VOJAŠTVO
   MILITARY

ZANIMIVOSTI - Z36

dr. Bojan Potočnik, polkovnik, svetovalec PR za varnostna vprašanja

Drugi slovenski doktor vojaških znanosti
dr. Bojan Potočnik, polkovnik, svetovalec PR za varnostna vprašanja

 àpublicistika
 àčlanki
 àzanimivosti
 àprojekti
 àenglish summaries
 àrodoslovje
 ào avtorju
 àpovezave

 v
 


(vir: Urad PR, fotografija za javno predstavljanje)

Rojen je bil 26. 1. 1954 v Kranju, diplomant Kadetske šole za notranje zadeve (1971), končal 29. razred Vojaške akademije KoV v Beogradu (1976, skupaj z Alojzom Kuraltom in Ivanom Hočevarjem), predavatelj vojaških strokovnih predmetov na Srednji policijski šoli (1976), inšpektor policije za posebne in vojne enote policije v Kranju (1981), sekretar za obrambo občine Kranj (1983), glavni republiški inšpektor za obrambo (1985), ravnatelj Srednje policije šole v Tacnu (1988), šef kabineta poveljnika policije (1991), veteran osamosvojitvene vojne, svetovalec MNZ za področje obrambnih zadev (1992).

Prehod v Mors kot častnik SV – podpolkovnik: svetovalec ministra za obrambo (1993), načelnik Šole za častnike in svetovalec vlade v kabinetu ministra za obrambo (1997), povišan v polkovnika SV (1998), vojaški ataše za Madžarsko, Bolgarijo in Ukrajino s sedežen v Budimpešti (1999).

Leta 2004 je doktoriral na Nacionalni obrambni univerzi v Budimpešti na temo »Možne oblike povezovanja vojaško-izobraževalnih sistemov, kot eden od pogojev za oblikovanje skupne vojaške sile EU«. Program tega doktorskega študija se je začel leta 2000 in je vseboval pet obveznih izpitov, dva raziskovalna projekta in tri kolokvije.

Po opravljenih navedenih obveznostih, se šele prične obdobje t. i. doktorskega izpita. Srečna je bila okoliščina, da se je tudi britanski vojaški ataše Tony Kimberley udeležil tega študija s temo iz obveščevalnega področja. Seveda pa je vse potekalo na angleškem jeziku.

Po končani predstavitveni konferenci, kjer je sodelovalo 21 predstavnikov z različnih znanstvenih področij in prejeti pozitivni oceni, kandidat začne s pisanjem disertacije in nato z zagovorom iste pred univerzitetno komisijo, ki so jo sestavljali po dva generala in brigadirja ter trije univerzitetni profesorji. Zagovor je uspel in tako smo leta 2004 Slovenci dobili drugega doktorja vojaških znanosti (Prvi je prof. dr. Anton Žabkar, kapitan SV – doktoriral 1983 v Beogradu).

Po vrnitvi iz Madžarske je začasno postavljen na položaj podsekretarja MNZ, nato pa leta 2005 za v. d. generalnega direktorja policije. S tega položaja je po nekaj mesecih podal ostavko. Novoizvoljeni Predsednik republike Slovenije ga je 24. 12. 2007 imenoval za svojega svetovalca za varnostna vprašanja.

Pravi človek – na pravem mestu! Čestitamo!

Vir: slovenska wikipedija in neposredni e-stik zaradi preverjanja podatkov (28. 1. 2008)

 
 á na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net