VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z48

Iščemo Marjana Malgaja,
poročnika in Maistrovega borca

NAŠLI SMO GA!

Bližje k rešitvi (29.9.2010)
Iskanje zaključeno! (15.11.2010)

  publicistika
  članki
  zanimivosti
  projekti
  english summaries
  rodoslovje
  o avtorju
  povezave

NAŠLI SMO MALGAJA!
 

Po izidu knjige Franje Malgaja Vojni spomini 1914–1919, so se name obrnili potomci plemiške družine Robič – Kodrič iz Rihemberga – Branika oz. iz Trsta s vprašanjem, ali je mogoče kakšna rodbinska povezava z Marjanom Malgajem, tudi poročnikom avstro-ogrske vojske in Maistrovim borcem za severno mejo?

Namreč, konec sedemdesetih let se je po smrti Frančiške pl. Robič v domu ostarelih v Ljubljani na Poljanski cesti, vdove po Marjanu Malgaju, znašel v lasti vipavsko-tržaškega rodu Robič – Kodrič portret Marjana Malgaja, ki je veljal po družinskem izročilu za Maistrovega poročnika in borca za severno mejo.

Zaenkrat smo ugotovili, da imenovani ne spada v neposredni rod Franje Malgaja iz Šentjurja, vendar je prav gotovo, da izvira iz številne in doslej neraziskane Malgajeve rodovine v širši okolici Celja, kjer smo našli že nekaj članov …

V vojaškem arhivu na Dunaju so bili pregledani trije šematizmi avstro-ogrske vojske in mornarice za leti 1917 in 1918 in v njih ni najden poročnik Malgaj Marjan. Naknadno se bodo pregledali še seznami za čin praporščaka in nadporočnika …

Verjetno bo potrebno Marjana Malgaja iskati v seznamih Maistrovih borcev za severno mejo.


Bližje k rešitvi o Marjanu Malgaju! (zapis 26.9.2010)

V zapuščini Frančiške pl. Robič Malgaj so sorodniki našli dve fotografiji! Na prvi je Marjan Malgaj v letni uniformi s činom poročnika VKJ, na drugi pa skupaj s soprogo Frančiško (teto Francko, piše na hrbtni strani), vendar zdaj že s činom kapetana VKJ. Zakonca sta se slikala v Bitolju, pri fotografu Pavskoću. Letnic ni, vendar se lahko predpostavlja, da je prva fotografija iz leta 1920, ko je mladi poročnik AOV in Maistrov borec prestopil v VKJ, druga pa po treh ali petih let pozneje, torej okrog 1925! Morda se najde kakšen podatek v arhivu VKJ v Beogradu? Poskusimo …


Iskali Marjana Malgaja našli še drugega Franja Malgaja!

Na prošnjo članov rodovine Kodrič iz Trsta in Robič iz Nove Gorice, smo začeli iskalno akcijo za identifikacijo Maistrovega borca Marjana Malgaja, po zadnjih podatkih pa tudi kot častnika vojske Kraljevine Jugoslavije. Objavili smo tudi njegovo fotografijo v svečani častniški uniformi s činom poročnika, ko se je s soprogo. Frančiško Robič Plemenito, slikal v Bitolju.

Bilo je očitno, da bi v arhivih VKJ moral obstajati personalni dosje na ime Marjana Malgaja. Pa ga ni bilo. Obstajal je samo dosje Franje Malgaja, drugega, saj smo že predhodno ugotovili, da je dosje Franje Malaga, nadporočnika in koroškega borca, prazen.

Dosje drugega Franje Malgaja je obsegal borih 12 strani obveznih personalnih dokumentov. Bil sem zares radoveden kdo je drugi Franjo Malgaj, posebno še, ker sem imel podatek, da je neki Franc Malgaj bil tudi pilot oz. pribočnik letalske eskadrilje na solunski fronti 1918. V njem je bila tudi fotografija.

No, ko pa sem zagledal fotografijo drugega Franje Malgaja, sem takoj uvidel, da gre dejansko za iskanega Marjana Malgaja… Identiteta pa je bila dejansko potrjena, ko sem zvedel iz dokumenta, da je bila njegova soproga Franica Robič iz Rihenberka pri Braniku. Veselo novico sem takoj sporočil v Trst sorodniku R. Kodriču.

Torej, stara zgodba: iskali smo Marjana Malgaja, našli pa drugega Franja Malgaja! Objavljam fotografijo, da bi jo lahko še drugi primerjali z že objavljeno.

Franjo J. Malgaj /Navajam izpis in prevod podatkov po rednih številkah/
1. Številka registra P/5748 – 3265
2. Številka kartona osebnih in uradnih podatkov častnikov (vojaških uslužbencev) – I.
3. Rod ali stroka: ekonomska
4. Čin: rezervni nižji vojaški uslužbenec 1. razreda (adekvatno činu kapetana 1. razreda, opomba avtorja)
5. Priimek, očetovo ime in ime: MALGAJ Jakoba Franjo
6. Osebni opis: -
7. Strokovna ranglista: -
8. Nadležno mesto: Ljubljana, banovina Dravska, vojaško okrožje Ljubljansko
9. Datum rojstva: 27. oktobra 1887, Ljubljana
10. Vera:rimsko-katoliška
11. Narodnost: jugoslovanska
12. Podaništvo: jugoslovansko
13. Šole:: 5 razredov osnovne, 2 razreda gimnazije in 2 razreda trgovske šole
14. Znanje državnega jezika: -
15. Znanje tujih jezikov: nemški
16. Družinsko stanje – soproga in otroci:Franica Robič, +Andrej, + Franja, umrla v Rihenberku, Gorica, Italija
17. Ali je bil obsojen? –
18. Poklic: trgovski knjigovodja
19. Mesto stalnega bivanja: Ljubljana, Kolodvorska 30
20. Vojaške šole: -
21. Posebni tečaji: -
22. Služenje v tuji vojski: V avstro-ogrski vojski od 1. oktobra 1908 do 1918
23. Sodeloval v bitkah: -
24. Službovanje: od 26. 7. 1914 do 3. 5. 1915 v Ljubljanskem vojaškem okrožju kot pehotni narednik na dolžnosti vodje vojaške evidence; od 4. 5. 195 do 24. 10. 1918 v 17. pehotnem polku, v istem činu in dolžnosti od 26. 10. 1918 do kapitulacije v Ljubljanskem vojaškem okrožju, v istem činu in dolžnosti
25. Ranjen: -
26. Ujet: -
27. Prostovoljec: -
28. Sposobnosti: -
29. Pripombe: -
30. Formiran: 9. 10. 1932 v Bitolju, podpis Malgaj Jakova Franjo l.r. (v cirilici)
31. Vstop v tujo vojsko: 1. 10. 1908 v Avstro-ogrsko vojsko kot nabornik s 3-letnim rokom služenja (Ostal v AOV, ker je bil verjetno 1911 povišan v pehotnega. narednika, opomba avtorja)
32. –
33. –
34. Datum ukaza s katerim je bil postavljen za častnika: FA štev. 36021 z dne 31. 10. 1920 povišan v čin administrativnega podporočnika
35. Prisege:
- ustne: 17. 8. 1921 v poveljstvu Dravske divizije in 10. 10. 1934 v poveljstvu Vardarske divizije
- pisne: 21. 8. 1921 upravniku Dravske topniške delavnice in 10. 10. 1934 načelniku int. sl Vardarske divizije
36. Kdo in kdaj mu je izdal izkaznico rezervnega častnika: Ljubljansko vojaško okrožje pod štev. 5559 z dne 28. 9. 1938
37. Povišanja:
- kaplar (desetnik): 15. 1. 1910
- podnarednik (mlajši vodnik): 14. 2. 1910
- narednik (vodnik): 26. 10. 1911 (vse v AOV, opomba avtorja)
- podporočnik: 31. 10. 1920
- poročnik: 24. 11. 1924
- kapetan 2. razreda: 17. 12. 1928
- kapetan 1. razreda – nižji vojaški uslužbenec 1. razreda: 31. 12. 1931
38. Čas službovanja, enota in dolžnost:
- 21. 12. 1920 – 16. 4. 1923: Dravska topniška delavnica (Ljubljana) – blagajnik
- 17. 4. 1923 – 25. 9. 1924: Inventura Dravskega divizijskega območja (Ljubljana) – inventarist
- 26. 9 1924 – 5. 2. 1927: Dravska topniška delavnica (Ljubljana) – upravnik
- 6. 2. 1927 – 26. 6. 1927: Dravsko intendantsko skladišče (Ljubljana) – upravnik
- 6. 7. 1927 – 5. 8. 1930: Intendantura Bregalniške divizije (Štip) – knjigovodja
- 13. 8. 1930 – 18. 6. 1936: Poveljstvo Vardarskega divizijskega območja (Bitolj) – v. d. kontrolorja
39. Zastopanje: -
40. Služba v južni Srbiji ali Črni Gori:
- v Štipu od 6. 7. 1927 do 5. 8. 1930
- v Bitolju od 13. 8. 1930 do 18. 6. 1936
41. Specializacija: -
42. Sodelovanje na vojaških vajah:
- od 27. 9. do 17. 10. 1939 v štabu II. armadnega območja kot kontrolor, pozitivna ocena
- od 17. 5. do 14. 6. 1940 v intendantskem skladišču Dravskega divizijskega območja kot kontrolor, pozitivna ocena
43. Odlikovanja:
- Zlata medalja za primerno službovanje – 15. 8. 1929
- Red jugoslovanske krone IV. stopnje – 1. 7. 1936
- Spomenica na boje za osvoboditev severnih krajev Jugoslavije – 1. 12. 1940
44. Dopusti: -
45. Bolezni:
- 1923 – 28 dni bol. dopusta zaradi revmatizma
- 1929 – 14 dni bol. dopusta zaradi zvina leve noge
- 1932 – 25 dni bol. dopusta zaradi srčne nervoze
50. Menjave položaja v službi:
- 16. 12. 1929 preveden od nižjega administrativnega častnika v nižjega
vojaškega uslužbenca ekonomske stroke
- 20. 2. 1935 preveden v vojnega kontrolorja
55. Upokojitev in prevod v rezervni status: z ukazom št. 15951 od 1. 7. 1936 je upokojen in preveden v rezervni status. vojaškega uslužbenca ekonomske stroke

Tako smo uspešno zaključili še eno poizvedovanje po vojaških arhivih!

 

na vrh strani

 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net