VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z37

Anton Žabkar, kapitan Slovenske vojske

Prvi slovenski doktor vojaških ved
Anton Žabkar, kapitan Slovenske vojske, upokojeni redni profesor Univerze v Ljubljani

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 

Življenjepis
Rojen je bil 23. novembra 1935 v Beogradu, Srbija. Izhaja iz častniške družine; oče Hinko je bil polkovnik vojske Kraljevine Jugoslavije, ranjen ob nemškem napadu 1941 in upokojen. Po osvoboditvi Beograda je bil predavatelj na Šoli za intendantske oficirje JA, leta 1946 pa drugič upokojen. Tone je z bratom Jožetom
(zdaj dr. med. v pokoju) obiskoval osnovno šolo v Beogradu, kjer je družina živela do leta 1946. Gimnazijo z veliko maturo je končal 1954. leta v Kranju. Od leta 1957 do 1991 je bil pomorski častnik Jugoslovanske vojne mornarice in dosegel čin kapitana bojne ladje. Bil je v JLA prvi in edini Slovenec, ki je postal doktor vojaških ved. Po napadu JLA na Slovenijo je sredi leta 1991 na lastno zahtevo izstopil iz JVM oz JLA in se vrnil v Slovenijo. Delo je nadaljeval kot civilna oseba v Centru za strateške študije SV in kot redni profesor obramboslovja na FDV. Bil je tudi svetovalec vlade RS in član Strateškega sveta Predsednika RS. Kot načelnik CSŠ je bil 1993. leta kot prvi Slovenec povišan v čin kapitana SV. Leta 1995 je bil redno upokojen. Živi v Ljubljani. Je poročen in oče dveh otrok.  

Vojaška kariera
Pomorsko vojaško akademijo je končal v letih 1954–1957, stažiranje pa je opravil v mornariški pehoti. Kot nižji pomorski častnik je služboval na patruljnih ladjah in torpednih čolnih. Po opravljeni minersko-protiminski specializaciji je služboval kot poveljnik na minolovcih in dvonamenskih minopolagalsko-desantnih ladjah. Od 1965. leta do 1967. leta  je kot poročnik bojne ladje z odličnim uspehom končal Višjo vojaško-pomorsko akademijo, nakar je kot prvi v rangu postal predavatelj pomorske taktike in operatike na isti akademiji. Leta 1968 je bil predčasno povišan v kapitana korvete. Specializiral se je za uporabo matematičnih metod v reševanju operativno-taktičnih problemov vojne mornarice. Leta 1978 je kot kapetan fregate magistriral na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana), s temo Evolucija globalne strategije ZDA, SZ in LR Kitajske (1945–1978). Leta 1983 je kot kapitan bojne ladje v Centru visokih vojaških šol v Beogradu doktoriral na področju vojaških ved, s temo Analiza učinkovitosti flote v prvi etapi protidesantne operacije. Istega leta je bil izbran za rednega profesorja Mornariške vojaške akademije. Leta 1986 je bil premeščen v Zagreb, kjer je služboval do 1991. leta v Ladjedelniškem inštitutu kot načelnik sektorja za predhodne raziskave in bil izbran za znanstvenega svetnika, obenem pa je bil tudi predstavnik JVM v Svetu za znanstveno-raziskovalno delo JLA.

Znanstveno-raziskovalna in predavateljska kariera
O obsegu znanstveno-raziskovalnega dela priča izredno veliko število objavljenih člankov, razprav in monografij. Je aktiven član uredniških odborov Slovenskega vojaškega slovarja, (Ljubljana, 2002) in novega Večjezičnega vojaškega slovarja, podpredsednik Evroatlantskega sveta Slovenije, član predsedstva Slovenskega društva za mednarodne odnose, sodelavec Enciklopedije Slovenije, Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani in Revije Obramba. V tujini je član uredniškega odbora hrvaške znanstvene revije Polemos v Zagrebu, sodelavec hrvaške Pomorske enciklopedije in Pomorskega leksikona (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb). Bil je sodelavec jugoslovanskega Vojaškega leksikona (Vojni leksikon, Beograd, 1981) in Vojaško-tehničnega inštituta v Beogradu. Aktivni je sodelavec številnih tujih znanstvenih in vojaško-strokovnih revij (Hrvatski vojnik, Zagreb; avstrijski Österreichische Militär Zeitschrift, Dunaj, italijanske Rivista Maritima, Rim; do 1991. leta tudi Vojno delo, Mornarički glasnik, Glasnik RV i PVO in Vojno-tehnički glasnik, vsi v Beogradu). Redno komentira aktualne vojne in oborožene spopade za Radio Free Europe (Radio Svobodna Evropa).

Po letu 1992 je bil predavatelj obramboslovja na FDV v Ljubljani in poveljniško-štabnih tečajih SV. Po upokojitvi 1995. leta pa predava kot zunanji sodelavec FDV na dodiplomskem in podiplomskem študiju  predmete: Uvod v oborožitvene sisteme, Sodobni oborožitveni sistemi, Uvod v vojaške vede, Teorija operacij in Metodologija vojaških ved. Občasno predava tudi na častniških štabnih tečajih Slovenske vojske in Mors.

Je mednarodno priznani analitik globalnih mednarodnih in vojaško-strateških problemov in razvoja sodobnih oboroženih sil. Obvlada več tujih jezikov, aktivno poleg hrvaščine in srbščine, angleški in ruski jezik, pasivno pa italijanski in francoski. S svojim kapitalnim delom, Marsova dediščina, si je vsekakor zaslužil vzdevek »slovenski Klausewitz«.

Odlikovanja in priznanja
V bivši JVM je bil odlikovan  z medaljo za vojaške zasluge, redom za vojaške zasluge s srebrnimi meči  in redom JLA s srebrno zvezdo. Prejel je častno plaketo Zveze rezervnih vojaških starešin RS in zlato plaketo Poveljniško-štabne pomorske akademije, leta 1972 pa tudi prestižno nagrado 22. december za znanstveno-raziskovalno delo v JLA. Julija 2007 je prejel srebrno plaketo Poveljniško-štabne šole SV.

Bibliografija
Po evidenci COBISS z dne 24. 10. 2007 je na njegovem naslovu 555 zadetkov: je avtor 132 znanstvenih člankov, 197 strokovnih člankov in 52 sestavkov in gesel v raznih domačih in tujih enciklopedijah, pretežno s področja vojaške znanosti in analize sodobnih oboroženih spopadov. Glavne monografije so:

 • Uporaba matematičnih metod v reševanju operativno-taktičnih problemov, Center vojaško-pomorskih šol (CVPŠ), Split, 1969, zbirka rešenih problemov, v srbohrvaščini

 • Evolucija globalne strategije ZDA, SZ in LR Kitajske 1945–1978, magistrska naloga, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, Ljubljana, 1978

 • Analiza učinkovitosti flote v prvi etapi protidesantne operacije, doktorska disertacija Center visokih vojaških šol,  Beograd, 1983, v srbohrvaščini

 • Vojne mornarice v lokalnih vojnah 1950–1986 (Ratne mornarice u lokalnim ratovima 1950–1986), Vojni izdavački zavod (VIZ), Beograd, 1987, v srbohrvaščini

 • Vojne mornarice v vojaških intervencijah in akcijah specialne vojne 1967–1988  (Ratne mornarice u vojnim intervencijama i akcijama specijalnog rata 1967–1988), VIZ, Beograd, 1989, v srbohrvaščini

 • The Drama in former Yugoslavia – the beginning of the end or the end of the beginning?(Drama v bivši Jugoslaviji – začetek konca ali pa konec začetka), Deželna obrambna akademija, Dunaj, 1993, v angleščini

 • Analyses of the Conflict in former Yugoslavia (Analiza spopada v bivši Jugoslaviji), Deželna obrambna akademija, Dunaj, 1993, v angleščini

 • Marsova dediščina (1. del: Temelji vojaške znanosti, 2. del Metode in smeri razvoja vojaških ved), FDV,  Ljubljana, 2003

 • Pehotna oborožitev in oprema (stanje in smeri razvoja), SV in Defensor d.o.o., Ljubljana, 2007

Viri:

 • Enciklopedija Slovenije št. 15, Ljubljana, 2001, str. 281 – Žabkar Anton

 • Marijan F. Kranjc, Slovenska vojaška inteligenca, Grosuplje, 2005, str. 290–291 (dr. Anton Žabkar) in str. 193 (Hinko Žabkar)

 • Dr. Anton Žabkar, Pehotna oborožitev in oprema, Ljubljana, 2007. str. 398–400, O avtorju

 • Wikipedija, članek.

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net