VOJAŠTVO
   MILITARY

OCENE NOVIH KNJIG - NK01

Anton Žabkar
Marsova dediščina,
Temelji vojaških ved, 1.knjiga

Ljubljana, 2003, 437 strani, broširano

Objavljeno v Vojnozgodovinskem zborniku štev. 17/2004

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju/author's CV
  povezave

 
 

Anton Žabkar, Marsova dediščina, Temelji vojaških ved, 1. knjiga, Ljubljana, 2003, 437 strani, broširano. Fakulteta za družbene vede v Ljubljani je leta 2003 (dejansko pa aprila 2004) v knjižni zbirki Varnostne študije izdala prvo knjige obsežne monografije prof. dr. Antona Žabkarja z značilnim naslovom Marsova dediščina, Temelji vojaških ved. Recenzenta sta bila prof. dr. Ljubica Jelušič in prof. dr. Marjan Malešič, zahtevno lektorsko nalogo pa je opravil Miroslav Ulčar, opazni pa so tudi posegi prof. dr. Toma Korošca.

Prof. dr. Anton Žabkar je bil rojen 1935 v Beogradu. Če zapišem, da je mornar s sabljo in peresom, potem sem vse povedal o njegovi profesionalni poti, ki sem jo podrobneje predstavil v VZZ štev. 16. Zaenkrat je prvi in edini Slovenec z doktoratom vojaških znanosti (1983), kapetan bojne ladje oziroma kapitan Slovenske vojske (1994) in vrhunski strokovnjak za geostrateško in vojaškopomorsko problematiko. Njegov bibliografski opus od leta 1964 do danes obsega neverjetnih 522 strokovnih člankov in razprav. Monografija Marsova dediščina je njegova peta knjiga in predstavlja logičen vrhunec njegovega vsestranskega poznavanja, vrednotenja in analitičnega pristopa k predmetu vojaške znanosti oziroma vojaške veščine kot osnove vojaških ved nasploh.

Ko sem prebral in preštudiral Žabkarjevo knjigo, sem na mizo položil tudi dve temeljni knjigi vojaških ved – O vojni, nemškega generala Carla von Clauzewitza, in Pregled vojne veščine, francosko-švicarskega barona Henrija Jominija. Namreč, vse bolj sem prepričan, da smo Slovenci končno dobili svojega Clauzewitza. Zato je potrebno Žabkarjevo monografijo tudi predstaviti širši javnosti, predvsem v Vojnozgodovinskem zborniku in tudi v drugih strokovnih krogih. Problem je edinole v tem, da smo vsi tisti, ki bomo ocenjevali Žabkarjevo delo, vsaj za eno kopje za njim!

Vseeno se bom lotil tega dela, predvsem zato, ker sem tudi sam imel to priložnost, da sem dr. Žabkarja vzpodbujal, da čim prej dokonča to temeljno delo, ki je bilo nujno potrebno za nadaljnji razvoj slovenske vojaške znanosti. Bilo je povsem logično, da bo po ustanovitvi Slovenske vojske, 1994, sledilo tudi obdobje teoretičnega in znanstvenega osmišljanja njenega razvoja, predvsem pa nosilcev tega procesa – slovenske vojaške inteligence in vojaške znanosti kot take, ki je pač Slovenci doslej nismo imeli. Zdaj smo dobili svojega »slovenskega Clauzewitza«, ki nam je nadležno, a nujno dediščino Marsa, boga vojne, tudi temeljito razložil. Torej, ne gre samo za prepotreben učbenik študentom obramboslovja, temveč tudi za temeljno knjigo – osnovo slovenske vojaške znanosti kot take.

Monografija Marsova dediščina je razdeljena na dva dela (knjigi).

Prva knjiga, Temelji vojaških ved, predstavlja teoretično osnovo vojaških ved, seveda ob hkratni zgodovinski in kritični analizi razvoja vojaške znanosti. Že v uvodnem poglavju o preobrazbi vojaške veščine v vojaško znanost in skiciranju modernega pristopa vojaški znanosti kot sistemu ved, avtor izpričujejo suvereno poznavanje materije in smelo predvidevanje bodočih trendov razvoja vojaške znanosti. Izredno kritično je tudi razglabljanje o oboroženem boju in drugih dejavnostih oboroženih sil, pa nam tako avtor prikaže razne klasifikacije vojn, bojnih delovanj, kakor tudi temeljne dejavnike oboroženega boja (človek, tehnika, čas in prostor). Avtor je prav tako predstavil tudi druge teorije, predvsem teorijo odvračanja, vojaškega ravnotežja, mednarodnega vojaškega sodelovanja, kriznega menedžmenta in podobno. Seveda pa se ni mogel izogniti »polemistiki« kot nekakšnemu stebru vojaške znanosti. V drugem poglavju je zelo natančno prikazal zakone vojaške znanosti, pa tudi zakone vojne oziroma oboroženega boja. Avtor se je zlasti pomudil ob izzivih postmodernega obdobja, med katere spadajo tudi t. i. humanitarne vojaške intervencije, kakor tudi preobrazbe načel oboroženega boja v načela vseh vrst državne sile, od medijske vojne do mednarodnega terorizma. Njegove analize so poglobljene in empirične, napovedi bodočega razvoja pa resne in argumentirane.

V drugi knjigi, Metode vojaških ved, je avtor zelo podrobno predstavil razvoj številni metod, ki se uporabljajo v vojaški znanosti. Metode vojaških ved je avtor razvrstil v tri osnovne skupine. Na prvem mestu so splošne znanstvene metode, ki se s pridom uporabljajo tudi v drugih sodobnih vedah. To so predvsem indukcija, dedukcija, analiza, sinteza, zgodovinska metoda, matematična metoda, futurologija in podobne. V drugo skupino sodijo temeljne metode vojaških ved, na katerih je tudi poudarek. Gre predvsem za analize operacij, štabnih iger, vojaških vaj, projektiranja oborožitvenih in drugih vojaških sistemov. V tretji skupini so predstavljene posebne metode vojaških ved, predvsem gre za metode obveščevalne analize (tudi izvidništva, protiobveščevalnega delovanja), metode iskanja in odkrivanja ciljev (rentabilnega, postranskega), metode teorije učinkovitosti streljanja ipd.

Vsekakor je za naše (slovenske) potrebe najbolj aktualno zaključno poglavje, v katerem avtor na globalni ravni predstavlja strateško razmerje sil po razpadu bipolarnega sistema ravnotežja sil, kakor tudi izkušnje iz oboroženih in drugih vrst spopadov po drugi svetovni vojni. Pri tem se ni mogel izogniti vplivu novih tehnologij na fiziognomijo razvoja sodobnih oboroženih sil v svetu. Dotakne se tudi profesionalizacije slovenske vojske. Nazadnje pa predstavi nekatere probleme razvoja vojaške znanosti, obenem pa nakaže svoje videnje razvoja v bodočnosti.

Vsi, ki se ukvarja(mo)jo z vojaško znanostjo in njenimi podsistemi, četudi samo z raziskovanjem bližnje ali daljnje vojaške ali vojne zgodovine ali preteklosti, bi morali vzeti v roke Žabkarjevo Marsovo dediščino, ki je lahko tudi prav zanimivo branje. Jezik in stil sta sicer strogo vojaškoznanstvena, vendar je podajanje snovi razumljivo (za študente obramboslovja) in podprto s številnimi in zelo zanimivimi opombami.

Prva knjiga stane 5.400 SIT (~22,50€), za študente pa je cena 4.860 SIT (~20,25€). Druga knjiga je pred izidom, cena pa bo verjetno podobna. Ni znano, ali je založba FDV knjigo ponudila tudi na knjižnem trgu.

 
  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net