VOJAŠTVO
   MILITARY

OCENE NOVIH KNJIG - NK04

dr. Vida Deželak Barič
KONČNO DO ZNANSTVENE RESNICE O KPS IN REVOLUCIONARNEM GIBANJU 1941–1943

Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, zbirka Razpoznavanja, Ljubljana 2007

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju/author's CV
  povezave

 
 

Ko sem v naslov zapisal »znanstvene resnice«, sem dejansko želel poudariti, da ne gre za nikakršno propagadno (agitpropovsko) brošuro, temveč za obsežno doktorsko disertacijo z naslovom Organizacijsko vprašanje KPS 1941–1945, ki jo je avtorica obranila že davnega leta 1999 na ljubljanski Filozofski fakulteti, dopolnjena z obsežnim in večletnim raziskovanjem partijskih arhivov KPS, spisana ob uglednih recenzentih prof. dr. Jerci Vodušek Starič in prof. dr. Francetu Martinu Dolinarju.

Gre torej za eno od prvih znanstvenih del o KPS in revolucionarnem gibanju 1941–1943, zato me čudi, da o njem, vsaj po Cobissu sodeč, ni napisana nobena ocena, niti pozitivna niti negativna. Sam seveda nisem strokovnjak za zgodovino KPS, razen morda za določena vprašanja vojaškega delovanja odporniških sil v Sloveniji v letih 1941–1945, ne samo partizanskih, temveč tudi četniških in domobranskih. Prav na predstavitvi moje knjige o Plavi gardi junija 2006 v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, sem imel izredno priložnost osebno spoznati dr. Vido Deželak Barič. Takrat je tudi omenila, da pripravlja knjigo o začetkih partijskega oz. revolucionarnega gibanja 1941–1943  v Sloveniji.

Če samo primerjamo obsežno bibliografijo (139) dr. Vide Deželak Barič od leta 1980 do danes in primerjamo z deli s ključno besedo KPS – vseh je 149, seveda z njenimi, potem šele vidimo, kako obsežen je njen znanstveni opus. Menim celo, da je trenutno edina znanstvenica v Sloveniji, ki lahko kompetentno razsoja o zgodovini KPS. To je v omenjeni knjigi tudi storila: korektno in pošteno, pa čeprav je včasih šlo za umazane stvari (revolucionarni teror, usmrtitve in podobno). Pri tem je v polni meri izkoristila celoten fond arhivskega gradiva v AS in drugih arhivov, kakor tudi številnih objavljenih in neobjavljenih virov, spominske in druge literature. Seveda je dodala kratek povzetel (tudi v angleščini), uporabljene kratice in seveda tudi osebno kazalo. Knjiga ima 429 strani, razdeljenih na šest osnovnih poglavij.

Čeprav je v ospredju organizacijsko vprašanje KP Slovenije v posameznih pokrajinah in regijah (Ljubljanska z Dolenjsko, Gorenjska, Štajerska, Koroška in Primorska), predstavljeno zares podrobno na osnovi ohranjenih partijskih arhivov in spominskih virov, ki za bralca niti ni tako zanimivo, se bom raje zadržal na drugih vprašanjih in problemih. Gre predvsem za revolucionarno taktiko, partijsko strategijo in nekatere vidike oboroženega odpora proti okupatorju in kvislingom. Vse seveda po nalogih Kominterne!

Kdorkoli se želi resnično dobrohotno seznaniti z našo preteklostjo, seveda pa tudi z zgodovino KPS, mora vzeti knjigo v roke. Končno bo zvedel znanstveno resnico iz rok priznane in ugledne sodelavke Inštituta za novejško zgodovino, pa mu tako ne bo treba brskati po Bajtovem anglofilskem Bermanovem dosjeju ali pa po sicer korektni vendar preveč izpredalčkani Slovenski novejši zgodovini 1848–1992, kjer so prispevki dr. Vide Deželak Barič preveč skrajšani. Lahko bo ugotovil, da je dejansko oboroženi odpor nekaj časa usmerjala Kominterna, da je KPS narodnoosvobodilni boj izkoristila tudi za izvajanje revolucije (in prevzem oblasti), da so Vos-ovci pretiravali z usmrtitvami, da je pojav »vojvodstva« rodil številne negativne pojave, da je teror povzročil državljansko vojno v Ljubljanski pokrajini, itd. Obenem pa se bo tudi prepričal, tako kot sopotniki revolucije (Kocbek, Vidmar in drugi), da so bili v tedanjem zgodovinskem trenutku prav komunisti edini resnični borci za osvoboditev izpod okupatorskih okov in odločni revolucionarji za spremembo oblasti in boljše življenje.

Ob teh utrinkih, naj samo dodam svojo refleksijo ob partijski sektaški (vojaški) napaki 1941, ko ni znala ali pa bolje rečeno – ni hotela, združiti narodove vojaške zmogljivosti, ki so bile po dokaj preverjenih podatkih dokaj impresivne. Mislim predvsem na strankarske polvojaške enote prostovoljcev sredi oz. ob koncu leta 1941, katerih število naj bi bilo naslednje:

  • Slovenska legija – ilegalna organizacija Slovenske ljudske stranke (Sls), ustanovljena že 29. maja 1941, ki je leta 1942 štela 6.000–7.000 pripadnikov, pozneje celo več (večina odšla v domobrance);

  • Slovenski partizani, vojaško organizirani od julija 1941, so koncem 1941 šteli okorg 2.000 pripadnikov (med katerimi je bilo 1300 članov KPS in večje število skojevcev);

  • Sokolska legija – ilegalna organizacija Jugoslovanske napredne stranke (Jns), ustanovljena 2. avgusta 1941, ki je koncem leta 1941 štela okrog 700–900  pripadnikov, katerih del je bil že med pripadniki Jugoslovanske vojske v domovini oz. Plave garde (četniki) v Sloveniji;

  • »Pobratim« –  ilegalna polvojaška organizacija Neslovencev, ki je štela okrog 500 članov, nekaj se jih je priključilo četnikov;

  • častniška skupina, bivših častnikov in podčastnikov vojske Kraljevine Jugoslavije, ki je štela okrog  400 pripadnikov, od katerih naj bi vsaj petina odšla k partizanom;

  • Narodna legija – ilegalna organizacija Slovenskega narodnega gibanja (Sng), ki je štela okrog 300 pripadnikov.

Iz nekega drugega vira sem zvedel, da je konec leta 1941 Lovro Kuhar – Prežihov Voranc, tudi agent Kominterne, ponujal polkovniku Vladimirju Vauhniku, sicer piscu znane študije o organizaciji gverilskih odredov v Jugoslaviji, da bi prevzel vodstvo slovenskih partizanskih čet… Pa si zamišljam, kako bi odličen vojak in obveščevalec, kot je bil Vauhnik (pa slab politik), lahko s takšnimi efektivnimi silami pametno in premišljeno vodil slovensko vojaški odpor proti trem okupatorjem! Pa so poveljevanje prepustili kovinarju Leskovšku, poštenemu delavcu, vendar neizkušenemu vojaškemu naborniku… Pravijo, da je zgodovina učiteljica!

Zato vzemite knjigo v roke…

 
  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net