VOJAŠTVO
   MILITARY

KDO JE GENERAL/ADMIRAL? - Z00

KDO JE GENERAL ALI ADMIRAL?

Dodatni in spremni prispevki:
Zakaj nam nekdo želi vsiliti hrvaško-domobranski čin podmaršal?
Brigadir (kapitan)–častnik ali general (admiral)?

KDO JE GENERAL ALI ADMIRAL?
Prikaz činov v vojskah

Iz revije: SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA – GENERALI IN ADMIRALI, Borec, 2000
iz knjige: SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA, Grafis Trade, 2005

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

Pojasnitev pojmov: general, admiral, maršal in generalisim ter drugi

Generali – admirali so formalno izven kroga višjih oficirjev - častnikov. Predstavljajo vrh oz. vrhnji sloj vojaške inteligence z najvišjo akademsko izobrazbo (primerljiva doktoratu znanosti), dočim generale z najvišjim generalskim činom (generalpolkovnik in višji) lahko primerjamo s člani akademije znanosti in umetnosti. Takšna je primerjava v mnogih državah, ki spoštujejo vojaške poklice. Slovenska akademija znanosti in umetnosti ni imela in tudi sedaj nima v svojih vrstah prav nobenega generala – admirala oz. častnika, čeprav bi si nekateri to vsekakor zaslužili (polkovnik Zdravko Klanjšček – zgodovinar, generalmajor in prof. dr. Miroslav Peterca –geofizik, generalpolkovnik Rudolf Hribernik – poveljnik in pisatelj, in drugi). Predvsem pa bi kazalo za dopisnega člana razglasiti najvišjega ameriškega admirala slovenskega rodu – Ronalda Zlatoperja. Upam, da bo z ustanovitvijo slovenske vojske ta praksa prekinjena. Zato na kraju tudi predlog predsediku SAZU za uvedbo novega razreda – za vojne vede! Za vzgled bi si lahko vzeli Makedonijo, kjer je bil generalpolkovnik JLA Mihailo Apostolski ne samo redni član, temveč tudi predsednik Makedonske akademije znanosti in umetnosti. K spoštovanju vojaškega stanu je največ prispeval Leonardo d’ Vinci, ki je na vprašanje kateremu intelektualcu bi postavil spomenik, brez razmišljanja odgovoril – vojskovodji, generalu! S skupnim imenom generale-admirale označujemo kot generaliteto oz. admiralteto. Generaliteta je kolektivna oznaka za generale določene vojske – države oz. njihov generalski zbor. Poznan je tudi naziv Veliki generalštab. Ker se v novejšem času generali (admirali) predstavljajo kot najvišja častniška kategorija, se oznaka generaliteta ne uporablja pogosto.

Da bi lažje definirali vrhnji sloj vojaške inteligence, je nujno vsaj približno poznavanje etimološkega in zgodovinskega pomena izraza “general” in “admiral”. Obenem pa bo lažje spremljati tudi druga razglabljanje o problematiki vrhnjega sloja vojaške inteligence. General je najvišji čin poveljnika kopenske vojske in vojnega letalstva, ki poveljuje združeni taktično-operativni enoti (diviziji in višji) ali pa vojaški ustanovi podobne ravni. Enakopraven je činu admirala v vojni mornarici.

V začetku so naziv general podeljevali vrhovnemu poveljniku vojske oz. poveljniku operativne armade. Še v zgodnji dobi razvoja vojaštva so vrhovnemu poveljniku podeljevali podobne nazive. Tako so ga stari Asirci imenovali turtan, Atenci strateg, Rimljani pa legat, konzul, prokunzul in magister militum. V Franciji so bili znani nazivi senešal, konetabl in maršal, pri Nemcih in Rusih vojvoda, pri Južnih Slovanih pa veliki župan, knez, vojvoda in kapitan. Vojni krajini so poveljevali karlovški generali, med katerimi je bilo tudi nekaj turjaških graščakov, sicer nemškega rodu.

Besedno je general francoskega izvora (general), ko so 1460 uvedli v vojaško organizacijo naziv za vojaškega poveljnika – capitaine-general in colonel-general. Generalski čin so v začetku 17. stoletja prvi uvedli Francozi, pozneje pa so ga prevzele tudi druge evropske vojske, najprej Španija in Italija, pozneje pa tudi Avstrija, Nemčija (1637), Švedska in Rusija (1657). Poleg tega so v nekaterih vojskah uvedli enakovredne generalske funkcije (generalkvartirmojster, generalni adjutant, generalintendant, generalauditor, generalzdravnik, vojaški generalkomisar in podobno.

Generalisim so kot najvišji vojaški naziv uvedli Francozi, dočim je bil v avstrijski vojski v začetku najvišji čin (pozneje maršal). Kot najvišji vojaški čin so ga podeljevali vrhovnemu vojaškemu poveljniku v ruski carski vojski (Suvorov, 1799) in sovjetski Rdeči armadi (Stalin, 1945), pa tudi v španski vojski (Franco, 1936).

Maršal v JLA ni bil vojaški čin, temveč častni naziv za prvega poveljnika NOV Jugoslavije, ki so ga na slovenski predlog podeli Josipu Brozu Titu.

Tabelarni pregled generalskih činov v toku II. svetovne vojne in poznejšega obdobja (SFRJ in Slovenija) prikazujem posebej za vojaške velesile, posebej pa za ostale države, ker je le tako lažje vzporejati posamezne stopnje generalskih činov v odnosu na velikost države oz. vojske.

a/Velesile

Zvrst/Država

ZDA

V. Britanija

Nemčija

ZSSR

Japonska

Francija

Kopenska
vojska

General  of the Army

-Field Marshall

Generalfeld-marschall

Maršal

 

 

General

General

Generaloberst

Armadni general

General

General dearmee

Lieutenant General

Lieutenant  General

General

Generalpolkovnik

   

General decorps

Major General

Major General

Generalleutnant

Generalleitnant

General-poročnik

General de division

Brigadier General

Brigadier *

Generalmajor

Generalmajor

Generalmajor

General de brigade

Vojno
letalstvo

enako kot KoV

Marshall of the RAF

Reichsmarschall

enako kot v KoV

 

enako kot KoV

  

Air Chief  Marshall

Generalfeld-marschall

  

 

 

  

Air Marshall

Generalobesrt

  

 

 

  

Air Vice Marshall

General

  

 

 

  

 

Generalleutnant

  

 

 

  

Commodore*

Generalmajor

  

 

 

* Brigadier in Commodore nista generalska čina

b/ Ostali:

Zvrst/Država

Italija

Avstrija

Madžarska

Grčija

SFRJ

Slovenija

Kopenska
vojska

     

Stratigos (kralj)

General (vojni)

 

Generale d’armata

 

 

 

Armadni general

 

Generale di corpo

General der Infanterie

Vezerezredes

 

General-polkovnik

General

Generale  di divisione

 

Altabornagy

Antistratigos

General-podpolkovnik

Generalpod-polkovnik

Generale di brigata

Generalmajor

Vezerornagy

Ipostratigos

Generalmajor

Generalmajor

Vojno letalstvo

enako kot KoV

 enako kot KoV

enako kot KoV

enako kot KoV

General-polkovnik letalstva

General letalstva

 

 

 

 

Generalpod-polkovnik letalstva

Generalpod-polkovnik letalstva

 

 

 

 

Generalmajor letalstva

Generalmajor letalstva*

* Čini SV od 2003.

Admiral je najvišji čin mornariškega poveljnika, ki poveljuje največji mornariški enoti (floti) oz.vojni mornarici. Zato poznamo več stopenj admiralskega čina, od kontraadmirala do admirala flote oz. velikega admirala, zato jih bom predstavil v posebni shemi. Najprej pa nekaj besed o zgodovini.

Beseda admiral izvira iz arabske besede amir al oz. amir al rahl, kar pomeni poveljnik morja oz. transportnega ladjevja. Tako je mogoče tudi predpostaviti, da so ga kot prvi uporabljali arabski pomorščaki. V Evropi so čin admirala prvi uporabili Sicilijci v 12.stoletju, od 13.stoletja pa tudi pomorščaki iz Genove, nakar so ga sprejele vse vojne mornarice v Evropi. Med prvimi je bila angleška vojna mornarica, kjer so že 1300 imeli glavnega (lord high admiral) - admirala Anglije, ki je poveljeval drugim admiralom, zadolženim za obrambo obale, vojaško ladjevje idr. Tudi Francozi so že v 14. stoletju prevzeli čin admirala, nato pa so sledile tudi druge pomorske države (Danska, Švedska, Rusija, Nemčija in druge). Holandija je imela celo generaladmirala. V hrvaških dokumentih iz leta 1358 – 1413 se omenjajo trije Zadrani oz. knezi otokov kot admiratusi, ker so verjetno poveljevali galejam hrvaško-ogrskih kraljev. Tudi na čelo dubrovniške luke, podobno beneški, je bil postavljen najstarejši pomorščak – admiral. Iz zgodovine bokeljske mornarice sta znana dva admiralska čina – vice in mali admiral.

S krepitvijo in reorganizacijo (eskadra, flotila, divizija) vojnih mornaric, posebno pa z uvajanjem načel strategije in taktike pomorskega bojevanja, se je povečalo tudi število stopenj admiralskih činov, od katerih je imel vsak svojo zastavo. Tako razlikujemo naslednje admiralske čine: admiral (poveljuje glavnini flote, ima rdečo zastavo), viceadmiral (poveljuje predhodnici ali desnemu krilu, ima belo zastavo) in kontraadmiral (poveljuje zaščitnici oz. levemu krilu, ima plavo zastavo).

Tudi danes ima vsak admiral pravico dvigniti svojo zastavo na ladji, da ga podrejeni lahko prepoznajo in pozdravijo (navadno s topovsko salvo, postrojem posadke ali podobno). To pravico admirali zadržijo tudi po upokojitvi, kar je lepo vidno iz priloženega pisma ameriškega admirala (s štirimi zvezdicami) slovenskega rodu Ronalda Zlatoperja – modra zastava s štirimi zvezdicami.

Admiralska ladja je ladja v flotnem sestavu, na kateri je vkrcan poveljujoči admiral. Navadno je to največja oz. najmočnejša ladja (letalonosilka, križarka), ki omogoča razmestitev celotnega poveljstva – štaba.

Admiralštab oz. Admiralitet (Velika Britanija) je v nekaterih pomorskih državah naziv za najvišji organ poveljevanja in vodenja vojaške mornarice (v ministrstvu za obrambo oz. generalštabu).

Predstavljam originalne nazive admiralskih činov iz II. svetovne vojne in poznejšega obdobja (SFRJ in Slovenija) nekaterih pomorskih držav:

ZDA

 

Fleet Admiral*

Admiral

Vice-Admiral

Rear-Admiral

ZSSR

 Maršal VM*

Admiral flota

Admiral

Vice-admiral

Kontraadmiral

Japonska

 

 

Tai-Šo

Ču-Šo

Šo-Šo

Velika Britanija

 

Admiral of the Fleet

Admiral

Vice-Admiral

Rear-Admiral

Nemčija

Grossadmiral

Generaladmiral

Admiral

Vizeadmiral

Konteradmiral
Flottillenadmiral

Francija

 

Amiral de la Flotte

Amiral

Vice-Amiral

Contre-Amiral

Italija

Grande Ammiraglio

Ammiraglio d’Armata

Ammiraglio d’Squadra

Ammiraglio d’Divisione

Contra ammiraglio

Španija

 

Capitan General de la Armada

Almirante

Vice Almirante

Contra Almirante

Grčija

 

Arhinavarhos

Navarhos

Antinavarhos

Yponavarhos

Turčija

Büyükamiral

Oramiral

Koramiral

Tümamiral

Tügamiral

Holandija

 

Admiraal

Luitenant Admiraal

Vice-Admiraal

Scout bij-nacht

SFRJ

 

Admiral flote

Admiral

Vice-admiral

Kontra-admiral

Slovenija

 

 

Admiral

Viceadmiral

Kontraadmiral**

*  V mirnodobnem času so se nazivi admiralskih činov spremenili. Tako se tudi ameriški Fleet Admiral sedaj imenuje Admiral with Four Stars. V ruski (prej sovjetski) mornarici je najvišji mornariški čin maršal vojne mornarice. V nekaterih mornaricah (Kitajska) pa sploh nimajo činov, temveč samo poveljniške položaje.
** V začetku je slovenska vojska oz.TO Slovenije (od 1991) uvedla kot prvi admiralski čin – kapitana (komodorja v Veliki Britaniji. Sedanji čini so od leta 2003.

Potrebno je še predstaviti generalske-admiralske čine bivše avstrijske oz. avstro-orgske in tudi vojske SHS/ kraljevine Jugoslavije, in sicer:

AVSTRIJSKA IN AVSTRO-OGRSKA VOJSKA

VOJSKA SHS – KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Kopnena vojska

Vojna mornarica

Kopnena vojska

Vojna mornarica

Feldmarschall

 

Vojvoda

 

Feldzuegmeister – General der Cavallerie *

Gross Admiral ***

Armadni general

Admiral

Feldmaschall-leutnant **

Vice Admiral

Divizijski general

Vice-admiral

Generalmajor

Kontraadmiral

Brigadni general

Kontra-admiral

*     Feldzeigmeister, General der Cavallerie, General der Infantrie – feldcojgmajster (zgod.), konjeniški general, pehotni general
**   Feldmarschalleutnant – feldmaršalporočnik (zgod.), vsi štirje generalski čini so bili v rangu generalpodpolkovnika, pri nas tudi napačno prevajani (kot podmaršal).
*** Gross Admiral – Veliki admiral, tudi admiral (s tremi zvezdicami) ali flotni admiral


Koliko vojakov sestavlja brigado, divizijo, korpus, ...?

Da bi si bralci lahko ustvarili vsaj približno predstavo o tem, kaj pomeni poveljevati oziroma voditi brigado, divizijo, korpus ali armado, potem je potrebno najprej povedati, da skoraj v vseh vojskah generalmajor poveljuje s pehotno ali divizijo drugačne sestave (oklepno, planinsko in podobno). Sodobne divizije štejejo okrog 8.000 - 12.000 vojakov. Če te številke primerjamo s kakšnim večjim podjetjem, potem lahko rečemo, da je poveljnik ne samo velik menedžer, temveč tudi skrbnik svojih vojakov! V prejšnjih časih so pehotne divizije štele tudi do 18.000 vojakov, 14. partizanska divizija, ki je pozimi 1944 izvedla pohod na Štajersko pa je štela samo 1.400 dobro oboroženih borcev, od katerih je preživelo samo 50 odstotkov.

Generalpodpolkovnik je navadno poveljnik korpusa, ki šteje nekaj divizij in drugih enot, v katerih je do 50.000 vojakov.

Generalpolkovnik poveljuje armadi, ki jo sestavlja 2-3 korpusa in ostalih enot ognjene in logistične podpore, ki štejejo do 150.000 vojakov. Vsi poveljniki se seveda naslanjajo na svoje pomočnike, ki sestavljajo štabe, poveljniška mesta in podobno.

Največje odgovornosti seveda prevzamejo armadni generali - generalki s štirimi zvezdicami (v ameriški vojski). Tako je Ronald Zlatoper, ameriški admiral (s štirimi zvezdicami) slovenskega rodu iz Logatca, v svojem 52 letu postavljen za poveljnika Pacifiške flote. To je dejansko največje vojaško poveljstvo na svetu, ki je nadzorovalo celotno operativno območje Tihega oceana.
Pacifiška flota ima:

  • 200 bojnih ladij in podmornic, 
  • 1600 letal, 
  • 200.000 mornarjev
  • vojaški proračun okrog 5 milijard ameriških dolarjev. 

Zato se ni čuditi, da je po upokojitvi postal vodilni menedžer računalniške družbe, ki pokriva poloblo sveta.

Pred njim je Ferdinand Češarek, po očetu rodom iz Ribnice, 1969 povišan v čin generala s štirimi zvezdicami in postavljen za poveljnika glavnega logističnega poveljstva ameriške vojske. Šlo je dejansko za največjo logistično organizacijo, ki je imela v svetu številne vojaške baze in letni proračun okrog 15-25 milijard dolarjev.

Oba primera vsekakor daleč presegata tudi največje svetovne multinacionalke. Pa naj še kdo reče, da generali in admirali slovenskega rodu niso bili dovolj sposobni!

  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net