VOJAŠTVO
   MILITARY

RODOSLOVJE - R09

JANEZ ANDOLŠEK IN RUDOLF ANDOLJŠEK V LOKALNI ZGODOVINI TREBNJA

Objavljeno v novomeški reviji Rast štev. 1/2005
JANEZ ANDOLŠEK IN RUDOLF ANDOLJŠEK V LOKALNI ZGODOVINI TREBNJA
(genealoški oris)

 publicistika
 članki
 zanimivosti
 projekti
 english summaries
 rodoslovje
 o avtorju
 povezave

 
 

Ljudje stopajo v zgodovino s svojimi dejanji. Tudi Janez Andolšek iz Trnja in Rudolf Andoljšek iz Pluske, sorodnika, sta verjetno zapisana v lokalni zgodovini Trebnja. Pazljivi bralec je morda pomislil, da sem se zmotil pri zapisovanju priimka. Priimek obeh sorodnikov je zares napisan v dveh inačicah – Andolšek in Andoljšek, nemški (-lschek) in slovenski (-ljšek). Še nedavno tega pa so v Trnju in na Pluski mislili, da gre za dve različni rodovini…

Ko sem se priženil v to rodovino, so tudi meni zatrjevali, da gre za dve popolnoma različni rodovini. Ker sem pa imel že nekaj genealoških izkušenj pri sestavljanju rodovnikov po svojem očetu in materi, sem se seveda lotil tudi rodovnika ženinih staršev oziroma priimkov, po očetu Andoljšek (tudi Andolšek) in po materi, Kljun (tudi Klun). Delo je trajalo štiri let. Bilo je potrebno pregledati vse cerkvene knjige v arhivu ljubljanske Nadškofije, obiskal pa sem tudi več župnijskih uradov po Dolenjski. Ko sem pregledal vse cerkvene vire do leta 1680, sem se lotil še graščinskih urbarjev in prav v teh urbarjih sem našel rodovniške korenine ene in druge rodovine. Konkretno: 1593 sem našel v zaselku Andol, v ortneški graščini, dve družini Andoljškovih, v urbarju ribniških gospodov pa je 1575 v vasi Bukovica prvič omenjena rodbina Kljun, v Retjah, Sodražici in Žimaricah pa sem našel še druge Andoljškove.

Seveda zapisi priimkov so bili drugačni, saj so tako graščinski pisarji, kot tudi župniki, bili nemške narodnosti pa so priimke in imena zapisovali tako kakor so jih slišali izgovarjati. Verjetno je veljalo je tudi nekakšno pravilo, da je vsaka družina imela drugačen priimek, saj so župniki dodajali vsaki družini iste črke ali pripone. Konkretno, prva dva zapisana priimka dveh družin iz zaselka Andoll na Slemenih sta bila zapisana takole: Landolschekh in Andolschekh. Ko sem raziskoval izvor priimka oziroma ime vasi, so mi domačini iz vasice Andol zatrjevali, da je ime nastalo iz dveh besedi »tan dul« oziroma »andul« (tam spodaj). Kasneje sem v cerkvenih knjigah zares našel tudi priimek Andulsek. No, v nemško-slovenskem slovarju sem verjetno našel rešitev. Beseda »landol« namreč pomeni »vasico izpod cerkve«. In zaselek Andol je zares bil neposredno izpod starodavne cerkvice sv. Gregorja na Slemenih. Ko sem analiziral še vse ostale priimke na Slemenih, sem lahko ugotovil dvoje: prebivalci posameznih zaselkov so imeli še pretežno priimke po nazivu zaselka (Levstik – Levstiki, Maršič – Maršiči in podobno), obenem pa sem tudi ugotovil, da nekatera imena zaselkov vsekakor niso slovenska, kakor npr. Marolče, kjer so sicer zapisani vaščani s priimkom Marolt, vendar je znano, da je šlo za türinške in frankovske priseljence, ki jih je 1350 pripeljal ortneški grof Friderich, pa je tako v nekaterih krajih (Rašica, Strmec) v urbarju turjaških graščakov zapisan tudi njihov izvorni priimek – Maürolldt!

Po časovnem zamiku sem od 1593 zasledil naslednje zapise priimka: Landolschekh, Andolschekh, Dolinschekh, Andolscheg, Andolszek, Dolschekh, Andulsizh, Dolsek, Andolschek in po letu 1848 Andolšek, kmalu zatem pa tudi Andoljšek. Obe zadnji obliki priimka sta se menjavali, nazadnje pa je obveljalo zadnji izpisek iz rojstne knjige, po letu 1918 pa največkrat kar šolsko spričevalo.

Bil sem prepričan, da gre za enovito rodovino, čigar korenine segajo v zaselek Andol okrog leta 1520, ki pa je že po graščinskih urbarjih lahko razdelimo na štiri debla, in sicer: andolsko kot glavno (1520) in tri vzporedna – retijsko (1560), sodražiško (1600) in žimarsko (1615). Mimogrede naj omenil, da je rodovniško delo pravo garanje, saj sem samo za pregled 24 debelih urbarjev ribniških graščakov v Arhivu RS potreboval 3 mesece pregledovanja! Iz teh izpiskov sem lahko naredil samo rodovniško-lastninsko rekonstrukcijo po vaseh na listu papirja formata A/4. Zato ni čudno, da sem za celoten rodovnik porabil kar štiri leta. Seveda se je trud splačal: v Luknji pri Ortneku, ob starem Andoljškovem mlinu, smo 1994 priredili piknik za vse Andoljške & Andolške! Dokazal sem, da gre za enovito rodovino!

V župnijskih uradih Ribnice, Velikih Lašč, Sv. Gregorja in Sodražice sem celo dobil na vpogled t. i. družinske knjige oziroma Status Animarum, ki je največji pripomoček vsakemu rodoslovcu, saj je v določenem kraju vpisana celotna rodbina od 1750 leta pa naprej.

Intelektualni prvakinji Andolškovih, pokojni akademikinji Lidiji Andolšek - Jeras, sem narisal tudi družinsko drevo s koreninami od 1520 leta naprej. Seveda je risbo obesila na steno in ko so jo tujci spraševali iz katere plemiške družine izvira, se je nasmejala in povedala, da so njeni predniki bili tlačani grofov iz Ortneka, Turjaka in Ribnice.

Seveda pa je za vse ostale Andoljške, ki sem jih navadno lociral kar po telefonskem imeniku, je bilo potrebno navezati najprej pisne stike, zaprositi za osnovne podatke in šele pozneje obiskati župnijski urad. Ker sem prav za Andoljškove iz Novega mesta, Mraševa, Trebnja, Trnja, Pluske, Boštanja in Sevnice imel nekaj zanimivih izkušenj, jih bom na kratko nanizal, da se bo vedelo kako so prišli v te kraje!

Sredi tega dela na rodovniku je R. Andolsek iz Trsta obiskal vasico Andol in enemu od vaščanov povedal, da predvideva izvor svoje rodovine iz njihovega zaselka. Ker sem prav tisti dan bil v Andolu, so ga napotili kar k meni na vikend in potem še v Ljubljano. Tržaški Slovenec, Andoljšek, je sicer našel svoje izvorne korenine, ni si pa vedel razložiti, kako je bil njegov stari oče rojen v okolici Trebnja, v vasici Češnjevek. Obljubil sem mu, da bova stvar hitro rešila. Prosil sem matični in župnijski urad v Trebnju za izpiske Andoljškovih in ko sem na istih zasledil tudi vasico Češnjevek, sva se s soprogo podala na nedeljski izlet. Ustavila sva se na začetku vasi pri prijazni družini in jih zaprosil za pomoč. "Ja, seveda," so rekli, "prav v njihovi stari hiši še živi starka, ki je bila dekla pri Andoljškovih." Seveda sva jo obiskala in zvedela marsikaj zanimivega, tudi to, da so imeli nedaleč iz vasice vinograd v veliki strmini. Vedela je tudi to, da je eden od sinov bil avstro-ogrski vojak, ki je pozneje postal cestar v Trstu! Takoj sem telefoniral v Trst in presenečenemu R. Andolsku povedal, da smo našli celo rojstno hišo njegovega starega očeta – cestarja iz Občin pri Trstu. Seveda je tržaški Andoljšek s kompletno fotografsko in snemalno tehniko obiskal rojstno hišo svojih prednikov, glavni objekt pa je bila starka, dekla pri Andoljškovih. Tako smo identificirali Andolškove v Trstu, ki so izvirali iz Češnjevka. Kako in kdaj pa so prišli v Češnjevek?

Del Andoljškovih iz Novega mesta oziroma okolice (Kot) sem hitro identificiral, saj je šlo za ženine bratrance in sestrične. Vendar ostali niso vedeli, od kod prihajajo. Tako sem vzpostavil pisne stike še z Andolškovimi iz Velikega Mraševa, Boštanja, Sevnice, Trnja in Pluske. Kmalu zatem sem jih tudi osebno obiskal. Ko sva s soprogo obiskala Andolškove v vasici Trnje, sva slišala pripoved že upokojenega strojevodje, da mu je oče naročal, ko bo vozil lokomotivo na progi Kočevje – Ljubljana, naj pogleda tudi proti Luknji, k Andoljškovemu mlinu, od koder naj bi prišli stari oče kot mlinar v Šentlovrenc! Torej, zopet mrzli bratranci! Nekaj podatkov smo poiskali še v šentlovreškem župnijskem uradu, pa smo tudi to vejo »končali«! Šlo je za Andolškove iz Luknje (mlinar), ki so v Šentlovrencu prav tako zgradili mlin, pozneje pa so postali zlasti progovni delavci oziroma železniški uslužbenci, vlakovodje in podobno. Po domače so jim rekli »Malnarjevi«, njihovi potomci pa danes živijo v Trnju, Kukenbergu, Pluski, Brezovici in seveda v ZDA in Italiji. Najbolj zanimivo je bilo srečanje starih znancev iz Trnja, Kukenberga in Pluske, ki so kar naenkrat postali sorodniki. Spremenili so se odnosi, skupaj so začeli iskati korenine! Torej sta tudi Janez Andolšek iz Trnja in Rudolf Andoljšek s Pluske sorodnika iz iste lukenško-šentlovrenške veje!

Seveda, najbolj zanimiva pa je pripoved o Andolškovih v Boštanju, Sevnici, Velikem Mraševu in okolici. Nobena družina ni vedela za svoje poreklo, pa tudi iz cerkvenih knjig se ni dalo zaključiti, zakaj so se Andoljškovi fantje poročili v te kraje. Ker sem obenem zbiral gradivo za t. i. Ilirski polk, ki je leta 1812 sodeloval pri Napoleonovem zimskem pohodu v Rusijo, sem tudi ugotovil, da so Andolškove družine nastale prav v času Ilirskih provinc! Porodila se mi je domneva o vojaških beguncih oziroma dezerterjih, ki sem jo tudi kmalu dokazal. Namreč, pri pregledu arhiva ortneške graščine sem našel tudi nekakšen vojaški dosje o mobilizaciji v obdobju Ilirske province, ko so Francozi izvajali nabor vojakov za Ilirski polk in druge enote. Naborni okraj je imel sedež v Sodražici. Zasledil sem tudi primer štirih Andolškovih iz zaselka Žukovo nad Velikimi Poljanami. Na prvi »štelungi« (naboru) je bil eden od Andolškovih potrjen za francoskega vojaka (našel sem celo njegovo pisno prisego francoskemu cesarju v slovenskem jeziku!), medtem ko so se ostali trije pojavljali na teh seznamih še pozneje z oznako – dezerter! Izpisal sem njihova imena – bila so imena mladih ženinov v Češnjevku, Boštanju in Sevnici! Torej so se poročili v kraje, ki so bili izven meja Ilirske province! Podobno se je zgodilo s predniki Andolškovih iz Velikega Mraševa in Podloga, ki so izvirali iz zaselka Petrinci pri Sodražici.

Moj namen seveda ni, da bi opisoval zgodovino posameznih Andolškovih družin, saj bi za to potrebovali več prostora. Gotovo bi bilo zanimivo pričevanje o celi veji Andolškovih in Maroltovih (mati Andolškova) iz Trnja, tudi o Štefanu, ki je 1896 prišel v ZDA, in s katerimi smo vzpostavili pisne in internetne stike, pred nekaj leti pa smo dočakali tudi njihov obisk iz ZDA. Glavno srečanje Andolškovih in Maroltovih je bilo v Veliki Ševnici. Otroci pa prek Atlantika vzdržujejo internetne povezave in sledili so že prvi povratni obiski.

Toliko za uvodni genealoški oris Andoljškove rodovine.

Pozornost bralcev bi zadržal samo na dveh – Janezu Andolšku iz Trnja in Rudolfu Andoljšku iz Pluske, ki sta postala del lokalne zgodovine Trebnja. Imena obeh sta vklesana na spomenikih, zato ju tudi omenjam. Na spomeniku ob cerkvi v Trebnjem, ki je bil postavljen 1918 v spomin na »padle junake«, je tudi ime Rudolfa Andoljška s Pluske. Na spomeniku padlim partizanom v Veliki Loki pa so omenjeni trije sinovi Janeza Andolška iz Trnja, ki pa je znan tudi kot ljudski pesnik!

V Veliki Loki stoji spomenik padlim borcem NOV, na katerem so vklesana tudi imena treh sinov Janeza Andoljška iz Trnja: Štefana, Poldeta in Jožeta. O tem je pisal Dolenjski list že leta 1957, leta 1998 pa je Tone Gošnik omenil, da poseduje tudi zvežčič Janezovih pesmi z naslovom »Veliko Loškim lovcem za kratek čas zložil Andolšek 1912«, ko je napisal na 23 straneh 68 štirivrstičnih šaljivih kitic na račun svojih lovskih tovarišev iz zelene bratovščine. Marca 1999 je gospod Tone Gošnik, prej novinar in glavni urednik Dolenjskega lista, zanimivo in lepo ohranjeno knjižico predal v shrambo rokopisnemu oddelku knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu, kopije pa Andoljškovim v Trnju in drugim, tudi Andolškovim v ZDA, kjer priletna vendar živahna Agnes (Neža) Čebašek iz Gowande še edina govori in piše slovensko. Janez Andolšek je svojo lovsko pesem takole zaključil:

66
To pesem vam je zložil
en kurji barantač,
ker z tem bi rad zaslužil
si nekaj zajčjih krač.

67
Če dočakam drugo leto
bom šel na lov jaz z vami
potem bo zajc presneto
tresel se pred nami.

68
Jaz vas naučil bom lepu,
da more se drugače
zajcu strahopetnemu
vmerit kosmate hlače.

V družinski knjigi oziroma Status Animarum za Andolškove na Pluski 11 sem v rodovnik zapisal, da se je Martinu Andolšku iz Šentlovrenca in Mariji Grkovšek rodilo 7 otrok, med njimi 16. 4. 1893 tudi sin Rudolf. Čeprav sem med obiskom na Pluski gospodarja Stanka podrobno spraševal o starših in sorodstvu, mi o Rudolfu ni znal ničesar povedati. Šlo je za edinega Rudolfa med Andolškovimi, zato sem si njegovo ime zapomnil. Namreč, ko sem ob neki priložnosti zbiral podatke o slovenskih dobrovoljcih v srbski vojski 1912–1918, sem v zborniku Kladivarji naletel tudi na fotografijo avstro-ogrskih častnikov, ki so se 1916 v ruskem ujetništvu odločili za prestop med srbske dobrovoljce. Seveda sem kopijo slike poslal na Plusko in zaprosil že priletnega Stanka, naj pobrska po spominu o stricu Rudolfu. Ko sem zvedel, da je 90-letni Stanko s Pluske hudo zbolel, sem ga obiskal. Prinesel sem mu tudi buteljko žlahtnega burgundca, pa je celo popil kozarček in mi začel pripovedovati o stricu Rudolfu. Ker je bil najmlajši otrok, so ga dali študirat. Postal naj bi profesor v Trebnjem ali Novem mestu, vendar je moral že takoj ob začetku svetovne vojne obleči vojaško suknjo. Iz šematizma avstro-ogrske vojske za 1917 je vidno, da je bil Rudolf Andolšek 15. 5. 1915 povišan v rezervnega praporščaka in da je bil pripadnik 79. pehotnega polka. Na ruski fronti je panslovansko usmerjeni Rudolf Andoljšek (z »j«) kmalu nato prestopil na rusko stran in se priključil srbski vojski. Namreč, na fotografiji omenjenega zbornika, na strani 338, je skupina Slovencev, pripadnikov 1. srbske dobrovoljske divizije v Odesi leta 1916. Pred njegovim imenom je križec. Bolni Stanko mi je povedal, da je stric Rudolf padel kot srbski dobrovoljec in da je njegovo ime vklesano na spomenik ob zidu trebanjske cerkve v čast »junakom prve svetovne vojne«. Nazaj grede s Pluske sem si spomenik ogledal. Verjetno je padel okrog 1917, še preden je 1. divizija prispela na solunsko fronto. Morda bo kdo kaj vedel več o mladem profesorju, častniku in junaku s Pluske …

Ko so občinski možje postavljali spomenik, so verjetno imeli sezname padlih pa tudi kakšno obrazložitev. Morda je kdo napisal tudi spomine. V župnijskih arhivih je gotovo še kakšen račun za postavitev spomenika.

Viri:

  • Marijan F. Kranjc, Rodovnik Andolšek – Andoljšek, 1520–1996

  • Stanko Andolšek, Pluska 11, pokojni, ustna izjava o stricu Andoljšek Rudolfu, 2003

  • Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije 1912–1918, zbornik, 1936, Ljubljana

  • Tone Gošnik, Zares je mrtev le, kdor je v smrti sam…, Dolenjski list, 29. 10. 1998. Novo mesto

  • Janez Andolšek, Veliko Loškim Lovcem za kratek čas zložil…, Trnje, 1912, sedaj v rokopisnem oddelku knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu.

 
  na vrh strani
    
 

 

  Oblikovanje © 2007, Andrej Ivanuša - domača stran - vse kar me zanima

Strani so avtorsko zaščitene © 2003-2015 Marijan F. Kranjc, Ljubljana. Objavljanje in kopiranje je dovoljeno samo s pisno privolitvijo avtorja.
Skrbnik strani in oblikovanje Andrej Ivanuša, Maribor. Tehnične napake javite na:
andrej.ivanusa@amis.net