VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI C46

Nedeljski dnevnik, Odmevi – 13. maj 2007
Katastrofalni prevod vojaških izrazov
 

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Čeprav imamo kar nekaj časa slovar slovenskega vojaškega jezika avtorjev prof. dr. Toma Korošca in sodelavcev, sem te dni naletel na zares katastrofalen prevod vojaških izrazov, predvsem častniških in generalskih činov.

Založba Modita iz Kranja je izdala izredno zanimivo knjigo z naslovom DOSJE O HITLERJU, pravzaprav tajni dosje Nkvd-ja za Josipa V. Stalina, sestavljen na osnovi zaslišanj Hitlerjevega pribočnika Otta Günscheja, SS-polkovnika oz. SS-polkovnega vodje in osebnega strežnika Heinza Lingeja, SS-podpolkovnika oz. SS-višjega jurišno-bataljonskega vodje, ki so opravljeni v Moskvi 1948/49. Knjigi so dodane tudi biografije pomembnejših oseb, ki so omenjene. Tako na straneh 385 do 506 lahko preberemo zanimive osebne podatke številnih Hitlerjevih sodelavcev in svetovnih politikov.

Pri tem prebiranja pa motijo katastrofalne napake, ki bodejo v oči ne samo vojaške profesionalce, temveč tudi bralce, ki nimajo bileško vojaško »akademijo«.

Naj navedem samo napačno pisanje činov in vojaških dolžnosti za osebe od A – B, in sicer:  stražmojster, kapitan mornariški poročnik, kapitan korvete, vodja SS brigade, skupinski vodja SS, poklicni oficir, vodja Operacijske enote romunskega generalštaba, šef generalštaba, komandir divizije, vojaški minister, poročnik na morju, kapitanski poročnik, kapitan na morju, vojni prostovoljec, SS-desetar, vodja SS enote »Ostmark«, vodja brigade, vodja višjih enot SS in general policije, general bojne enote SS, poveljevalni general korpusa, vodja XIV. vojaškega korpusa SS, vodja skupine SS, general vojske, nižji vodja jurišnega oddelka v štabu vodstva SS, komandir bombniškega polka 200., vice komandant, generalštab XIV. vojaškega korpusa, generalštab 6. divizije, šef urada za čete na vojaškem ministrstvu, general topništva, kapitan eskadre v lovski floti, general brigade, general divizije, višji kriminalni stražmojster, višji vodja jurišnega oddelka, spremljevalno poveljstvo Hitlerja, pilot na dolge proge, vodja brigade SS, generalmajor bojne enote SS, komandir 1. divizije, minister za nemško armado, komandir bataljona, višji poveljnik poveljstva skupine III., general feldmaršal, šef armadne skupine »Jug«, vodja voda in vodja čete, general pilotov, višji poročnik, komandir rušilne flote 26., komandir v šoli za lete v formaciji pri generalu lovskih pilotov, vodilni štab nemške armade, višji vodja enote SS, višji poročnik rezerve, vodja švadrona 3. vojaška divizija vojnega letalstva, vodi divizijo desetnikov 12. armade, (polkovnik Brandt) po smrti imenovan za majorja, generalporočnik Waffen-SS, šef štaba 6. divizije, višji poveljnik skupinskega poveljstva 4., feldmaršal, vice narednik, vodja SS-regimenta, vodja čete v pehotnem regimentu, šef vojaškega štaba pri OWK, generalno poveljstvo IX. armadnega korpusa, višji poveljnik vojaškega oddelka »Severozahod«, generalštab 5. divizije, itd.!

Prevajalca sta sicer navedla, da bralci napake iz poglavja biografij sporočijo na elektronski naslov info@modita.si, vendar je napak toliko, da bo za 2. izdajo potreben dodatni napor tudi kakšnega vojaškega strokovnjaka. Da mi prevajalca ne bi očitala samo kritični pogled na njuno delo, posredujem njima in drugim, ki prevajajo v slovenščino nemške vojaške čine, nekakšno pomagalo, kako enotno prevajati čine SS pripadnikov, od generalov do vojakov. Namreč, prevajalca sta najpogosteje uporabljala primerjalni izraz s čini v KoV (SS generalmajor – generalmajor), redkeje pa pomenski izraz, ki pri vsakem činu zahteva oznako »vodja« (führer), ki pri SS generalmajorju pomeni »SS brigadni vodja« (SS Brigadeführer). Itd.


Pregledna tabela prevodov nemških činov (SS, kopenska vojska, vojna mornarica) v slovenščino
 

SS enote (Waffen-SS)

Kopenska vojska (Kov)
Vojna mornarica (VL /VM/)

Primerljivi vojaški čini
(pravilen slov.prevod)

Primerljivi čini po enotah  (vodja enote)

 

Reichsmarschall
(samo Göring)

 

 

Reichführer-SS
(samo Himmler)

Generalfeldmarschall
(Grossadmiral)

armadni general

SS državni vodja

SS-Oberstgruppenführer

Generaloberst
(Generaladmiral)

generalpolkovnik

SS armadni vodja

SS-Obergruppenführer

General (Admiral)

general

SS korpusni vodja

SS-Gruppenführer

Generalleutnant
(Kontraadmiral)

generalporočnik

SS divizijski vodja

SS-Brigadeführer

Generalmajor
(Vizeadmiral)

generalmajor

SS brigadni vodja

SS-Oberführer

-

nadpolkovnik

SS nadpolkovni vodja

SS-Standarterführer

Oberst
(Kapitän zur See)

polkovnik

SS polkovni vodja

SS-Obersturmbannführer

Oberstleutnant
(Fregattenkapitän)

podpolkovnik

SS višji jurišno-bataljonski vodja

SS-Sturmbannführer

Major
(Korvettenkapitän)

major

SS jurišno-bataljonski vodja

SS-Hauptsturmführer

Hauptmann
(Kapitänleutnant)

stotnik

SS glavni jurišno-četni vodja

SS-Obersturmführer

Oberhauptmann
(Oberleutnant zur See)

nadporočnik

SS višji jurišno-četni vodja

SS-Untersturmführer

Leutnant
(Leutnant zur See)

poročnik

SS nižji jurišno-četni vodja

SS-Sturmscharführer

Stabsfeldwebel
(Stabsoberfeldwebel)

štabni vodnik

SS jurišno-vodni vodja

SS-Hauptscharführer
SS-Stabsscharführer

Oberfeldwebel
Hauptfeldwebel

višji vodnik

SS glavni vodni vodja
(SS štabni vodni vodja)

SS-Oberscharführer

Feldwebel

vodnik

SS višji vodni vodja

SS-Scharführer

Unterfeldwebel
(Obermaat)

mlajši vodnik

SS vodni vodja

SS-Unterscharführer

Unteroffizier
(Maat)

desetnik

SS nižji vodni vodja

SS-Sturmann
SS-Rottenführer

Gefreiter
(Matrosengefreiter)

jurišnik
rdeči vodja

SS jurišnik
SS rdeči vodja

SS-Oberschütze

Obergrenadir

odličen strelec

SS odličen strelec

SS-Schütze

Grenadir (Matrose)

SS strelec

SS strelec

Brez zamere in lep pozdrav! 

Marijan F. Kranjc
generalmajor v pokoju, Ljubljana


 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net