VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z38

Brigadir (kapitan) – častnik ali general (admiral)?

PIŠITE AVTORJU

Avtorju lahko pišete na elektronski naslov na njegovi avtorski strani

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Članek je poskus strokovne nadgraditve naslovne teme, ki je bila sicer inicirana z nedavnim odprtim pismom obrambnemu ministru gospodu Karlu Erjavcu, s prikazom primerjalnih tabel podobnih činov v članicah Nata in sosednih držav. Članku je dodan je tudi predlog z utemeljitvijo, da se dosedanji častniški čin brigadirja (kapitana) z zakonsko novelo uvrsti med generalske (admiralske) čine. Tako bi tudi ta generalski (admiralski) čin Slovenske vojske postal kompatibilen s podobnimi čini v državah Nata. Obenem je dodan še racionalen predlog  za zmanjšanje števila generalskih (admiralskih) činov glede na velikost in jakost Slovenske vojske.

Nadaljevanje besedila àDATOTEKA V WORDU

Pripomba: Članek ne bo objavljen v Biltenu Slovenske vojske, ker so bile zahteve po prenovi prevelike! Zato sem članek umaknil! Tudi sicer sem pozabil na davno obljubo, da se ne bom vtikal v aktualne zadeve Slovenske vojske!

 
 
 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net