VOJAŠTVO
   MILITARY

OCENE NOVIH KNJIG - NK02

Mile S.Bjelajac
Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941
Studija o vojnoj eliti i biografski leksikon
Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2004, 361 strani

Ocena objavljena v Vojnozgodovinskem zborniku štev. 19/2005, v srbskem prevodu tudi v beograjski reviji Dinar br.2/2005

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju/author's CV
  povezave

 
 

Luksuzno opremljena, z obiljem fotografskega materiala in podprta s številnimi primarnimi viri je najnovejša knjiga dr. Mileta Bjelajca izredno pomembna za zgodovino prve Jugoslavije. Knjiga je razdeljena na dve organski celoti, kar je razvidno že iz podnaslova, vendar je poudarek na prepotrebnem biografskem leksikonu (strani 115–361) o generalih in admiralih vojske Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije.

Med njimi je tudi 19 Slovencev, od katerih jih je 17 leta 1918 (1919) prestopilo iz avstro-ogrske vojske, dva pa iz vojske Kraljevine Srbije. Ker sem za svojo knjigo Slovenska vojaška inteligenca tudi sam sestavljal točen seznam in biografije generalov in admiralov slovenskega rodu v vojski Kraljevine SHS – Kraljevine Jugoslavije, sem tudi neposredno navezal stike z dr. Bjelajcem. Da je bila obojestranska pomoč potrebna in koristna, potrjuje tudi javna zahvala dr. Bjelajca. Namreč, za manj ali povsem neznane slovenske generale sem preskrbel kopije krstnih listov, iz arhiva Vojaškozgodovinskega inštiruta v Beogradu pa tudi fotografije (za kontraadmirala Vučera pa celo kopijo lastnega avtoportreta). Kratek seznam sem objavil tudi v VZZ 13 in 14/2003, podrobnejši prikaz pa v ljutomerskih Zgodovinskih listih štev. 1/2003.

Moram povedati, da so mi nasveti dr. Bjelajca zelo pomagali, saj sva s slovenskega spiska zaenkrat črtala: Domainko Emila, kontraadmirala, dr. Hočevar Anteja, sanitetnega brigadnega generala, Klobučar Vilima, generalštabnega brigadnega generala in Wickerhauser Viktorja, viceadmirala. Dr. Bjelajac pa je sprejel moje raziskave glede slovenskega porekla brigadnega generala Vladimirja Skubica, ki je po očetu iz Črnomlja, zaradi zapoznelosti pa v knjigi ni omenjen slovenski izvor divizijskega generala Milana Plesničarja, ki je po očetu iz Ljubljane in Gorice. Oba pa sva prezrla generalštabnega brigadnega generala Kerčelić Franja (baron Kerchelech Franz, generalštabni podpolkovnik AOV), ki je bil rojen 1871 v Celju, umrl pa 1929. Zanimivo je, da je bil Kerčelić do 1922 poveljnik vojaškega okrožja v Celju, do 1927 v Mostarju, potem pa poveljnik Moravske brigade. V čin brigadnega generala je bil povišan 1928, leto dni pozneje pa je bil zaradi bolezni upokojen, kmalu zatem pa je tudi umrl.

Zanimiv je tudi prvi del knjige oziroma Študija o vojni eliti (113 strani), v katerem je dokaj temeljito obdelal naslednja vprašanja: številčni prikaz generalov in admiralov vojske Kraljevine SHS, snovanje skupne generalitete in »generalsko vprašanje« v letih 1918–1922, množična povišanja v obdobju 1923–1925, generalski problemi v času kralja Aleksandra (vpliv generala Petra Živkovića in množično upokojevanje 1929), generali v obdobju Namestnika 1934–1941 (tudi hrvaški problemi in generali), sodelovanje generalov v vojaškem prevratu 27. marca 1941 (zanimivi so najnovejši podatki o sovjetskem vplivu in namerah), na koncu pa tudi dve zanimivi poglavji z naslovom Sestop z zgodovinske scene in Družbeni status in karakter vojne elite.

Slovenske razmere in odnosi do generalskega vprašanja niso posebej omenjeni. Motijo nekatere netočnosti, kakor npr. da je bil admiral Šušteršič brat »znanega ljubljanskega škofa«, na strani 13 dvakrat napačno pisanje priimka generala Maistra (Majster, Maistner), zatem generala Martinčiča (Martinčić) in admirala Kocha (Koh), verjetno pa bi avtor lahko izpustil tudi neverodostojen novinarski zapis iz Politike (stran 19), ko so »pronašli generala Maistnera u Skadarljiji okruženog oficirima primljenim iz austrougarske vojske kako uz piće galame i pričaju isključivo na nemačkom jeziku«.

Dr. Bjelajac je poleg primarnih virov uporabil tudi številne spomine in zasebne zapise pa tudi zanimive komentarje vojno-diplomatskih predstavnikov iz Beograda. Na koncu knjige so objavljeni razni pregledi in sheme, ki bodo tudi manj zahtevnemu bralcu prišli prav pri iskanju odgovorov na določena strokovna vprašanja (poveljniki enot in štabov, razmestitve poveljstev in enot, garnizij, skladišč in podobno). Menda je bila prva izdaja takoj razprodana (naklada 1.000 izvodov).

 
  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net