VOJAŠTVO
   MILITARY

DIPLOMSKA NALOGA

Uticaj doktrine sukoba niskog intenziteta na borbenu izgradnju JNA

àenglish summary

Izpitna teoretična naloga za čin generalmajorja, mentorja: VMiraž Stožinić, generalmajor in dr.Radinović Radovan, generalmajor, Beograd, avgusta 1989, 112 strani

Vsebina (originalni naslovi v srbskem jeziku)

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v


I. Uvodna razmatranja

 1. Pristup problemu razmatranja

 2. Teorijsko-hipotetički okvir i načelna operacionalizacija predmeta razmatranja

 3. Osnove metodologije obrade teme

II. Savremene doktrine sukoba niskog intenziteta i verovatni model snaga i dejstava potencijalnih agresora prema SFRJ

 1. Osnovna opredeljenja i tipologija savremenih doktrina sukoba niskog intenziteta potencijalnih agresora

 2. Dosadašnja dostignuća oružanih i drugih snaga potencijalnih agresora i optimalni modeli njihove upotrebe prema SFRJ

 3. Tehničko-tehnološki pokazatelji i dostignuća u primeni doktrine sukoba niskog intenziteta

III. Novelirana koncepcija ONO i DSZ kao optimalni model suprostavljanja savremenim doktrinama sukoba niskog intenziteta

 1. Osnovne pretpostavke za uspešno suprostavljanje snagama i dejstvima u sukobu niskog intenziteta

 2. Noveliranje osnovnih pravaca borbene izgradnje JNA

 3. Tehnički aspekti modernizacije mirnodopskog dela JNA

 4. Optimalni modeli neborbenih i borbenih snaga u okviru koncepcije ONO i DSZ, posebno snaga pariranja i odvračanja

IV. Zaključci i predlozi

 1. Osnovni zaključci i rezultati razmatranja

 2. Predlozi za noveliranje borbene izgradnje JNA, a posebno tehničke modernizacije mirnodopskog dela

V. Literatura

 1. Selektivna – strana i domaća

 2. Opšta – strana i domaća

 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net