VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C54

GLASILO, štev. 1-2, letnik XII (2006) zgodovinskega društva Gornja Radgona
Četniški »napad« na nemško orožniško postajo pri Sv. Juriju ob Ščavnici

English summary
Dodatno: clanki-c52

Najden dokument o prijavi četniškega zločina
    20. 10. 1944 pri Sv. Juriju ob Ščavnici

   (dodatna informacija o napadu)

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

 
 

Bilo je 21. oktobra 1944. med nemško okupacijo. Bil sem star skoraj deset let in sem obiskoval 2. razred osnovne (nemške) šole. Dogodkov tistega večera se še dobro spominjam …

Mračilo se je že, ko je nekdo potrkal na kuhinjsko okno in zahteval, naj odpremo vhodna vrata. Takrat smo namreč stanovali na nemški orožniški postaji pri Sv. Juriju ob Ščavnici, v Kreftovi »vili« v Biserjanah. Z mamo sva bila sama, sestra pa je v Ljutomeru obiskovala gimnazijo. Mama je stopila k dežurnemu orožniku Vinku Plemenitašu, doma iz Slaptincev, pa smo skupaj stopili k vhodnim vratom. Nekdo je po nemško vpil: »Odprite!«, pa je Plemenitaš, misleč, da je nekdo od njegovih malce okajenih kolegov, tudi odklenil vrata. Skozi vrata se je kar vsulo nekaj oboroženih mož in nekdo je Plemenitašu ukazal: »Hände hoch!« Potem so ga zrinili v pisarno, midva z mamo pa sva odšla v našo kuhinjo. Trije oboroženi vojaki so stopili za nama, eden od njih pa je povedal, da so slovenska vojska generala kralja Petra (verjetno Mihailovića). Potem je začel v srbščini groziti mami, zakaj dela na nemški orožniški postaji in da jo morava takoj zapustiti. Tega se spomnim zato, ker ga je tudi mama v srbščini spraševala: »A zašto? Nismo mi vama ništa učinili!« Pred okupacijo smo živeli v Makedoniji, kjer smo se naučili nekaj makedonščine in srbščine. Oče je bil kot orožnik leta 1933 kazensko premeščen v Makedonijo, maja 1941 pa so nas Bolgari izgnali v Slovenijo. Oče je bil potem sprejet v službo pri nemških orožnikih, konec leta 1943 pa je bil premeščen k Sv. Juriju ob Ščavnici, kjer je dobil tudi družinsko stanovanje na orožniški postaji. Po njegovi (naravni) smrti februarja 1944 smo stanovanje lahko zadržali. Po osvoboditvi je mama prejemala družinsko pokojnino, ker je oče prikrito podpiral OF.

Z mamo sva prestrašena odšla k stricu Tončku, h Korošakovim v Videm št. 2. Komaj sva utegnila povedati, zakaj sva prišla, so tudi h Korošakovim prišli četniki, vendar bolj prijazni. Njihov poveljnik je povedal, kdo so in zaprosil za hrano in pijačo. Bilo jih je kakšnih deset in so sedli za mizo. Teta Monika jim je ponudila klobase in zabla iz tünke, stric Tonček pa je prinesel velik vrč jabolčnika. Njihov poveljnik je delil nekakšen časopis oziroma s pisalnim strojem izpisan list papirja. Naslova se ne spomnim, vem samo, da so nam kazali na vrhu narisan Triglav. Imeli so tudi slovensko zastavo. Ko so se okrepčali, je njihov poveljnik povedal, da bo malce »podkuril« župniku Püčku, ker podpira Nemce. Kmalu zatem smo zaslišali kratek rafal. Poveljnik se je kmalu vrnil in povedal, da kuharica župnika Alojza Klobace - »Püčka« ni hotela odpreti vrat, pa je zato streljal v ključavnico in tako po nesreči ubil tudi kuharico, ki je ribala tla. Pri župniku je zato nastala prava zmešnjava, pa tudi sam sem bil potem tam, saj sem bil takrat »Püčkov« ministrant. Nekdo je hotel poklicati zdravnika dr. Petra Sokolova, vendar je župnik rekel, da ni potrebe, ker je bila kuharica mrtva. Dobila je strel v stegno in izkrvavela.

Četniki so se zaradi tega neljubega dogodka kar hitro pobrali iz vasi, saj so se ljudje začeli zbirati in spraševati, kako in zakaj so ubili nedolžno kuharico! Spomnim se, da so se četniki sredi Vidma postavili v dolgo kolono, in vsaki je nosil dve do tri puške (zaplenili so jih v shrambi orožja vermanšafta na občini, prej župnišču, kamor je puške iz Male Nedelje prejšnji dan pripeljal s traktorjem Škrjanec iz Biserjan). Vse nemške orožnike so razorožili (štirje so bili na večerji pri »Pergarci«, dva sta čuvala skladišče orožja v bivšem župnišču, dva pa sta bila v patrulji (pomagala četnikom, tudi Rudolf Krajnc - Pomorjev). Zastavonoša je bil na čelu kolone. Zapeli so neko slovensko (vojaško) pesem in odkorakali proti Sovjaku (tako so vsaj povedali). Pri Korošakovih smo po njihovem odhodu kar vneto iskali četniške letake, ker se je stric Tonček bal, da jih bodo nemški orožniki naslednji dan iskali. Z mamo sva prespala pri Korošakovih, to pa je storila tudi Florjanova Vikica, ker se je menda bala sosedovega Tončka (Meglič), ki naj bi bil takrat kot četnik tudi v Vidmu (pozneje je postal četni poveljnik, vsa družina pa je še pred osvoboditvijo zbežala v Avstrijo, pozneje pa emigrirala v ZDA).

Dogodek sem mimogrede omenil v knjigi Plava garda, poveljnikovo zaupno poročilo, pri omembi štajerskih četnikov, saj do septembra 1943, ko je bil major Karl Novak njihov poveljnik, dejansko še niso obstojali. Zato sem za Večer napisal obširnejši feljton z naslovom Štajerski četniki – skrivači, goščarji, gverilci, pripadniki Jugoslovanske vojske v domovini ali nemški kolaboranti.

Pri pisanju feljtona sem imel nekaj ohranjenih nemških dokumentov, spomine Jožeta Melaherja - Zmagoslava, poročnika in poveljnika Štajerskega četniškega odreda, objavljene 1965 v Argentini, kakor tudi pripoved še živečega četniškega podnarednika I. H. z ilegalnim imenom »Rado« (»Radoslav«) iz okolice Maribora, ki je osebno sodeloval pri tem napadu (razoroževanje orožnikov v gostilni). Srečanje je bilo zanimivo tudi zaradi tega, ker je od takrat preteklo skoraj 62 let, vendar sva vse dogodke potrdila, »Rado« celo s knjigo spominov (v rokopisu). Leta 1995 je v samozaložbi izdal broširano knjižico o zamolčanih mobilizirancih v nemško vojsko (večina je sestavljala omenjeni četniški odred), leta 2000 pa je svoje spomine povedal Katji Zupanič za diplomsko nalogo z naslovom Četništvo na Štajerskem (pripravlja magisterij z istim naslovom). V času, ko je Katja Zupanič pisala diplomsko nalogo, ni bilo do konca urejeno gradivo v dislociranem AS, zato sem jo seveda prijazno opozoril na podatke iz osebnega dosjeja Jožeta Melaherja, kakor tudi na ohranjene nemške dokumente. Kopije nekaterih dokumentov prvič objavljam v tem članku, saj niso bili primerni za objavo v časopisnem feljtonu.

Okrog leta 1973 sem v tedanjem arhivu Muzeja zgodovine delavskega gibanja v Ljubljani, v oddelku nemških dokumentov, našel izvirno poročilo komandirja orožniške postaje Stainztal (Sv. Jurij ob Ščavnici) o četniškem napadu. Žal takrat ni bilo dovoljeno kopiranje, prepis pa sem pozneje nekje založil. Meseca julija 2006 sem ponovno iskal isti dokument, vendar sem v AS našel samo zapis, da ta del nemškega arhiva iz Rsnz ni bil predan AS. Našel pa sem zbirna poročila nemških orožniških postaj na Spodnjem Štajerskem, pa kopijo tudi objavljam. Gre za dnevna poročila komandanta orožništva pri državnem upravniku Štajerske o pojavljanju partizanov oz. banditov.


Izvod iz nemškega zbirnega poročila o gibanju band na področju Ljutomera in Radgone oktobra 1944
(AS – 1914, teh. enota 5, Nemško orožništvo - Rsnz)

Prevod objavljene kopije dokumenta štev. 506 iz AS – 1914, teh. enota 5, Nemško orožništvo, glasi takole:

Orožniški okraj Radgona (Ljutomer)
Orožniška postaja Sv. Jurij ob Ščavnici
Dne 21. 10. 1944 od 19.30 do 21.00 prišlo 60–70 banditov v Sv. Jurij ob Ščavnici.
Prepad na orožniško postajo Sv. Jurij ob Ščavnici, orožje in strelivo zaseženo.
Ustreljena župnikova kuharica.
Oborožitev: ročne bombe, brzostrelke, puške in revolverji.
Oblačila: rjave uniforme z jugoslovanskim grbom na gumbih.
Preiskava takoj opravljena, alarmiran celoten okraj.
Poveljstvo v Gradcu zaprošeno za ojačanje sil, vsaj 30 mož.

Podpis

Štampiljka

Poslano


Navedena kopija je tudi prvi vir o četniškem »napadu« na nemško orožniško postajo pri Sv. Juriju ob Ščavnici.

Nemški orožniki iz Sv. Jurija ob Ščavnici, februarja 1944 – tretji z desne Vinko Plemenitaš,
četrti z leve Rudolf Krajnc - Pomorjev (avtorjev osebni arhiv)

Drugi vir je list Kri in zemlja iz januarja 1945 iz AS, v katerem je Melaher zapisal: »Dobro se je posrečil tudi napad na orožniško postajo Sv. Jurij ob Ščavnici, kjer so zaplenili mnogo orožja in municije.«

Časopis Kri in zemlja, glasilo »Jug. Vojske v domovini – slovenskih trup« z dne 16. 1. 1945
(AS – 1931, teh. enota 1219, osebni dosje Jože Melaher - Zmagoslav)

Tretji vir o napadu na orožniško postajo v Sv. Juriju ob Ščavnici so navedbe samega poročnika Jožeta Melaherja – Zmagoslava, objavljene v tedniku Mladine iz leta 1990 (Bernard Nežmah, Štajerski četnik, Jože Melaher - Zmagoslav, poveljnik slovenskih štajerskih četnikov), kjer pravi: »Pri tej akciji smo zaplenili nekaj orožja, žal pa smo po pomoti ustrelili kuharico, ki je delala pri župniku. Ko na poziv niso hoteli odpreti vrat, je četnik z brzostrelko razstrelil ključavnico. Kuharica je tedaj stala za vrati in je bila pri tem smrtno ranjena. Po tej akciji so Nemci razglasili največjo stopnjo pripravljenosti za vse okrožje in iz Gradca prepeljali nekaj deset orožnikov na ljutomersko območje.«

Četrti vir je partizanski – poročilo obveščevalnega centra na Pohorju štev. 29–44  z dne 30. 11. 1944, ki se nahaja v Muzeju narodne osvoboditve Maribor, vendar v tem poročilu ni omenjena smrt župnikove kuharice.

Peti vir je zaslišanje zaprtega polkovnika prej majorja Mirka Bitenca – Triglavskega (AS – 1931, teh. enota 552, Mirko Bitenc, štev. 1233), v katerem so omenjeni napadi na tri orožniške postaje v Slovenskih goricah, vendar je Bitenc navedel napačen datum Melaherjevega poročanja (maj – junij 1944).

Kdo so dejansko bili štajerski četniki in njihov poveljnik Jože Melaher - Zmagoslav?

Menim, da imamo o štajerskih četnikih zgrešene predstave, ker je njihova dejavnost predstavljena površno, enostransko ali pa povsem napačno. Tako nam »uradni« zgodovinarji, tudi v ES, sicer navajajo določene podatke, vendar ne navajajo, da je štajerski četniški odred od januarja 1945 deloval kot nemška kvizlinška enota. Z druge strani pa se »desni« zgodovinarji, predvsem dr. Tamara Griesser – Pečar in prof. Janez Grum, naslanjajo samo na spomine Jožeta Melaherja - Zmagoslava, ki so bili objavljeni 1965 v Argentini, ki pa so enostranski in subjektivni, pa tudi netočni glede bistvenih dogodkov. Vsekakor ne bo držala Grumova ugotovitev, da si je Melaher »pridobil mesto v krajevni slovenski zgodovini« kot »zaveden slovenski in krščansko misleči javni delavec.« Tudi Slovenska novejša zgodovina 1848–1992 dokaj predimenzionirano obravnava Melaherjevo dejavnost na Štajerskem, pri čemer pa ni potencirana kolaborantska vloga teh četnikov ob koncu vojne. Namreč, te vloge so se na koncu sramovali ne samo pripadniki tega četniškega odreda, temveč tudi prebivalci Sv. Petra (Malečnika), kjer je bila ta enota nastanjena in so se lahko na lastne oči prepričali, da prejemajo nemško hrano, uniformo, orožje in plačo za boj proti partizanom.

Jože Melaher - Zmagoslav, poveljnik Štajerskega četniškega odreda,
 v četniški uniformi med okupacijo, objavljeno 1965 v Svobodni Sloveniji
v članku Četniki na Štajerskem (kopija – avtorjev osebni arhiv)

Dejanski resnici o štajerskih četnikih se je še najbolj približala diplomantka zgodovine Katja Zupanič v svoji nalogi z naslovom Četništvo na Štajerskem, 2000, ki pa ni javno objavljena. Pri svojem raziskovalnem projektu se je oprla tudi na pričevanje še živečega četnika I. H. – »Rada«, ki je 1995 v samozaložbi izdal knjižico o zamolčanih mobilizirancih v nemško vojsko, ki so dejansko sestavljali ta četniški odred. Poleg tega je bil »Rado« tudi živa priča (prevajalec) tajnega dogovora med Melaherjem in Franzem Steindlom, vodjo štajerskega Heimatbunda iz leta 1945. Čeprav je Zupaničeva navedla, da je bil Melaher proglašen za vojnega zločinca, pa je spregledala nekoč tajne podatke zaprtih gestapovcev (objavljenih v knjigi Marka Selina Nič več strogo zaupno, 1978, in sedaj objavljene v osebnem dosjeju Melaherja v AS), po katerih je bil Melaher tajni agent nemškega Abwehra, šele kasneje pa s strani gestapa »prisiljen« v javno kolaboracijo z Nemci! Zanimiva je tudi njegova zgodba o najboljšem nemškem zaupniku – enorokem nemškem poročniku iz Radvanja, ki pa je bil dejansko Fritz Werdnik, Abwehrov poročnik, sošolec Jožeta Golca – Joja iz britanske obveščevalne skupine Bbc in dober prijatelj Ivana Briclja, glavnega radiotelegrafista četniškega vojvode in poveljnika v Sloveniji, generalštabnega polkovnika Karla Novaka.

Torej, dovolj dela za raziskovalce in zgodovinarje, da probleme štajerskih četnikov in njihovega poveljnika podrobneje raziščejo in dorečejo! Pri tem bi želel izrecno opozoriti na ne dovolj raziskano vlogo in dejavnost najboljšega nemškega obveščevalnega specialista za slovenske (in jugoslovanske) četnike – Josefa Matla (1897–1974), slavista, zgodovinarja in balkanologa iz bližnjih Mahovcev pri Gornji Radgoni, ki je že maja 1941 prispel v Beograd in kmalu zatem obiskal polkovnika Dražo Mihailovića na Ravni gori. Namreč, Abwehrov stotnik Matl je operativno delal na »Primeru Mihailović« in je po najnovejših dokumentih v ameriškem nacionalnem arhivu (mikrofilm T-314, rola 1457) že avgusta 1941 obiskal Mihailovića na Ravni gori, kjer je bil članom »gorskega četniškega« štaba predstavljen »kot slovenski rodoljub«, ki naj bi prišel iz Slovenije po navodila za vzpostavljanje slovenske četniške organizacije! 

Skoraj povsem sem prepričan, da to ni bilo njuno prvo srečanje! Namreč, polkovnik Mihailović je bil 1937 poveljnik polka v Celju, rez. Abwehrov častnik Matl pa je že tedaj intenzivno vzpostavljal svojo zaupniško mrežo v Sloveniji in po Jugoslaviji. Tudi ni rečeno, da Abwehr leta 1940 ni zaznal intenzivnih obiskov nekega tajnika Jrz, ki je obiskoval kraje ob meji in opozarjal na nemško nevarnost, pa tudi na ustanovo v Gradcu, v kateri je delal prof. Josef Matl!

V pogovorih z gospodom I. H. – »Radom«, ki sem jih opravil 27. julija in 2. avgusta 2006 v Celestrini, na njegovem domu, v prisotnosti ing. Andreja Ivanuše, sicer založnika knjige Plava garda, poveljnikovo zaupno poročilo, so me predvsem zanimali podatki o napadu na orožniško postajo v Sv. Juriju ob Ščavnici, pa tudi o Jurjevčanih, pripadnikih tega četniškega odreda.

»Rado« ima napisane spomine o celotni dejavnosti Melaherjevih četnikov in zbrane številne originalne dokumente (izkaznice, več številk časopisa Kri in zemlja). O napadu pri Sv. Juriju ob Ščavnici je sicer tudi Katji Zupanič navedel datum 16. oktober 1944, vendar se je na drugem razgovoru, ko sem mu pokazal kopijo nemškega dokumenta, popravil in »priznal«, da je bil napad dejansko izvršen 21. oktobra 1944.

Namreč, najprej so Melaherjevi četniki izvedli napad na orožniško postajo v Sv. Petru (sedaj Malečnik) pri Mariboru, ker so ta kraj in njihove orožnike najbolj poznali! Za Sv. Jurij ob Ščavnici so se odločili zaradi tega, ker sta to predlagala dva poznejša komandirja čet (Anton Meglič in Alojz Vrzel). Zakaj so se odločili za napad na orožniško postajo pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah, pa »Rado« ni vedel pravega razloga.

Melaher pri teh treh napadih ni osebno sodeloval. Vse napade je vodil Melaherjev namestnik, narednik Ogrizek Franc, glavne naloge pa je opravljal podnarednik I. H. – »Rado«.

Pri napadu na orožniško postajo Sv. Jurij ob Ščavnici so vse podatke predhodno zbrali trije Megličevi bratje (Anton, Stanko in Vinko) kakor tudi Alojz Vrzel. Osnovne podatke naj bi dobili od dveh slovenskih orožnikov, ki sta bila ta večer v patrulji (eden od teh je moral biti Rudolf Krajnc - Pomorjev Rudek iz Blaguša). Odločili so se, da naenkrat napadejo orožnike na treh mestih, in sicer: dežurnega na orožniški postaji (Vinko Plemenitaš, Slovenec, iz Slaptincev), dva orožnika – stražarja skladišča orožja na občini oz. bivšem župnišču (orožje pripadnikov občinske enote Wehrmanschafta, dodatno orožje pa je iz Male Nedelje predhodnega dne pripeljal Škrjanec iz Biserjan) ter 4 orožnike in njihovega komandirja na večerji v gostilni Pergar v Vidmu. Napad na orožnike v gostilni Pergar je vodil osebno podnarednik »Rado«, ki se spomni, da je z dvema četnikoma hrupno vpadel v gostinsko sobo in najprej zavpil v nemškem jeziku »Roke kvišku!« Presenečeni orožniki so ubogali brez besed, saj so bili očitno presenečeni in tudi prestrašeni. Puške so imeli obešene, le njihov komandir je imel na pasu tok z revolverjem. Puške je pobral eden od četnikov, revolver pa si je zadržal »Rado«. Akcija je trajala nekaj minute, nato je četnik s plenom odšel in predal orožje komandirju čete Ogrizku. »Rado« je z drugim četnikom odvedel zajete četnike na občino (župnišče) in jim prepovedal izhod. Verjetno jih osramočeni orožniki niso povsem ubogali!

Napad na orožniško postajo pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah oz. pri Lenartu je sledil šele novembra 1944, a ni uspel. Na nemški strani sta padla orožnik in nemška učiteljica, pri četnikih pa je bil smrtno ranjen četnik »Ljubo«. Decembra je potem sledil še spopad s skupino SS-ovcev v Košakih, ki so proslavljali rojstni dan ali nekaj podobnega. Napad je vodil osebno »Rado«, imeli so enega mrtvega, pa tudi na nemški strani je bilo nekaj mrtvih in ranjenih. To so bile po »Radovi« izjavi vse »bojne« akcije proti Nemcem. Podrobnosti ne navajam, ker namerava »Rado« izdati svoje spomine, pri čemer mu bo pomagala vnukinja, prof. zgodovine. Iz gradiva, ki sem ga pregledal, bo nastala zanimiva in avtentična pripoved o neslavni in kolaborantski zgodovini »štajerskih četnikov«!

Pred odhodom na Koroško so vsi četniki prejeli izkaznice kot pripadniki »Slovenske armade« Jugoslovanske vojske v domovini. Podnarednik »Rado« je svojo ohranil in mi jo posodil za objavo kopije.

Pri založbi Pogledi iz Kragujevca izhaja zgodovina ravnogorskega gibanja Draže Mihailovića oz. jugoslovanskega četništva, 4. del bo izšel leta 2007 in bo zajel »severne pokrajine«. Da ne bodo slovenski del četniške zgodovine enostransko prirejali in prikazovali, sem jim avgusta 2006 namenil tudi internetni popravek glede štajerskih četnikov, ki se v skrajšani obliki glasi takole:

Popolnoma napačni so podatki o štajerskih četnikih! Njih ni vodil četniški vojvoda Jože Melaher - Zmagoslav (bil je samo narednik, šele po prihodu v Italijo 1945 je bil povišan v čin podporočnika) niti jih ni bilo 1.500 (temveč samo 300). Melaherjevi spomini iz leta 1965 so v mnogih podrobnostih popolnoma netočni.

Na osnovi arhivskih dokumentov in pričanja H. J. – »Rada«, še živega četnika, navajam samo nekaj relevantnih podatkov, in sicer:

 • Jože Melaher je najprej sodeloval z OF v Mariboru, po izjavah zaprtih gestapovcev pa je bil tajni agent nemškega Abwehra; njegov najboljši sodelavec pri Nemcih je bil nemški častnik Fritz Werdnik, poročnik Abwehra; pozneje naj bi Melaher sodeloval tudi z gestapom;

 • marca 1944 je bil I. H. – »Rado« šele peti četnik pri Melaherju, pa se je šele ob koncu tega leta število četnikov povečalo na 300 (večinoma je šlo za dezerterje iz nemške vojske);

 • januarja 1945 je Melaher sklenil tajni dogovor s Franzem Steindlom, vodjo nemškega Heimatbunda na Štajerskem (objavljam kopijo), po katerem so četniki prejemali nemško plačo, orožje in hrano – vse za boj proti partizanom;

 • Melaher je bil proglašen za vojnega zločinca in ni bil amnestiran;

 • napadli so samo tri orožniške postaje in pri tem ubili enega nemškega orožnika in učiteljico;

 • maja 1945 se je na Koroško umaknilo samo 125 njegovih četnikov, od katerih so jih Britanci prepeljali v Italijo le 75, ostale pa so vrnili v Slovenijo.«

Izkaznica podnarednika I. H. - »Rado«, izdana aprila 1945, pripadnika Štajerskega četniškega odreda,
nazadnje, Dravskega odreda Slovenske armade Jugoslovanske vojske v domovini
(I. H. – »Rado« – osebni arhiv)

V Osebnem dosjeju Jožeta Melaherja - Zmagoslava sta dva seznama njegovih pripadnikov: v rokopisu, v nemškem jeziku (ki ga objavljam), ter abc v slovenščini  z naslovom »Pripadniki četniške grupe Melaher Jožefa - Zmagoslava« z oznako slovenskih krajev rojstva (bivanja).

Prednost dajem abc seznamu, ker so kraji rojstva – bivanja bolj točni. Seznam so očitno sestavljali pripadniki Ozne Slovenije, vendar ni datuma nastanka dokumenta. Osebno me je zanimala vsebina oziroma kdo so bili pripadniki Štajerskega četniškega odreda. Torej, iz Sv. Jurija ob Ščavnici so bili med štajerskimi četniki naslednji vaščani:

 • Klobasa Jože, 2. 3. 1913, Jamna 19, Sv. Jurij ob Ščavnici (Andorf 19, Staintztal) – Jandorf – Jamna, star 31 let;

 • Meglič Anton, 14. 11. 1923, Sv. Jurij ob Ščavnici – iz Vidma, star 21 let, komandir 2. čete;

 • Meglič Stanko, mlajši brat;

 • Meglič Vinko, starejši brat, policist ali orožnik, najprej bil Melaherjev zaupnik, pozneje je z bratoma odšel na Koroško (za njimi sta odšli mati in sestra, kasneje so se pisno javljali iz ZDA);

 • Trstenjak Alojz, 23. 4. 1923, Sv. Jurij ob Ščavnici (Wertendorf 13 ?, Stainztal), star 21 let in

 • Verzel Alojz, 30. 9. 1917, Sv. Jurij ob Ščavnici (Treppkoisdorf 7 ?, Stainztal), star 27 let.

Seznam 49 pripadnikov Štajerskega četniškega odreda, v nemškem jeziku
(AS – 1931, teh. enota 1219, osebni dosje Jože Melaher - Zmagoslav)

Seveda, najbolj neslavni so nemški dokumenti, ki dokazujejo očitno kolaboracijo štajerskih četnikov z nemško policijo oziroma vojsko. Zakaj se je Melaher odločil za sodelovanje z Nemci? Po izjavi podnarednika »Rada« je Melaher izjavljal, da so Nemci zagrozili Melaherju, da bodo aretirali vse starše in sorodnike njegovih četnikov, zatem pa jim bodo še požgali domačije. Ker pa je »Rado« bil tudi tolmač na razgovorih Melaher – Steindl, pravi, da ni bilo nobene besede o kakšnih nemških grožnjah.

Šlo je predvsem za borbo proti partizanom, ker so v tistem obdobju prav partizani silovito napadali Melaherjeve četnike in njegove pomagače. Partizani so bili posebno jezni zaradi razprostranjene Melaherjeve propagande oziroma njegovega časopisa Kri in zemlja.

Posebno poglavje pa so izjave zaprtih gestapovcev o Melaherjevem sodelovanju z agenti Abwehra, po letu 1944 pa tudi z šefom mariborskega gestapa. O tem pričajo tudi izjave nekaterih drugih zapornikov, tudi duhovnika Goričana, ki je bil prvi veznik med vodstvom Sls v Ljubljani in Melaherjem na Štajerskem

Vsekakor pa je najbolj zanimiva zgodba, ki jo je v svojih spominih opisal tudi sam Melaher, meni pa jo je ponovil tudi podnarednik »Rado«. Namreč, najboljši Melaherjev zaupnik med Nemci naj bi bil enoroki poročnik Werdnik iz Maribora! Iz spominov Ivana Briclja, radiotelegrafista polkovnika Karla Novaka, poveljnika slovenskih četnikov do 1943, pa je bil Fritz Werdnik, Abwehrov poročnik, tudi njegov dober prijatelj in sodelavec britanske obveščevalne službe oziroma osebno Jožeta Golca – »Joja«!

Ali je bil Melaher sodelavec nemške ali britanske obveščevalne službe, bodo pokazali arhivski dokumenti. Za zdaj lahko samo ugibamo. Po moji presoji pa je bil zelo verjetno tudi sodelavec obveščevalne službe vojske Kraljevine Jugoslavije …

Kakorkoli že, na koncu so bili tudi nemški kolaboranti! Dokumenti (nemški) ne lažejo!

Kopija dopisa SS-generala Rösenerja Franzu Steindlu, vodji štajerskega Heimatbunda v Mariboru
z dne 25. 1. 1945 radi sodelovanja s štajerskimi četniki
(AS – 1931, teh. enota 1219, osebni dosje Jože Melaher - Zmagoslav)

Kopija dopisa SS-generala Rösenerja Franzu Steindlu, vodji štajerskega Heimatbunda
v Mariboru z dne 25. 1. 1945 o sodelovanja s štajerskimi četniki
(AS – 1931, teh. enota 1219, osebni dosje Jože Melaher - Zmagoslav)

 


Najden dokument o prijavi četniškega zločina
20. 10. 1944 pri Sv. Juriju ob Ščavnici
 

 

Leljak Roman je izdal zanimivo knjigo Črne bukve Gornje Radgone 1945-1950 - zbornik dokumentov nekdanje Udbe.

V knjigi je objavljena zanimiva prijava vojnega zločina, ki se je zgodil 20. oktobra 1944, ko je skupina četnikov ustrelila kuharico župnika Alojza Klobase - Püčka. O primeru sem podrobno pisal v članku o "napadu" skupine štajerskih četnikov na orožniško postajo pri Sv. Juriju ob Ščavnici, ko je bila ubita tudi župnikova kuharica. clanki-c52

Z avtorjevim dovoljenjem objavljam faksimile prijave. V prijavi je nekaj podatkov netočnih. Druga žrtev prijave ni bil Andrej Klobasa, temveč Alojz Klobasa - Püčko, župnik pri Sv. Juriju ob Ščavnici, pri katerem sem bil v tistem času ministrant. Seveda ni šlo za belogardiste, temveč za četnike. Držalo bo, da so četniki župniku pobrali zlatnino, ni pa bil "strašno" pretepen, saj je že naslednjo nedeljo maševal, pa tako ne bo držalo, da ni bil "več sposoben za nobeno službo". Bil pa je resnično prestrašen.


 
  na vrh strani
 
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net