VOJAŠTVO
   MILITARY

ČLANKI OBJAVLJENI - C09

Franc Škodnik, junak
»ljubljene Italije«.

Primorske novice, 5. maja 2000
GENERALI - ADMIRALI SLOVENSKEGA RODU  V TUJIH  VOJSKAH

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Ko sem se pred nekaj leti lotil raziskave o slovenski vojaški inteligenci, predvsem pa o generalih - admiralih slovenskega rodu v tujih armadah, so mi nekateri vojaški poznavalci pravili, da jih bom našel povsod, samo ne v nemški in italijanski armadi. Seveda so se pri tem sklicevali na zgodovinske dogodke in naše medsebojne odnose, pri čemer so sicer dopuščali "sodelovanje" na nižjih nivojih, pri častnikih in podčastnikih, predvsem kolaborantov in mobilizirancev, pa tudi raznih dobrovoljcev, kakor je bil avstrijski stotnik dr. Ljudevit Pivko, književnik in voditelj mariborskega Sokola, ki je 1917 s svojim bataljonom na soški fronti prešel na italijansko stran! Nikakor pa ne pri generalih in admiralih, so mi pravili!

Pa vendar sem v nemškem Wehrmactu našel dva generala, in sicer generalporočnika Ivana MIKLA (Johan MICKL), Štajerca in generallajtnanta SS Odila GLOBOCNIKA (Odillo GLOBOCNIG), Tržačana. Oba sta se sicer zavestno odrekla slovenstva in celo spremenila priimek, Globočnik pa je bil celo na seznamu vojnih zločincev. Tudi v avstroogrski vojski je bilo okrog 60 podmaršalov, generalov in admiralov slovenskega rodu, od katerih so nekateri zavzemali tudi visoke poveljniške položaje. Tako sta bila poveljnika avstrijske vojne mornarice veliki admiral Anton HAUS, Tolminčan in viceadmiral Viljem TEGETTHOFF, Mariborčan. Oba bomo našli tudi v Enciklopediji Slovenije. Ob tem še naj omenim, da je še živeči flotni admiral (s štirimi zvezdicami) ameriške vojne mornarice Ronald ZLATOPER, vzel svoj priimek po očimu iz Tolmina. Seveda je bilo največ avstrijskih admiralov iz Trsta in okolice (Jozef Zaharija, Oskar Kacin, Henrih Dening, Artur Drexel, Henrih Fayenc, Karel Kern, Karel Pogačnik, Emil Rodiger, Kamilo Teusl, Alojz Vidic in Vladimir Andolšek), v francoskem Ilirskem polku pa je 1813 sodeloval (in padel na ruski fronti) tudi neki Jezernik ali Jezeršek, čigar vdova je prejemala visoko francosko vojaško pokojnino.

Pokojni direktor piranskega pomorskega muzeja dr. Miroslav PAHOR je v svojih spisih navedel, da je po razpadu avstro-ogrske vojne mornarice 1918 vsaj okrog deset visokih pomorskih častnikov , tudi admiralov slovenskega rodu, prestopilo v italijansko vojno mornarico. Svoje domneve ni mogel dokazati zaradi nedostopnih italijanskih vojnih arhivov, meni pa italijanski vojni ataše v Sloveniji tudi ni (hotel) odgovoriti.

Naročniki in bralci VOJNOZGODOVINSKEGA ZBORNIKA, ki ga izdaja Vojni muzej v Logatcu oziroma upokojeni brigadir SV Janez J. ŠVAJNCER, so se na njegov "Poskus seznama slovenskih generalov in admiralov" oglasili z raznimi novicami. Tako sem tudi zvedel za privatnega zbiratelja vojaških podatkov in predmetov iz Plav, ki mi je ponudil za majhno odškodnino prve podatke o dveh italijanskih generalih slovenskega rodu! V zadnji številki omenjenega zbornika sem zato objavil povzetek antropološke študije, ki bo pod naslovom SLOVENSKA VOJAŠKA INTELIGENCA - GENERALI IN ADMIRALI sicer izšla v reviji BOREC. Povzetek ima naslov GENERALI IN ADMIRALI SLOVENSKEGA RODU, ki zajema tudi neideološki in genetski abecedni seznam vseh do sedaj znanih slovenskih generalov - admiralov. Tudi dveh argentinskih, sovjetskih in, seveda tudi dveh italijanskih!

Naj zato oba na kratko predstavim, predvsem s ciljem, da bi bralci PRIMORSKIH NOVIC pobrskali po svojem spominu in tako pomagali dopolnili navedeni seznam slovenske vojaške inteligence.


SCODNIK (ŠKODNIK) Ignazio Francesco (Franc)
(Fotografija generala Škodnika ni objavljena, temveč so objavljene fotografije admirala Hausa in Tegetthoffa ter generala Globočnika).

SCODNIK (ŠKODNIK) Ignazio Francesco (Franc), generalmajor, je bil rojen 23.7.1804 v Kanalu, umrl pa 7.11.1877 v Milanu. Kot kapetan in poveljnik bataljona avstrijske vojske je 19.3.1848 prešel na italijansko stran, kjer so mu bile zaupane odgovorne vojaške dolžnosti. Prejel je številna odlikovanja. Pred upokojitvijo je bil 1868 povišan v čin generalmajorja. Njegov življenjepis je 1936 v Vidmu (Udine) izdal Ranieri Mario Cossar. Za razumevanje njegove življenjske poti kot borca za italijanski preporod in generalmajorja italijanske vojske, pa je potreben kratek zgodovinski oris.

Izkušnje Napoleonovih vojaških osvajanj in francoske buržoazne revolucije, ki je nastopala z gesli "svoboda, enakost in bratstvo", so v evropskih državah vzpodbudile različna nacionalistična previranja in politične spremembe. Po dunajskem kongresu 1815 se je večina nekdanjih vladarskih družin v Italiji vrnila na svoje prestole, seveda pod zaščito avstrijskih čet. Tako so obstojala razna kraljestva: sardinijsko, sicilijsko, lombardijsko, beneško, parmsko, toskansko in papeška država. Marčna revolucija 1848 se je razširila tudi na Apeninski polotok. Sardinijski kralj Karel Albert je 1849 skušal Avstrijcem vzeti Lombardijo. To mu je uspelo šele 1859 s pomočjo Francozov. Ostale italijanske državice so bile vznemirjene, pa so pod pritiskom Sardinije glasovale za združitev, ki jo je 1860 pospešil Garibaldi s svojimi "prostovoljci". Tako je 1861 nastala enotna kraljevina Italije.

Pod mentorstvom starejšega brata Petra, častnika avstrijske vojske in vojaškega sodnika v Senju, je Franc Škodnik končal gimnazijo in glasbeno šolo. Nameraval je študirati zgodovino in pravo, vendar se je 1821 pridružil starejšemu bratu Josipu, častniku polka "Conte Ceccopieri" v Cremoni, Lombardija. Že naslednje leto je bil poslan v triletno avstro-ogrsko vojno akademijo v Budim, ki jo je končal z odličnim uspehom. Vrnil se je v Cremono, kjer je šele 1830 napredoval v čin praporščaka, 1832 v podporočnika, 1835 v poročnika in 1845 v čin kapetana. Leta 1846 se je poročil z Marijo Müller, ki mu je rodila dve hčerke.

Ko je 19.marca 1848 v Milanu izbruhnil upor proti avstrijski vladavini, so se tudi meščani Cremone uprli. Avstrijski general Schönhals je dobil nalogo, da zaduši upor v Cremoni. Vendar se to ni zgodilo, saj sta dva bataljona polka "Arciduca Alberto" in bataljon polka "Conte Ceccopieri", v katerih je bilo okrog 3.500 vojakov in 16 častnikov, med njimi tudi kapitan Franc Škodnik, odpovedali poslušnost in prešli na stran revolucionarnih julijskih iredentistov. Začasna civilna oblast je Škodnika kot najstarejšega kapitana zaprosila, da prevzame poveljstvo nad celotnim vojaštvom v Cremoni in ga povišala v čin majorja. Kmalu zatem je major Škodnik uspešno obranil Cremono pred močnejšimi silami avstrijskega polkovnika (pozneje generala) Benedeka, za kar je prejel visoka priznanja v boju za oblikovanje italijanske kraljevine. V Cremoni je pričakal pričakal tudi bodočega italijanskega kralja Vittoria Emanuela II.

Po odloku začasne lombardijske vlade je bil major Škodnik 7.aprila 1948 s svojimi tremi bataljoni premeščen v Milano in je sodeloval pri oblikovanju 1.lombardijskega polka "Linea". Povišan je v čin podpolkovnika in bil imenovan za poveljnika navedenega polka. Polk "Linea" je bil v sestavi brigade "Poerio", ta pa v diviziji "Lombardia", kateri je poveljeval general Perrone. V manjšem spopadu je bil Škodnik ranjen, zato je bil poslan na zdravljenje.

Avgusta 1848 je bil premeščen v Biello, zatem pa v brigado "Guardie" v Torino. Ko je 1852 dopolnil 30 let vojne službe, je bil upokojen in se je z družino nastanil v bližnjem mestu Pinerolo. Toda že 1856 se je zopet vrnil v Torino, kjer je na kraljevi vojni akademiji postal profesor nemščine, zatem pa osebni profesor princa Umberta, bodočega italijanskega, in Amedea, bodočega španskega kralja. Konec 1859 je Škodnik postal direktor vojnega študijskega centra v Asti, 1861 je bil povišan v čin polkovnika in premeščen v vojno ministrstvo. Leta 1862 je bil imenovan za predsednika vojnega sodišča za območje Alessandrije. Pred upokojitvijo septembra 1868 je prejel številna odlikovanja in bil povišan še v čin generalmajorja.

Svoja zadnja leta je preživel v Milanu, kjer je 7.novembra 1877 tudi umrl. Pisal je osebni dnevnik, ki se končuje z besedami, da umira srečen, ker je pomagal v boju za neodvisnost "moji ljubljeni Italiji". V njegovem življenjepisu ni podatkov, da se je zavedal svojega slovenskega porekla. Njegovi dve hčerki, Melania, pisateljica, in Irene, garibaldinka, sta nadaljevali očetovo iredentistično pot. Škodnikovi daljnji sorodniki še živijo v okolici Kanala in pravijo, da so se v bitki pri Custozzi njihovi predniki borili v dveh armadah - eden proti drugemu! Po priključitvi Primorske k Italiji 1918 je bil generalu Škodniku postavljen spomenik pred občinsko stavbo v Kanalu, vendar je bil med NOB odstranjen. Bil je vendarle le "garibaldinec", kajne?


SAKELI (ŽAKELJ) Valentino

Drugi doslej znani italijanski general slovenskega rodu naj bi bil SAKELI (ŽAKELJ) Valentino, rojen 1923 v Idriji, nazadnje na dolžnosti vojnega atašeja na Češkem, kjer naj bi pred časom tudi umrl v prometni nesreči. Podatke še preverjam.


Kdorkoli ve za podobne podatke o drugih generalih - admiralih slovenskega rodu, ki so bili v italijanski vojski, naj mi to, prosim, sporoči. Da ne bi čakali kdaj bodo odprli vojaške arhive! (Zadnji stavek je bil objavljen v okvirčku.)

Popravek poslan 8. 5. 2000 in se glasi:

Zadnji del stavka v zapisu o generalu Francu Škodniku in spomeniku postavljenem 1918 pred občinsko stavbo v Kanalu (Primorske novice, 5. maja 2000), ki se glasi: "…vendar je bil med NOB odstranjen. Bil je vendarle le "garibaldinec", kajne?" ni povsem točen. Spomenik so namreč odstranili (vrgli v Sočo) Nemci 1943, ko so zasedli Kanal. Spomenik je še sedaj v Soči, o čemer priča priložena fotografija. Ker gre za delček zgodovine o slovenski vojaški inteligenci, bi kazalo spomenik potegniti iz Soče in postaviti na primerno mesto, ki ga bo določil novogoriški Pokrajinski muzej.

Priloge: kopija fotografije generala Škodnika in fotografija spomenika generalu Škodniku v Soči (niso objavljenje na internetu!)

 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net