA

 32. DEKANEVA Linus, 1884, pehotni brigadni general VKJ, Maistrov borec, kraljev pribočnik, pomočnik poveljnika Šumadijskega divizijskega območja in glavni inšpektor pehote GŠ

 33. DENNING Henrich, 1833, kontraadmiral AOV

 34. DEŽMAN Anton, 1920-1977, generalmajor JLA, narodni heroj, poveljnik brigade in direktor vojaške industrije

 35. DOLENC Anton, 1871-1920, kapetan bojne ladje AOV, od 1919 komodor vojne mornarice VKJ

 36. DOLNIČAR Ivan - Janošik, 1921, generalpolkovnik JLA, podsekretar in pomočnik ZSLO (1967- 1979)

 37. DREXEL Artur, 1865, kontraadmiral AOV

 38. FAGANEL Jordan, 1916-1985, generalpodpolkovnik JLA, načelnik Vojaške letalske akademije in direktor Zvezne uprave za letalski promet

 39. FAYENC Henrich, 1836, kontraadmiral AOV

 40. GABROVEC Alojz, 1923, generalmajor JLA, poveljnik brigade in načelnik uprave tehnične službe GŠ JLA

 41. GLAS Anton, 1849, feldmaršalporočnik AOV

 42. GLOBOČNIK Gustav, pl. Vojna, 1851-1946, baron in feldmaršalporočnik AOV

 43. GLOBOCNIG (GLOBOČNIK) Odillo, 1904-1945, generallajtnant policije in višji SS vodja nemškega Wehrmachta

 44. GORENC, Frank, 1958, brigadni general ameriškega letalstva (2005), poveljnik 1. lovskega krila.

 45. GORENC, Stanley, 1954, generalmajor ameriškega letalstva (2004), direktor Oddelka za operativnega delovanja in namestnik načelnika štaba pri Zračnem in vesoljskem operativnem poveljstvu vojnega letalstva ZDA.

 46. GORINŠEK Karlo, 1943, generalmajor hrvaške vojske (generalbojnik), poveljnik operativne cone

 47. GORKIČ Dušan, 1922, generalmajor JLA, načelnik operativnega oddelka 9. armade

 48. GRUND Friedrich - Miroslav, 1870-1923, kapetan bojne ladje AOV, od 1919 komodor vojne mornarice VKJ

 49. GUTMAN Albin, 1947, generalpodpolkovnik SV (1997), načelnik RŠTO in GŠ SV (1993- 1998), glavni inšpektor SV

 50. HAUS Anton, 1851-1917, veliki admiral (1916) in poveljnik vojne mornarice AOV

 51. HAUSER Maximus, 1859, kontraadmiral AOV

 52. HEINZ Franc, 1841, kontraadmiral AOV

 53. HEINZ Marij, 1839, kontraadmiral AOV

 54. HOČEVAR Ivan, 1933, generalpodpolkovnik JLA, poveljnik TO Slovenije in namestnik načelnika GŠ za VL-Pzo;

 55. HORVAT Samoel, 1924-1995, generalpodpolkovnik JLA, pomočnik poveljnika 9. armade

 56. HREN Alojz, 1924, generalmajor JLA, predsednik komiteja ZKJ 9. armade

 57. HRIBERNIK Rudolf, 1921-2002, generalpolkovnik JLA, narodni heroj, poveljnik vojaškega področja Ljubljana in TO Slovenije

 58. INKRET Franc, 1914-1978, generalpodpolkovnik JLA, načelnik Uprave topništva GŠ JLA

 59. JABLONSKY Josip pl. Monte Berico, 1806-1876, baron in feldcugsmajster AOV, poveljnik Prage

 60. JAKIČ Ivan, 1913-1987, generalmajor JLA, poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana

 61. JAKIČ Jože, 1921, generalpodpolkovnik JLA, načelnik šolskega centra in Uprave ABKO GŠ JLA

 62. JAKIN Radoslav, 1924, generalmajor JLA, načelnik RŠTO Slovenije

 63. JAKOMIN Jože, 1918-1985, generalpodpolkovnik JLA, predsednik komiteja ZKJ 9. armade

 64. JANEŽ Ferdinand, 1885-1957, Maistrov borec, topniški brigadni general VKJ, poveljnik topništva Dravske divizije v Ljubljani

 65. JEHART mag. Alojz, 1948, brigadir SV (1994), namestnik načelnika GŠ SV (1998)

 66. JELAČIN Stanko, 1904-1960, generalmajor JLA, načelnik Topniškega šolskega centra JLA

 67. JERKIČ Branko, 1925, generalpolkovnik JLA, poveljnik TO Slovenije in 9. armade (1980-1985)

 68. JERKIČ Miroslav, 1928, generalpodpolkovnik JLA, načelnik Intendantske uprave GŠ JLA

 69. JERMAN Drago, 1919, generalmajor JLA, načelnik štaba in poveljnik divizije

 70. JESCHONNEK HANS (Ježovnik Ivan), 1899–1943 (samomor), načelnik GŠ nemškega letalstva (1939–1943).

 71. KAJIN Alojz, 1924, generalmajor JLA, pomočnik poveljnika 9. armade

 72. KARDELJ Edvard, 1910-1979, rezervni generalpolkovnik JLA, narodni heroj, član VŠ NOV Jugoslavije, politik

 73. KASTNER Maximus, kontraadmiral AOV

 74. KERN Ivan, 1898-1991, kontraadmiral JLA, poveljnik vojne mornarice Kraljevine Jugoslavije (1944), ki je sodelovala z zavezniki

 75. KERN Karel, 1828, častni kontraadmiral AOV

 76. KIDRIČ Boris, 1912-1953, rezervni generalpodpolkovnik JLA, narodni heroj, politični komisar GŠ NOV Slovenije, politik

 77. KILAR Adolf, 1887-1939, pehotni brigadni general VKJ, pomočnik poveljnika bregalniškega divizijskega območja

 78. KLANJŠČEK Radislav, 1925-1984, generalpodpolkovnik JLA, načelnik Uprave oklepno-mehaniziranih enot v GŠ JLA in poveljnik TO Slovenije

 79. KLEMENT Alfred p. Tredewehr, baron in generalmajor AOV

 80. KLISARIČ Rade, brigadir SV (1994), poveljnik Dolenjske pokrajine

 81. KOBAL dr. Rudolf, 1878, mornariški štabni zdravnik AOV in sanitetni brigadni general VKJ, načelnik internega oddelka vojaške bolnišnice v Beogradu

 82. KOCH Metod - Ciril, 1874-1952, kontraadmiral VKJ, prvi poveljnik vojne mornarice VKJ

 83. KOCIJAN Lado, 1925, generalmajor JLA načelnik RŠTO Slovenije in pomočnik poveljnika 9. armade

 84. KOČEVAR Franc, 1918, generalpolkovnik JLA, poveljnik šibeniškega vojaškega področja in sekretar RSLO SR Slovenije

 85. KODRIČ Rudi - Branko, 1920, generalmajor JLA, poveljnik divizije in vojaškega področja, vojaški ataše

 86. KOGOJ Vladimir, 1923, generalmajor JLA, načelnik štaba divizije in operativnega oddelka 9. armade

 87. KOLB Vjekoslav, 1901-1980, generalpodpolkovnik JLA, načelnik kabineta ZSLO

 88. KOLŠEK mag. Konrad, 1933, generalpolkovnik JLA, načelnik I. uprave GŠ JLA, poveljnik 5. vojaškega območja v Zagrebu (1989-1991)

 89. KOPRIVA Ferdinand, generalmajor AOV

 90. KOVAČIČ Božidar, 1920, generalmajor JLA, načelnik Vojno-tehničnega šolskega centra v Zagrebu

 91. KRAIGHER Boris, 1914-1967, rezervni generalpodpolkovnik JLA, politični komisar GŠ NOV Slovenije, politik

 92. KRAINZ (KRAJNC) Viktor, 1847-1915, generalmajor AOV, poveljnik mesta Krakow

 93. KRAMARIČ Janez, 1923-1979, generalmajor JLA, poveljnik divizije in pomočnik poveljnika armade

 94. KRANJC F. Marijan, 1935, generalmajor JLA, načelnik skupine za ukinitev 9. armade in načelnik štaba 41. korpusa v Bitoli (1990)

 95. KRAUT Božidar, 1901-1967, generalpodpolkovnik JLA, načelnik štaba poveljstva topništva JA in tehnične uprave GŠ JLA

 96. KRENER Franc, 1898-1973, divizijski general SNV (1945), poveljnik slovenske domobranske vojske - slovenske narodne vojske

 97. KRKOVIČ Anton, 1956, brigadir SV (1993), poveljnik brigade Moris (1990-1995)

 98. KRMELJ Maks, 1910, rezervni generalmajor JLA, član IO OF Slovenije

 99. KRMELJ Vincenc, 1927-1982, generalpodpolkovnik JLA, poveljnik divizije in načelnik Poveljniško-štabne akademije

 100. KVEDER Dušan, 1915-1966, generalpodpolkovnik JLA, stotnik španske republikanske vojske, poveljnik GŠ NOV Slovenije, načelnik uprave GŠ JLA in glavni urednik Vojne enciklopedije

 101. LAH Milan, 1913-1999, generalmajor JLA, namestnik načelnika GŠ NOV Slovenije, načelnik katedre Višje vojaške akademije JLA in načelnik štaba poveljstva mesta Beograda

 102. LANGERHOLC Otmar, 1885, pehotni brigadni general VKJ, poveljnik pehote moravske divizije v Nišu

 103. LAVRIČ Janez pl. Zaplaz, 1850-1941, baron in feldmaršalporočnik AOV

 104. LEKSON (LEKŠAN) S. John, 1917-1992, generalmajor AmV, poveljnik padalske divizije

 105. LESKOSCHEK Josef, baron in feldmaršalporočnik AOV

 106. LESKOŠEK Franc, 1897-1983, rezervni generalpodpolkovnik JLA, prvi poveljnik GŠ NOV Slovenije, član VŠ NOVJ, politik

 107. LEVIČNIK Karel, 1900-1967, generalpodpolkovnik JLA, načelnik štaba topništva JA - uprave topništva GŠ JLA

 108. LIKOSER Josef pl. Sprengbrück, 1839-1913, baron in generalmajor AOV

 109. LINHART Emil, feldmaršalporočnik AOV

 110. LIPIČ Ladislav, generalmajor SV (2003), načelnik GŠ SV (2002)

 111. LOKAR Anton, 1884-1964, generalštabni stotnik AOV, Maistrov borec, pehotni brigadni general VKJ, načelnik štaba 4. armade (1941) v Sarajevu

 112. LOKOVŠEK Ivan, 1913, generalmajor JLA, poveljnik mesta Ljubljane in Ljudske milice SR Slovenije

 113. LOVŠIN Andrej, 1960, brigadir SV (1994), direktor VOMA (1990-1994)

 114. LUKANC Mihael, pl. Savenburg, 1896, baron in topniški stotnik AOV, Maistrov borec, topniški brigadni general VKJ, poveljnik topništva Savske divizije v Zagrebu

 115. LULLI Spiridion (LULIK Bogdan Dušan), 1920-1990, brigadni general italijanske vojske, poveljnik vojaškega okrožja

 116. MAČEK Ivan, 1908-1992, partizanski generalmajor in rezervni generalmajor JLA, narodni heroj, politični komisar in poveljnik GŠ NOV Slovenije, politik

 117. MAISTER Rudolf - Vojanov, 1874-1934, major AOV, general slovenske vojske (1. 11. 1919) in divizijski general VKJ (1920), vodja mejne komisije in kraljev častni pribočnik

 118. MALNARIČ Jože, 1917, generalpodpolkovnik JLA, načelnik I. uprave GŠ JLA

 119. MARČIČ Karel, 1891-1972, partizanski generalmajor, načelnik oddelka v GŠ NOV Slovenije, generalpodpolkovnik JLA, prvi načelnik Vojaško-geografskega inštituta JLA

 120. MARINČEK Tone, 1916-1975, generalmajor JLA, načelnik propagandnega oddelka GŠ NOV Slovenije in načelnik finančne uprave ZSLO

 121. MARINKO Miha, 1911-1983, rezervni generalmajor JLA, prvi politični komisar GŠ NOV Slovenije

 122. MARTINČIČ Miroslav, 1882-1943, Maistrov borec, pehotni brigadni general VKJ, poveljnik zaledja dravske divizije v Ljubljani

 123. MEDVEŠČEK dr. Adolf, 1911-1987, generalmajor JLA, upravnik Vojaške bolnišnice v Ljubljani

 124. MENDAŠ Peter, 1919, generalpodpolkovnik JLA, namestnik načelnika uprave ZSLO

 125. MERLAK Jože, 1917-1970, generalmajor JLA, načelnik štaba vojaškega področja Ljubljane

 126. MERZEL Dušan, 1938, generalmajor JLA, načelnik šolskega centra OME, načelnik operatike Šole narodne obrambe (1992)

 127. MICHL Arnold, baron in generalmajor AOV

 128. MICKL (MIKL) Johann, 1893-1945, generalporočnik Wehrmachta, poveljnik divizije

 129. MIHALIČ Stanko, 1926-1998, generalpodpolkovnik JLA, načelnik uprave OME GŠ JLA in pomočnik poveljnika 9. armade za zaledje

 130. MILLENKOVICH Benno, 1869, kontraadmiral AOV

 131. MILIČ Johann, 1836, mornariški generalni komisar AOV

 132. MIRTIČ Mirko, 1929, generalpodpolkovnik JLA, načelnik šolskega centra Topniško-raketnih enot (TRE) PZO, načelnik Šole operatike in načelnik štaba 9. armade

 133. MIŠICA Vladimir, 1916-1991, generalmajor JLA, poveljnik divizije in načelnik oddelka armade

 134. MORELJ dr. Marijan, 1916-1972, generalmajor JLA, načelnik oddelka Vojaško-medicinske akademije

 135. MUSIL Rudolf, baron in feldmaršalporočnik AOV

 136. NAGODE Jože, 1926-1974, generalmajor JLA, poveljnik divizije

 137. NOVAK Guido (Ivan) pl. Ariente, 1859-1928, baron in feldmaršalporočnik AOV, poveljnik korpusa in načelnik Terezijanske vojaške akademije

 138. NOVAK Johann, 1847, mornariški generalni komisar AOV

 139. NOVAK Žiga Josip, 1772-1860, baron in feldmaršalporočnik AV

 140. OMAHEN Ivan, 1923, generalmajor JLA, načelnik gradbene uprave ZSLO

 141. OŽBOLT Drago, 1931-1994, generalpodpolkovnik JLA, načelnik PŠTO Kosovo in RŠTO Slovenije

 142. OŽBOLT Jože, 1922, generalpodpolkovnik JLA, poveljnik divizije in načelnik štaba 9. armade

 143. PACHNER Pavel, 1870, kontraadmiral AOV

 144. PAVČIČ Edvard, 1929, generalpodpolkovnik JLA, pomočnik poveljnika 9. armade in poveljnik TO Slovenije

 145. PEHAČEK Rado, 1913-1985, generalpolkovnik JLA, narodni heroj, poveljnik korpusa in ljubljanskega vojaškega področja

 146. PETERCA dr. Miroslav, 1926, generalmajor JLA, načelnik Vojaško-geografskega inštituta JLA

 147. PETERKA Franc, 1927-2003, generalmajor JLA, poveljnik gardne brigade, namestnik načelnika kadrovske uprave ZSLO

 148. PETOVAR, Rudolf, 1916–2004, poročnik VKJ in generalpolkovnik JLA, poveljnik 3. korpusa NOV in pomočnik zveznega sekretarja ljudske obrambe za zaledje

 149. PETRIČ Miha, 1924-2000, generalpodpolkovnik JLA, predsednik komiteja ZKJ 9. armade in poveljnik TO Slovenije

 150. PETROVIC (PETROVČIČ) F. William, 1913-1991, kontraadmiral AmV, direktor oddelka za modernizacijo vojne mornarice ZDA

 151. PEZDIRTZ (PEZDIRC) W. Joseph, 1924-1990, generalmajor AmV, poveljnik divizije

 152. PINTER Herman, feldmaršalporočnik AOV

 153. PINTER Maksimilijan, 1834, kontraadmiral AOV

 154. PIRC Franc, 1899-1954, partizanski generalmajor (1944) in JLA, prvi poveljnik vojnega letalstva NOVJ in JA

 155. PIVEC Rupert, 1865-1947, mornariški generalni komisar AOV, predstavnik vojne mornarice VKJ in pogajalec v Ženevi

 156. PIWETZ Emanuel, generalmajor AOV

 157. PLESNIČAR Milan, 1882-1969, častnik srbske vojske 1905-1918, brigadni (1925) in divizijski general VKJ (1930), pomočnik poveljnika 5.vojaškega območja

 158. PODBREGAR dr. Iztok, 1962, generalpodpolkovnik SV (1999), načelnik GŠ SV (1998- 2001)

 159. POGAČAR Fran, 1887, topniški brigadni general VKJ, poveljnik topništva Savske divizije v Zagrebu

 160. POGAČNIK Marjan, 1941, kontraadmiral JLA, poveljnik vojno-pomorskega sektorja Pula (1991)

 161. POGATSCHNIGG (POGAČNIK) Rihard, 1838-1895, častni kontraadmiral AOV, začetnik torpedistike

 162. POGLAJEN Franc - Kranjc, 1916-1999, generalpolkovnik JLA, narodni heroj, načelnik Vojne šole in poveljnik 9. armade

 163. POLAK Bojan, 1919-2004, generalmajor JLA, poveljnik divizije Knoja in (prvi) poveljnik TO Slovenije

 164. POLC Karel, pl. Ruttersheim, 1819-1884, baron in generalmajor AOV, poveljnik brigade

 165. POTOČAR Stane - Lazar, 1919-1998, generalpolkovnik JLA, narodni heroj, poveljnik 9. armade in načelnik GŠ JLA

 166. POTOTSCHNIGG (POTOČNIK) Karel, 1847, generalmajor AOV

 167. PRAPROTNIK Alojz, 1854-1918, kontraadmiral AOV, poveljnik bojne ladje (okoli sveta)

 168. PRAPROTNIK Jožef, 1926-1985, generalpodpolkovnik JLA, načelnik uprave tehnične službe GŠ JLA

 169. PREGELJ Janez, 1850, generalmajor AOV

 170. PREZELJ Ivan - Andrej, 1895-1973, divizijski general (december 1944) in poveljnik slovenske Kraljeve vojske v domovini - četnikov in predlog za poveljnika SNV.

 171. PUKL Carl, feldmaršalporočnik AOV

 172. PUTZ Ludwig, baron in generalmajor AOV

 173. RAČIČ Anton, 1857, kontraadmiral AOV

 174. RADEY (RADEJ) Konstantin, 1868, kontraadmiral AOV

 175. RAJH Mirko - Friderik, 1887-1941, Maistrov borec, pehotni brigadni general VKJ, poveljnik pehote osiješke divizije

 176. RAKOVEC John Jeffrey pl. Raigersfeld, 1770-1844, kontraadmiral angleške vojne mornarice (1830)

 177. RAKUŠA Metod, 1889-1963, Maistrov borec, pehotni brigadni general VKJ, poveljnik pehote bosanskega divizijskega območja v Sarajevu

 178. REBOLJ Janez, 1937, generalmajor JLA, načelnik štaba 9. kninskega korpusa (1991)

 179. RENČELJ Bogdan, 1928, generalpodpolkovnik JLA, vojaški ataše v Parizu, načelnik kabineta ZSLO in načelnik operatike poveljniško-štabne akademije

 180. RODIGER Emil, 1832, kontraadmiral AOV

 181. ROJŠEK Franc, 1914-1975, generalmajor JLA, poveljnik divizije in pomočnik poveljnika korpusa

 182. ROZMAN Franc - Stane, 1912-1944, partizanski generallajtnant, stotnik španske republikanske armade, poveljnik GŠ NOV Slovenije

 183. ROŽANC Leopold, 1935, generalmajor JLA, poveljnik 31. divizije v Mariboru in pomočnik poveljnika 1. armade

 184. ROŽIČ Marijan, 1938, generalmajor letalstva JLA, poveljnik 5. korpusa VL in PZO Zagreb

 185. RUPNIK dr. J. Edward, 1924, kontraadmiral AmV, poveljnik sanitetnega korpusa vojne mornarice ZDA

 186. RUPNIK Leon - Lav, 1880-1946, divizijski general VKJ, generalni inšpektor slovenskih domobrancev (1943-1945), kvizling

 187. RUSTJA Franjo, 1916, viceadmiral JLA, poveljnik vojno-pomorskega področja in načelnik šolskega vojaškega mornariškega centra

 188. SAGAI Johann, generalmajor AOV

 189. SAGAI Viktor, polkovnik AOV in generalmajor avstrijske vojske (1920)

 190. SAKELI (ŽAKELJ) Valentino, 1923-1998, generalmajor italijanske vojske, poveljnik pomožne policije v Julijski krajini in vojni ataše republike Italije v ČSSR

 191. SALHER Rihard, 1875-1955, kontraadmiral vojne mornarice VKJ, poveljnik 3. pomorske cone v Boki Kotorski

 192. SAVNIK Bojan, 1930-1976, generalmajor letalstva JLA, poveljnik letalske divizije in načelnik štaba korpusa VL-PZO v Mostarju

 193. SCHAFFER (ŠAFER) Karel - Maksimilijan, 1831-1904, kontraadmiral AOV, načelnik pomorske vojaške akademije na Reki

 194. SCHEMUA Blasius, (Žemva Blaž), 1856-1920, baron in pehotni general AOV, načelnik GŠ AOV 1911-1912 in poveljnik korpusa

 195. SCHEMUA Johann, (Žemva Janez), 1850-1919, baron in pehotni general AOV, poveljnik korpusa

 196. SCHIFRER (ŠIFRER) dr. Janez, 1845, sanitetni generalmajor AOV

 197. SCHONTA (ŽONTA) Karel pl. Seedank, 1841-1911, baron in kontraadmiral AOV

 198. SCHUSCHNIGG Alois, baron in generalmajor AOV

 199. SCHUSTERSCHITZ Alojz, 1867, kontraadmiral AOV

 200. SCHWARZL Kamilo, 1865, kontraadmiral AOV

 201. SCODNIK Francesco (Škodnik Franc), 1804-1877, generalmajor italijanske vojske, poveljnik vojaškega okrožja

 202. SEGA (ŠEGA) dr. M. Ronald, 1952, vesoljec NASE, generalmajor letalstva AmV (2001)

 203. SEIDENSACHER Karel, 1862, viceadmiral AOV

 204. SEITZ (ZAJC) Heinrich pl. Treffen, 1870, baron in kontraadmiral AOV

 205. SEKIRNIK Janko, 1921-1996, generalpolkovnik JLA, načelnik štaba 9. armade, namestnik načelnika GŠ JLA za TO

 206. SENIČAR Pavel, 1760-1830, baron in generalmajor AV

 207. SKRIBE Viktor, 1843, feldmaršalporočnik AOV (1908)

 208. SKUBIC Vladimir, 1877-1957, pehotni brigadni general VKJ, pomočnik poveljnika Bregalniške divizije

 209. SLAPAR Janez, 1949, generalmajor TO in SV (1991), načelnik RŠTO Slovenije (1990- 1993)

 210. SOTLAR Franc, 1919-1985, generalmajor JLA, predavatelj Višje vojne akademije in poveljnik divizije

 211. STADLER Albin, baron in generalmajor AOV

 212. STANTE Peter, 1914-1980, generalpodpolkovnik JLA, načelnik štaba 9. armade in poveljnik korpusa

 213. ŠEME Jože, 1916-1998, generalmajor JLA, načelnik štaba divizije in poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana

 214. ŠETRAJČIČ Ferdo, 1916-1992, generalmajor JLA, načelnik uprave ZSLO in sekretar RSLO SR Slovenije

 215. ŠIRCA Friderik (SAVIN Risto), 1859-1948, baron in topniški generalmajor AOV

 216. ŠKRK Gracijan, 1925, generalmajor JLA, poveljnik vojaškega okrožja Ljubljana in predsednik komiteja ZKJ 9. armade

 217. ŠTOK Drago, 1929, viceadmiral JLA, poveljnik vojno-pomorskega področja in pomočnik načelnika GŠ JLA za vojno mornarico

 218. ŠUC Pavle, 1925-2001, generalpodpolkovnik JLA, vojaški ataše, poveljnik divizije in načelnik I. uprave GŠ JLA

 219. ŠVAJNCER J. Janez, 1948, brigadir SV, direktor uprave Mors;

 220. ŠVARA Dušan, 1918, generalpodpolkovnik JLA, pomočnik poveljnika vojaškega področja Ljubljana in 9. armade

 221. TAVČAR Franc - Rok, 1920-2000, generalpolkovnik JLA, narodni heroj, načelnik inženirske uprave GŠ JLA in poveljnik 9. armade (1972-1980)

 222. TEGETTHOFF Karl, 1826-1881, baron in feldmaršalporočnik AOV, poveljnik divizije in načelnik obveščevalnega oddelka GŠ

 223. TEGETTHOFF Wilchelm (Viljem), 1827-1871, baron in viceadmiral AOV, poveljnik avstro-ogrske vojne mornarice

 224. TSCHERNE Viktor, generalmajor AOV, direktor tovarne smodnika v Kamniku

 225. TEUSCHL Kamilo, 1864, kontraadmiral AOV

 226. TOMINC Ivo, 1934-1992, generalpodpolkovnik JLA, direktor Narodne armije, pomočnik poveljnika 9. armade in 5. vojaškega območja

 227. TOMŠE Joža pl. Savskidolski, 1850-1937, baron in feldmaršalporočnik AOV, predsednik tehničnega vojaškega komiteja na Dunaju

 228. TOMŠIČ Janez, 1909-1987, kontraadmiral JLA, poveljnik flote JVM in načelnik pomorskega vojaškega šolskega centra v Divuljah

 229. TRAMPUŠ Danilo, 1901-1992, generalmajor JLA, načelnik uprave v GŠ JLA

 230. TRIULZI Anton, 1863, baron in kontraadmiral AOV

 231. TROHA Teodor, 1933, generalpodpolkovnik JLA, načelnik šolskega centra ABKO in uprave ABKO v GŠ JLA in namestnik poveljnika 3. vojaškega območja v Skopju

 232. TURNER Franc, 1916-1997, generalmajor JLA, načelnik I. oddelka Varnostne uprave ZSLO

 233. ULEPIČ Zdenko, 1906, generalpolkovnik JLA, poveljnik vojnega letalstva JLA in pomočnik ZSLO

 234. VALENČIČ Alfred, 1892, baron in feldmaršalporočnik AOV

 235. VALENČIČ Anton, 1796-1892, baron in generalmajor AOV

 236. VAUHNIK Vladimir, 1896-1955, brigadni general KVD, vojaški ataše VKJ v Berlinu, sodelavec obveščevalne mreže BBZ v Ljubljani, namestnik poveljnika četniške vojske v Sloveniji

 237. VESIČ Alojz, 1931-1994, generalpodpolkovnik JLA, pomočnik načelnika GŠ JLA za elektroniko

 238. VIDITZ (VIDIC) Alois pl. Auenstein, 1836, baron in generalmajor AOV (1899)

 239. VIDMAR Marijan, 1936, generalmajor JLA, načelnik štaba RŠTO Slovenije in 14. korpusa v Ljubljani

 240. VONČINA Vitus, 1867, kontraadmiral AOV (1918)

 241. VRTAR mag. Avgust, 1926-1999, generalpolkovnik JLA, načelnik Visoke vojaško politične šole in pomočnik ZSLO za znanstveno-raziskovalno delo (1981-1986)

 242. VUČER Franjo, 1875-1956, kontraadmiral VKJ, poveljnik 1. pomorsko-obalne cone

 243. WIDMAR Alois, generalmajor AOV

 244. WIDMAYER Franc, 1764-1831, baron in generalmajor AV (1831)

 245. WILFAN (VILFAN) Alfonz, 1872, kontraadmiral AOV (1917)

 246. WIPLINGER Anton, 1830, kontraadmiral AOV

 247. WISSIAK (VIZJAK) Alfonz, kontraadmiral AOV

 248. WISSIAK (VIZJAK) Julij, kontraadmiral AOV

 249. ZABRET Ciril, 1935, generalmajor JLA, pomočnik poveljnika 1. armade za politično- pravne zadeve

 250. ZAJC Henrih pl. Treffen, 1870, baron in kontraadmiral AOV

 251. ZGONC Anton, 1914, generalmajor JLA, pomočnik poveljnika korpusa

 252. ZIEGLER (CIGLER) - POZZA Luzian, 1852, kontraadmiral AOV

 253. ZLATOPER J. Ronald, 1942, admiral flote vojne mornarice AmV (Admiral four stars), poveljnik pacifiške flote (1994)

 254. ZORC Milovan, 1935, generalmajor JLA, načelnik RŠTO Slovenije, poveljnik divizije in korpusa, obrambni svetovalec PR Slovenije

 255. ZUPAN Peter, brigadir SV (1993), pomočnik načelnika RŠTO in GŠ SV za zaledje (1991)

 256. ZUPANC Alojz, 1927, generalmajor JLA, načelnika operativno-učnega oddelka 5. armade

 257. ZUPANČIČ Anton, 1927-2003, generalpodpolkovnik JLA, predsednik komiteja ZKJ 9. armade

 258. ZUPANČIČ Viktor, 1931-1997, generalmajor JLA, direktor Zvezne uprave kontrole letenja

 259. ŽABKAR dr. Anton, 1935, kapitan SV (1993), direktor Centra za strateške študije Mors, profesor FDV - obramboslovja

 260. ŽOKALJ Alojz, 1918, generalmajor JLA, poveljnik divizije in načelnik štaba korpusa.


Vojnozgodovinski zbornik štev. 13/2003 in 17/2003
GENERALI - ADMIRALI SLOVENSKEGA RODU
(Popravek in dopolnila)

V VOJNOZGODOVINSKEM GLASNKU št. 4/2000 sem objavil članek pod zgornjim naslovom in podnaslovom Neideološki in genetski ABC seznam. V naslednji številki VZZ št. 5/2000 pa sem objavil tudi prve popravke in dopolnila.

V preteklih dveh letih se je tudi v VZZ pojavilo nekaj dopolnitev in celo novih imen. Ker sem tudi sam dokaj intenzivno preverjal in zbiral nova imena generalov in admiralov slovenskega rodu, je nekako red, da podam nekakšen "preliminarni seznam«, pa čeprav je res, kot je zapisal mag. Tomaž Teropšič, da bo potrebno še poglobljeno raziskovanje navedene problematike. To velja predvsem za tuje vojske (Švedska, Kanada, Argentina, Avstralija in druge), pa tudi za kopenski in letalski del avstroogrske vojske, za kar bo potreben obiskati vojnozgodovinski arhiv na Dunaju. Francoski vojaški ataše mi je pomagal razjasniti, da Slovenci nismo imeli nobenega generala v Ilirskem polku Napoleonove armade v Rusiji. Na podlagi podatkov iz arhiva Vojnozgodovinskega inštituta v Beogradu predstavljam prenovljeni in verjetno dokončni seznam slovenskih generalov - admiralov v Vojski SHS in Vojski kraljevine Jugoslavije 1918-1941.

b) Vojska SHS in kraljevine Jugoslavije 1918-1941 - novi seznam: 

 • ARMIČ Leopolda Bogomil - Matija, topniški brigadni general, rojen 17. 08. 1890 v Ljubljani, Gradišče 10. Oče Leopold je bil mestni učitelj, mati Katarina roj. Plavšak pa gospodinja. Maistrov borec, poveljnik topništva bosanske divizijske cone. Bil v nemškem ujetništvu. Dne 8. 3. 1942 se je v Sarajevu poročil z Ireno Značkojavorsko. Po osvoboditvi živel v Sarajevu, kje so pokopani vsi člani družine. Vzdrževali prijateljske stike z družino generala Metoda Rakuše. 

 • DEKANEVA I. Linus, pehotni brigadni general, rojen 22. 09. 1884 v Splitu, Maistrov borec, poveljnik Jadranske divizije v Mostarju. 

 • DOLENC Anton, komodor, rojen 1871 v Ložu. V avstroogrski vojni mornarici je dosegel čin kapitana bojne ladje.

 • GRUND Friedrich - Miroslav, komodor, rojen 1870 v Dobrni pri Celju, kjer je tudi pokopan. V avstroogrski vojni mornarici je dosegel čin kapitana bojne ladje.

 • JANEŽ Ivana Ferdinand, topniški brigadni general, rojen 29. 05. 1886 v Ljubljani (ni vpisa v RMK Ljubljana), poveljnik topništva Dravske divizije v Ljubljani. Bil je poročen z Alojzijo Bergman iz Ljubljane, Po osvoboditvi živel v Ljubljani, kjer je 1957 umrl in tudi pokopan. 

 • KILAR Jerneja Adolf, pehotni brigadni general, rojen 10. junija 1887 v Tržiču. Oče Jernej je bil davčni uradnik v Ljubljani, mati Marija roj Mally pa gospodinja. Nazadnje je bil pomočnik poveljnika bregalniškega divizijskega območja v Vranju, kjer je umrl v atentatu 16. 9. 1939. Pokopan je v družinski grobnici v Ljubljani. 

 • KOBAL Ivana dr. Rudolf, sanit. brigadni general, rojen 16. 09. 1878 v Ljubljani. Oče Ivan - Johann je bil kondukter, mati Theresia roj. Reseta pa gospodinja, stanovali so v Ljublani, v takratni Peterstrasse, sedaj Prešernovi 3/III. Bil je Maistrov borec in nazadnje načelnik internega oddelka glavne vojaške bolnice u Beogradu. Poročil se je 15. 2. 1919 z Mercedes Geiger iz Ljubljane. 

 • KOCH Cirila Metod, kontraadmiral (povišan 3. 11. 1918), rojen 4. 9. 1872 v Kranju, prvi poveljnik mornarice SHS in poveljnik 3. pomorsko-obalnega sektorja. Umrl septembra 1952 v Trstu. Omenjen v ES.

 • LANGERHOLC Ivana Otmar, pehotni brigadni general, rojen 10. 11. 1885 v Ptuju (ni vpisa v RMK Ptuj), Maistrov borec, poveljnik pehote Moravske divizije v Nišu. Bil je poročen z Giliet Viem, Francozinja. 

 • LOKAR Ivana Anton, pehotni brigadni general, rojen 9. 10. 1884 v Črnomlju 29. Oče Johann - Ivan je bil učitelj, mati Margaretha roj. Strbenc pa gospodinja. Bil je Maistrov borec in nazadnje načelnik štaba 4. armade v Sarajevu. Dne 31. 7. 1929 se je v Zagrebu poročil z Meto Schaufl. Umrl je 18. 3. 1961 v Zagrebu, kjer je tudi pokopan. 

 • LUKANC Mihajla Mihael pl.Savenburg, topniški brigadni general, rojen  08. 07. 1886 v Svetem Križu pri Kamniku, poveljnika topništva Savske divizije v Zagrebu. Bil je poročen z Margarito Kan iz Zagreba, kjer je živel tudi po upokojitvi 1939. 

 • MAISTER Rudolf, generalmajor »slovenske vojske (od 1. 11. 1918) in divizijski general (od 1920) Vojske države SHS,  rojen 29. 3. 1874 v Kamniku, poveljnik Maribora in slovenske vojske 1918, pozneje vodja mejne komisije in kraljev častni pribočnik. Posebej je znan kot pesnik »Vojanov«. Umrl 26. 7. 1934 v Uncu, kjer je tudi pokopan. Omenjen v ES.

 • MARTINČIČ Miroslava Miroslav (po RMK - Friderika Friderik - Jakob), pehotni brigadni general, rojen 23. 7. 1882 v Kostanjevici 24. Oče Friedricj je bil davčni uradnik, mati Elenora roj. Vajt pa gospodinja. Bil je Maistrov borec in nazadnje poveljnik zaledja Dravske divizije, umrl 1943 v Zagrebu, kjer je tudi pokopan. 

 • PLESNIČAR Milan, divizijski general, rojen 7. 6. 1882 v Kragujevcu, Srbija. Oče dr. Ivan Plesničar, rodom iz Primorske, je bil med prvimi dobrovoljci v srbski vojski, kjer je dosegel čin sanitetnega poročnika. Imel je dva sinova, ki sta bila častnika srbske vojske – Aleksander je bil kot major ujet in umorjen, Milan pa je kot podpolkovnik prestopil v vojsko Kraljevine Jugoslavije. V čin brigadnega generala je bil povišan 1925, v divizijskega pa 17. 2. 1930. Opravljal je številne odgovorne poveljniške dolžnosti. V aprilski vojni 1941 je bil ujet kot pomočnik poveljnika 5. armadnega območja. Po nemški kapitulaciji je ostal v Nemčiji, kjer je 1969 tudi umrl.

 • POGAČAR Josipa Fran, topniški brigadni general, rojen 15. 11. 1887 v Celju (ni vpisa v RMK Celje), Maistrov borec, poveljnik topništva Savske divizije v Zagrebu, v aprilski vojni 1941 je bil ranjen in zajet. Bil je poročen z Marijo Rukavina.

 • RAJH Ivana Mirko, pehotni brigadni general, rojen 16. 7. 1887 na Moti pri Ljutomeru, Maistrov borec, poveljnika pehote Osiješke divizije, zaradi groženj GSP je 14. 4. 1941 naredil samomor. Pokopan je v Osijeku. Omenjen v ES. 

 • RAKUŠA Franje Metod, pehotni brigadni general, rojen 10. 04. 1889 v vasi Sv. Bolfenk na Kogu (nepravilno: Cvetkovci, datum in kraj preverjena s pomočjo hčerke), Maistrov borec, poveljnik pehote bosanskega območja v Sarajevu. Bil v nemškem ujetništvu, od koder se je vrnil 1942. Umrl je 1963 in pokopan v Sarajevu, kjer živi še hčerka Tatjana Š. Bili su družinski prijatelji z generalom Armičem.

 • RUPNIK Leon - Lav, divizijski general, rojen 11. 8. 1880 v Lokvah, načelnika štaba 1. skupine armad vojske kraljevine Jugoslavije, po letu 1942 poveljnik in generalni inšpektor slovenskih domobrancev. Zavezniki so ga izročili Jugoslaviji kot vojnega zločinva, pa je bil obsojen na smrt in 4. 9. 1946 justificiran. Omenjen v ES. 

 • SALHER Petra Rikard, kontraadmiral, rojen 20. 6. 1875 v Trstu, po očetu koroški Slovenec, poveljnika 3. pomorske cone v Boki Kotorski. 

 • SKUBIC Viktora Vladimir, pehotni brigadni general, rojen 30. 5. 1877 v Požarevcu, Srbija, kjer je oče bil sanitetni kapetan srbske vojske (prostovoljec), udeleženec obeh balkanskih vojn in 1. svetovne vojne, v čin brigadnega generala povišan 1925, nazadnje pomočnik poveljnika Zetske in Bregalniške divizije. Ranjen, ostal brez levega očesa. Umrl je 1957 v Beogradu in pokopan na pravoslavnem pokopališču. Slovenski gojenci se ga spominjajo kot predavatelja Vojne akademije v Beogradu od 1919- 24. Oče Viktor je bil rojen v Ćrnomlju in kot zdravnik je bil sanitetni častnik srbske vojske.

 • VUČER Ignaca Franjo, kontraadmiral, rojen 13.1.1875 v Donji Brezovici pri Šentjerneju, poveljnik  3. pomorsko-obalne cone v Boki Kotorski in 1. pomorsko-obalne cone v Kraljevici, pomagal NOG. Umrl je 22. 5. 1956 v Drči in bil pokopan v Šmarju pri Šentjerneju v skupni grobnici  s svakom - generalpodpolkovnikom Karlom Levičnikom. Omenjen v ES, moj članek. 

  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net